Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Harem-i Hümâyûn-ı İsmet-Makrûn Bir Yuva Olarak Harem

Din ve Hayat, no.2021/Yaz, pp.49-55, 2021 (Non Peer-Reviewed Journal)

Bir Valide Sultanın Vakıf Kütüphanesi

Z Dergisi, no.5, pp.108-111, 2021 (Non Peer-Reviewed Journal)

Sultan' ın Haremine de El Uzattılar

Derin Tarih, S. 38, no.38, pp.76-79, 2015 (Non Peer-Reviewed Journal)

Bir Cihan Padişahı Nasıl Yetişir?

Derin Tarih, S. 21, no.21, pp.46-49, 2013 (Non Peer-Reviewed Journal)

Abdülhamid Petrolleri Kimlerden, Nasıl Korudu?

Derin Tarih, S. 11, no.11, pp.43-46, 2013 (Non Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Bir Ermeni’nin İtirafı

Ermeni Araştırmaları, S. 12, no.12, pp.134-140, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Osmanlı herşeyin farkındaydı amma

Tarih ve Düşünce, S. 38, no.38, pp.24-29, 2003 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Boğaziçi Beykoz Parkı Osmanlı Anonim Şirketi

Beykoz Sempozyumu 2021, İstanbul, Turkey, 19 - 21 November 2021, pp.507-518

Beykoz'da Padişahlık Makamına Ait Bir Mülk: Tokat Çiftliği

Beykoz Sempozyumu 2020, İstanbul, Turkey, 27 - 29 November 2020, pp.1133-1149

BULGAR PRENSLERİNE UYGULANAN OSMANLI DEVLET PROTOKOLÜ:PRENS ALEKSANDER V. BATTENBERG ÖRNEĞİ

Balkanlarda Türk Kültürü:Bulgaristan Örneği Uluslararası Sempozyumu, Sofija, Bulgaria, 27 September - 01 October 2018, pp.97-110

İsmail Bey Gaspıralı’nın Yenilikçi Eğitim Modeliyle Osmanlı Medrese Sisteminin Değişimi Arasındaki Etkileşim

Uluslararası İslamla Yenilenme ve Birlik I: İsmail Bey Gaspıralı Kongresi, Kırım, Ukraine, 30 November - 01 December 2012, pp.119-125

The Protocol Applied to the Bulgarian Princes by the Ottoman State/Osmanlı Devletinde Bulgar Prenslerine Uygulanan Protokol

Bulgaria and Turkey at the Intercultural Crossroads: International Symposium on Language, History and Literature-II,, Bulgaria, 1 - 04 October 2012, pp.7

Tarih Araştırma Merkezi ve Faaliyetleri

Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Tarihçilik ve Tarih Yayıncılığı Sempozyumu Bildiriler, Ankara, Turkey, 1 - 04 January 2011, pp.629-654

Die Ausgrabungen von Samarra in Osmanischen Archivdokumenten”, 100 Jahre Grabungen in Samarra

Die Ausgrabungen von Samarra in Osmanischen Archivdokumenten”, 100 Jahre Grabungen in Samarra, Germany, 1 - 04 January 2011, pp.8-9

Radovişte Kasabası’nın Sosyo-Ekonomik Özellikleri

Fourth International Congress on Islamic Civilisation in the Balkans, Üsküp, Macedonia, 1 - 04 January 2010, pp.50 Sustainable Development

Osmanlı Belgelerinde Alman Bilim Heyetinin Babil Şehri Kazı Çalışmaları

Uluslararası Tarihi ve Kültürel Yönleriyle Türk-Alman İlişkileri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 1 - 04 November 2009, pp.13

XIX. Yüzyılda Üsküdar Çayırlarının Asıl Fonksiyonları Üzerine Bir Araştırma

Uluslararası VI. Üsküdar Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 1 - 04 January 2009, pp.403-414

Kolera Salgınından Etkilenen Trabzon Esnafına Devletin Mali Desteği

Üçüncü Uluslararası İşletme ve Ekonomi Çalıştayı (Third & Business Economy Internacional de Negocios Economia), İstanbul, Turkey, 1 - 04 June 2008, pp.265-274 Sustainable Development

Piriştine Şehri’nde Meslekler

İkinci Balkanlar’da İslam Medeniyeti II. Milletlerarası Sempozyumu, Arnavutluk, Albania, 1 - 04 November 2006, pp.281-290

Hazine-i Hassa Vapur Kumpanyası

Tarih Boyunca Dünyada ve Türkler’de Denizcilik Semineri, İstanbul, Turkey, 1 - 04 March 2005, pp.147-154

Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Anabilim Dalı’nın Tarihçesi

Cumhuriyetin 80. Yılında Üniversitelerde Tarih Öğrenimi, Araştırmaları ve Yayınları Semineri, İstanbul, Turkey, 1 - 04 December 2004, pp.285-300

Sultan II. Abdülhamid’in Rumeli’deki Emlak-ı Hümayunu

Birinci Balkanlar’da İslam Medeniyeti Milletlerarası Sempozyumu Tebliğleri, Sofya, Bulgaria, 1 - 04 February 2002, pp.147-154

