Prof.Mehpare TİMOR


School of Business, Department of Business Administration

Department of Quantitative Methods


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Management, Quantitative Methods

Metrics

Publication

45

Citation (WoS)

282

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

363

H-Index (Scopus)

1

Project

4

Thesis Advisory

30

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals

Education Information

1989 - 1993

1989 - 1993

Doctorate

Istanbul University, Sosyal Bilimler Enstütüsü , Sayısal Yöntemler, Turkey

1986 - 1988

1986 - 1988

Postgraduate

Istanbul University, Sosyal Bilimler Enstütüsü , Sayısal Yöntemler, Turkey

1982 - 1986

1982 - 1986

Undergraduate

Istanbul University, School Of Business, Sayısal Yöntemler, Turkey

Dissertations

1993

1993

Doctorate

“Kapasite Kısıtı Bulunmayan Bir Şebeke Probleminde Lagrange Yöntemi İle Optimum Bağlantı ve Akış Maliyetinin Hesaplanması İçin Bir Algoritma Önerisi ve Bir Uygulama”

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Sayısal Yöntemler

1988

1988

Postgraduate

“Bir Uzaklık Matrisini Dikkate Alarak Bilgisayar Desteğinde Bir Atama Algoritmasının Bir Vak’a Üzerinde Geliştirilmesi”

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Sayısal Yöntemler

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Management

Quantitative Methods

Academic Titles / Tasks

2012 - Continues

2012 - Continues

Professor

Istanbul University, School of Business, Department of Business Administration

Managerial Experience

2016 - Continues

2016 - Continues

Board Member

İstanbul Üniversitesi, School of Business

2015 - 2020

2015 - 2020

Head of Department

İstanbul Üniversitesi, School of Business

2004 - 2006

2004 - 2006

Assistant Director of the Institute

İstanbul Üniversitesi, School of Business, İşletme İktisadı Enstitüsü

Courses

Undergraduate

Undergraduate

OPERATIONS RESEARCH

Postgraduate

Postgraduate

SAYISAL KARAR VERME YÖNTEMLERİ - 2022 BAHAR YY

Postgraduate

Postgraduate

DECISION MODELS IN BUSINESS

Doctorate

Doctorate

MULTICRITERIA DECISON MAKING

Postgraduate

Postgraduate

DECISION MODELS IN BUSINESS

Undergraduate

Undergraduate

OPERATIONS RESEARCH

Undergraduate

Undergraduate

KARAR TEORİSİ VE İŞLETME UYGULAMALARI

Undergraduate

Undergraduate

DECISON THEORY WITH BUSINESS APPLICATIONS

Postgraduate

Postgraduate

QUANTITATIVE DECISION MAKING METHODS

Postgraduate

Postgraduate

YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI

Postgraduate

Postgraduate

SAYISAL KARAR VERME YÖNTEMLERİ

Doctorate

Doctorate

ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ (2020-2021)

Postgraduate

Postgraduate

DECISION MODELS IN BUSINESS

Doctorate

Doctorate

SENSITIVITY ANALYSIS FOR DECISION MAKING

Undergraduate

Undergraduate

ELEKTRONİK TABLO İLE MODELLEME

Postgraduate

Postgraduate

İŞLETMELERDE KARAR MODELLERİ-MS PROG.(BAHAR YY)

Postgraduate

Postgraduate

İŞLETMELERDE KARAR MODELLERİ

Postgraduate

Postgraduate

DECISION MODELS IN BUSINESS

Doctorate

Doctorate

ÇOK AMAÇLI KARAR VERME TEKNİKLERİ

Undergraduate

Undergraduate

YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI

Postgraduate

Postgraduate

SAYISAL KARAR VERME YÖNTEMLERİ (YÖNETİCİ MBA)

Doctorate

Doctorate

ÇOK AMAÇLI KARAR VERME TEKNİKLERİ

Postgraduate

Postgraduate

YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI

Postgraduate

Postgraduate

SAYISAL KARAR VERME YÖNTEMLERİ (MBA) GÜZ YY.

Postgraduate

Postgraduate

YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI

Postgraduate

Postgraduate

İSTATİSTİK

Postgraduate

Postgraduate

SAYISAL KARAR VERME YÖNTEMLERİ (MBA) Bahar YY

Postgraduate

Postgraduate

SAYISAL KARAR VERME YÖNTEMLERİ (MBA)

Doctorate

Doctorate

ÇOK AMAÇLI KARAR VERME TEKNİKLERİ

Postgraduate

Postgraduate

SAYISAL KARAR VERME YÖNTEMLERİ (MBA)

Postgraduate

Postgraduate

SİMÜLASYON İLE MODELLEME VE ANALİZ

Postgraduate

Postgraduate

BİLGİSAYAR DESTEKLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ

Undergraduate

Undergraduate

SAYISAL YÖNTEMLER (UlLAŞT.Y.O.)

Postgraduate

Postgraduate

YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI

Postgraduate

Postgraduate

SİMÜLASYON İLE MODELLEME VE ANALİZ

Postgraduate

Postgraduate

SİMÜLASYON İLE MODELLEME VE ANALİZ

Advising Theses

Articles Published in Other Journals

2021

2021

Determination of Knowledge Economy Variables that Affect Economic Development by Using Data Mining

Künç G., Timor M.

Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, vol.8, no.1, pp.1-18, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2019

2019

Bulanık ve Gri COPRAS Yöntemleri Kullanılarak Tedarikçi Seçim Modeli Geliştirilmesi

Yıldırım B., TİMOR M.

Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, vol.6, no.2, pp.283-310, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

2019

2019

Bulanık ve Gri COPRAS Yöntemleri Kullanılarak Tedarikçi Seçim Modeli Geliştirilmesi

Yıldırım B. F. , Timor M.

Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, vol.6, no.2, pp.283-310, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2019

2019

EFFICIENCY RANKING OF TURKISH WIND POWER PLANTS BY USING DATA ENVELOPMENT ANALYSIS AND TOPSIS

Özdemir H., TİMOR M.

Journal of Sustainable Energy, vol.10, pp.35-41, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

2017

2017

Kümeleme ve Veri Zarflama Analizi (VZA) ile Konteyner Terminal Etkinliklerinin Belirlenmesi

Acer A., Timor M.

ALPHANUMERİC JOURNAL, vol.5, no.2, pp.339-352, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

2017

2017

Ranking with Statistical Variance Procedure based Analytic Hierarchy Process

Tayalı H. A. , Timor M.

Acta INFOLOGICA, vol.1, no.1, pp.31-38, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

2016

2016

Integrated Supplier Selection Model using ANP, Taguchi Loss Function and PROMETHEE Methods

Sarı T., Timor M.

Journal of Applied Quantitative Methods, vol.11, no.1, pp.10-20, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

2015

2015

TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANP, TAGUCHI ve TOPSIS YÖNTEMLERİ ile OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

Timor M., Sarı T.

