Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2007 - 2014 Doktora

  İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilimdalı, Türkiye

 • 2001 - 2004 Yüksek Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Ve Klinik Mikrobiyoloji Ad, Türkiye

 • 1996 - 2001 Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2014 Doktora

  Türk Popülasyonundaki Kistik Fibrozis hastalarında TGFB1 ve CD14 Gen Polimorfizmleri ile Hastalık Prognozu Arasındaki İlişkinin Araştırılması

  İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilimdalı

 • 2004 Yüksek Lisans

  Erken ve Latent Dönem Sifiliz'in Serolojik Tanısında Western-Blot yönteminin Değerlendirilmesi

  İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Ve Klinik Mikrobiyoloji Ad

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2019R programı ile istatistik ve grafik uygulamalı kursu

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , İstanbul Üniversitesi

 • 2019IV. HLA Günleri

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , İÜ İTF Tıbbi Biyoloji AD

 • 2018TİGED Edirne Bölge Toplantısı

  Sağlık ve Tıp , Trakya Üniversi-TİGED

 • 2018III. Genom Biyolojisi ve Biyoinformatik Kursu

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , İstanbul Üniversitesi

 • 2018III. HLA Günleri

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , İÜ İTF Tıbbi Biyoloji AD

 • 2017İş sağlığı ve güvenliği kursu

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , İstanbul Üniversitesi

 • 2017XV. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Derneği

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Tıbbi Biyoloji ve Genetik Derneği

 • 20176. Ulusal Transplantasyon İmmunolojisi ve Genetiği Kongresi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Transplantasyon immunolojisi ve genetiği derneği

 • 2017II. Uygulamalı Biyoinformatik Kursu

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , İstanbul Üniversitesi

 • 2017Çocuklarda Böbrek nakli Sempozyumu

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Organ nakillerini destekleme derneği

 • 2017II.HLA GÜNLERİ, Uygulamalı PRA Kursu

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , İstanbul Üniversitesi

 • 2016Genom Biyolojisi&Uygulamalı Biyoinformatik Kursu

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , İstanbul Üniversitesi

 • 2015İş Sağlığı ve Güvenliği Kursu

  İş Sağlığı ve Güvenliği , İstanbul Üniversitesi

 • 2015I. HLA Günleri

  Sağlık ve Tıp , İstanbul Üniversitesi

 • 2015KİBANK KURSU

  Sağlık ve Tıp , İstanbul Üniversitesi

 • 2015XIV. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi Biyoimformatik Omik veri Analiz Yöntemleri ve Kişisel Tıp Uygulaması kursu

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Tıbbi Biyoloji ve Genetik Derneği

 • 2015XIV. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Tıbbi Biyoloji ve Genetik Derneği

 • 2014BEPT 8. Bölge konferansı

  Sağlık ve Tıp , İstanbul Üniversitesi

 • 2014İş Sağlığı ve Güvenliği Kursu

  İş Sağlığı ve Güvenliği , İstanbul Üniversitesi

 • 2014Turkish-German Workshop on Bioinformatics:Recent Developments from Health to Nanotechnology

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Ege Üniversitesi

 • 2014Laboratuar eğitimcileri eğitimi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Sağlık Bakanlığı

 • 2014AIHLS 2014

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Ege Üniversitesi

 • 2014C1q çalıştayı (OneLambda)

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Onkogen One Lambda AŞ.

 • 2014I. moleküler Üroloji Kongresi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Üroonkoloji derneği

 • 20134. Kök Hücre sempozyumu

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Türk İmmunoloji Derneği

 • 2013XIX. Uygulamalı Flow Sitometri Eğitimi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp araştırma Enstitüsü

 • 2013Transfüzyona bağımlı olmayan Talasemi İntermedia

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Türk Pediatrik Hematoloji Derneği

 • 2012Qiagen Araştırma Semineri

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Qiagen

 • 2012Bilimsel Çalışmalarda İstatistiğin Rolü: Bilinmesi Gereken Yöntemler ve Uygulama Alanları

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , İstanbul Üniversitesi

 • 2011XII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Tıbbi Biyoloji ve Genetik Derneği

 • 2010Innogenetics AUTO LIPA 48 operator eğitimi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Pera Medikal

 • 2010Transplantation Immunology &EFI Region 8 BEPT Meeting

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

 • 2009III. International Congress of Molecular Medicine

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Turkish Society of Molecular Medicine

 • 2008Transplantation Immunology &EFI Region 8 BEPT Meeting

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

 • 2008Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Derneği 6. kongresi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Derneği

 • 2008Programlı Hücre ölümü Sempozyumu

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

 • 2005XIX. European Immunogenetics&Histocompatibility Conference

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , EFI committee

 • 20025. AntimikrKemoterapi Günleri

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti