Prof.Dr.

Serhat YANIK


Siyasal Bilgiler Fakültesi

İşletme Bölümü

Muhasebe ve Finans Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

1994 - 2000

1994 - 2000

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, Türkiye

1992 - 1994

1992 - 1994

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, Türkiye

1987 - 1991

1987 - 1991

Lisans

İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi, Türkiye

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Bankacılık - Sigortacılık, Sigortacılık, İşletme, Muhasebe, Finansman, Sağlık Yönetimi, Muhasebe ve Denetim

Akademik Unvanlar / Görevler

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü

1992 - 2016

1992 - 2016

Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü

Yönetimsel Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Merkez Müdürü

İstanbul Üniversitesi, Kitlesel Fonlama Uygulama Ve Araştırma Merkezi

2008 - Devam Ediyor

2008 - Devam Ediyor

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

İstanbul Üniversitesi, İşletme Bölümü

2018 - 2019

2018 - 2019

Dekan Yardımcısı

İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Finansal Muhasebe

Lisans

Lisans

Muhasebe'ye Giriş

Lisans

Lisans

Muhasebe

Lisans

Lisans

Muhasebe

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Maliyet Yönetimi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Sermaye Piyasası ve İşlemleri Muıhasebesi

Yönetilen Tezler

Devam Ediyor

Devam Ediyor

Yüksek Lisans

Döviz Kuru Riski ile Firma Değeri Arasındaki İlişki Üzerine Bir Uygulama

YANIK S.

S.DOĞANCİL(Öğrenci)

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2017

2017

Graphene oxide nano-domain formation via wet chemical oxidation of graphene

Yazici E., Yanik S. , Yilmaz M. B.

CARBON, cilt.111, ss.822-827, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2016

2016

Corporate derivatives use and firm value: Evidence from Turkey

Ayturk Y. , Gurbuz A. O. , Yanik S.

BORSA ISTANBUL REVIEW, cilt.16, ss.108-120, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2015

2015

Çalışma Sermayesi Yönetimi Türkiye’deki KOBİ’lerde Karlılığı Nasıl Etkiler?

AYTÜRK Y. , YANIK S.

Muhasebe ve Finansman Dergisi, ss.157-167, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Income Diversification and Bank Performance: Evidence From Turkish Banking Sector

GÜRBÜZ A. O. , YANIK S. , AYTÜRK Y.

BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar, cilt.7, ss.9-29, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

Sürdürülebilirlike ve Sosyal Sorumluluk Raporlamasındaki Gelişmeler (Tümleşik Raporlama)

YANIK S. , TÜRKER İ.

İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, no.5123, ss.291-308, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2011

2011

Rational Speculative Bubbles in Istanbul Stock Exchange

AYTÜRK Y. , YANIK S.

MUHASEBE VE FİNANSMAN DERGİSİ, ss.175-190, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

Sosyal Sorumlu Yatırım Fonları ve Performans Özellikleri

AYTÜRK Y. , YANIK S. , TURAN İÇKE B.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.43, ss.109-134, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2010

2010

Sigorta Sektöründe Kurumsal Yönetim ve Kurumsal Yönetim Komitesinin Rolü

YAZICI S. , YANIK S.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, cilt.60, ss.1-22, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2003

2003

Kurumsal Eğitim ve Geliştirme Sürecinde Yeni Bir Yaklaşım: Elektronik Öğrenme

YAZICI S. , NEMLİ ÇALIŞKAN E. , YANIK S.

ÖNERİ: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, cilt.5, ss.109-117, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2013

2013

Türk Ticari Bankalarında Coğrafi Çeşitlendirme ve Performans Arasındaki İlişki

YÜKSEL MERMOD A., YANIK S. , AYTÜRK Y. , AKBABA C.

17. Ulusal Finans Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2013, ss.110-121

2012

2012

Income Diversification and Bank Performance Evidence From Turkish Banking Sector

YANIK S. , AYTÜRK Y. , GÜRBÜZ A. O.

EBES 2012 Warsaw Conference, Polonya, 1 - 04 Aralık 2012, ss.1

2012

2012

Türk Sermaye Piyasalarında Yeni Bir Yapılandırılmış Finansal Ürün: Turbo Sertifikalar

YANIK S. , AYTÜRK Y. , AKBABA C. , Kilimci E.

Marmara Üniversitesi 11. Uluslararası Finans Sempozyumu, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2012, ss.1-18

2012

2012

Lead-Lag Relationship Between ISE 30 Spot and Futures Market

YANIK S. , AYTÜRK Y.

Second International Balkan Annual Conference, Arnavutluk, 1 - 04 Kasım 2012, ss.446-464

2012

2012

Lead-Lag Relationship between ISE 30 Spot and Futures Markets

YANIK S. , AYTÜRK Y.

Second International Balkan Annual Conference, Arnavutluk, 1 - 04 Ekim 2012, ss.446-464

2012

2012

Intellectual Capital: Can It be an Alternative Investment Strategy in Capital Markets

AYTÜRK Y. , YANIK S. , TURAN İÇKE B.

Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Raporlanması Sempozyumu, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2012, ss.60-67

2012

2012

Intellectual Capital: Cant It Be an Alternative Investment Strategy in Capital Markets

YANIK S. , AYTÜRK Y. , TURAN İÇKE B.

Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Raporlanması Sempozyumu, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2012, ss.60-67

2010

2010

Muhasebecilik Mesleğinde Yeterlilik ve Yetkinlik: “Muhasebe Uzmanlığı

YILMAZ F. , YANIK S.

