Academic and Administrative Experience

Courses

  • Postgraduate Örgütsel Davranış

  • Undergraduate İnsan Kaynakları Yönetimi

  • Undergraduate İşletme

  • Undergraduate Yönetim ve Organizasyon

  • Undergraduate Uygulamalı Girişimcilik

  • Undergraduate Ekonominin Temel İlkeleri

  • Undergraduate İnsan Kaynakları Yönetimi

  • Undergraduate İşletmeye Giriş

  • Doctorate Türkiye'de Örgütlerde Yönetim ve Yönetici Özellikleri

  • Undergraduate Örgütsel Davranış