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ, vol.6, no.10, pp.281-300, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

2013

2013

Banka Şube Hizmet Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi Ve Topsıs Yöntemleri İle Karşılaştırılması

TİMOR M.

Yönetim Dergisi (İ.Ü.İşletme İktisadı Enstitüsü), vol.24, no.75, pp.13-35, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

2011

2011

Müşteri Profili ve Alışveriş Davranışlarını Belirlemede Kümeleme ve Birliktelik Kuralları Analizi: Perakende Sektöründe Bir Uygulama

TİMOR M.

İ.Ü.İşletme Fakültesi, İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, vol.22, no.68, pp.129-147, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

2010

2010

“Türkiye Ve Avrupa Birliğine Üye Ülkelerin Sağlık Sistem Performanslarının Kümeleme Ve Veri Zarflama Analizi İle Karşılaştırılması

TİMOR M.

İ.Ü.İşletme Fakültesi, İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, vol.21, no.65, pp.3-10, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

2008

2008

“Veri Madenciliğinde Sepet Analizi ile Tüketici Davranışı Modellemesi

TİMOR M.

İ.Ü.İşletme Fakültesi, İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, vol.19, no.59, pp.3-10, 2008 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2006

2006

Sales Representative Selection of Pharmaceutical Firms by Analytic Hierarchy Process

TİMOR M.

JAABC, vol.8, no.1, pp.287-293, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

2005

2005

Medyan En Kısa Yol Problemi: Maliyet-Erişilebilirlik Hedeflerine Yönelik Bir Çok Amaçlı Taşımacılık Problemi Uygulaması

TİMOR M.

İ.Ü.İşletme Fakültesi Dergisi, vol.34, no.2, pp.31-56, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

2005

2005

A Data Mining in Student Databases

Timor M.

Huten Dergisi, vol.2, no.2, pp.53-57, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

2005

2005

Fast-food restaurant site selection factor evaluation by the analytic hierarchy process

Sipahi S., Timor M.

Business Review Cambridge, vol.4, no.1, pp.161-167, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

2005

2005

Fast-Food Restaurant Site Selection Factor Evaluation by the Analytic Hierarchy Process

TİMOR M.

The Business Review, Cambridge, vol.4, no.1, pp.161-167, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

2004

2004

Şehiriçi Alışveriş Merkezi Yer Seçimi Faktörlerinin Analitik Hiyerarşi Prosesi Yardımıyla Sıralanması

TİMOR M.

İ.Ü.İşletme Fakültesi, İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, vol.49, pp.3-18, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

2002

2002

Kolayda Ürünler İçin Perakende Satış Yeri Seçimi- Bir Analitik Hiyerarşi Prosesi Uygulaması

TİMOR M.

İ.Ü.İşletme Fakültesi, İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, vol.41, pp.23-36, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

2001

2001

Hastane Performansını Belirlemede Veri Zarflama Analizi

TİMOR M.

İ.Ü.İşletme Fakültesi Dergisi, vol.30, no.1, pp.69-79, 2001 (Peer-Reviewed Journal)

1997

1997

En Kısa Yol ve En Düşük Nüfuslu Rota Seçim Problemi

TİMOR M.

İ.Ü.İşletme Fakültesi Dergisi, vol.26, no.2, pp.71-82, 1997 (Peer-Reviewed Journal)

1997

1997

Bir Yöneylem Araştırması Uygulaması: Rehine Kurtarma Operasyonunun Analitik Hiyerarşi Prosesi ile Analizi

TİMOR M.

İ.Ü.İşletme Fakültesi, İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, vol.28, pp.26-37, 1997 (Peer-Reviewed Journal)

1994

1994

Vak’a: Doğrusal Programlama-Bir Mamul Karışımı: Barış Petrol

TİMOR M.

İ.Ü.İşletme Fakültesi, İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, vol.19, pp.47-51, 1994 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

1994

1994

Tamsayılı Doğrusal Programlama Problemlerinin Çözümünde Lagrange Yöntemi(Lagrange Relaxation)

TİMOR M.

İ.Ü.İşletme Fakültesi Dergisi, vol.23, no.1, pp.185-193, 1994 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2017

2017

"Konteyner Terminal Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi İle Belirlenmesi ", , İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi

Acer A., TİMOR M.

ULAŞTIRMA ve LOJİSTİK ULUSAL KONGRESi, İstanbul, Turkey, 26 - 27 October 2017, vol.1, no.1, pp.1

2015

2015

Biodiesel Plant Site Selection with Analytic Hierarchy Process, TOPSIS and PROMETHEE

TİMOR M., Fırat F.

EURO 2015 - 27th European Conference on Operational Research, Glasgow, United Kingdom, 12 - 15 July 2015, vol.0, no.0, pp.45

2010

2010

Evaluating Site Selection Factors for a Main Cargo Distribution Center Using AHP

NİŞEL S., Coşkun E., TİMOR M.

Third International Logistics and Supply Chain Management Congress, Turkey, 1 - 04 November 2010

2009

2009

Analytic Hierarchy Process & Analytic Network Process: A Literature Review

TİMOR M., NİŞEL S.

MCDM 2009, 20th MCDM Conference Chengdu/Jiuzhaigou, China, China, 1 - 04 July 2009, pp.103

2006

2006

Analysis of Industry Needs and Current MIS Curriculum in Developing Countries: The Case of Turkey

TİMOR M., Coşkun E., NİŞEL S.

18th International Conference on Multiple Criteria Decision Making, Greece, 1 - 04 June 2006

2006

2006

Analysis Of Industry Needs And Current MIS Curriculum In Developing Countries: The Case Of Turkey173-174,(MCDM 2006,

TİMOR M.

18th International Conference on MCDM - 2006, Chania (Girit) Yunanistan, Greece, 1 - 04 June 2006, pp.173-174

2005

2005

Evaluating Site Selection Factors for a Main Cargo Distribution Center Using Analytic Hierarchy Process (AHP)”, Istanbul.

TİMOR M.

3rd International Logistics&Supply Chain Congress-2005, Turkey, 1 - 04 November 2005, pp.592-599

2005

2005

Business Graduate Students’ Major Selection Factor Evaluation by the Analytic Hierarchy Process”, Proc.,

TİMOR M., NİŞEL S.

III. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Celalabat-Kırgızistan,, Kyrgyzstan, 1 - 04 July 2005, pp.1103-1117

2005

2005

Hotel Quality Factors by the Analytic Hierarchy Process

TİMOR M., NİŞEL S.

International Conference on Tourism- Athens Intitute for Education, Atina, Greece, 1 - 04 July 2005, pp.133-145

Books & Book Chapters

2020

2020

YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI

Timor M.

Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2020

2011

2011

Analitik Hiyerarşi Prosesi

Timor M.

Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2011

2010

2010

Yöneylem Araştırması

Timor M.

Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2010

Episodes in the Encyclopedia

2021

2021

OPERATIONS RESEARCH

Timor M.

