Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Frequency of RHD variants in serologically weak D Turkish blood donors.

Transfusion and apheresis science : official journal of the World Apheresis Association : official journal of the European Society for Haemapheresis, ss.103024, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

EFI region 8 Balkan external proficiency testing for HLA typing: Results of 15 years.

International journal of immunogenetics, cilt.47, ss.158-162, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Infectious Complications of Induction Therapies in Kidney Transplantation.

Annals of transplantation, cilt.24, ss.412-417, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effects of Rituximab on Atherosclerotic Biomarkers in Kidney Transplant Recipients

TRANSPLANTATION PROCEEDINGS, cilt.51, ss.1118-1120, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Panel Reactive Antibody Responses Against Influenza Vaccination in Kidney Transplant Recipients.

Transplantation proceedings, cilt.51, sa.4, ss.1115-1117, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A Novel Biomarker for Post-Transplant Recurrent IgA Nephropathy.

Transplantation proceedings, cilt.49, ss.541-545, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Immunosuppressive Treatment in C3 Glomerulopathy: Is it Really Effective?

American journal of nephrology, cilt.46, ss.96-107, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The effect of TGFB1 and CD14 gene polymorphisms on the clinical findings of cystic fibrosis in Turkish patients

International Journal of Human Genetics, cilt.16, ss.40-47, 2016 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Evaluation of Alpha-Thalassemia Mutations in Cases with Hypochromic Microcytic Anemia: The İstanbul Perspective.

Turkish journal of haematology : official journal of Turkish Society of Haematology, cilt.32, ss.344-50, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The Effect of beta-Glucan on Recurrent Aphthous Stomatitis

JOURNAL OF ALTERNATIVE AND COMPLEMENTARY MEDICINE, cilt.15, sa.2, ss.111-112, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hastalarında Sitokin Gen Polimorfizmleri ve Kromozom 13 Delesyonu

Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi, cilt.3, ss.179-185, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Spondiloartropatili Hastalarda HLA Sınıf I Allel Sıklığı

Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi, cilt.2, ss.93-97, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Investigation of cytokine gene polymorphisms in patients with psoriasis vulgaris

TURKDERM-ARCHIVES OF THE TURKISH DERMATOLOGY AND VENEROLOGY, cilt.50, sa.1, ss.34-38, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Procalcitonin ve erken sifiliz tanısı

İNFEKSİYON DERGİSİ, cilt.18, no.4, ss.421-442, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

IMPORTANCE OF KIDNEY ALLOGRAFT REJECTION IN BK VIRUS NEPHROPATHY

57th ERA-EDTA Congress, ELECTR NETWORK, 6 - 09 Haziran 2020, cilt.35, ss.2059 identifier

Serological weak d phenotypes and RHD genotype frequency among Turkish blood donors

10th Eurasian Hematology Oncology Congress, İstanbul, Türkiye, 8 - 11 Ekim 2019, cilt.85 identifier

Balkan External Profıcıency Testıng (bept) for HLA: 15-year evaluatıon.

33th European Immunogenetics and Histocompatibility Conference, Lisbon, Portekiz, 8 - 11 Mayıs 2019, ss.345

Böbrek Transplantasyonunda İndüksiyon Tedavileri İle Enfeksiyöz Komplikasyonlar Arasındaki İlişki

12. Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği Kongresi, Trabzon, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2018, ss.13

İNFLUENZA AŞISININ HUMORAL İMMUN YANIT ÜZERİNE ETKİSİ

XII. Türkiye Organ Nakli KuruluşlarıKoordinasyon Kongresi, Trabzon, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2018, ss.138

Rituksimab Kullanımının aterosklerotik Biyobelirteçler Üzerine Etkileri.

12. Türkiye Organ Nakli kuruluşları koordinasyon derneği kongresi, Trabzon, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2018, ss.14

HCV Enfeksiyonu İle HLA İlişkisi.

Türkiye Organ Nakli Koordinasyon Kuruluşları Derneği 12. Kongresi, Trabzon, Türkiye, 18 - 21 Ekim 2018, ss.103

The Effect of HLA And SNPs on ESRD development in IgAN PAtients.

32rst European Immunogenetics and Histocompatibility Conference, Venice, İtalya, 9 - 12 Mayıs 2018, cilt.91, sa.5, ss.438

Biomarker for Progression of Ig A nephropathy.

32rst European Immunogenetics and Histocompatibility Conference, Venice, İtalya, 9 - 12 Mayıs 2018, cilt.91, sa.5, ss.371-372

Investigation of COSMC Gene DNA Methylation Profile and Expression Level in IgA Nephropathy

32rst European Immunogenetics and Histocompatibility Conference, Venedik, İtalya, 9 - 12 Mayıs 2018, ss.371-372

GLOMERULAR DEPOSITION OF CD68 AND C4D: SIGNIFICANT MARKERS FOR PROGRESSION OF IGA NEPHROPATHY ?

