Prof.Dr.

Mehpare TİMOR


İşletme Fakültesi

İşletme Bölümü

Sayısal Yöntemler Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

1989 - 1993

1989 - 1993

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstütüsü , Sayısal Yöntemler, Türkiye

1986 - 1988

1986 - 1988

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstütüsü , Sayısal Yöntemler, Türkiye

1982 - 1986

1982 - 1986

Lisans

İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Sayısal Yöntemler, Türkiye

Yaptığı Tezler

1993

1993

Doktora

“Kapasite Kısıtı Bulunmayan Bir Şebeke Probleminde Lagrange Yöntemi İle Optimum Bağlantı ve Akış Maliyetinin Hesaplanması İçin Bir Algoritma Önerisi ve Bir Uygulama”

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sayısal Yöntemler

1988

1988

Yüksek Lisans

“Bir Uzaklık Matrisini Dikkate Alarak Bilgisayar Desteğinde Bir Atama Algoritmasının Bir Vak’a Üzerinde Geliştirilmesi”

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sayısal Yöntemler

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İşletme, Sayısal Yöntemler

Akademik Unvanlar / Görevler

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü

Yönetimsel Görevler

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Yönetim Kurulu Üyesi

İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi

2015 - 2020

2015 - 2020

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi

2004 - 2006

2004 - 2006

Enstitü Müdür Yardımcısı

İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme İktisadı Enstitüsü

Verdiği Dersler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İŞLETMELERDE KARAR MODELLERİ- B GRUBU

Doktora

Doktora

KARAR VERMEDE DUYARLILIK ANALİZİ

Lisans

Lisans

ELEKTRONİK TABLO İLE MODELLEME

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İŞLETMELERDE KARAR MODELLERİ-MS PROG.(BAHAR YY)

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İŞLETMELERDE KARAR MODELLERİ-A GRUBU

Doktora

Doktora

ÇOK AMAÇLI KARAR VERME TEKNİKLERİ

Lisans

Lisans

YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

SAYISAL KARAR VERME YÖNTEMLERİ (YÖNETİCİ MBA)

Doktora

Doktora

ÇOK AMAÇLI KARAR VERME TEKNİKLERİ

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

SAYISAL KARAR VERME YÖNTEMLERİ (MBA) GÜZ YY.

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

İSTATİSTİK

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

SAYISAL KARAR VERME YÖNTEMLERİ (MBA) Bahar YY

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

SAYISAL KARAR VERME YÖNTEMLERİ (MBA)

Doktora

Doktora

ÇOK AMAÇLI KARAR VERME TEKNİKLERİ

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

SAYISAL KARAR VERME YÖNTEMLERİ (MBA)

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

SİMÜLASYON İLE MODELLEME VE ANALİZ

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

BİLGİSAYAR DESTEKLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ

Lisans

Lisans

SAYISAL YÖNTEMLER (UlLAŞT.Y.O.)

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

SİMÜLASYON İLE MODELLEME VE ANALİZ

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

SİMÜLASYON İLE MODELLEME VE ANALİZ

Yönetilen Tezler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2010

2010

The analytic hierarchy process and analytic network process: an overview of applications

Sipahi S. , Timor M.

MANAGEMENT DECISION, cilt.48, ss.775-808, 2010 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2021

2021

Ekonomik Gelişmişliği Etkileyen Bilgi Ekonomisi Değişkenlerinin Veri Madenciliği ile Belirlenmesi

Künç G., Timor M.

Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, cilt.8, ss.1-18, 2021 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2019

2019

ÇOK DEĞİŞKENLİ AYKIRI DEĞER TESPİTİ İÇİN KLASİK VE DAYANIKLI MAHALANOBİS UZAKLIK ÖLÇÜTLERİ: FİNANSAL VERİ İLE BİR UYGULAMA

Esen M. F. , TİMOR M.

Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, ss.267-282, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Bulanık ve Gri COPRAS Yöntemleri Kullanılarak Tedarikçi Seçim Modeli Geliştirilmesi

Yıldırım B., TİMOR M.

Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, cilt.6, no.2, ss.283-310, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2019

2019

Bulanık ve Gri COPRAS Yöntemleri Kullanılarak Tedarikçi Seçim Modeli Geliştirilmesi

Yıldırım B. F. , Timor M.

Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, cilt.6, ss.283-310, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2019

2019

EFFICIENCY RANKING OF TURKISH WIND POWER PLANTS BY USING DATA ENVELOPMENT ANALYSIS AND TOPSIS

Özdemir H., TİMOR M.

Journal of Sustainable Energy, cilt.10, no.1, ss.35-41, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Kümeleme ve Veri Zarflama Analizi (VZA) ile Konteyner Terminal Etkinliklerinin Belirlenmesi

Acer A., Timor M.

ALPHANUMERİC JOURNAL, cilt.5, ss.339-352, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Ranking with Statistical Variance Procedure based Analytic Hierarchy Process

Tayalı H. A. , Timor M.

Acta INFOLOGICA, cilt.1, no.1, ss.31-38, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2016

2016

Integrated Supplier Selection Model using ANP, Taguchi Loss Function and PROMETHEE Methods

Sarı T., Timor M.

Journal of Applied Quantitative Methods, cilt.11, ss.10-20, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANP, TAGUCHI ve TOPSIS YÖNTEMLERİ ile OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

Timor M. , Sarı T.

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ, cilt.6, no.10, ss.281-300, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2013

2013

Banka Şube Hizmet Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi Ve Topsıs Yöntemleri İle Karşılaştırılması

TİMOR M.

Yönetim Dergisi (İ.Ü.İşletme İktisadı Enstitüsü), cilt.24, sa.75, ss.13-35, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2011

2011

Müşteri Profili ve Alışveriş Davranışlarını Belirlemede Kümeleme ve Birliktelik Kuralları Analizi: Perakende Sektöründe Bir Uygulama

TİMOR M.

İ.Ü.İşletme Fakültesi, İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, cilt.22, sa.68, ss.129-147, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2010

2010

“Türkiye Ve Avrupa Birliğine Üye Ülkelerin Sağlık Sistem Performanslarının Kümeleme Ve Veri Zarflama Analizi İle Karşılaştırılması

TİMOR M.

İ.Ü.İşletme Fakültesi, İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, cilt.21, ss.3-10, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2008

2008

“Veri Madenciliğinde Sepet Analizi ile Tüketici Davranışı Modellemesi

TİMOR M.

İ.Ü.İşletme Fakültesi, İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, cilt.19, sa.59, ss.3-10, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2006

2006

Sales Representative Selection of Pharmaceutical Firms by Analytic Hierarchy Process

TİMOR M.

JAABC, cilt.8, sa.1, ss.287-293, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2005

2005

Medyan En Kısa Yol Problemi: Maliyet-Erişilebilirlik Hedeflerine Yönelik Bir Çok Amaçlı Taşımacılık Problemi Uygulaması

TİMOR M.