TÜBITAK Yayınları, pp.00, 2021

Expert Reports

Activities in Scientific Journals

2012 - Continues

2012 - Continues

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ DERGİSİ

Evaluation Committee Member

2011 - Continues

2011 - Continues

YÖNETİM DERGİSİ

Evaluation Committee Member

2010 - Continues

2010 - Continues

Euopean Journal of Pure and Applied Mathematics

Publication Committee Member

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

1998 - Continues

1998 - Continues

MCDM

Member

Scientific Refereeing

September 2022

September 2022

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

National Scientific Refreed Journal

June 2022

June 2022

Business Economics and Management Research Journal

National Scientific Refreed Journal

February 2022

February 2022

EURASIAN JOURNAL OF FOREST SCIENCE

National Scientific Refreed Journal

December 2021

December 2021

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

November 2021

November 2021

ALPHANUMERİC JOURNAL

National Scientific Refreed Journal

September 2021

September 2021

Finans Alanında Uygulamalı Güncel Çalışmalar

Chapter Scientific / Professional Book Published by Renowned Publishing Houses

June 2021

June 2021

INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION TECHNOLOGY & DECISION MAKING

Journal Indexed in SCI-E

May 2021

May 2021

Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ile Güncel Uygulamalar

Chapter Scientific / Professional Book Published by Renowned Publishing Houses

February 2021

February 2021

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

National Scientific Refreed Journal

December 2018

December 2018

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

December 2018

December 2018

JOURNAL OF TRANSPORTATION AND LOGISTICS

National Scientific Refreed Journal

July 2016

July 2016

MARMARA ÜNİV.DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

February 2016

February 2016

JOURNAL OF ANTHROPOLOGIST

National Scientific Refreed Journal

August 2015

August 2015

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ-"TABLET BİLGİSAYAR SEÇİMİNDE ANA VE ALT KRİTERLERİN ÖNEM DÜZEYLERİNİN BAHP İLE BELİRLENMESİ"

National Scientific Refreed Journal

July 2015

July 2015

"International Journal of the Analytic Hierarchy Process" "AHP IN PERSONNELMANAGEMENT: CAN THE KEY COMPETENCIES CHANGE WITH COMPANY’S STRATEGY?"

Other Indexed Journal

January 2015

January 2015

İ.Ü. Ekonometri ve İstatistik Dergisi

National Scientific Refreed Journal

March 2014

March 2014

İ.Ü.İşletme Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

December 2013

December 2013

İ.Ü.İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi

National Scientific Refreed Journal

October 2013

October 2013

ALFANÜMERİK

National Scientific Refreed Journal

October 2013

October 2013

ÖNERİ DERGİSİ (MARMARA ÜNİVERSİTESİ)

National Scientific Refreed Journal

September 2013

September 2013

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

June 2013

June 2013

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi

National Scientific Refreed Journal

February 2012

February 2012

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Dergisi

National Scientific Refreed Journal

May 2011

May 2011

İ.Ü.İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi

National Scientific Refreed Journal

March 2011

March 2011

İ.Ü.İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi

National Scientific Refreed Journal

March 2011

March 2011

İ.Ü.İşletme Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

March 2009

March 2009

Sigma Dergisi (Yıldız T.Ü.)

National Scientific Refreed Journal

May 2006

May 2006

MUĞLA ÜNİV.İKT.İDARİ BİLİMLER FAK.DERGİSİ

National Scientific Refreed JournalCongress and Symposium Activities

01 October 2017 - 01 October 2017

01 October 2017 - 01 October 2017

Aynur Acer, Mehpare Timor, "Konteyner Terminal Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi İle Belirlenmesi ", 26-27 Ekim.2017, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi-ULAŞTIRMA ve LOJİSTİK ULUSAL KONGRESİ

Attendee

İstanbul-Turkey

01 July 2015 - 01 July 2015

01 July 2015 - 01 July 2015

M.Timor, F.Fırat, "Biodiesel Plant Site Selection with Analytic Hierarchy Process, TOPSIS and PROMETHEE", 27th European Conference on Operational Research-Glaskow, England, 12-15 July 2015.

Attendee

Glaskow -United Kingdom

01 July 2009 - 01 July 2009

01 July 2009 - 01 July 2009

Timor M., "Analytic Hierarchy Process & Analytic Network Process: A Literature Review ", MCDM 2009, 20th MCDM Conference Chengdu/Jiuzhaigou, China, ÇIN HALK CUM., 21-26 Temmuz 2009

Attendee

Jiuzhaigou-China

01 July 2009 - 01 July 2009

01 July 2009 - 01 July 2009

Timor M., "A Multi-Criteria Approach To Bid Evaluation: Selection Of The Best Firm For The Presentation Of Istanbul 2010 - European Capital Of Culture”, S: 102. ", MCDM 2009, 20th MCDM Conference Chengdu / Jiuzhaigou, China, ÇIN HALK CUM., 21-26 Temmuz 2009

Attendee

Jiuzhaigou,-China

01 June 2006 - 01 June 2006

01 June 2006 - 01 June 2006

Timor M., "Analysis Of Industry Needs And Current Mis Curriculum In Developing Countries: The Case Of Turkey173-174,(Mcdm 2006, ", 18th International Conference on MCDM - 2006, Chania (Girit) Yunanistan, YUNANISTAN, 19-23 Haziran 2006, pp.173-174

Attendee

Girit-Hanya-Greece

01 November 2005 - 01 November 2005

01 November 2005 - 01 November 2005

Timor M., "Evaluating Site Selection Factors For A Main Cargo Distribution Center Using Analytic Hierarchy Process (Ahp)”, Istanbul.", 3rd International Logistics&Supply Chain Congress-2005 , TÜRKİYE, 23-24 Kasım 2005, pp.592-599

Attendee

İstanbul-Turkey

01 July 2005 - 01 July 2005

01 July 2005 - 01 July 2005

Timor M., "Business Graduate Students’ Major Selection Factor Evaluation By The Analytic Hierarchy Process”, Proc., ", III. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Celalabat-Kırgızistan,, KIRGIZISTAN, 7-9 Temmuz 2005, pp.1103-1117

Attendee

Celalabad-Kyrgyzstan

01 July 2005 - 01 July 2005

01 July 2005 - 01 July 2005

Timor M., "Hotel Quality Factors By The Analytic Hierarchy Process", International Conference on Tourism- Athens Intitute for Education, Atina, YUNANISTAN, 7-9 Temmuz 2005, pp.133-145