55th Congress of the European-Renal-Association (ERA) and European-Dialysis-and-Transplantation-Association (EDTA), Copenhagen, Danimarka, 24 - 27 Mayıs 2018, cilt.33, ss.84 identifier

THE EFFECT OF BIOMARKERS AND OXFORD CLASSIFICATION ON PROGRESSION OF Ig A NEPHROPATHY

55th Congress of the European-Renal-Association (ERA) and European-Dialysis-and-Transplantation-Association (EDTA), Copenhagen, Danimarka, 24 - 27 Mayıs 2018, cilt.33 identifier

Association of HLA-B alleles and HIV Infection.

Bahcesehir University International Medical Student Congress (BAUIMSC), İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Nisan 2018, ss.82

IgA Nefropatisinde COSMC Gen DNA Metilasyon Profili ve Ekspresyon Düzeyinin araştırılması

XV. National Congress Of Medical Biology And Genetics. 26-29 October 2017, Muğla, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2017, ss.71

Alternatif kompleman yolu ile ilişkili glomerulopatilerde böbrek sağkalımının genetik öngörücüleri

34. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Ekim 2017, cilt.26, sa.3, ss.104

Kadavra kaynaklı böbrek donörü bekleme listesindeki hastaların Anti-HLA antikor profilleri

7. Türkiye Organ Nakli kuruluşları koordinasyon derneği kongresi, Eskişehir, Türkiye, 14 - 17 Ekim 2010, ss.27

The role of HLA loci in the pathogenesis of IgA nephropathy

54th ERA-EDTA Congress, Madrid, İspanya, 3 - 06 Haziran 2017, cilt.32, ss.144-145

Oxidative Stress As a Predictor of Progression in IgA Nephropathy.

54th ERA-EDTA Congress, Madrid, İspanya, 3 - 06 Haziran 2017, cilt.32, ss.505-506

Relationship between HLA-DQA1, HLA-DQB1 and HLA-DRB1 alleles in immunoglobulin A nephropathy

31rst European Immunogenetics and Histocompatibility Conference, Mannheim/Heidelberg, Almanya, 30 Mayıs - 02 Haziran 2017, ss.462

Gebeliğin Anti-HLA Profili Üzerine Etkisi.

6.Ulusal Transplantasyon İmmünolojisi ve Genetiği Kongresi, Antalya, Türkiye, 6 - 09 Nisan 2017, ss.15

IgA Nefropatisi için Yeni Serolojik ve Genetik Biyobelirteç: Galaktozillenmesi Yetersiz IgA1 Düzeyi ve Tek Nükleotid Polimorfizmleri.

33. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 23 Ekim 2016, cilt.25, no.3, ss.22

HLA-DQA1 3 ' UTR IS AN UNEXPLORED SOURCE OF DISEASE ASSOCIATIONS IN THE HLA COMPLEX

European-Federation-for-Immunogenetics Conference, Geneva, İsviçre, 26 - 29 Nisan 2015, cilt.85, ss.323 identifier

Anti Timosit Globulin (ATG) İndüksiyonun Beklenmedik Etkisi: De novo HLA-A3 Antikorları ve Klinik Önemi.

10. Türkiye Organ Nakli kuruluşları koordinasyon derneği kongresi, Muğla, Türkiye, 15 - 18 Ekim 2014, ss.70

THE IMPACT OF DONOR SPECIFIC ANTI-HLA AND ANTI-GSTT1 ANTIBODIES ON THE OUTCOME OF ALLOGENEIC STEM CELL TRANSPLANTATION

28th EFI European Immunogenetics and Histocompatibility Conference, Stockholm, İsveç, 25 - 28 Haziran 2014, cilt.84, ss.56-57 identifier

Allogegneik kök hücre nakli sonrası anti-HLA ve anti-GSTT1 antikorlarının nakil başarısı üzerine etkisi.

8. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök hücre tedavileri kongresi, Antalya, Türkiye, 6 - 08 Mart 2014, ss.153-154

Spondiloartropatili Türk hastalarda HLA-A,-B allel sıklığı.

13. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, Aydın, Türkiye, 27 - 30 Ekim 2013, ss.293-294

EFI Region 8 ‘Balkan External Proficiency testing (BEPT)' 2012 HLA TİPLEMESİ.

4. Ulusal Transplantasyon İmmünolojisi ve Genetiği Kongresi, İzmir, Türkiye, 18 - 21 Nisan 2013, ss.7

Kadaverik vericiden nakil olan son dönem böbrek yetmezlikli (SDBY) hastaların immünolojik parametreleri

Türkiye Organ Nakli Koordinasyon Kuruluşları Derneği 9. Kongresi, Bursa, Türkiye, 26 - 29 Eylül 2012, ss.52-53

Uzun Dönem Renal Allogreft Sağkalım Üzerine HLa, MICA Ve GSTT1 Antikorlarının Etkisi

Türkiye organ nakli kuruluşları koordinasyonu derneği IX kongresi Transplantasyon 12, Bursa, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2012, ss.52

