Asst. Prof. Cumhur Haldun YARDIMCI


Faculty of Aquatic Sciences, Department of Marine and Freshwater Resources Management

Department of Fresh Water Resources and Managament


Research Areas: Life Sciences, Microbiology, Natural Sciences

Email: yardimci@istanbul.edu.tr
Office Phone: +90 212 440 0000 Extension: 20171
Fax Phone: +90 212 514 0379
Web: http://aves.istanbul.edu.tr/yardimci/cv
Office: -1 kat SB-B114
Address: İ.Ü. Su Bilimleri Fak. Vezneciler-İstanbul

Metrics

Publication

39

Citation (WoS)

34

H-Index (WoS)

4

Citation (Scopus)

35

H-Index (Scopus)

3

Citiation (TrDizin)

1

H-Index (TrDizin)

1

Project

15

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2003 - 2009

2003 - 2009

Doctorate

Istanbul University, Fen Bilimleri, Su Ürünleri Temel Bilimler, Turkey

1997 - 2000

1997 - 2000

Postgraduate

Istanbul University, Fen Bilimleri, Su Ürünleri Temel Bilimleri, Turkey

1990 - 1994

1990 - 1994

Undergraduate

Istanbul University, Su Ürünleri, Turkey

Dissertations

2009

2009

Doctorate

Sapanca Gölü bakteriyolojik kirlilik düzeyi ile Enterobacteriaceae üyelerinde beta-laktam antibiyotik dirençlilik frekansının araştırılması

Istanbul University, Institute of Graduate Studies In Sciences, Su Ürünleri Temel Bilimleri Anabilim Dalı

2000

2000

Postgraduate

Poyrazlar ve Taşkısı (Adapazarı) Gölleri'nde bazı fiziksel ve kimyasal parametrelerinin mevsimsel değişimlerinin incelenmesi

Istanbul University, Institute of Graduate Studies In Sciences, Su Ürünleri Temel Bilimleri Anabilim Dalı

Foreign Languages

B1 Intermediate

B1 Intermediate

English

Certificates, Courses and Trainings

2018

2018

EğiticininEğitimi

Education Management and Planning

Bursa Uludağ Üniversitesi

2009

2009

Php Kursu Web Programlama Mysql Kursu

IT

Bilgi Teknolojileri Eğitim Merkezi Bakırköy Şubesi

2008

2008

Biyoteknolojide PCR, Klonlama ve Filogenetik Analiz Uygulamaları Eğitim Kursu

Education Management and Planning

İstanbul Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi

2008

2008

Biyoteknolojide Floresanlı Yerinde Hibritleme (FISH) Uygulamaları Eğitim Kursu

Education Management and Planning

İstanbul Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi

2007

2007

Php Kursu Web Programlama Mysql Kursu

IT

Bilgi Teknolojileri Eğitim Merkezi Şişli Şubesi

Research Areas

Life Sciences

Microbiology

Natural Sciences

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Assistant Professor

Istanbul University, Faculty of Aquatic Sciences, Department of Marine and Freshwater Resources Management

2010 - 2018

2010 - 2018

Assistant Professor

Istanbul University, Su Ürünleri Fakültesi, Temel Bilimler

2009 - 2010

2009 - 2010

Research Assistant PhD

Istanbul University, Su Ürünleri Fakültesi, Temel Bilimler

1997 - 2009

1997 - 2009

Research Assistant

Istanbul University, Su Ürünleri Fakültesi, Temel Bilimler

Courses

Undergraduate

Undergraduate

SU KİMYASI

Postgraduate

Postgraduate

ÇEVRESEL SU KİMYASI UYGULAMALARI

Undergraduate

Undergraduate

GENEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI

Undergraduate

Undergraduate

GENEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI

Undergraduate

Undergraduate

SU KİMYASI

Postgraduate

Postgraduate

BAZI SU KALİTESİ PARAMETRELERİNİN ANALİZİNDE İYON SEÇİCİ ELEKTRODLAR

Undergraduate

Undergraduate

TEKNİK RESİM

Undergraduate

Undergraduate

NAVİGASYON VE METEOROLOJİ

Undergraduate

Undergraduate

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA

Undergraduate

Undergraduate

ENFORMATİK GENEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2021

2021

A CASE STUDY OF APPLICATION OF MICROCONTROLLERS IN AQUATIC SCIENCES AND MONITORING SYSTEMS: FUNCTIONAL THERMOMETER

Erk M. H., Yardımcı C. H.