İ.Ü.İşletme Fakültesi Dergisi, cilt.34, sa.2, ss.31-56, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2005

2005

A Data Mining in Student Databases

Timor M.

Huten Dergisi, cilt.2, ss.53-57, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2005

2005

Fast-food restaurant site selection factor evaluation by the analytic hierarchy process

Sipahi S. , Timor M.

Business Review Cambridge, cilt.4, ss.161-167, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2005

2005

Fast-Food Restaurant Site Selection Factor Evaluation by the Analytic Hierarchy Process

TİMOR M.

The Business Review, Cambridge, cilt.4, ss.161-167, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2004

2004

Şehiriçi Alışveriş Merkezi Yer Seçimi Faktörlerinin Analitik Hiyerarşi Prosesi Yardımıyla Sıralanması

TİMOR M.

İ.Ü.İşletme Fakültesi, İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, cilt.49, ss.3-18, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2002

2002

Kolayda Ürünler İçin Perakende Satış Yeri Seçimi- Bir Analitik Hiyerarşi Prosesi Uygulaması

TİMOR M.

İ.Ü.İşletme Fakültesi, İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, cilt.41, ss.23-36, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2001

2001

Hastane Performansını Belirlemede Veri Zarflama Analizi

TİMOR M.

İ.Ü.İşletme Fakültesi Dergisi, cilt.30, ss.69-79, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

1997

1997

En Kısa Yol ve En Düşük Nüfuslu Rota Seçim Problemi

TİMOR M.

İ.Ü.İşletme Fakültesi Dergisi, cilt.26, sa.2, ss.71-82, 1997 (Hakemli Üniversite Dergisi)

1997

1997

Bir Yöneylem Araştırması Uygulaması: Rehine Kurtarma Operasyonunun Analitik Hiyerarşi Prosesi ile Analizi

TİMOR M.

İ.Ü.İşletme Fakültesi, İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, cilt.28, ss.26-37, 1997 (Hakemli Üniversite Dergisi)

1994

1994

Bir Bilgisayar Haberleşme Şebekesinde Lagrange Yöntemi ile Optimum Bağlantı ve Akış Maliyetinin Hesaplanması İçin Bir Algoritma

TİMOR M.

İ.Ü.İşletme Fakültesi Dergisi, cilt.23, ss.71-85, 1994 (Hakemli Üniversite Dergisi)

1994

1994

Vak’a: Doğrusal Programlama-Bir Mamul Karışımı: Barış Petrol

TİMOR M.

İ.Ü.İşletme Fakültesi, İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, cilt.19, ss.47-51, 1994 (Hakemli Üniversite Dergisi)

1994

1994

Tamsayılı Doğrusal Programlama Problemlerinin Çözümünde Lagrange Yöntemi(Lagrange Relaxation)

TİMOR M.

İ.Ü.İşletme Fakültesi Dergisi, cilt.23, sa.1, ss.185-193, 1994 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2017

2017

"Konteyner Terminal Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi İle Belirlenmesi ", , İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi

Acer A., TİMOR M.

ULAŞTIRMA ve LOJİSTİK ULUSAL KONGRESi, İstanbul, Türkiye, 26 - 27 Ekim 2017, cilt.1, no.1, ss.1

2015

2015

Biodiesel Plant Site Selection with Analytic Hierarchy Process, TOPSIS and PROMETHEE

TİMOR M. , Fırat F.

EURO 2015 - 27th European Conference on Operational Research, Glasgow, İngiltere, 12 - 15 Temmuz 2015, cilt.0, no.0, ss.45

2010

2010

Evaluating Site Selection Factors for a Main Cargo Distribution Center Using AHP

NİŞEL S. , Coşkun E., TİMOR M.

Third International Logistics and Supply Chain Management Congress, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2010

2009

2009

Analytic Hierarchy Process & Analytic Network Process: A Literature Review

TİMOR M. , NİŞEL S.

MCDM 2009, 20th MCDM Conference Chengdu/Jiuzhaigou, China, Çin, 1 - 04 Temmuz 2009, ss.103

2006

2006

Analysis of Industry Needs and Current MIS Curriculum in Developing Countries: The Case of Turkey

TİMOR M. , Coşkun E., NİŞEL S.

18th International Conference on Multiple Criteria Decision Making, Yunanistan, 1 - 04 Haziran 2006

2006

2006

Analysis Of Industry Needs And Current MIS Curriculum In Developing Countries: The Case Of Turkey173-174,(MCDM 2006,

TİMOR M.

18th International Conference on MCDM - 2006, Chania (Girit) Yunanistan, Yunanistan, 1 - 04 Haziran 2006, ss.173-174

2005

2005

Evaluating Site Selection Factors for a Main Cargo Distribution Center Using Analytic Hierarchy Process (AHP)”, Istanbul.

TİMOR M.

3rd International Logistics&Supply Chain Congress-2005, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2005, ss.592-599

2005

2005

Business Graduate Students’ Major Selection Factor Evaluation by the Analytic Hierarchy Process”, Proc.,

TİMOR M. , NİŞEL S.

III. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Celalabat-Kırgızistan,, Kırgızistan, 1 - 04 Temmuz 2005, ss.1103-1117

2005

2005

Hotel Quality Factors by the Analytic Hierarchy Process

TİMOR M. , NİŞEL S.

International Conference on Tourism- Athens Intitute for Education, Atina, Yunanistan, 1 - 04 Temmuz 2005, ss.133-145

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI

Timor M.

Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2020

2011

2011

Analitik Hiyerarşi Prosesi

Timor M.

Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2011

2010

2010

Yöneylem Araştırması

Timor M.

Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2010

Bilirkişi Raporları

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ DERGİSİ

Değerlendirme Kurul Üyesi

2011 - Devam Ediyor

2011 - Devam Ediyor

YÖNETİM DERGİSİ

Değerlendirme Kurul Üyesi

2010 - Devam Ediyor

2010 - Devam Ediyor

Euopean Journal of Pure and Applied Mathematics

Yayın Kurul Üyesi

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

1998 - Devam Ediyor

1998 - Devam Ediyor

MCDM

Üye

Bilimsel Hakemlikler

Şubat 2021

Şubat 2021

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Aralık 2018

Aralık 2018

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Aralık 2018

Aralık 2018

JOURNAL OF TRANSPORTATION AND LOGISTICS

Hakemli Bilimsel Dergi

Temmuz 2016

Temmuz 2016

MARMARA ÜNİV.DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Şubat 2016

Şubat 2016

JOURNAL OF ANTHROPOLOGIST

Hakemli Bilimsel Dergi

Ağustos 2015

Ağustos 2015

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ-"TABLET BİLGİSAYAR SEÇİMİNDE ANA VE ALT KRİTERLERİN ÖNEM DÜZEYLERİNİN BAHP İLE BELİRLENMESİ"

Hakemli Bilimsel Dergi

Temmuz 2015

Temmuz 2015

"International Journal of the Analytic Hierarchy Process" "AHP IN PERSONNELMANAGEMENT: CAN THE KEY COMPETENCIES CHANGE WITH COMPANY’S STRATEGY?"