Attendee

Atina-Greece

Citations

Total Citations (WOS): 293

h-index (WOS): 2

Jury Memberships

November-2022

November 2022

Appointment Academic Staff

Appointment Academic Staff - Gümüşhane Üniversitesi

June-2022

June 2022

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - Istanbul University

June-2022

June 2022

Doctoral Examination

Doctoral Examination - İstanbul Üniversitesi

June-2022

June 2022

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Ondokuz Mayıs Üniversitesi

June-2022

June 2022

Doctoral Examination

Doctoral Examination - İstanbul Üniversitesi

July-2021

July 2021

Associate Professor Exam

Associate Professor Exam - Yozgat Bozok Üniversitesi

June-2021

June 2021

Doctoral Examination

Doctoral Examination - İstanbul Üniversitesi

June-2021

June 2021

Post Graduate

Post Graduate - İstanbul Üniversitesi

June-2021

June 2021

Doctoral Examination

Doctoral Examination - İstanbul Üniversitesi

June-2021

June 2021

Doctoral Examination

Doctoral Examination - İstanbul Üniversitesi

March-2021

March 2021

Doctorate

Doctorate - İstanbul Üniversitesi

January-2021

January 2021

Doctorate

Doctorate - İstanbul Üniversitesi

December-2020

December 2020

Doctoral Examination

Doctoral Examination - İstanbul Üniversitesi

December-2020

December 2020

Doctorate

Doctorate - İstanbul Üniversitesi

December-2020

December 2020

Doctorate

Doctorate - İstanbul Üniversitesi

December-2020

December 2020

Doctoral Examination

Doctoral Examination - İstanbul Üniversitesi

December-2020

December 2020

Doctoral Examination

Doctoral Examination - İstanbul Üniversitesi

July-2020

July 2020

Post Graduate

Post Graduate - Yıldız Teknik Üniversitesi

July-2020

July 2020

Post Graduate

Post Graduate - İstanbul Üniversitesi

July-2020

July 2020

Doctorate

Doctorate - İstanbul Üniversitesi

June-2020

June 2020

Doctoral Examination

Doctoral Examination - İstanbul Üniversitesi

December-2019

December 2019

Doctorate

İST.ÜNİV. SOSYAL BİLİMLER ENST-DOKTORA TEZ SAVUNMASI - FİLİZ SAVAŞ - İST.ÜNİV. SOSYAL BİLİMLER ENST-DOKTORA TEZ SAVUNMASI - FİLİZ SAVAŞ

December-2019

December 2019

Doctoral Examination

İST.ÜNİV. DOKTORA YETERLİLİK SINAVI- EMİN SERHAN SÜZER - İST.ÜNİV. DOKTORA YETERLİLİK SINAVI- EMİN SERHAN SÜZER

December-2019

December 2019

Doctoral Examination

İST.ÜNİV. DOKTORA YETERLİLİK SINAVI- GÜLŞAH BOZCU - İST.ÜNİV. DOKTORA YETERLİLİK SINAVI- GÜLŞAH BOZCU

December-2019

December 2019

Doctoral Examination

İST.ÜNİV. DOKTORA YETERLİLİK SINAVI- ÖZGÜR AYKANAT - İST.ÜNİV. DOKTORA YETERLİLİK SINAVI- ÖZGÜR AYKANAT

November-2019

November 2019

Doctorate

İ.Ü.İŞL.FAK.SOSYAL BİLİMLER ENST. NAZLI ARIK SEYHAN (DR TEZ SAVUNMASI) - İ.Ü.İŞL.FAK.SOSYAL BİLİMLER ENST. NAZLI ARIK SEYHAN (DR TEZ SAVUNMASI)

June-2019

June 2019

Post Graduate

YTÜ FEN BİL.ENST. MURAT ÇOBANOĞLU (Y.LİS.TEZ SAVUNMASI) - YTÜ FEN BİL.ENST. MURAT ÇOBANOĞLU (Y.LİS.TEZ SAVUNMASI)

May-2019

May 2019

Appointment Academic Staff

BEYZA AHLATÇIOĞLU ÖZKÖK-PROF.DR.KADROSUNA ATAMA - BEYZA AHLATÇIOĞLU ÖZKÖK-PROF.DR.KADROSUNA ATAMA

April-2019

April 2019

Appointment Academic Staff

SULTAN KUZU YILDIRIM-DR.ÖĞR.ÜYESİ KADROSUNA ATAMA - SULTAN KUZU YILDIRIM-DR.ÖĞR.ÜYESİ KADROSUNA ATAMA

December-2018

December 2018

Doctoral Examination

İST.ÜNİV. DOKTORA YETERLİLİK SINAVI - RECEP ÖZSÜRÜNÇ - İST.ÜNİV. DOKTORA YETERLİLİK SINAVI - RECEP ÖZSÜRÜNÇ

December-2018

December 2018

Doctoral Examination

İST.ÜNİV. DOKTORA YETERLİLİK SINAVI - KORAY KÖÇKEN - İST.ÜNİV. DOKTORA YETERLİLİK SINAVI - KORAY KÖÇKEN

December-2018

December 2018

Doctorate

İ.Ü.İŞL.FAK.SOSYAL BİLİMLER ENST. ELİF BİLGİN (DR TEZ SAVUNMASI) - İ.Ü.İŞL.FAK.SOSYAL BİLİMLER ENST. ELİF BİLGİN (DR TEZ SAVUNMASI)

December-2018

December 2018

Doctoral Examination

İST.ÜNİV. DOKTORA YETERLİLİK SINAVI - GÖKHAN ÖZKAYA - İST.ÜNİV. DOKTORA YETERLİLİK SINAVI - GÖKHAN ÖZKAYA

June-2018

June 2018

Doctoral Examination

İST.ÜNİV. DOKTORA YETERLİLİK SINAVI - ÖZGE KÖKSAL - İST.ÜNİV. DOKTORA YETERLİLİK SINAVI - ÖZGE KÖKSAL

June-2018

June 2018

Doctorate

GONCA YÜZBAŞI KÜNÇ-VERİ MADENCİLİĞİ TEKNİKLERİNİN BİLGİ EKONOMİSİ DEĞİŞKENLERİNE UYGULANMASI - GONCA YÜZBAŞI KÜNÇ-VERİ MADENCİLİĞİ TEKNİKLERİNİN BİLGİ EKONOMİSİ DEĞİŞKENLERİNE UYGULANMASI

June-2018

June 2018

Doctoral Examination

İST.ÜNİV. DOKTORA YETERLİLİK SINAVI - NESLİHAN AKIN ÖZDEMİR - İST.ÜNİV. DOKTORA YETERLİLİK SINAVI - NESLİHAN AKIN ÖZDEMİR

June-2018

June 2018

Doctoral Examination

İST.ÜNİV. DOKTORA YETERLİLİK SINAVI - HAKAN EREN ŞENGELEN - İST.ÜNİV. DOKTORA YETERLİLİK SINAVI - HAKAN EREN ŞENGELEN

March-2018

March 2018

Doctorate

İ.Ü.İŞL.FAK.SOSYAL BİLİMLER ENST. BURCU KARAÖZ (DR TEZ SAVUNMASI) - İ.Ü.İŞL.FAK.SOSYAL BİLİMLER ENST. BURCU KARAÖZ (DR TEZ SAVUNMASI)

