Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Çocuk Acil Ünitesinde Yatan Hastalar: Kimler Sık Yatıyor?

2. Cerrahpaşa Pediatri Günleri, 22 September - 24 October 2022, pp.135

Urinary HSP70 Improves Diagnostic Accuracy for Urinary Tract Infection in Children: Utilise Study.

54th Annual Scientific Meeting of the European Society for Paediatric Nephrology., Ljubljana, Slovenia, 22 - 26 June 2022, pp.5-6

Atipik Prezentasyon ile Başvuran Bir Akut Apandisit Olgusu

57. Türk Pediatri Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 22 - 26 May 2022, pp.874

Covid-19 Pandemisinin Pediatrik Acillere Etkisi

57. Türk Pediatri Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 22 - 26 May 2022, pp.678

İlk İntihar Girişimi ile Çocuk Acil Servisine Getirilen Olgular: Tek Merkez Deneyimi

44. Pediatri Günleri & 23. Pediatri Hemşireliği Günleri, İstanbul, Turkey, 17 - 20 April 2022, pp.270-272 Sustainable Development

Approach To A Patient With Chorea: Symptom To Diagnosis.

13th European Congress on Emergency Medicine, Praha, Czech Republic, 12 - 16 October 2019, pp.1-2

Gastrointestinal bleeding in a child using regular dose of ibuprofen - A case report.

13th European Congress on Emergency Medicine, Praha, Czech Republic, 12 - 16 October 2019, pp.1-2

A forgotten social and health problem; corrosive ingestion in children.

13th European Congress on Emergency Medicine, Praha, Czech Republic, 12 - 16 October 2019, pp.1-2

Fever and Petechiae Coupling: Until Proven Otherwise is Meningococcemia

13th European Congress on Emergency Medicine, Praha, Czech Republic, 12 - 16 October 2019, pp.1-2

The Experience Of High Flow Nasal Oxygen In Pediatric Emergency Service.

13th European Congress on Emergency Medicine, Praha, Czech Republic, 12 - 16 October 2019, pp.1-2

Multiple Abscesses and Septic Arthritis Secondary to Intravenous Procedures in an Infant.

13th European Congress on Emergency Medicine, Praha, Czech Republic, 12 - 16 October 2019, pp.1-2

Glass Thermometer Injuries

13th European Congress on Emergency Medicine, Praha, Czech Republic, 12 - 16 October 2019, pp.1-2 Creative Commons License

VİRAL MENİNGOENSEFALİT OLGULARINDA KLİNİK, LABORATUVAR VE PROGNOZ DEĞERLENDİRİLMESİ

60. TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 9 - 13 November 2016, vol.1, no.1, pp.167

HASTANEYE YATIRILAN ÇOCUK OLGULARDA İNFLUENZA ALT TİPLERİNİN KLİNİK FARKLILIKLARI

60. TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 9 - 13 November 2016, vol.1, no.1, pp.166

Epidemiology of respiratory viruses in asthma exacerbations versus those in the community in Istanbul, Turkey

Congress of the European-Academy-of-Allergy-and-Clinical-Immunology, Barcelona, Spain, 6 - 10 June 2015, vol.70, pp.291-292 identifier

Çocukluk çağındaki hepatosteatozda D vitaminin rolü

57. Türkiye Milli Pediatri Kongresi , Antalya, Turkey, 30 October - 03 November 2013, pp.1-2

The Incidence Of Norovirus, Rotavirus And Adenovirus In Children With Acute Gastroenteritis

8th World Congress of The World Society For Pediatric Infectious Diseases (WSPID) , Cape-Town, South Africa, 19 October 2013 - 23 October 2015, pp.1-2

Kolşisin İntoksikasyonu

1. Ulusal Çocuk ve Ambulatuvar Pediatri Kongresi, Aydın, Turkey, 3 - 05 November 2010, pp.1-2

Çocuk Acile başvuran nöbet vakalarının değerlendirilmesi

1. Ulusal Çocuk ve Ambulatuvar Pediatri Kongresi , Aydın, Turkey, 3 - 05 November 2010, pp.1-2

Febril Konvülsiyonlarda Ailelerin Yaklaşımları

52. Türkiye Milli Pediatri Kongresi , Antalya, Turkey, 12 - 16 November 2008, pp.1-2

Ayırıcı tanıda tüberkülozu unutuyormuyuz?

52. Türkiye Milli Pediatri Kongresi , Antalya, Turkey, 12 - 16 November 2008, pp.1-2

Meningoencephalitis complicating the course of hepatitis A virüs infection

Europaediatrics 2008 , İstanbul, Turkey, 14 - 17 June 2008, pp.1-2 Sustainable Development

Childhood tuberculosis: a review of 55 patients admitted in the last year

Europaediatrics 2008 , İstanbul, Turkey, 14 - 17 June 2008, pp.1-2 Sustainable Development

Çocuk Acil Servislerinde Çocuk Acil Birimi Kurulmasının Etkileri

30. Pediatri Günleri , İstanbul, Turkey, 14 - 17 April 2008, pp.1-2

5. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi

5. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi , Antalya, Turkey, 8 - 12 April 2008, pp.1

