Scientific Activities

Activities in Scientific Journals

  • 2011 - 2012 İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

    Advisory Committee Member