Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Küreselleşme Sürecinde Aile İşletmelerinde Yönetim ve Kurumsallaşma

American Journal Of Occupational Therapy, vol.61, no.2, pp.83-110, 2011 (SSCI)

Kanal Üyelerinin Bağlılığı:Plastik Boru Sektöründe Dağıtıcı İşletmelerin Bağlılığı Üzerine Bir Araştırma

ÖNERİ: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, vol.6, no.23, pp.147-160, 2005 (SSCI) Sustainable Development

Yapı-Davranış-Performans Paradigması

ÖNERİ: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, vol.6, no.22, pp.215-219, 2004 (SSCI)

Articles Published in Other Journals

Örgütsel Yalnızlık Algısının Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma

Ekoist: Journal of Econometrics and Statistics, no.33, pp.83-98, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Are Shocks To Energy Consumption Is Transitory In Turkey? An Evidence From Unit Root Test With Structural Breaks

Journal of Applied Research in Finance and Economics, vol.2, pp.1-8, 2016 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Yöneticinin Algılanan Liderlik Tarzı ile Yöneticiye Duyulan Güven Arasındaki İlişkide Lider-Üye Etkileşiminin Rolü

ÖNERİ: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, vol.9, no.36, pp.63-72, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Politik Davranış ve Örgütsel Adalet Algısı arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

ÖNERİ: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli Dergisi, vol.8, no.31, pp.157-166, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Türkiye İmalat Sanayiinde Yoğunlaşma

SOSYAL SİYASET KONFERANSLARI DERGİSİ, no.50, pp.1087-1100, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Reklam ve Firma Karlılığı

Maltepe Üniveristesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, pp.41-50, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

A RESEARCH ON ENTREPRENEURSHIP TENDENCIES OF UNIVERSITY STUDENTS: A RESEARCH STUDY OF ISTANBUL UNIVERSITY FACULTY OF ECONOMICS

6th Economic Research and Financial Market Congress with International Partipication, Konya, Turkey, 12 - 14 May 2022, pp.13

İnovasyon ve Ekonomik Büyüme İlişkisi

II.International Symposium on Economics, Finance and Econometrics, Balıkesir, Turkey, 6 - 07 December 2018, pp.112 Sustainable Development

Girişimcilik ve Ekonomik Büyüme İlişkisi

Uluslararası Uygulamalı Ekonomi ve Sosyal Bilimler Kongresi, Balıkesir, Turkey, 27 - 28 June 2018, pp.341 Sustainable Development

Who Is More Prone to Be a Careerist: The Role of Big-Five Personality Traits

International Conference on Global Competition and Innovation Management, İstanbul, Turkey, 9 - 11 November 2017, vol.1, no.1, pp.1

Aile İşletmelerinin Ekonomideki Önemi

15. Ulusal İşletmecilik Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 28 May 2016, pp.583-590

An Empirical Study Regarding Entrepreneurship in Europe and Central Asia

World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, İstanbul, Turkey, 28 - 30 May 2015, vol.195, pp.1097-1103

Testing the Impact of Unemployment on Self-Employment:Evidence from OECD Countries

World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship, İstanbul, Turkey, 28 - 30 May 2015, vol.195, pp.10-17

Salespeople's Customer Orientation: Does Sales Peoples' Job Satisfaction and Organizational Commitment Effect Their Customer Orientation?

Northern State University's Fourteenth Annual International Business Conference - 2007, United States Of America, 1 - 04 October 2007, pp.30-42

Books & Book Chapters

İş Yükünün Tükenmişlik Üzerindeki Etkisinde İş Stresinin Aracı Rolü

in: Sosyal Bilimlerde Akademik Araştırma ve Derlemeler II. cilt, Sinan Sönmez,Mücahit Yıldırım, Editor, Duvar Yayınları, Ankara, pp.163-182, 2021

Girişimcilik ve Kültür

in: Sosyal Bilimler Perspektifi İle Girişimcilik, Doç.Dr. Nurdan ÇOLAKOĞLU,Dr.Öğr.Üyesi Pınar DALOĞLU, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.131-156, 2020

Innovation and Entrepreneurship

in: Emerging Trends in Business, Halim KAZAN,Mehmet BAYKAL, Editor, Peter Lang Publishing, Inc., Frankfurt, pp.59-76, 2017