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ocak 2015

Ocak 2015

İ.Ü. Ekonometri ve İstatistik Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Mart 2014

Mart 2014

İ.Ü.İşletme Fakültesi Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Aralık 2013

Aralık 2013

İ.Ü.İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Ekim 2013

Ekim 2013

ÖNERİ DERGİSİ (MARMARA ÜNİVERSİTESİ)

Hakemli Bilimsel Dergi

Ekim 2013

Ekim 2013

ALFANÜMERİK

Hakemli Bilimsel Dergi

Eylül 2013

Eylül 2013

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Haziran 2013

Haziran 2013

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Şubat 2012

Şubat 2012

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Mayıs 2011

Mayıs 2011

İ.Ü.İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Mart 2011

Mart 2011

İ.Ü.İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Mart 2011

Mart 2011

İ.Ü.İşletme Fakültesi Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Mart 2009

Mart 2009

Sigma Dergisi (Yıldız T.Ü.)

Hakemli Bilimsel Dergi

Mayıs 2006

Mayıs 2006

MUĞLA ÜNİV.İKT.İDARİ BİLİMLER FAK.DERGİSİ

Hakemli Bilimsel DergiDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2017

2017

Aynur Acer, Mehpare Timor, "Konteyner Terminal Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi İle Belirlenmesi ", 26-27 Ekim.2017, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi-ULAŞTIRMA ve LOJİSTİK ULUSAL KONGRESİ

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2015

2015

M.Timor, F.Fırat, "Biodiesel Plant Site Selection with Analytic Hierarchy Process, TOPSIS and PROMETHEE", 27th European Conference on Operational Research-Glaskow, England, 12-15 July 2015.

Katılımcı

Glaskow -İngiltere

2009

2009

Timor M., "Analytic Hierarchy Process & Analytic Network Process: A Literature Review ", MCDM 2009, 20th MCDM Conference Chengdu/Jiuzhaigou, China, ÇIN HALK CUM., 21-26 Temmuz 2009

Katılımcı

Jiuzhaigou-Çin

2009

2009

Timor M., "A Multi-Criteria Approach To Bid Evaluation: Selection Of The Best Firm For The Presentation Of Istanbul 2010 - European Capital Of Culture”, S: 102. ", MCDM 2009, 20th MCDM Conference Chengdu / Jiuzhaigou, China, ÇIN HALK CUM., 21-26 Temmuz 2009

Katılımcı

Jiuzhaigou,-Çin

2006

2006

Timor M., "Analysis Of Industry Needs And Current Mis Curriculum In Developing Countries: The Case Of Turkey173-174,(Mcdm 2006, ", 18th International Conference on MCDM - 2006, Chania (Girit) Yunanistan, YUNANISTAN, 19-23 Haziran 2006, pp.173-174

Katılımcı

Girit-Hanya-Yunanistan

2005

2005

Timor M., "Evaluating Site Selection Factors For A Main Cargo Distribution Center Using Analytic Hierarchy Process (Ahp)”, Istanbul.", 3rd International Logistics&Supply Chain Congress-2005 , TÜRKİYE, 23-24 Kasım 2005, pp.592-599

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2005

2005

Timor M., "Business Graduate Students’ Major Selection Factor Evaluation By The Analytic Hierarchy Process”, Proc., ", III. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Celalabat-Kırgızistan,, KIRGIZISTAN, 7-9 Temmuz 2005, pp.1103-1117

Katılımcı

Celalabad-Kırgızistan

2005

2005

Timor M., "Hotel Quality Factors By The Analytic Hierarchy Process", International Conference on Tourism- Athens Intitute for Education, Atina, YUNANISTAN, 7-9 Temmuz 2005, pp.133-145

Katılımcı

Atina-Yunanistan

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 230

h-indeksi (WOS): 2

Jüri Üyelikleri

Ocak-2021

Ocak 2021

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - İstanbul Üniversitesi

Aralık-2020

Aralık 2020

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - İstanbul Üniversitesi

Aralık-2020

Aralık 2020

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - İstanbul Üniversitesi

Aralık-2020

Aralık 2020

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - İstanbul Üniversitesi

Aralık-2020

Aralık 2020

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - İstanbul Üniversitesi

Aralık-2020

Aralık 2020

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - İstanbul Üniversitesi

Temmuz-2020

Temmuz 2020

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - İstanbul Üniversitesi

Temmuz-2020

Temmuz 2020

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Yıldız Teknik Üniversitesi

Temmuz-2020

Temmuz 2020

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - İstanbul Üniversitesi

Haziran-2020

Haziran 2020

Doktora Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı - İstanbul Üniversitesi

Aralık-2019

Aralık 2019

Doktora Yeterlik Sınavı

İST.ÜNİV. DOKTORA YETERLİLİK SINAVI- ÖZGÜR AYKANAT - İST.ÜNİV. DOKTORA YETERLİLİK SINAVI- ÖZGÜR AYKANAT

Aralık-2019

Aralık 2019

Doktora Yeterlik Sınavı

İST.ÜNİV. DOKTORA YETERLİLİK SINAVI- GÜLŞAH BOZCU - İST.ÜNİV. DOKTORA YETERLİLİK SINAVI- GÜLŞAH BOZCU

Aralık-2019

Aralık 2019

Doktora Yeterlik Sınavı

İST.ÜNİV. DOKTORA YETERLİLİK SINAVI- EMİN SERHAN SÜZER - İST.ÜNİV. DOKTORA YETERLİLİK SINAVI- EMİN SERHAN SÜZER

Aralık-2019

Aralık 2019

Tez Savunma (Doktora)

İST.ÜNİV. SOSYAL BİLİMLER ENST-DOKTORA TEZ SAVUNMASI - FİLİZ SAVAŞ - İST.ÜNİV. SOSYAL BİLİMLER ENST-DOKTORA TEZ SAVUNMASI - FİLİZ SAVAŞ

Kasım-2019

Kasım 2019

Tez Savunma (Doktora)

İ.Ü.İŞL.FAK.SOSYAL BİLİMLER ENST. NAZLI ARIK SEYHAN (DR TEZ SAVUNMASI) - İ.Ü.İŞL.FAK.SOSYAL BİLİMLER ENST. NAZLI ARIK SEYHAN (DR TEZ SAVUNMASI)