March-2018

March 2018

Doctorate

İ.Ü.İŞL.FAK.SOSYAL BİLİMLER ENST. MUHLİS ÖZDEMİR (DR TEZ SAVUNMASI) - İ.Ü.İŞL.FAK.SOSYAL BİLİMLER ENST. MUHLİS ÖZDEMİR (DR TEZ SAVUNMASI)

February-2018

February 2018

Appointment Academic Staff

U.TUĞBA GÜRSOY- İÜ İŞLETME FAK. - PROF. atama jürisi - U.TUĞBA GÜRSOY- İÜ İŞLETME FAK. - PROF. atama jürisi

February-2018

February 2018

Doctorate

İ.Ü.INFORMATIK FEN BİL.ENST. CEMAL AKTÜRK ( DR TEZ SAVUNMASI) - İ.Ü.INFORMATIK FEN BİL.ENST. CEMAL AKTÜRK ( DR TEZ SAVUNMASI)

January-2018

January 2018

Appointment Academic Staff

L.SİNEM SARUL- İÜ İŞLETME FAK. Yrd.Doç. atama jürisi - L.SİNEM SARUL- İÜ İŞLETME FAK. Yrd.Doç. atama jürisi

January-2018

January 2018

Appointment Academic Staff

ESRA AYTAÇ ADALI -PAMUKKALE ÜNİV. DOÇ. atama jürisi - ESRA AYTAÇ ADALI -PAMUKKALE ÜNİV. DOÇ. atama jürisi

January-2018

January 2018

Appointment Academic Staff

FATMA LORCU -TRAKYA ÜNİV. PROF. atama jürisi - FATMA LORCU -TRAKYA ÜNİV. PROF. atama jürisi

December-2017

December 2017

Doctoral Examination

İST.ÜNİV. DOKTORA YETERLİLİK SINAVI -GÖKHAN KORKMAZ - İST.ÜNİV. DOKTORA YETERLİLİK SINAVI -GÖKHAN KORKMAZ

December-2017

December 2017

Doctoral Examination

İST.ÜNİV. DOKTORA YETERLİLİK SINAVI -UĞUR ARCAGÖK - İST.ÜNİV. DOKTORA YETERLİLİK SINAVI -UĞUR ARCAGÖK

December-2017

December 2017

Doctoral Examination

İST.ÜNİV. DOKTORA YETERLİLİK SINAVI -GAMZE DOLANBAY - İST.ÜNİV. DOKTORA YETERLİLİK SINAVI -GAMZE DOLANBAY

December-2017

December 2017

Doctoral Examination

İST.ÜNİV. DOKTORA YETERLİLİK SINAVI -REFİKA AVCI PARLU - İST.ÜNİV. DOKTORA YETERLİLİK SINAVI -REFİKA AVCI PARLU

December-2017

December 2017

Doctoral Examination

İST.ÜNİV. DOKTORA YETERLİLİK SINAVI -İRFAN YOĞUN - İST.ÜNİV. DOKTORA YETERLİLİK SINAVI -İRFAN YOĞUN

December-2017

December 2017

Doctoral Examination

İST.ÜNİV. DOKTORA YETERLİLİK SINAVI -MEHMET ÇAĞLAR - İST.ÜNİV. DOKTORA YETERLİLİK SINAVI -MEHMET ÇAĞLAR

December-2017

December 2017

Doctorate

İ.Ü.İŞL.FAK.SOSYAL BİLİMLER ENST. AYŞENUR ADIGÜZEL (DR TEZ SAVUNMASI) - İ.Ü.İŞL.FAK.SOSYAL BİLİMLER ENST. AYŞENUR ADIGÜZEL (DR TEZ SAVUNMASI)

November-2017

November 2017

Appointment Academic Staff

HÜSEYİN EKİZLER -MARMARA ÜNİV. Yrd.Doç. kadrosuna atama jürisi - HÜSEYİN EKİZLER -MARMARA ÜNİV. Yrd.Doç. kadrosuna atama jürisi

November-2017

November 2017

Appointment Academic Staff

NİHAT TAŞ- İÜ İŞLETME FAK. DOÇENT atama jürisi - NİHAT TAŞ- İÜ İŞLETME FAK. DOÇENT atama jürisi

October-2017

October 2017

Associate Professor Exam

HALE KÖÇKEN DOÇENTLİK SÖZLÜ 2.SINAVI - HALE KÖÇKEN DOÇENTLİK SÖZLÜ 2.SINAVI

October-2017

October 2017

Associate Professor Exam

ESRA AYTAÇ ADALI DOÇENTLİK SÖZLÜ SINAVI - ESRA AYTAÇ ADALI DOÇENTLİK SÖZLÜ SINAVI

October-2017

October 2017

Associate Professor Exam

AYŞEGÜL TUŞ IŞIK DOÇENTLİK SÖZLÜ SINAVI - AYŞEGÜL TUŞ IŞIK DOÇENTLİK SÖZLÜ SINAVI

October-2017

October 2017

Associate Professor Exam

TOLGA GENÇ DOÇENTLİK SÖZLÜ SINAVI - TOLGA GENÇ DOÇENTLİK SÖZLÜ SINAVI

October-2017

October 2017

Appointment Academic Staff

ESMA NUR ÇİNİCİOĞLU- İÜ İŞLETME FAK. DOÇENT atama jürisi - ESMA NUR ÇİNİCİOĞLU- İÜ İŞLETME FAK. DOÇENT atama jürisi

June-2017

June 2017

Doctoral Examination

İST.ÜNİV. DOKTORA YETERLİLİK SINAVI -EMRE SERT - İST.ÜNİV. DOKTORA YETERLİLİK SINAVI -EMRE SERT

May-2017

May 2017

Doctorate

İ.Ü.INFORMATIK FEN BİL.ENST. EMRE AKADAL ( DR TEZ SAVUNMASI) - İ.Ü.INFORMATIK FEN BİL.ENST. EMRE AKADAL ( DR TEZ SAVUNMASI)

March-2017

March 2017

Doctorate

İ.Ü.İŞL.FAK.SOSYAL BİLİMLER ENST. GÜLAY OKÇU( DR TEZ SAVUNMASI) - İ.Ü.İŞL.FAK.SOSYAL BİLİMLER ENST. GÜLAY OKÇU( DR TEZ SAVUNMASI)

March-2017

March 2017

Post Graduate

YTÜ FEN BİL.ENST. SEMA AKIN (Y.LİS.TEZ SAVUNMASI) - YTÜ FEN BİL.ENST. SEMA AKIN (Y.LİS.TEZ SAVUNMASI)

