Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Enflasyon Gıda Fiyatlarına Karşı

Tarlasera, cilt.63, ss.24-25, 2015 (Hakemsiz Dergi)

Ulusal Tasarruf Eğilimini Artırmanın Ekonomi Politiği

Uzman Bakış, cilt.1, no.2, ss.22-26, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Structure And Problems of Turkish Agriculture

JOURNAL OF EUROPEAN STUDIES, cilt.14, ss.175-191, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kur Ayarlamaları ve Dış Ticaret Dengesi

Genç Girişimciler Dergisi, cilt.12, sa.11, ss.28-31, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AB-Türkiye İlişkilerinin Değişen Boyutu”,

Ekonomik Yorumlar Dergisi,, cilt.1, no.11, ss.5-20, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Tarım Sektörünün Yapısı ve Sorunları

İstanbul sanayi Odası Dergisi, cilt.11, sa.12, ss.53-63, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kur Ayarlamaları ve Dış Ticaret Dengesi”,

Mali- Ekonomi ve Banka Yorumlar Dergisi, cilt.12, no.12, ss.75-83, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Finansal Kriz ve Türkiye Ekonomisi

İstanbul Sanayi Odası Dergisis, cilt.2, sa.1, ss.20-25, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Avrupa Topluluğu'nun Üye Ülkelerin ekonomik Büyümeleri Üzerindeki Etkisis

İktisadi Kalkınma Vakfı Dergisi, cilt.11, sa.10, ss.21-29, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’nin Demografik Yapısı ve Sorunları

İktisat Fakültesi Mecmuası,, cilt.47, ss.367-378, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye’nin Avrupa Birliği Gümrük Birliği’ne Girmesinin Türk Tarımı Üzerindeki Etkisi”

İktisat Fakültesi Mecmuası, 60. Yıl Özel Sayı, cilt.49, ss.217-229, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

1923-1938 Döneminde Tarım Kesiminden Alınan Vergiler

Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, cilt.12, sa.11, ss.53-59, 1994 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye’nin Avrupa Topluluğu’na Tam Üyelik Başvurusunun Gözden Geçirilmesi

Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, cilt.11, no.49, ss.59-67, 1993 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Avrupa Topluluğu’nda Ekonomik ve Parasal Birlik”,

Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi,, cilt.11, ss.23-31, 1993 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Avrupa Topluluğu Tarım Sektöründe Fiyat Desteğinin İşleyişi ve Etkileri

İktisadi kalkınma Vakfı Dergisi,, cilt.11, sa.12, ss.29-35, 1992 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“ Avrupa Topluluğu Tarım Sektöründe Piyasa Mekanizmasının Aksaması”,

İstanbul Sanayi Odası Dergisi,, cilt.11, no.23, ss.39-42, 1991 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İmalat Sanayinin Bir Alt Sektörü Olan Dokuma Sanayinin Gelişimi”,

İktisat Dergisi, Ekim 1991, s.31-41., cilt.1, sa.11, ss.31-41, 1991 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Avrupa Para Biriminin Yapısı ve Kullanımı”,

İstanbul Sanayi Odası Dergisi,, cilt.24, sa.34, ss.55-59, 1991 (Hakemli Üniversite Dergisi)

“Avrupa Tarımsal Garanti ve Yönlendirme Fonu”,

Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi,, cilt.11, ss.51-59, 1990 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Avrupa Topluluğu’nun Tarım Sektöründe Uygulanan Yapısal Politika ve Önemi”, İstanbul Sanayi Odası Dergisi,

İstanbul Sanayi Odası Dergisi, cilt.11, no.1, ss.61-63, 1990 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Avrupa Topluluğu'nun Tarım Para Sistemi Ve Parasal Telafi edici Miktarlar"

iktisadi Kalkınma Vakfı dergisi, cilt.34, sa.122, ss.20-29, 1990 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1990 Yılına Girerken Avrupa Topluluğu’nun Ortak Tarım Politikasının Amaçlarının Gözden Geçirilmesi”

,İktisadi Kalkınma Vakfı Dergisi,, cilt.11, ss.9-17, 1990 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Avrupa Topluluğu'nun Ortak Tarım Politikasının Yönleri"

Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi,, cilt.12, sa.10, ss.53-63, 1989 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kitap & Kitap Bölümleri

uluslararası ticaret para ve finans

Sümer Kitabevi, İstanbul, 2020

mikro İktisat

Sümer Kitabevi, İstanbul, 2019

Mikro İktisat

Alfa Yaın, İstanbul, 2002

Türkiye Ekonomisi

Sümer Yayın, İstanbul, 2001

Diğer Yayınlar