Haziran-2019

Haziran 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

YTÜ FEN BİL.ENST. MURAT ÇOBANOĞLU (Y.LİS.TEZ SAVUNMASI) - YTÜ FEN BİL.ENST. MURAT ÇOBANOĞLU (Y.LİS.TEZ SAVUNMASI)

Mayıs-2019

Mayıs 2019

Akademik Kadroya Atama

BEYZA AHLATÇIOĞLU ÖZKÖK-PROF.DR.KADROSUNA ATAMA - BEYZA AHLATÇIOĞLU ÖZKÖK-PROF.DR.KADROSUNA ATAMA

Nisan-2019

Nisan 2019

Akademik Kadroya Atama

SULTAN KUZU YILDIRIM-DR.ÖĞR.ÜYESİ KADROSUNA ATAMA - SULTAN KUZU YILDIRIM-DR.ÖĞR.ÜYESİ KADROSUNA ATAMA

Aralık-2018

Aralık 2018

Tez Savunma (Doktora)

İ.Ü.İŞL.FAK.SOSYAL BİLİMLER ENST. ELİF BİLGİN (DR TEZ SAVUNMASI) - İ.Ü.İŞL.FAK.SOSYAL BİLİMLER ENST. ELİF BİLGİN (DR TEZ SAVUNMASI)

Aralık-2018

Aralık 2018

Doktora Yeterlik Sınavı

İST.ÜNİV. DOKTORA YETERLİLİK SINAVI - RECEP ÖZSÜRÜNÇ - İST.ÜNİV. DOKTORA YETERLİLİK SINAVI - RECEP ÖZSÜRÜNÇ

Aralık-2018

Aralık 2018

Doktora Yeterlik Sınavı

İST.ÜNİV. DOKTORA YETERLİLİK SINAVI - KORAY KÖÇKEN - İST.ÜNİV. DOKTORA YETERLİLİK SINAVI - KORAY KÖÇKEN

Aralık-2018

Aralık 2018

Doktora Yeterlik Sınavı

İST.ÜNİV. DOKTORA YETERLİLİK SINAVI - GÖKHAN ÖZKAYA - İST.ÜNİV. DOKTORA YETERLİLİK SINAVI - GÖKHAN ÖZKAYA

Haziran-2018

Haziran 2018

Doktora Yeterlik Sınavı

İST.ÜNİV. DOKTORA YETERLİLİK SINAVI - ÖZGE KÖKSAL - İST.ÜNİV. DOKTORA YETERLİLİK SINAVI - ÖZGE KÖKSAL

Haziran-2018

Haziran 2018

Tez Savunma (Doktora)

GONCA YÜZBAŞI KÜNÇ-VERİ MADENCİLİĞİ TEKNİKLERİNİN BİLGİ EKONOMİSİ DEĞİŞKENLERİNE UYGULANMASI - GONCA YÜZBAŞI KÜNÇ-VERİ MADENCİLİĞİ TEKNİKLERİNİN BİLGİ EKONOMİSİ DEĞİŞKENLERİNE UYGULANMASI

Haziran-2018

Haziran 2018

Doktora Yeterlik Sınavı

İST.ÜNİV. DOKTORA YETERLİLİK SINAVI - NESLİHAN AKIN ÖZDEMİR - İST.ÜNİV. DOKTORA YETERLİLİK SINAVI - NESLİHAN AKIN ÖZDEMİR

Haziran-2018

Haziran 2018

Doktora Yeterlik Sınavı

İST.ÜNİV. DOKTORA YETERLİLİK SINAVI - HAKAN EREN ŞENGELEN - İST.ÜNİV. DOKTORA YETERLİLİK SINAVI - HAKAN EREN ŞENGELEN

Mart-2018

Mart 2018

Tez Savunma (Doktora)

İ.Ü.İŞL.FAK.SOSYAL BİLİMLER ENST. MUHLİS ÖZDEMİR (DR TEZ SAVUNMASI) - İ.Ü.İŞL.FAK.SOSYAL BİLİMLER ENST. MUHLİS ÖZDEMİR (DR TEZ SAVUNMASI)

Mart-2018

Mart 2018

Tez Savunma (Doktora)

İ.Ü.İŞL.FAK.SOSYAL BİLİMLER ENST. BURCU KARAÖZ (DR TEZ SAVUNMASI) - İ.Ü.İŞL.FAK.SOSYAL BİLİMLER ENST. BURCU KARAÖZ (DR TEZ SAVUNMASI)

Şubat-2018

Şubat 2018

Tez Savunma (Doktora)

İ.Ü.INFORMATIK FEN BİL.ENST. CEMAL AKTÜRK ( DR TEZ SAVUNMASI) - İ.Ü.INFORMATIK FEN BİL.ENST. CEMAL AKTÜRK ( DR TEZ SAVUNMASI)

Şubat-2018

Şubat 2018

Akademik Kadroya Atama

U.TUĞBA GÜRSOY- İÜ İŞLETME FAK. - PROF. atama jürisi - U.TUĞBA GÜRSOY- İÜ İŞLETME FAK. - PROF. atama jürisi

Ocak-2018

Ocak 2018

Akademik Kadroya Atama

ESRA AYTAÇ ADALI -PAMUKKALE ÜNİV. DOÇ. atama jürisi - ESRA AYTAÇ ADALI -PAMUKKALE ÜNİV. DOÇ. atama jürisi

Ocak-2018

Ocak 2018

Akademik Kadroya Atama

L.SİNEM SARUL- İÜ İŞLETME FAK. Yrd.Doç. atama jürisi - L.SİNEM SARUL- İÜ İŞLETME FAK. Yrd.Doç. atama jürisi

Ocak-2018

Ocak 2018

Akademik Kadroya Atama

FATMA LORCU -TRAKYA ÜNİV. PROF. atama jürisi - FATMA LORCU -TRAKYA ÜNİV. PROF. atama jürisi

Aralık-2017

Aralık 2017

Doktora Yeterlik Sınavı

İST.ÜNİV. DOKTORA YETERLİLİK SINAVI -UĞUR ARCAGÖK - İST.ÜNİV. DOKTORA YETERLİLİK SINAVI -UĞUR ARCAGÖK

Aralık-2017

Aralık 2017

Doktora Yeterlik Sınavı

İST.ÜNİV. DOKTORA YETERLİLİK SINAVI -İRFAN YOĞUN - İST.ÜNİV. DOKTORA YETERLİLİK SINAVI -İRFAN YOĞUN

Aralık-2017

Aralık 2017

Doktora Yeterlik Sınavı

İST.ÜNİV. DOKTORA YETERLİLİK SINAVI -GÖKHAN KORKMAZ - İST.ÜNİV. DOKTORA YETERLİLİK SINAVI -GÖKHAN KORKMAZ

Aralık-2017

Aralık 2017

Doktora Yeterlik Sınavı

İST.ÜNİV. DOKTORA YETERLİLİK SINAVI -GAMZE DOLANBAY - İST.ÜNİV. DOKTORA YETERLİLİK SINAVI -GAMZE DOLANBAY

Aralık-2017

Aralık 2017

Tez Savunma (Doktora)