February-2017

February 2017

Associate Professor Exam

MELTEM KARAATLI DOÇENTLİK SÖZÜ SINAVI - MELTEM KARAATLI DOÇENTLİK SÖZÜ SINAVI

February-2017

February 2017

Associate Professor Exam

FEYYAZ CENGİZ DİKMEN DOÇENTLİK SÖZÜ SINAVI - FEYYAZ CENGİZ DİKMEN DOÇENTLİK SÖZÜ SINAVI

February-2017

February 2017

Associate Professor Exam

HALE KÖÇKEN DOÇENTLİK SÖZÜ SINAVI - HALE KÖÇKEN DOÇENTLİK SÖZÜ SINAVI

December-2016

December 2016

Doctoral Examination

BARIŞ ÇARIKÇI-YETERLİLİK SINAVI - BARIŞ ÇARIKÇI-YETERLİLİK SINAVI

December-2016

December 2016

Appointment Academic Staff

TUNÇHAN CURA- İSTANBUL ÜNİV. Prof. kadrosuna atama jürisi - TUNÇHAN CURA- İSTANBUL ÜNİV. Prof. kadrosuna atama jürisi

December-2016

December 2016

Appointment Academic Staff

SEYHAN NİŞEL - İSTANBUL ÜNİV. Prof. kadrosuna atama jürisi - SEYHAN NİŞEL - İSTANBUL ÜNİV. Prof. kadrosuna atama jürisi

November-2016

November 2016

Appointment Academic Staff

AYNUR ACER - İSTANBUL ARELİ ÜNİV. Yrd.Doç. kadrosuna atama jürisi - AYNUR ACER - İSTANBUL ARELİ ÜNİV. Yrd.Doç. kadrosuna atama jürisi

October-2016

October 2016

Doctorate

İ.Ü.INFORMATIK FEN BİL.ENST. BÜŞRA ÖZDENİZCİ ( DR TEZ SAVUNMASI) - İ.Ü.INFORMATIK FEN BİL.ENST. BÜŞRA ÖZDENİZCİ ( DR TEZ SAVUNMASI)

August-2016

August 2016

Post Graduate

İ.Ü.İŞLETME FAKÜLTESİ (HAKAN EREN ŞENGELEN Y LİS TEZ SAVUNMASI) - İ.Ü.İŞLETME FAKÜLTESİ (HAKAN EREN ŞENGELEN Y LİS TEZ SAVUNMASI)

June-2016

June 2016

Doctorate

AYNUR ACER DR TEZ SAVUNMASI - AYNUR ACER DR TEZ SAVUNMASI

June-2016

June 2016

Doctorate

BAHADIR F.YILDIRIM DR TEZ SAVUNMASI - BAHADIR F.YILDIRIM DR TEZ SAVUNMASI

June-2016

June 2016

Doctorate

İ.Ü.İŞL.FAK.SOSYAL BİLİMLER ENST. HARUN YORULMAZ ( Y LİS TEZ SAVUNMASI) - İ.Ü.İŞL.FAK.SOSYAL BİLİMLER ENST. HARUN YORULMAZ ( DR TEZ SAVUNMASI)

May-2016

May 2016

Doctoral Examination

ALİ HAYDAR BALKAYA DR YETERLILIK SINAVI-2 - ALİ HAYDAR BALKAYA DR YETERLILIK SINAVI-2

May-2016

May 2016

Doctorate

MARMARA ÜNİVERSİTESİ-CİHAN BULMUŞ (DR.TEZİ) - MARMARA ÜNİVERSİTESİ-CİHAN BULMUŞ (DR.TEZİ)

May-2016

May 2016

Doctorate

İ.Ü.INFORMATIK FEN BİL.ENST. ZEKİ ÖZEN ( DR TEZ SAVUNMASI) - İ.Ü.INFORMATIK FEN BİL.ENST. ZEKİ ÖZEN ( DR TEZ SAVUNMASI)

May-2016

May 2016

Doctorate

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-ZEKİ ÖZEN (DR.TEZİ) - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-ZEKİ ÖZEN (DR.TEZİ)

May-2016

May 2016

Doctoral Examination

İSMAİL DURAK DR YETERLILIK SINAVI-2 - İSMAİL DURAK DR YETERLILIK SINAVI-2

February-2016

February 2016

Appointment Academic Staff

MUHAMMET ATALAY - KIRKLARELİ ÜNİV. Yrd.Doç. kadrosuna atama jürisi - MUHAMMET ATALAY - KIRKLARELİ ÜNİV. Yrd.Doç. kadrosuna atama jürisi

February-2016

February 2016

Post Graduate

İ.Ü.İŞL.FAK.SOSYAL BİLİMLER ENST. SEÇİL UĞURER BIYIKLI ( Y LİS TEZ SAVUNMASI) - İ.Ü.İŞL.FAK.SOSYAL BİLİMLER ENST. SEÇİL UĞURER BIYIKLI ( Y LİS TEZ SAVUNMASI)

January-2016

January 2016

Appointment Academic Staff

Doçent ataması - NURAY TEZCAN - HALİÇ ÜNİV. Doçentlik atama jürisi

January-2016

January 2016

Appointment Academic Staff

ÇİĞDEM ARICIGİL ÇİLAN - İÜ İŞLETME FAK. Prof.atama jürisi - ÇİĞDEM ARICIGİL ÇİLAN - İÜ İŞLETME FAK. Prof.atama jürisi

December-2015

December 2015

Doctoral Examination

YETERLILIK SINAVI - BURCU KARAÖZ DR YETERLILIK SINAVI

December-2015

December 2015

Doctoral Examination

DR YETERLİLİK SINAVI - ŞEYMA BOZKURT UZAN DR YETERLILIK SINAVI (3.SINAV)

December-2015

December 2015

Doctoral Examination

DR YETERLİLİK SINAVI - İSMAİL DURAK DR YETERLILIK SINAVI

December-2015

December 2015

Doctoral Examination

YETRLILIK SINAVI - NAZLI ARIK DR YETERLILIK SINAVI

December-2015

December 2015

Doctoral Examination

DR YETERLILIK - İBRAHİM KARABAYIR DR YETERLILIK SINAVI

December-2015

December 2015

Doctoral Examination

DR YETERLİLİK SINAVI - ALİ HAYDAR BALKAYA DR YETERLILIK SINAVI

December-2015

December 2015

Doctoral Examination

DR YETERLİLİK SINAVI - NUR KUBAN TORUN DR YETERLILIK SINAVI

December-2015

December 2015

Doctorate

DR TEZ SAVUNMA SINAVI - YONCA ERDEM DEMİRTAŞ DR TEZ SAVUNMASI

November-2015

November 2015

Appointment Academic Staff

DOÇ.DR.NURDAN ÇOLAKOĞLU-AREL ÜNVİ.İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme (İngilizce) Bölümü (Doç.Ataması) - AREL ÜNİVERSİTESİ

November-2015

November 2015

Appointment Academic Staff

Doçent kadrosuna atama - AREL ÜNİVERSİTESİ

June-2015

June 2015

Doctoral Examination

DOKTORA YETERLİLİK - İST.ÜNİV. DOKTORA YETERLİLİK SINAVI - MEHMET ALİ AKTÜRK (2.SINAV)