Bir Padişah Mülkü: Bağdat-Musul Petrolleri

XIV. Türk Tarih Kongresi (XIV th Turkish Congress of History, Turkey, 1 - 04 January 2002, pp.124-125 Sustainable Development

Osmanlı Maliyesinde Söz Sahibi Üç Ermeni Nazır: Agop, Mikail ve Ohannes Paşalar

Uluslararası Türk-Ermeni İlişkileri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 24 May - 25 January 2001, pp.21-34

Hazine-i Hassa Defterleri, Mahiyetleri-Tasnifleri Hakkında Tespitler

T.C. Başbakanlık I. Milli Arşiv Şurası, (20-21 Nisan 1998, Tebliğler-Tartışmalar, İstanbul, Turkey, 1 - 04 April 1998, pp.705-716

Books & Book Chapters

Osmanlı Basınının Gözünden Sultanahmet Mitingleri

in: 1919 İstanbul Mitingleri Millî Mücadelenin İşaret Fişeği, Prof. Dr. Cezmi Eraslan,Doç. Dr. Nilüfer Erdem,Arş. Gör. Umut Dere,Arş. Gör. Duygu Saygın, Editor, Türk Ocağı Yayınları, İstanbul, pp.31-50, 2022

Bezmiâlem Valide Sultan

in: Cumhuriyetin 100. Yılında 100 Türk Büyüğü - Devlet Adamları 1, Prof. Dr. Vahit Türk, Editor, Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, İstanbul, pp.269-290, 2022

Bezmiâlem Valide Sultan Vakfiyeleri

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2020

Bezmiâlem Valide Sultan

Timaş Yayınları, İstanbul, 2018

Gravürlerle Fatih

Fatih Belediyesi Yayınları, İstanbul, 2017

Sultan Abdülaziz’in Kılıç Kuşanma Merasimi/Sword Ceremony of Sultan Abdulaziz

in: Prof.Dr. Mehmet İpşirli’ye Armağan, Cilt II, "Emecen F., Keskin İ., Ahmetbeyoğlu A.", Editor, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.465-484, 2012

Osmanlı Devleti’nin Mütareke Dönemi Fiyat Politikaları

in: Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Esnaf ve Ticaret, "Demirel F.", Editor, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, pp.161-194, 2012

Samples From Macedonian Cities on the Model of Coexistence in the Balkans

in: Balkan Studies III Living Together&Culture&Education, "Sancaktar M., Ekinci D., Mladenovski G., Tauk S.", Editor, Cyril And Methodius University, Skopje, pp.126-135, 2011

Wissenschaft und Bildung : Spuren der deutschen Ausgrabungen in Babylon im Osmanischen Archiv

in: Türkisch-Deutsche Beziehungen. Perspektiven aus Vergangenheit und Gegenwart, "Shonig C., Çalık R., Bayraktar H.", Editor, Klaus Schwarz Verlag, Berlin, pp.216-226, 2011

Osmanlı Devleti’nin Bağdat-Musul Politikası

in: Türk Dış Politikası, Cilt I, "Bıyıklı M.", Editor, Gökkubbe, İstanbul, pp.251-269, 2008

The Socio-economic Situation of Maçin in the Middle of the Nineteenth Century

in: Enjeux Politiques, Economiques et Militairesen Mer Noire (XIV-XXI Siecles), Etudes ala memoire de MIHAIL GUBOGLU, "Bilici F., Cândea I., Popescu A.", Editor, Musee De Braille, Braila, pp.126-135, 2007

İlk Uluslararası Osmanlı Sergisi’nden Sultan Abdülaziz’in Satın Aldığı Eşyalara Dair

in: Prof. Dr. Mübahat S. Kütükoğlu’na Armağan, "Ertuğ T. Z.", Editor, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.661-673, 2006

"Mahmîlik ve Mahmîler Hakkında Fraşerli Mehdî’nin Değerlendirmeleri"

in: Prof Dr Mübahat S Kütükoğlu na Armağan, Tarım Ertuğ Zeynep, Editor, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İstanbul, pp.285-307, 2006

Güzelhisar-ı Aydın: Portrait of a West Anatolian City

in: Ottoman State And Societies in Change, A Study of the Nineteenth Century Temettuat Registers, "Kayako H., Aydın M., Paul K.", Editor, Kegan Paul, London, pp.141-171, 2004

Bağdat ve Musul Petrolleri Üzerine Bir Değerlendirme

in: Irak Dosyası I, "Ahmetbeyoğlu A., Cengiz H., Başkan Y.", Editor, Tabiat Vakfı Yayınları, İstanbul, pp.0-360, 2003

Hazine-i Hassa Nezareti

Türk Tarih Kurumu, Ankara, 2000

Episodes in the Encyclopedia

Türkler

Yeni Türkiye Yayınları, pp.893-903, 2002

Hazine-i Hassa

Diyanet Vakfı Yayınları, pp.137-141., 1998

Other Publications

Petrol ve Bor

Technical Report, pp.12-13, 2012 Sustainable Development