General Information

Institutional Information: Faculty Of Literature, Department Of Translation Studies, Translation And Interpreting Studies (French)
Research Areas: Social Sciences and Humanities, Philology, Interpreting and Translating, French Interpreting and Translating

Metrics

Publication

16

Project

4

Thesis Advisory

4

Biography

 

Tuba Ayık Akça 1976 yılında İstanbul’da doğdu. 1995 yılında Saint Benoit Fransız Lisesi’nden mezun olduktan sonra, lisans eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi İstatistik Bölümü’nde tamamladı. Üniversite yıllarında Açık Radyo’da kültür-sanat programı yapımcılığı ve çevirmenlik yaptı. Mezun olduktan sonra bir süre analist olarak çeşitli görevlerde bulundu. Yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Çeviri Bölümünde, “Teknik Metin Çevirilerinde Terim Karşılama Yöntemleri” başlıklı yüksek lisans teziyle tamamladı. 2004- 2005 öğretim yılında İstanbul Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde doktora çalışmalarına başladı. 2005- 2006 yılları arasında doktora kaydını 1 yıl süreyle dondurup Fransız Hükümeti burslusu olarak Fransa -Lyon’da Université Lumière Lyon 2’de Master eğitimini yaptı.  Lexicologie Terminologie Multilingue et Traduction (Sözlükbilim, Çok Dilli Terminoloji ve Çeviri) Bölümündeki master eğitiminden “La traduction en Turc des termes dans les textes sur la politique de concurrence de l’Union Européenne » başlıklı master tezi çalışmasıyla başarıyla mezun oldu. 2008 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviribilim Anabilim Dalı’na Doktora programına yatay geçiş yaptı. Şubat 2012’de Tuba Ayık Akça, « Türkiye’nin AB Politikalarına Uyum Sürecinde « Kadın-Erkek Eşiliği »Kavram Alanı ve Terimsel Birlik Sorunsalı » başlıklı doktora tezini savunarak Doktor ünvanını aldı. 2014 yılında İstanbul Üniversitesi Çeviribilim Bölümü Fransızca Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı’nda Yrd. Doçentlik ünvanını aldı. O yıldan itibaren aynı Anabilim Dalı’nda görev yapmakta, Avrupa Birliği, İktisat alanında Uzmanlık Bilgisi ve Çevirisi, Çeviri tarihi ve Çeviride Bilgi Teknolojileri derslerini vermektedir.  2019 yılında Agence Universitaire Française ve YTÜ işbirliğinde başlatılan « Recherches Synergiques, Création des Modèles et leurs Applications dans le Domaine de Traduction de spécialité (Uzmanlık Alan Çevirilerinde Sinerjik Araştırmalar, Model Oluşturma ve Uygulamaları) başlıklı projenin katılımcısıdır. 2016 yılından bu yana İ.Ü Çeviribilim Dergisinin Editörlüğü görevini yerine getiren Ayık Akça, 2018 yılından beri Çeviribilim Bölüm Başkanı Yardımcılığı'nı da sürdürmektedir.  İktisat, sanat tarihi, hukuk alanlarında yaptığı çeviri çalışmalarını sürdürmektedir.

Contact

Email
tubaayik@istanbul.edu.tr
Web Page
http://aves.istanbul.edu.tr/3105/
Office Phone
+90 212 455 5700 Extension: 15918
Office
Edebiyat Fakültesi
Address
İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Ordu cad. N0:196 Laleli-İstanbul