June-2015

June 2015

Doctoral Examination

DOKTORA YETERLİLİK - İST.ÜNİV. DOKTORA YETERLİLİK SINAVI -ŞEYMA BOZKURT UZAN (2.SINAV)

June-2015

June 2015

Doctoral Examination

DOKTORA YETERLİLİK - İST.ÜNİV. DOKTORA YETERLİLİK SINAVI - ÖMER ÖZÇAM

June-2015

June 2015

Post Graduate

Y.LİS.TEZ SAVUNMASI - MARMARA ÜNİV. SOSYAL BİLİMLER ENST. HÜSEYİN EKİZLER (Y.LİS.TEZ SAVUNMASI)

June-2015

June 2015

Doctorate

DOKTORA TEZ SAVUNMASI - İ.Ü.İŞL.FAK.SOSYAL BİLİMLER ENST. SELÇUK KIRAN (DR TEZ SAVUNMASI)

June-2015

June 2015

Doctoral Examination

DOKTORA YETERLİLİK - İST.ÜNİV.DOKTORA YETERLİLİK SINAVI - SAFİYE SENA İZ AÇIKGÖZ (2.SINAV)

May-2015

May 2015

Doctorate

İ.Ü.İŞL.FAK.SOSYAL BİLİMLER ENST. M.FEVZİ ESEN (DR TEZ SAVUNMASI) - İ.Ü.İŞL.FAK.SOSYAL BİLİMLER ENST. M.FEVZİ ESEN (DR TEZ SAVUNMASI)

April-2015

April 2015

Associate Professor Exam

Doçentlik Sözlü Sınavı - CAVİT YEŞİLYURT-DOÇENTLİK SINAVI

April-2015

April 2015

Associate Professor Exam

Doçentlik Sözlü Sınavı - İZZETTİN TEMİZ-DOÇENTLİK SINAVI

April-2015

April 2015

Appointment Academic Staff

Profesörlük kadrosuna atama - PROF.DR.ÖNER ESEN- Beykent (Prof.kadrosuna)

April-2015

April 2015

Doctorate

PAKİZE YİĞİT'İN DR SAVUNMASI - İ.Ü.İŞL.FAK.SOSYAL BİLİMLER ENST. PAKİZE YİĞİT (DR TEZ SAVUNMASI)

April-2015

April 2015

Appointment Academic Staff

EMRAH ÖNDER - İÜ İŞLETME FAK. DOÇENT atama jürisi - EMRAH ÖNDER - İÜ İŞLETME FAK. DOÇENT atama jürisi

April-2015

April 2015

Associate Professor Exam

Doçentlik Sözlü Sınavı - FATİH ECER- DOÇENTLİK SINAVI

March-2015

March 2015

Appointment Academic Staff

Profesörlük kadrosuna Atama - PROF.DR.M.ŞAKİR ERSOY-Beykoz Lojistik Meslek Yüksek Okulu (Prof.kadrosuna)

December-2014

December 2014

Doctoral Examination

DOKTORA YETERLİLİK - İST.ÜNİV.DOKTORA YETERLİLİK SINAVI - SAFİYE SENA İZ AÇIKGÖZ

December-2014

December 2014

Doctoral Examination

Yeterlilik Sınavı - İST.ÜNİV. DOKTORA YETERLİLİK SINAVI -MUHLİS ÖZDEMİR

December-2014

December 2014

Doctoral Examination

Yeterlilik Sınavı - İST.ÜNİV. DOKTORA YETERLİLİK SINAVI -YAKUP ÇELİKBİLEK

December-2014

December 2014

Doctoral Examination

Yeterlilik Sınavı - İST.ÜNİV. DOKTORA YETERLİLİK SINAVI -ÖZGÜR ERGÜN

December-2014

December 2014

Doctoral Examination

DOKTORA YETERLİLİK - İST.ÜNİV. DOKTORA YETERLİLİK SINAVI - MEHMET ALİ AKTÜRK

December-2014

December 2014

Doctoral Examination

DOKTORA YETERLİLİK - İST.ÜNİV. DOKTORA YETERLİLİK SINAVI -ŞEYMA BOZKURT UZAN

June-2014

June 2014

Doctorate

DOKTORA TEZ SAVUNMASI - İ.Ü.İŞLETME FAKÜLTESİ (TUĞBA SARI DR TEZ SAVUNMASI)

February-2014

February 2014

Doctoral Examination

Yeterlilik Sınavı - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-Yeterlilik Sınavı (Filiz Savaş)

February-2014

February 2014

Doctoral Examination

Yeterlilik Sınavı - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-Yeterlilik Sınavı (Ayşen Yücel)

February-2014

February 2014

Doctoral Examination

Yeterlilik Sınavı - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-Yeterlilik Sınavı (H.Alper Tayalı)

February-2014

February 2014

Doctoral Examination

Yeterlilik Sınavı - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-Yeterlilik Sınavı (M.Hakan Özdemir)

February-2014

February 2014

Doctoral Examination

Yeterlilik Sınavı - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-Yeterlilik Sınavı (F.Bahadır Yıldırım)

February-2014

February 2014

Doctoral Examination

Yeterlilik Sınavı - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-Yeterlilik Sınavı (Neşe Günçavdı)

January-2014

January 2014

Doctorate

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ- FEN BİL.-ÖZGÜR ÇATAK (DR TEZİ)

December-2013

December 2013

Appointment Academic Staff

BEYKENT ÜNİV. ŞENOL EMİR-(YRD.DOÇ.DR ATAMASI) - BEYKENT ÜNİV. ŞENOL EMİR-(YRD.DOÇ.DR ATAMASI)

December-2013

December 2013

Appointment Academic Staff

YTÜ- -(YRD.DOÇ.DR ATAMASI) - YTÜ-SELÇUK ALP-(YRD.DOÇ.DR ATAMASI)

October-2013

October 2013

Post Graduate

Y.LİSANS TEZ SAVUNMASI - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (ŞAFİYE BİLGİN-Y.LİSANS TEZİ)

July-2013

July 2013

Appointment Academic Staff

YRD.DOÇ.DR ATAMASI - YILDIZ TEKNİK ÜNİV. AYŞE DEMİRHAN-(YRD.DOÇ.DR ATAMASI)

July-2013

July 2013

Post Graduate

YÜKSEK LİSANS TEZ SAVUNMASI - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-YAKUP ÇELİKBİLEK (Y.LİS)

June-2013

June 2013

Post Graduate

Y.Lisna Tez ınavı - BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ-NURDAN ÖKTEN (Y.LİS TEZİ)

June-2013

June 2013

Post Graduate

Y.LİSNAS TEZ SINAVI - İ.Ü.END.MÜH-BARIŞ YILDIRIM (Y.LİS)

June-2013

June 2013

Doctoral Examination

Yeterlilik Sınavı - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-AYNUR ACER