İ.Ü.İŞL.FAK.SOSYAL BİLİMLER ENST. AYŞENUR ADIGÜZEL (DR TEZ SAVUNMASI) - İ.Ü.İŞL.FAK.SOSYAL BİLİMLER ENST. AYŞENUR ADIGÜZEL (DR TEZ SAVUNMASI)

Aralık-2017

Aralık 2017

Doktora Yeterlik Sınavı

İST.ÜNİV. DOKTORA YETERLİLİK SINAVI -MEHMET ÇAĞLAR - İST.ÜNİV. DOKTORA YETERLİLİK SINAVI -MEHMET ÇAĞLAR

Aralık-2017

Aralık 2017

Doktora Yeterlik Sınavı

İST.ÜNİV. DOKTORA YETERLİLİK SINAVI -REFİKA AVCI PARLU - İST.ÜNİV. DOKTORA YETERLİLİK SINAVI -REFİKA AVCI PARLU

Kasım-2017

Kasım 2017

Akademik Kadroya Atama

NİHAT TAŞ- İÜ İŞLETME FAK. DOÇENT atama jürisi - NİHAT TAŞ- İÜ İŞLETME FAK. DOÇENT atama jürisi

Kasım-2017

Kasım 2017

Akademik Kadroya Atama

HÜSEYİN EKİZLER -MARMARA ÜNİV. Yrd.Doç. kadrosuna atama jürisi - HÜSEYİN EKİZLER -MARMARA ÜNİV. Yrd.Doç. kadrosuna atama jürisi

Ekim-2017

Ekim 2017

Doçentlik Sınavı

HALE KÖÇKEN DOÇENTLİK SÖZLÜ 2.SINAVI - HALE KÖÇKEN DOÇENTLİK SÖZLÜ 2.SINAVI

Ekim-2017

Ekim 2017

Doçentlik Sınavı

ESRA AYTAÇ ADALI DOÇENTLİK SÖZLÜ SINAVI - ESRA AYTAÇ ADALI DOÇENTLİK SÖZLÜ SINAVI

Ekim-2017

Ekim 2017

Doçentlik Sınavı

TOLGA GENÇ DOÇENTLİK SÖZLÜ SINAVI - TOLGA GENÇ DOÇENTLİK SÖZLÜ SINAVI

Ekim-2017

Ekim 2017

Akademik Kadroya Atama

ESMA NUR ÇİNİCİOĞLU- İÜ İŞLETME FAK. DOÇENT atama jürisi - ESMA NUR ÇİNİCİOĞLU- İÜ İŞLETME FAK. DOÇENT atama jürisi

Ekim-2017

Ekim 2017

Doçentlik Sınavı

AYŞEGÜL TUŞ IŞIK DOÇENTLİK SÖZLÜ SINAVI - AYŞEGÜL TUŞ IŞIK DOÇENTLİK SÖZLÜ SINAVI

Haziran-2017

Haziran 2017

Doktora Yeterlik Sınavı

İST.ÜNİV. DOKTORA YETERLİLİK SINAVI -EMRE SERT - İST.ÜNİV. DOKTORA YETERLİLİK SINAVI -EMRE SERT

Mayıs-2017

Mayıs 2017

Tez Savunma (Doktora)

İ.Ü.INFORMATIK FEN BİL.ENST. EMRE AKADAL ( DR TEZ SAVUNMASI) - İ.Ü.INFORMATIK FEN BİL.ENST. EMRE AKADAL ( DR TEZ SAVUNMASI)

Mart-2017

Mart 2017

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

YTÜ FEN BİL.ENST. SEMA AKIN (Y.LİS.TEZ SAVUNMASI) - YTÜ FEN BİL.ENST. SEMA AKIN (Y.LİS.TEZ SAVUNMASI)

Mart-2017

Mart 2017

Tez Savunma (Doktora)

İ.Ü.İŞL.FAK.SOSYAL BİLİMLER ENST. GÜLAY OKÇU( DR TEZ SAVUNMASI) - İ.Ü.İŞL.FAK.SOSYAL BİLİMLER ENST. GÜLAY OKÇU( DR TEZ SAVUNMASI)

Şubat-2017

Şubat 2017

Doçentlik Sınavı

HALE KÖÇKEN DOÇENTLİK SÖZÜ SINAVI - HALE KÖÇKEN DOÇENTLİK SÖZÜ SINAVI

Şubat-2017

Şubat 2017

Doçentlik Sınavı

FEYYAZ CENGİZ DİKMEN DOÇENTLİK SÖZÜ SINAVI - FEYYAZ CENGİZ DİKMEN DOÇENTLİK SÖZÜ SINAVI

Şubat-2017

Şubat 2017

Doçentlik Sınavı

MELTEM KARAATLI DOÇENTLİK SÖZÜ SINAVI - MELTEM KARAATLI DOÇENTLİK SÖZÜ SINAVI

Aralık-2016

Aralık 2016

Akademik Kadroya Atama

TUNÇHAN CURA- İSTANBUL ÜNİV. Prof. kadrosuna atama jürisi - TUNÇHAN CURA- İSTANBUL ÜNİV. Prof. kadrosuna atama jürisi

Aralık-2016

Aralık 2016

Akademik Kadroya Atama

SEYHAN NİŞEL - İSTANBUL ÜNİV. Prof. kadrosuna atama jürisi - SEYHAN NİŞEL - İSTANBUL ÜNİV. Prof. kadrosuna atama jürisi

Aralık-2016

Aralık 2016

Doktora Yeterlik Sınavı

BARIŞ ÇARIKÇI-YETERLİLİK SINAVI - BARIŞ ÇARIKÇI-YETERLİLİK SINAVI

Kasım-2016

Kasım 2016

Akademik Kadroya Atama

AYNUR ACER - İSTANBUL ARELİ ÜNİV. Yrd.Doç. kadrosuna atama jürisi - AYNUR ACER - İSTANBUL ARELİ ÜNİV. Yrd.Doç. kadrosuna atama jürisi

Ekim-2016

Ekim 2016

Tez Savunma (Doktora)

İ.Ü.INFORMATIK FEN BİL.ENST. BÜŞRA ÖZDENİZCİ ( DR TEZ SAVUNMASI) - İ.Ü.INFORMATIK FEN BİL.ENST. BÜŞRA ÖZDENİZCİ ( DR TEZ SAVUNMASI)

Ağustos-2016

Ağustos 2016

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

İ.Ü.İŞLETME FAKÜLTESİ (HAKAN EREN ŞENGELEN Y LİS TEZ SAVUNMASI) - İ.Ü.İŞLETME FAKÜLTESİ (HAKAN EREN ŞENGELEN Y LİS TEZ SAVUNMASI)

