İletişim

Adres Bilgileri

  • Dekanlık Giriş katı Doku Tipleme Lab.

  • İstanbul Üni. İstanbul Tıp Fak. Dekanlık Binası Giriş katı Doku Tipleme Lab

E-posta Bilgileri

Telefon Bilgileri