ASSOCIATION OF ANTI-VIMENTIN ANTIBODY LEVELS WITH CLINICAL AND LABORATORY PARAMETERS AFTER RENAL TRANSPLANTATION

Joint 16th International HLA and Immunogenetics Workshop/26th European Federation for Immunogenetics Conference/23rd British-Society-of-Histocompatibility-and-Immunogenetics Conference, Liverpool, İngiltere, 31 Mayıs - 03 Haziran 2012, cilt.79, ss.493-494 identifier

TYPING OF RELATIVES OF PATIENTS BEING CONSIDERED FOR ALLOGENEIC STEM CELL TRANSPLANTATION

Joint 16th International HLA and Immunogenetics Workshop/26th European Federation for Immunogenetics Conference/23rd British-Society-of-Histocompatibility-and-Immunogenetics Conference, Liverpool, İngiltere, 31 Mayıs - 03 Haziran 2012, cilt.79, ss.441-442 identifier

FMF ön tanılı hastaların mutasyon dağılımı.

12. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 - 30 Ekim 2011, cilt.31, no.6, ss.172

Alfa talasemi ön tanılı hastaların mutasyonları.

12. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 - 30 Ekim 2011, cilt.31, sa.6, ss.176

Kistik fibrozis ve infertilite ön tanısı ile başvuran hastaların CFTR gen mutasyon dağılımı.

12. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 - 30 Ekim 2011, cilt.31, sa.6, ss.175

Böbrek nakli sonrasında anti-vimentin antikor seviyelerinin klinik ve laboratuar parametrelerle ilişkisi.

28. Ulusal Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 19 - 23 Ekim 2011, ss.139

Multiple myeloma hastalarında sitokin gen polimorfizmi ve 13. kromozom delesyonu.

XI. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, Muğla, Türkiye, 28 - 31 Ekim 2009, ss.119

Miyeloid Lösemilerde Kromozomal Anomaliler.

XI. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, Muğla, Türkiye, 28 - 31 Ekim 2009, ss.57-58

İstanbul Tıp Fakültesi Kemik İliği Bankası (İTF KİBANK).

35. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 7 - 10 Ekim 2009, ss.1-2

Lenfosit croos-match uygulamaları ve sonuçları.Türkiye Organ Nakli Kuruluşları

6. Türkiye Organ Nakli kuruluşları koordinasyon derneği kongresi, Erzurum, Türkiye, 15 - 18 Ekim 2008, ss.23

Akut Miyeloid Lösemide Kromozom Anormalliklerin Sıklığı Yaşla ve Cinsiyetle Değişir mi?

X. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, Antalya, Türkiye, 6 - 09 Eylül 2007, ss.223

Does the frequency of chromosomal aberrations change with age and gender in acute myeloid leukemia?

21st European Immunogenetics and Histocompatibility Conference, Barcelona, İspanya, 5 - 08 Mayıs 2007, cilt.69, ss.461 identifier

The incidence of Ph chromosome and Trisomy 8 in chronic myeloid patients

20th European Immunogenetics and Histocompatibility Conference, Oslo, Norveç, 8 - 11 Haziran 2006, cilt.67, ss.548-549 identifier

Allogeneik Kök Hücre Nakli Sonrası Kimerizmin Değerlendirilmesinde FISH ve STR-PCR Yöntemleri.

IX. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, Manisa, Türkiye, 24 - 27 Kasım 2005, ss.115

The Comparasion Western blot test with FTA-ABS test as conflimatory tests in Syphilis cases:a cross sectional study in Turkish population

15th European Congress of Clinical Microbiology and Infections Diseases, Kopenhegan, Danimarka, 2 - 05 Nisan 2005, ss.699

Comparison of Western-blot test with FTA-ABS test as confirmatory test in syphilis cases: a cross-sectional study in Turkish population country

15 th European Congress of clinical Microbiology and infectious Diseases., Copenhagen, Danimarka, 2 - 05 Nisan 2005, ss.699-700

Procalcitonin and the diagnosis of early syphilis

15th European Congress of Clinical Microbiology and infectious Diseases, Kopenhag, Danimarka, 1 - 04 Nisan 2005, ss.65-66

Prokalsitonin ve Primer Sifilizin Tanısı.

1. Ulusal Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Sempozyumu., İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2004

Kitap & Kitap Bölümleri

SERBEST DNA (CELL-FREE DNA/CFDNA)

Sağlık Bilimlerinde Güncel Araştırmalar, Prof. Dr. Halil Demir,Prof. Dr. Nizami Duran, Editör, IVPE, Cetinje, ss.657-669, 2020 Creative Commons License

Moleküler Tanı Yöntemleri I

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Uygulamalı Çalışma Kitapçığı, Oğuz F, Çınar C, Ciftci H, Editör, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Basımevi, Oğuz F, ss.29-35, 2019

Barr Cisimciği ( İn aktif X/Seks Kromatini) ve Kan grupları

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Uygulamalı Çalışma Kitapçığı, Oğuz F, Çınar C, Ciftci H, Editör, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Basımevi, İstanbul, ss.63-70, 2019