Haziran-2016

Haziran 2016

Tez Savunma (Doktora)

AYNUR ACER DR TEZ SAVUNMASI - AYNUR ACER DR TEZ SAVUNMASI

Haziran-2016

Haziran 2016

Tez Savunma (Doktora)

İ.Ü.İŞL.FAK.SOSYAL BİLİMLER ENST. HARUN YORULMAZ ( Y LİS TEZ SAVUNMASI) - İ.Ü.İŞL.FAK.SOSYAL BİLİMLER ENST. HARUN YORULMAZ ( DR TEZ SAVUNMASI)

Haziran-2016

Haziran 2016

Tez Savunma (Doktora)

BAHADIR F.YILDIRIM DR TEZ SAVUNMASI - BAHADIR F.YILDIRIM DR TEZ SAVUNMASI

Mayıs-2016

Mayıs 2016

Tez Savunma (Doktora)

MARMARA ÜNİVERSİTESİ-CİHAN BULMUŞ (DR.TEZİ) - MARMARA ÜNİVERSİTESİ-CİHAN BULMUŞ (DR.TEZİ)

Mayıs-2016

Mayıs 2016

Doktora Yeterlik Sınavı

İSMAİL DURAK DR YETERLILIK SINAVI-2 - İSMAİL DURAK DR YETERLILIK SINAVI-2

Mayıs-2016

Mayıs 2016

Tez Savunma (Doktora)

İ.Ü.INFORMATIK FEN BİL.ENST. ZEKİ ÖZEN ( DR TEZ SAVUNMASI) - İ.Ü.INFORMATIK FEN BİL.ENST. ZEKİ ÖZEN ( DR TEZ SAVUNMASI)

Mayıs-2016

Mayıs 2016

Tez Savunma (Doktora)

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-ZEKİ ÖZEN (DR.TEZİ) - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-ZEKİ ÖZEN (DR.TEZİ)

Mayıs-2016

Mayıs 2016

Doktora Yeterlik Sınavı

ALİ HAYDAR BALKAYA DR YETERLILIK SINAVI-2 - ALİ HAYDAR BALKAYA DR YETERLILIK SINAVI-2

Şubat-2016

Şubat 2016

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

İ.Ü.İŞL.FAK.SOSYAL BİLİMLER ENST. SEÇİL UĞURER BIYIKLI ( Y LİS TEZ SAVUNMASI) - İ.Ü.İŞL.FAK.SOSYAL BİLİMLER ENST. SEÇİL UĞURER BIYIKLI ( Y LİS TEZ SAVUNMASI)

Şubat-2016

Şubat 2016

Akademik Kadroya Atama

MUHAMMET ATALAY - KIRKLARELİ ÜNİV. Yrd.Doç. kadrosuna atama jürisi - MUHAMMET ATALAY - KIRKLARELİ ÜNİV. Yrd.Doç. kadrosuna atama jürisi

Ocak-2016

Ocak 2016

Akademik Kadroya Atama

ÇİĞDEM ARICIGİL ÇİLAN - İÜ İŞLETME FAK. Prof.atama jürisi - ÇİĞDEM ARICIGİL ÇİLAN - İÜ İŞLETME FAK. Prof.atama jürisi

Ocak-2016

Ocak 2016

Akademik Kadroya Atama

Doçent ataması - NURAY TEZCAN - HALİÇ ÜNİV. Doçentlik atama jürisi

Aralık-2015

Aralık 2015

Doktora Yeterlik Sınavı

YETRLILIK SINAVI - NAZLI ARIK DR YETERLILIK SINAVI

Aralık-2015

Aralık 2015

Doktora Yeterlik Sınavı

DR YETERLİLİK SINAVI - ŞEYMA BOZKURT UZAN DR YETERLILIK SINAVI (3.SINAV)

Aralık-2015

Aralık 2015

Doktora Yeterlik Sınavı

YETERLILIK SINAVI - BURCU KARAÖZ DR YETERLILIK SINAVI

Aralık-2015

Aralık 2015

Doktora Yeterlik Sınavı

DR YETERLILIK - İBRAHİM KARABAYIR DR YETERLILIK SINAVI

Aralık-2015

Aralık 2015

Doktora Yeterlik Sınavı

DR YETERLİLİK SINAVI - ALİ HAYDAR BALKAYA DR YETERLILIK SINAVI

Aralık-2015

Aralık 2015

Doktora Yeterlik Sınavı

DR YETERLİLİK SINAVI - NUR KUBAN TORUN DR YETERLILIK SINAVI

Aralık-2015

Aralık 2015

Doktora Yeterlik Sınavı

DR YETERLİLİK SINAVI - İSMAİL DURAK DR YETERLILIK SINAVI

Aralık-2015

Aralık 2015

Tez Savunma (Doktora)

DR TEZ SAVUNMA SINAVI - YONCA ERDEM DEMİRTAŞ DR TEZ SAVUNMASI

Kasım-2015

Kasım 2015

Akademik Kadroya Atama

DOÇ.DR.NURDAN ÇOLAKOĞLU-AREL ÜNVİ.İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme (İngilizce) Bölümü (Doç.Ataması) - AREL ÜNİVERSİTESİ

Kasım-2015

Kasım 2015

Akademik Kadroya Atama

Doçent kadrosuna atama - AREL ÜNİVERSİTESİ

Haziran-2015

Haziran 2015

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Y.LİS.TEZ SAVUNMASI - MARMARA ÜNİV. SOSYAL BİLİMLER ENST. HÜSEYİN EKİZLER (Y.LİS.TEZ SAVUNMASI)

Haziran-2015

Haziran 2015

Tez Savunma (Doktora)

DOKTORA TEZ SAVUNMASI - İ.Ü.İŞL.FAK.SOSYAL BİLİMLER ENST. SELÇUK KIRAN (DR TEZ SAVUNMASI)

Haziran-2015

Haziran 2015

Doktora Yeterlik Sınavı

DOKTORA YETERLİLİK - İST.ÜNİV. DOKTORA YETERLİLİK SINAVI - MEHMET ALİ AKTÜRK (2.SINAV)

Haziran-2015

Haziran 2015

Doktora Yeterlik Sınavı

DOKTORA YETERLİLİK - İST.ÜNİV. DOKTORA YETERLİLİK SINAVI - ÖMER ÖZÇAM

Haziran-2015

Haziran 2015

Doktora Yeterlik Sınavı

DOKTORA YETERLİLİK - İST.ÜNİV. DOKTORA YETERLİLİK SINAVI -ŞEYMA BOZKURT UZAN (2.SINAV)

Haziran-2015

Haziran 2015

Doktora Yeterlik Sınavı

DOKTORA YETERLİLİK - İST.ÜNİV.DOKTORA YETERLİLİK SINAVI - SAFİYE SENA İZ AÇIKGÖZ (2.SINAV)