June-2013

June 2013

Doctorate

Doktora tez savunması - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ- NİHAT TAŞ (DR TEZİ)

June-2013

June 2013

Doctorate

DOKTORA SAVUNMASI - İ.Ü.İŞLETME FAKÜLTESİ-ŞENOL EMİR (DR.TEZİ)

June-2013

June 2013

Doctoral Examination

YETERLİLİK SINAVI - İ.Ü.END.MÜH-ADEM ÇAYIR (YETERLİLİK SINAVI)

June-2013

June 2013

Post Graduate

YÜKSEK LİSANS - İ.Ü.END.MÜH. TUĞCE CENGİZ (Y.LİS.TEZİ)

May-2013

May 2013

Doctorate

DOKTORA TEZ SAVUNMASI - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-GÖKHAN TURAN (DR TEZİ)

March-2013

March 2013

Post Graduate

Tez Savunması - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

March-2013

March 2013

Doctorate

Tez Savunma Jürisi - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

February-2013

February 2013

Doctoral Examination

YETERLİLİK SINAVI - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

February-2013

February 2013

Doctoral Examination

YETERLİLİK SINAVI - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

February-2013

February 2013

Doctoral Examination

YETERLİLİK SINAVI - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

February-2013

February 2013

Doctoral Examination

YETERLİLİK SINAVI - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

February-2013

February 2013

Doctoral Examination

YETERLİLİK SINAVI - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

February-2013

February 2013

Post Graduate

Tez Savunma Jürisi - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

December-2012

December 2012

Doctorate

Tez Savunma Jürisi - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

December-2012

December 2012

Doctorate

Tez Savunması - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

July-2012

July 2012

Post Graduate

Tez Savunması - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

July-2012

July 2012

Doctorate

Tez Savunması - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

July-2012

July 2012

Post Graduate

Tez Savunma Jürisi - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

June-2012

June 2012

Post Graduate

Tez Savunma Jürisi - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

June-2012

June 2012

Doctoral Examination

YETERLİLİK SINAVI - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

June-2012

June 2012

Doctoral Examination

YETERLİLİK SINAVI - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

February-2012

February 2012

Post Graduate

Tez Savunma Jürisi - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

February-2012

February 2012

Doctoral Examination

YETERLİLİK SINAVI - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

February-2012

February 2012

Doctoral Examination

YETERLİLİK SINAVI - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

February-2012

February 2012

Post Graduate

Y.Lisans Jürisi (Boğaziçi Üni) - BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ-MEHMET CAVUR (Y.LİS.TEZİ)

February-2012

February 2012

Doctoral Examination

YETERLİLİK SINAVI - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

January-2012

January 2012

Doctorate

Tez Savunma Jürisi - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

January-2012

January 2012

Doctorate

Tez Savunma Jürisi - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

June-2011

June 2011

Doctoral Examination

YETERLİLİK SINAVI - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

June-2011

June 2011

Doctoral Examination

YETERLİLİK SINAVI - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

June-2011

June 2011

Doctoral Examination

YETERLİLİK SINAVI - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

June-2011

June 2011

Doctoral Examination

YETERLİLİK SINAVI - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

June-2011

June 2011

Doctoral Examination

Yeterlilik Sınavı - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

June-2011

June 2011

Doctoral Examination

YETERLİLİK SINAVI - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

April-2011

April 2011

Doctorate

Tez Savunma Jürisi - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

February-2011

February 2011

Doctoral Examination

YETERLİLİK SINAVI - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

February-2011

February 2011

Doctoral Examination

YETERLİLİK SINAVI - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

February-2011

February 2011

Doctoral Examination

YETERLİLİK SINAVI - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

November-2010

November 2010

Post Graduate

Tez Savunma Jürisi - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

November-2010

November 2010

Post Graduate

Tez Savunma Jürisi - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

November-2010

November 2010

Post Graduate

Tez Savunma Jürisi - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

November-2010

November 2010

Post Graduate

Tez Savunma Jürisi - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

November-2010

November 2010

Post Graduate

Tez Savunma Jürisi - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

June-2010

June 2010

Doctoral Examination

YETERLİLİK SINAVI - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

June-2010

June 2010

Doctoral Examination

YETERLİLİK SINAVI - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

June-2010

June 2010

Doctoral Examination

YETERLİLİK SINAVI - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

June-2010

June 2010

Doctoral Examination

YETERLİLİK SINAVI - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

June-2010

June 2010

Doctoral Examination

YETERLİLİK SINAVI - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

June-2010

June 2010

Doctorate

Tez Savunma Jürisi - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

May-2010

May 2010

Post Graduate

Tez Savunma Jürisi - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

May-2010

May 2010

Doctorate

Tez Savunma Jürisi - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

April-2010

April 2010

Post Graduate

Tez Savunma Jürisi - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

April-2010

April 2010

Post Graduate

Tez Savunma Jürisi - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

March-2010

March 2010

Post Graduate

Tez Savunma Jürisi - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

February-2010

February 2010

Post Graduate

Tez Savunma Jürisi - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

December-2009

December 2009

Doctorate

T - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

December-2009

December 2009

Doctorate

Tez Savunma Jürisi - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

November-2009

November 2009

Post Graduate

Tez Savunma Jürisi - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

July-2009

July 2009

Doctorate

Tez Savunma Jürisi - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

June-2009

June 2009

Doctoral Examination

YETERLİLİK SINAVI - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

June-2009

June 2009

Doctoral Examination

YETERLİLİK SINAVI - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

June-2009

June 2009

Doctorate

Tez Savunma Jürisi - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

June-2009

June 2009

Doctoral Examination

YETERLİLİK SINAVI - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

February-2009

February 2009

Doctorate

Tez Savunma Jürisi - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

January-2009

January 2009

Doctorate

Tez Savunması - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

September-2008

September 2008

Doctorate

Tez Savunma Jürisi - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

July-2008

July 2008

Doctorate

Tez Savunma Jürisi - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

July-2008

July 2008

Doctorate

Tez Savunması - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

July-2008

July 2008

Post Graduate

Tez Savunması - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

June-2008

June 2008

Post Graduate

Tez Savunması - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

June-2007

June 2007

Post Graduate

Tez Savunması - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

June-2007

June 2007

Post Graduate

Tez Savunma Jürisi - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

August-2006

August 2006

Post Graduate

Tez Savunması - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

August-2006

August 2006

Post Graduate

Tez Savunması - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

June-2006

June 2006

Doctorate

Tez Savunması - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

September-2005

September 2005

Post Graduate

Tez Savunması - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

July-2004

July 2004

Post Graduate

Tez Savunması - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

July-2004

July 2004

Post Graduate

Tez Savunması - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

May-2004

May 2004

Post Graduate

Tez Savunması - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

July-2001

July 2001

Post Graduate

Tez Savunması - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

July-2000

July 2000

Post Graduate

Tez Savunması - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

June-2000

June 2000

Doctorate

Tez Savunması - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