Türkiye I. Muhasebe Uzmanlığı Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 Mart 2010, ss.41-61

2007

2007

An Evolutionary Approach to Asset Allocation in Defined Contribution Pension Schemes

Senel K., Pamukcu A. B. , Yanik S.

1st European Workshop on Evolutionary Computation in Finance and Economics, Valencia, İspanya, 01 Nisan 2007, cilt.100, ss.25-27 identifier

2006

2006

Using Genetic Algorithms for Optimal Investment Allocation Decision in Defined Contribution Pension Schemes

ŞENEL İ. K. , PAMUKÇU A. B. , YANIK S.

10th International Congress on Insurance: Mathematics & Economics, Leuven, Belçika, 18 - 20 Temmuz 2006, ss.1-27

2005

2005

Dilemma of the HR Manager: An Optimization for Training and Development Budgets Using Integer Programming A Case Study from an International Firm

YANIK S. , YAZICI S. , ŞENEL İ. K.

WMSCI 2005, the 9th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics, Orlando, Amerika Birleşik Devletleri, 10 - 13 Temmuz 2005, ss.224-228

2005

2005

Dilemma of the HR manager: An optimization for training and development budgets using integer programming - A case study from an international firm

Yanik S. , Yazici S. , SENEL K.

9th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics, Florida, Amerika Birleşik Devletleri, 10 - 13 Temmuz 2005, ss.224-228 identifier identifier

2004

2004

Investment Decision Process for e-Learning Applications: The “Net Present Value” Method

YANIK S. , ŞENEL İ. K.

First International Conference on Innovations in Learning for the Future: e-Learning, İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Ekim 2004, ss.145-160

2004

2004

An Exploratory Analysis of Corporate Training Activities and The Impact on Premium Production in Turkish Insurance Industry

YAZICI S. , NEMLİ ÇALIŞKAN E. , YANIK S.

Academy of International Business (AIB), 46th Annual Meeting Proceedings, İsveç, 1 - 04 Temmuz 2004, ss.69

2004

2004

Dilemma of the HR Manager: An Optimization for Training and Development Budgets Using Integer Programming a Case Study from an International Firm

YANIK S. , YAZICI S. , Şenel K.

The 9th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics, Orlando, Amerika Birleşik Devletleri, 1 - 04 Temmuz 2004, ss.224-228

2004

2004

Securitization of Catastrophic Risks: May Cat-Bonds Be a Viable Alternative for Traditional Reinsurance in Turkey?

YANIK S. , ŞENEL İ. K.

Geleneksel Finans Sempozyumu 2004, İstanbul, Türkiye, 27 - 28 Mayıs 2004, ss.26-27

2003

2003

An Empirical Study of Electronic Commerce Within the Turkish Insurance Sector

YAZICI S. , YANIK S.

Academy of International Business (AIB), 45th. Annual Meeting Proceedings, Amerika Birleşik Devletleri, 1 - 04 Temmuz 2003, ss.122

2002

2002

E-Learning As A New Approach To Corporate Training and Development: A Case Study From Turkey

NEMLİ ÇALIŞKAN E. , YANIK S. , YAZICI S.

Proceedings of XI. World Business Congress, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Temmuz 2002, ss.388-395

2001

2001

Elektronik Ticaretin Sigortacılık Sektörüne Etkileri ve Türk Sigortacılık Sektöründe Durum

YAZICI S. , YANIK S.

IX. Yönetim ve Organizasyon Kongresi, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2001, ss.975-991

Kitap & Kitap Bölümleri

2016

2016

Şirket Değerleme Yaklaşımları

SİPAHİ B., YANIK S. , AYTÜRK Y.

Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2016

2014

2014

A New Monetary Policy Design: The Turkish Experience under Global Imbalances

KIZILKAYA İ. E. , YANIK S. , AYTÜRK Y.

Poland and Turkey in Europe: Social, Economic and Political Experiences and Challenges, Adamczyk, A.; Dubel, P., Editör, The Centre For Europe: University Of Warsash Publishing, Varşova, ss.287-308, 2014

2013

2013

Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebe Uygulamaları

YANIK S. , UZUN F.

Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2013

2011

2011

Şirket Değerleme Yaklaşımları

AYTÜRK Y. , YANIK S. , SİPAHİ B.

Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, 2011

2008

2008

An Evolutionary Approach to Asset Allocation in Defined Contribution Pension Schemes

ŞENEL İ. K. , PAMUKÇU A. B. , YANIK S.

Natural Computing in Computational Finance, Brabazon A., O'Neill M., Editör, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Berlin, ss.25-51, 2008

2005

2005

Securitization of Catastrophic Risks: May Cat-Bonds Be a Viable Alternative for Traditional Reinsurance in Turkey?

YANIK S. , ŞENEL İ. K.

Uluslararası Piyasalarda Finansal Entegrasyon, Sermaye Piyasası Kurulu, Editör, Sermaye Piyasası Kurulu, İstanbul, ss.401-415, 2005

2004

2004

Finansal Yönetim

ŞENEL İ. K. , YANIK S.

Tspakb, İstanbul, 2004

2004

2004

Analiz Yöntemleri

YANIK S. , ŞENEL İ. K.

Tspakb, İstanbul, 2004

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Dergisi

Değerlendirme Kurul Üyesi

Ödüller

Ekim 2013

Ekim 2013

TEYDEB Proje No: 3110559/Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

TÜBİTAK - Teknoloji ve Yenilik Destek Programları BaşkanlığıAtıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 21

h-indeksi (WOS): 2