Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Are Shocks To Energy Consumption Is Transitory In Turkey? An Evidence From Unit Root Test With Structural Breaks

Journal of Applied Research in Finance and Economics, vol.2, pp.1-8, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yöneticinin Algılanan Liderlik Tarzı ile Yöneticiye Duyulan Güven Arasındaki İlişkide Lider-Üye Etkileşiminin Rolü

ÖNERİ: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, vol.9, pp.63-72, 2011 (National Refreed University Journal)

Küreselleşme Sürecinde Aile İşletmelerinde Yönetim ve Kurumsallaşma

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, vol.61, no.2, pp.83-110, 2011 (National Refreed University Journal)

Politik Davranış ve Örgütsel Adalet Algısı arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

ÖNERİ: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, vol.8, no.31, pp.157-166, 2009 (National Refreed University Journal)

Türkiye İmalat Sanayiinde Yoğunlaşma

SOSYAL SİYASET KONFERANSLARI DERGİSİ, no.50, pp.1087-1100, 2005 (National Refreed University Journal)

Kanal Üyelerinin Bağlılığı:Plastik Boru Sektöründe Dağıtıcı İşletmelerin Bağlılığı Üzerine Bir Araştırma

ÖNERİ: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, vol.6, no.23, pp.147-160, 2005 (National Refreed University Journal)

Yapı-Davranış-Performans Paradigması

ÖNERİ: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, vol.6, no.22, pp.215-219, 2004 (National Refreed University Journal)

Reklam ve Firma Karlılığı

Maltepe Üniveristesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, pp.41-50, 2004 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Girişimcilik ve Ekonomik Büyüme İlişkisi

Uluslararası Uygulamalı Ekonomi ve Sosyal Bilimler Kongresi, Balıkesir, Turkey, 27 - 28 June 2018, pp.341

Who is More Prone to Be a Careerist?The Role of Big-Five Personality Traits.

International Conference on Global Competition and Innovation Management, İstanbul, Turkey, 9 - 11 November 2017, pp.92

Who Is More Prone to Be a Careerist: The Role of Big-Five Personality Traits

International Conference on Global Competition and Innovation Management, İstanbul, Turkey, 9 - 11 November 2017, vol.1, no.1, pp.1

Aile İşletmelerinin Ekonomideki Önemi

15. Ulusal İşletmecilik Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 28 May 2016, pp.583-590

Testing the Impact of Unemployment on Self-Employment:Evidence from OECD Countries

World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, İstanbul, Turkey, 28 - 30 May 2015, vol.195, pp.10-17

An Empirical Study Regarding Entrepreneurship in Europe and Central Asia

World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, İstanbul, Turkey, 28 - 30 May 2015, vol.195, pp.1097-1103

Salespeople's Customer Orientation: Does Sales Peoples' Job Satisfaction and Organizational Commitment Effect Their Customer Orientation?

Northern State University's Fourteenth Annual International Business Conference - 2007, United States Of America, 1 - 04 October 2007, pp.30-42

Books & Book Chapters

Emerging Trends in Business

Peter Lang Publishing, Inc., Frankfurt, 2017