Books & Book Chapters

Çocuk Acilde Multidisipliner Yaklaşım Gerektiren Hastalar

in: Çocuk Acilde Multidisipliner Yaklaşım Gerektiren Hastalar, Metin Uysalol, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.1-174, 2022

Acilde Multidisipliner Yaklaşım-Konsültasyon

in: Çocuk Acilde Multidisipliner Yaklaşım Gerektiren Hastalar, Metin Uysalol, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.1-6, 2022

Toksikolojik Aciller

in: Çocuk Acilde Multidisipliner Yaklaşım Gerektiren Hastalar, Metin Uysalol, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.102-1107, 2022

Çocuk Acil Bilim Dalı Bakış Açısıyla COVID-19

in: Çocuklarda Her Yönüyle COVID-19, Demet DEMİRKOL,Burçin Nazlı KARACABEY,Zeynep KARAKAŞ, Editor, Selen Yayıncılık, İstanbul, pp.23-34, 2021 Creative Commons License Sustainable Development

Solunum Sıkıntısı ve Yetmezliği Olan Hastanın Tanınması ve Yaklaşım

in: Çocukluk Çağı Solunum Acilleri , Murat Duman, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, İstanbul, pp.1-9, 2021 Creative Commons License

"Boğulma". Bölüm 8.

in: Rogers' Handbook of Pediatric Intensive Care, Prof.Dr. Hayri Levent Yılmaz,Prof.Dr. Murat Anıl, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitapevleri, Ankara, pp.44-47, 2021 Creative Commons License

Acil serviste nötropenik ateş, kan transfüzyonu gereken çocuklar

in: Özel İhtiyaçları Olan ve Yüksek Teknolojiye Bağımlı Çocuklar, Prof. Dr. Okşan Derinöz Güleryüz, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, İstanbul, pp.40-44, 2020 Creative Commons License

Çocuk acil servisinde elektrik çarpması olgusuna yaklaşım.

in: Pediatrik Travma, Prof. Dr. Murat Anıl, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, İstanbul, pp.110-114, 2020 Creative Commons License

Travmalı Çocuğun Değerlendirilmesi. Bölüm 32.

in: Pediyatrik Semiyoloji, Prof.Dr. Fatma Oğuz, Editor, Ema Tıp Kitapevi, İstanbul, pp.405-414, 2020 Creative Commons License

Çocuklarda Temel Yaşam Desteği. Bölüm 31.

in: Pediyatrik Semiyoloji, Fatma Oğuz, Editor, Ema Tıp Kitapevi, İstanbul, pp.397-403, 2020 Creative Commons License

Çocuk Hastalarda Triyaj Bölüm 30.

in: Pediyatrik Semiyoloji. , Prof.Dr. Fatma Oğuz, Editor, Ema Tıp Kitapevi, İstanbul, pp.389-395, 2020 Creative Commons License

Travmalı Çocuğun Değerlendirilmesi. Bölüm 29

in: Pediyatrik Semiyoloji, Prof.Dr. Fatma Oğuz, Editor, İstanbul Tıp Kitapevi, İstanbul, pp.315-324, 2016 Creative Commons License

Çocuklarda Temel Yaşam Desteği Bölüm 28

in: Pediyatrik Semiyoloji, Fatma Oğuz, Editor, Ema Tıp Kitapevi, İstanbul, pp.307-313, 2016 Creative Commons License

Çocuk Hastalarda Triyaj. Bölüm 27.

in: Pediyatrik Semiyoloji. , Prof.Dr. Fatma Oğuz, Editor, İstanbul Tıp Kitapevi, İstanbul, pp.299-305, 2016 Creative Commons License

Senkop Bölüm 18.

in: Current Diagnoss and Treatment: PEdiatric Emergency Medicine. Current Tanı ve Tedavi Çocuk Acil Tıp, Prof.Dr. H.Levent Yılmaz, Editor, Ema Tıp Kitapevi, İstanbul, pp.179-189, 2016 Creative Commons License

Çinko Vücutta Birikme Yapar mı, Toksik Etkisi Var mıdır? Bölüm 26.

in: 30 Soruda Demir Çinko Birlikteliği., Zeynep Karakaş, Editor, Selen Yayıncılık, İstanbul, pp.137-138, 2014 Creative Commons License

Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Rutinleri.

in: Pediyatride Rutinler, Ömer Devecioğlu,Agop Çıtak, Editor, İstanbul Tıp Kitapevi, İstanbul, pp.3-131, 2012 Creative Commons License

Stridor

in: Çocuk Acil Tıp, Metin Karaböcüoğlu,Hayri Levent Yılmaz,Murat Duman., Editor, İstanbul Tıp Kitapevi, İstanbul, pp.257-268, 2012 Creative Commons License

Hışıltı

in: Çocuk Acil Tıp, Metin Karaböcüoğlu,Hayri Levent Yılmaz,Murat Duman, Editor, İstanbul Tıp Kitapevi, İstanbul, pp.269-282, 2012 Creative Commons License

Plevral Efüzyon

in: Çocuk Acil , Metin Karaböcüoğlu,Hayri Levent Yılmaz,Murat Duman, Editor, İstanbul Tıp Kitapevi, İstanbul, pp.313-320, 2012 Creative Commons License