Mayıs-2015

Mayıs 2015

Tez Savunma (Doktora)

İ.Ü.İŞL.FAK.SOSYAL BİLİMLER ENST. M.FEVZİ ESEN (DR TEZ SAVUNMASI) - İ.Ü.İŞL.FAK.SOSYAL BİLİMLER ENST. M.FEVZİ ESEN (DR TEZ SAVUNMASI)

Nisan-2015

Nisan 2015

Akademik Kadroya Atama

Profesörlük kadrosuna atama - PROF.DR.ÖNER ESEN- Beykent (Prof.kadrosuna)

Nisan-2015

Nisan 2015

Tez Savunma (Doktora)

PAKİZE YİĞİT'İN DR SAVUNMASI - İ.Ü.İŞL.FAK.SOSYAL BİLİMLER ENST. PAKİZE YİĞİT (DR TEZ SAVUNMASI)

Nisan-2015

Nisan 2015

Akademik Kadroya Atama

EMRAH ÖNDER - İÜ İŞLETME FAK. DOÇENT atama jürisi - EMRAH ÖNDER - İÜ İŞLETME FAK. DOÇENT atama jürisi

Nisan-2015

Nisan 2015

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sözlü Sınavı - CAVİT YEŞİLYURT-DOÇENTLİK SINAVI

Nisan-2015

Nisan 2015

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sözlü Sınavı - İZZETTİN TEMİZ-DOÇENTLİK SINAVI

Nisan-2015

Nisan 2015

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sözlü Sınavı - FATİH ECER- DOÇENTLİK SINAVI

Mart-2015

Mart 2015

Akademik Kadroya Atama

Profesörlük kadrosuna Atama - PROF.DR.M.ŞAKİR ERSOY-Beykoz Lojistik Meslek Yüksek Okulu (Prof.kadrosuna)

Aralık-2014

Aralık 2014

Doktora Yeterlik Sınavı

Yeterlilik Sınavı - İST.ÜNİV. DOKTORA YETERLİLİK SINAVI -ÖZGÜR ERGÜN

Aralık-2014

Aralık 2014

Doktora Yeterlik Sınavı

DOKTORA YETERLİLİK - İST.ÜNİV. DOKTORA YETERLİLİK SINAVI - MEHMET ALİ AKTÜRK

Aralık-2014

Aralık 2014

Doktora Yeterlik Sınavı

Yeterlilik Sınavı - İST.ÜNİV. DOKTORA YETERLİLİK SINAVI -MUHLİS ÖZDEMİR

Aralık-2014

Aralık 2014

Doktora Yeterlik Sınavı

DOKTORA YETERLİLİK - İST.ÜNİV. DOKTORA YETERLİLİK SINAVI -ŞEYMA BOZKURT UZAN

Aralık-2014

Aralık 2014

Doktora Yeterlik Sınavı

DOKTORA YETERLİLİK - İST.ÜNİV.DOKTORA YETERLİLİK SINAVI - SAFİYE SENA İZ AÇIKGÖZ

Aralık-2014

Aralık 2014

Doktora Yeterlik Sınavı

Yeterlilik Sınavı - İST.ÜNİV. DOKTORA YETERLİLİK SINAVI -YAKUP ÇELİKBİLEK

Haziran-2014

Haziran 2014

Tez Savunma (Doktora)

DOKTORA TEZ SAVUNMASI - İ.Ü.İŞLETME FAKÜLTESİ (TUĞBA SARI DR TEZ SAVUNMASI)

Şubat-2014

Şubat 2014

Doktora Yeterlik Sınavı

Yeterlilik Sınavı - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-Yeterlilik Sınavı (Filiz Savaş)

Şubat-2014

Şubat 2014

Doktora Yeterlik Sınavı

Yeterlilik Sınavı - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-Yeterlilik Sınavı (Ayşen Yücel)

Şubat-2014

Şubat 2014

Doktora Yeterlik Sınavı

Yeterlilik Sınavı - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-Yeterlilik Sınavı (M.Hakan Özdemir)

Şubat-2014

Şubat 2014

Doktora Yeterlik Sınavı

Yeterlilik Sınavı - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-Yeterlilik Sınavı (Neşe Günçavdı)

Şubat-2014

Şubat 2014

Doktora Yeterlik Sınavı

Yeterlilik Sınavı - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-Yeterlilik Sınavı (H.Alper Tayalı)

Şubat-2014

Şubat 2014

Doktora Yeterlik Sınavı

Yeterlilik Sınavı - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-Yeterlilik Sınavı (F.Bahadır Yıldırım)

Ocak-2014

Ocak 2014

Tez Savunma (Doktora)

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ- FEN BİL.-ÖZGÜR ÇATAK (DR TEZİ)

Aralık-2013

Aralık 2013

Akademik Kadroya Atama

YTÜ- -(YRD.DOÇ.DR ATAMASI) - YTÜ-SELÇUK ALP-(YRD.DOÇ.DR ATAMASI)

Aralık-2013

Aralık 2013

Akademik Kadroya Atama

BEYKENT ÜNİV. ŞENOL EMİR-(YRD.DOÇ.DR ATAMASI) - BEYKENT ÜNİV. ŞENOL EMİR-(YRD.DOÇ.DR ATAMASI)

Ekim-2013

Ekim 2013

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Y.LİSANS TEZ SAVUNMASI - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (ŞAFİYE BİLGİN-Y.LİSANS TEZİ)

Temmuz-2013

Temmuz 2013

Akademik Kadroya Atama

YRD.DOÇ.DR ATAMASI - YILDIZ TEKNİK ÜNİV. AYŞE DEMİRHAN-(YRD.DOÇ.DR ATAMASI)

Temmuz-2013

Temmuz 2013

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

YÜKSEK LİSANS TEZ SAVUNMASI - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-YAKUP ÇELİKBİLEK (Y.LİS)

Haziran-2013

Haziran 2013

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

YÜKSEK LİSANS - İ.Ü.END.MÜH. TUĞCE CENGİZ (Y.LİS.TEZİ)

Haziran-2013

Haziran 2013

Doktora Yeterlik Sınavı

YETERLİLİK SINAVI - İ.Ü.END.MÜH-ADEM ÇAYIR (YETERLİLİK SINAVI)

Haziran-2013

Haziran 2013

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Y.Lisna Tez ınavı - BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ-NURDAN ÖKTEN (Y.LİS TEZİ)

Haziran-2013

Haziran 2013

Tez Savunma (Doktora)

Doktora tez savunması - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ- NİHAT TAŞ (DR TEZİ)

Haziran-2013

Haziran 2013

Tez Savunma (Doktora)

DOKTORA SAVUNMASI - İ.Ü.İŞLETME FAKÜLTESİ-ŞENOL EMİR (DR.TEZİ)