ISPEC INTERNATIONAL CONGRESS ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES, Adana, Turkey, 12 - 13 November 2021, vol.1, pp.196-206 Creative Commons License

2021

2021

The Effect of Algal Mucilage on Aquatic Organisms

Yılmaz N., Yardımcı C. H., Emecan İ. T.

SCIENTIFIC CONFERENCE “KLIMENT’S DAYS” 5th NOVEMBER 2021, Sofija, Bulgaria, 05 November 2021, pp.54-55

2019

2019

BÜYÜKÇEKMECE BARAJ GÖLÜ BAKTERİYOLOJİK KİRLİLİK DÜZEYİNİN ARAŞTIRILMASI/SAPTANMASI

YARDIMCI C. H., YILMAZ N., YARDIMCI R. E.

20. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Mersin, Turkey, 24 - 26 September 2019, pp.91

2019

2019

Comparative assesment of pytoplankton diversity and water quality of two different lagoons in Istanbul (Turkey)

YILMAZ N., YARDIMCI C. H., Elhag M., Dumitrache A.

International Conference ”Lakes Reservoirs” Hot Spots and Topics in Limnology, Mikoryzn, Poland, 17 - 20 September 2019, vol.1, pp.55-56

2018

2018

Water quality assesment based on the phytoplankton composition of Buyukcekmece Dam Lake and its influent streams

YILMAZ N., Yardımcı C. H., Elhag M.

6 th International Conference on Sustainable Solid Waste Managment, Naxos, Greece, 13 - 16 June 2018, pp.1-10

2017

2017

Algal problems of sea bass (Dicentrarchus labrax) farming land ponds in Turkey

YILMAZ N., YARDIMCI C. H., Emecan İ. T.

Sofia University St.Kliment Ohridski Youth Scientific Conference "Kliment's Days", Sofya, Bulgaria, 16 - 17 November 2017, pp.124

2017

2017

Algal problems of sea bass (Dicentrarhus labrax) farming land ponds in Turkey

YILMAZ N., YARDIMCI C. H., Emecan İ. T.

Sofia University St.Kliment Ohridski Youth Scientific Conference "Kliment's Days", Sofya, Bulgaria, 16 - 17 November 2017, pp.124

2017

2017

Phytoplankton Composition and Water Quality of Kamil Abduş Lagoon (Tuzla Lake), Istanbul-Turkey

YILMAZ N., Yardımcı C. H., Elhag M., Dumitrache A.

15th International Conference on Environmental Science and Technology, Rodos, Greece, 31 August - 02 September 2017, pp.1

2013

2013

A Preliminary Study on the Web-based Monitorability of Some Water Quality Parameters in Fish Farming Environment

YARDIMCI C. H., TEMEL M.

2nd World Conference on Information Technology (WCIT-2011), Turkey, 1 - 04 November 2013, vol.1, no.1673, pp.1543-1548

2012

2012

Quality of groundwater resources and desirability as a drinking water supply

Gulecal Y., Yardımcı C. H.

The 2nd International Water Quality Conference, Hangzhou, China, 19 - 21 September 2012, pp.125 Sustainable Development

2010

2010

Sapanca Gölü Enterobacteriaceae Üyelerinde ß-Laktam Antibiyotik Dirençlilik Frekansı

YARDIMCI C. H., ALTUĞ G.

4. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, Bolu, Turkey, 4 - 06 August 2010, pp.1

2009

2009

Bazı Su Kalitesi Parametrelerinin Uzaktan İzlenebilirliği Üzerine Bir Ön Çalışma

YARDIMCI C. H.

15. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Rize, Turkey, 1 - 04 September 2009, pp.407

2006

2006

Sapanca Gölü Balık Faunasındaki Değişimler

Okgerman H. C., Elp M., Dorak Z., Yardımcı C. H., Yılmaz N., Atasağun S.

2. Ulusal Limnoloji Çalıştayı, Sinop, Turkey, 6 - 08 September 2006, pp.1

2005

2005

Sapanca Gölü'ndeki (Sakarya) Eğrez Balığının (Vimba vimba L. 1758) Büyüme Özellikleri

OKGERMAN H. C., ELP M., YARDIMCI C. H.

XIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 1 - 04 September 2005, pp.17

2005

2005

Levels of Some Toxic Metals in Marine Algae from the Turkish Coast of the Black Sea

ALTUĞ G., YARDIMCI C. H.

1st Biannual Scientific Conference, Black Sea Ecosystem 2005 and Beyond., İstanbul, Turkey, 09 May 2005, pp.199

2000

2000

Büyükçekmece Gölünde su kalitesi ve Kurşun ve civa konsantrasyonları üzerine bir araştırma

YARDIMCI C. H., TEMEL M.

Su Ürünleri Sempozyumu, Sinop, Turkey, 22 - 24 September 2000, pp.45-55

Expert Reports

Supported Projects

2015 - 2019

2015 - 2019

Büyükçekmece Baraj Gölü Bakteriyolojik Kirlilik Düzeyinin Tespiti

Project Supported by Higher Education Institutions

YARDIMCI C. H. (Executive), YILMAZ N., YARDIMCI R. E.

2017 - 2018

2017 - 2018

Kamil Abdüş Gölü Tuzla İstanbul Klorofila Değerlerinin Fizikokimyasal Parametrelerle İlişkisi

Project Supported by Higher Education Institutions

YARDIMCI C. H. (Executive)

2012 - 2012

2012 - 2012

Quality of Ground Water Resources and Desirable for Drinking

Project Supported by Higher Education Institutions

YARDIMCI C. H. (Executive)

2011 - 2012

2011 - 2012

A Preliminary Study on the Web-based Monitorability of Some Water Quality Parameters in Fish Farming Environment

Project Supported by Higher Education Institutions

YARDIMCI C. H. (Executive)

2010 - 2010

2010 - 2010

Sapanca Gölü Enterobacteriaceae Üyelerinde ß-Laktam Antibiyotik Dirençlilik Frekansı

Project Supported by Higher Education Institutions

YARDIMCI C. H. (Executive)

Activities in Scientific Journals

2017 - Continues

2017 - Continues

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (JAFAG)

Editor

Scientific Refereeing

December 2023

December 2023

THE SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT AN INTERNATIONAL JOURNAL FOR SCIENTIFIC RESEARCH INTO THE ENVIRONMENT AND ITS RELATIONSHIP WITH MAN

Journal Indexed in SCI-E

November 2015

November 2015

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

National Scientific Refreed Journal

October 2015

October 2015

İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Dergisi

National Scientific Refreed JournalCongress and Symposium Activities

01 October 2015 - 01 October 2015

01 October 2015 - 01 October 2015

THE 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON MEMBERS OF THE GENUS Flavobacterium

Attendee

Alabama-United States Of America

01 November 2012 - 01 November 2012

01 November 2012 - 01 November 2012

FABA 2012

Attendee

Eskişehir-Turkey

01 September 2012 - 01 September 2012

01 September 2012 - 01 September 2012

Water Quality 2012

Attendee

JinXi Hotel & Conference Centre, HangZhou, Zhejiang Province-China

01 November 2011 - 01 November 2011

01 November 2011 - 01 November 2011

2nd World Conference on Information Technology

Attendee

Antalya-Turkey

01 August 2010 - 01 August 2010

01 August 2010 - 01 August 2010

4. ULUSAL LİMNOLOJİ SEMPOZYUMU

Attendee

Bolu-Turkey

01 July 2009 - 01 July 2009

01 July 2009 - 01 July 2009

15. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu

Attendee

Rize-Turkey

Citations

Total Citations (WOS): 34

h-index (WOS): 4