Haziran-2013

Haziran 2013

Doktora Yeterlik Sınavı

Yeterlilik Sınavı - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-AYNUR ACER

Haziran-2013

Haziran 2013

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Y.LİSNAS TEZ SINAVI - İ.Ü.END.MÜH-BARIŞ YILDIRIM (Y.LİS)

Mayıs-2013

Mayıs 2013

Tez Savunma (Doktora)

DOKTORA TEZ SAVUNMASI - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-GÖKHAN TURAN (DR TEZİ)

Mart-2013

Mart 2013

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma Jürisi - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Mart-2013

Mart 2013

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunması - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Şubat-2013

Şubat 2013

Doktora Yeterlik Sınavı

YETERLİLİK SINAVI - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Şubat-2013

Şubat 2013

Doktora Yeterlik Sınavı

YETERLİLİK SINAVI - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Şubat-2013

Şubat 2013

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Jürisi - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Şubat-2013

Şubat 2013

Doktora Yeterlik Sınavı

YETERLİLİK SINAVI - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Şubat-2013

Şubat 2013

Doktora Yeterlik Sınavı

YETERLİLİK SINAVI - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Şubat-2013

Şubat 2013

Doktora Yeterlik Sınavı

YETERLİLİK SINAVI - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Aralık-2012

Aralık 2012

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunması - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Aralık-2012

Aralık 2012

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma Jürisi - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Temmuz-2012

Temmuz 2012

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunması - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Temmuz-2012

Temmuz 2012

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Jürisi - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Temmuz-2012

Temmuz 2012

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunması - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Haziran-2012

Haziran 2012

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Jürisi - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Haziran-2012

Haziran 2012

Doktora Yeterlik Sınavı

YETERLİLİK SINAVI - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Haziran-2012

Haziran 2012

Doktora Yeterlik Sınavı

YETERLİLİK SINAVI - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Şubat-2012

Şubat 2012

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Y.Lisans Jürisi (Boğaziçi Üni) - BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ-MEHMET CAVUR (Y.LİS.TEZİ)

Şubat-2012

Şubat 2012

Doktora Yeterlik Sınavı

YETERLİLİK SINAVI - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Şubat-2012

Şubat 2012

Doktora Yeterlik Sınavı

YETERLİLİK SINAVI - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Şubat-2012

Şubat 2012

Doktora Yeterlik Sınavı

YETERLİLİK SINAVI - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Şubat-2012

Şubat 2012

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Jürisi - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Ocak-2012

Ocak 2012

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma Jürisi - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Ocak-2012

Ocak 2012

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma Jürisi - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Haziran-2011

Haziran 2011

Doktora Yeterlik Sınavı

YETERLİLİK SINAVI - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Haziran-2011

Haziran 2011

Doktora Yeterlik Sınavı

YETERLİLİK SINAVI - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Haziran-2011

Haziran 2011

Doktora Yeterlik Sınavı

YETERLİLİK SINAVI - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Haziran-2011

Haziran 2011

Doktora Yeterlik Sınavı

YETERLİLİK SINAVI - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Haziran-2011

Haziran 2011

Doktora Yeterlik Sınavı

Yeterlilik Sınavı - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Haziran-2011

Haziran 2011

Doktora Yeterlik Sınavı

YETERLİLİK SINAVI - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Nisan-2011

Nisan 2011

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma Jürisi - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Şubat-2011

Şubat 2011

Doktora Yeterlik Sınavı

YETERLİLİK SINAVI - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Şubat-2011

Şubat 2011

Doktora Yeterlik Sınavı

YETERLİLİK SINAVI - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Şubat-2011

Şubat 2011

Doktora Yeterlik Sınavı

YETERLİLİK SINAVI - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Kasım-2010

Kasım 2010

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Jürisi - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Kasım-2010

Kasım 2010

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Jürisi - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Kasım-2010

Kasım 2010

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Jürisi - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Kasım-2010

Kasım 2010

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Jürisi - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Kasım-2010

Kasım 2010

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Jürisi - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Haziran-2010

Haziran 2010

Doktora Yeterlik Sınavı

YETERLİLİK SINAVI - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Haziran-2010

Haziran 2010

Doktora Yeterlik Sınavı

YETERLİLİK SINAVI - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Haziran-2010

Haziran 2010

Doktora Yeterlik Sınavı

YETERLİLİK SINAVI - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Haziran-2010

Haziran 2010

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma Jürisi - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Haziran-2010

Haziran 2010

Doktora Yeterlik Sınavı

YETERLİLİK SINAVI - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Haziran-2010

Haziran 2010

Doktora Yeterlik Sınavı

YETERLİLİK SINAVI - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Mayıs-2010

Mayıs 2010

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Jürisi - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Mayıs-2010

Mayıs 2010

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma Jürisi - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Nisan-2010

Nisan 2010

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Jürisi - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Nisan-2010

Nisan 2010

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Jürisi - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Mart-2010

Mart 2010

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Jürisi - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Şubat-2010

Şubat 2010

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Jürisi - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Aralık-2009

Aralık 2009

Tez Savunma (Doktora)

T - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Aralık-2009

Aralık 2009

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma Jürisi - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Kasım-2009

Kasım 2009

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Jürisi - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Temmuz-2009

Temmuz 2009

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma Jürisi - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Haziran-2009

Haziran 2009

Doktora Yeterlik Sınavı

YETERLİLİK SINAVI - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Haziran-2009

Haziran 2009

Doktora Yeterlik Sınavı

YETERLİLİK SINAVI - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Haziran-2009

Haziran 2009

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma Jürisi - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Haziran-2009

Haziran 2009

Doktora Yeterlik Sınavı

YETERLİLİK SINAVI - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Şubat-2009

Şubat 2009

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma Jürisi - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Ocak-2009

Ocak 2009

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunması - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Eylül-2008

Eylül 2008

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma Jürisi - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Temmuz-2008

Temmuz 2008

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunması - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Temmuz-2008

Temmuz 2008

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma Jürisi - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Temmuz-2008

Temmuz 2008

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunması - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Haziran-2008

Haziran 2008

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunması - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Haziran-2007

Haziran 2007

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunması - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Haziran-2007

Haziran 2007

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Jürisi - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Ağustos-2006

Ağustos 2006

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunması - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Ağustos-2006

Ağustos 2006

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunması - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Haziran-2006

Haziran 2006

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunması - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Eylül-2005

Eylül 2005

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunması - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Temmuz-2004

Temmuz 2004

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunması - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Temmuz-2004

Temmuz 2004

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunması - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Mayıs-2004

Mayıs 2004

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunması - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Temmuz-2001

Temmuz 2001

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunması - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Temmuz-2000

Temmuz 2000

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunması - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Haziran-2000

Haziran 2000

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunması - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