Dr.Öğr.Üyesi

Cumhur Haldun YARDIMCI


Su Bilimleri Fakültesi

Deniz ve İçsu Kaynakları Yönetimi Bölümü

İçsu Kaynakları ve Yönetimi Anabilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2003 - 2009

2003 - 2009

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri, Su Ürünleri Temel Bilimler, Türkiye

1997 - 2000

1997 - 2000

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri, Su Ürünleri Temel Bilimleri, Türkiye

1990 - 1994

1990 - 1994

Lisans

İstanbul Üniversitesi, Su Ürünleri, Türkiye

Yaptığı Tezler

2009

2009

Doktora

Sapanca Gölü bakteriyolojik kirlilik düzeyi ile Enterobacteriaceae üyelerinde beta-laktam antibiyotik dirençlilik frekansının araştırılması

İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Temel Bilimleri Anabilim Dalı

2000

2000

Yüksek Lisans

Poyrazlar ve Taşkısı (Adapazarı) Gölleri'nde bazı fiziksel ve kimyasal parametrelerinin mevsimsel değişimlerinin incelenmesi

İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Temel Bilimleri Anabilim Dalı

Yabancı Diller

B1 Orta

B1 Orta

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2009

2009

Php Kursu Web Programlama Mysql Kursu

Bilişim

Bilgi Teknolojileri Eğitim Merkezi Bakırköy Şubesi

2008

2008

Biyoteknolojide PCR, Klonlama ve Filogenetik Analiz Uygulamaları Eğitim Kursu

Eğitim Yönetimi ve Planlama

İstanbul Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi

2008

2008

Biyoteknolojide Floresanlı Yerinde Hibritleme (FISH) Uygulamaları Eğitim Kursu

Eğitim Yönetimi ve Planlama

İstanbul Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi

2007

2007

Php Kursu Web Programlama Mysql Kursu

Bilişim

Bilgi Teknolojileri Eğitim Merkezi Şişli Şubesi

Araştırma Alanları

Yaşam Bilimleri, Mikrobiyoloji, Temel Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

İstanbul Üniversitesi, Su Bilimleri Fakültesi, Deniz ve İçsu Kaynakları Yönetimi Bölümü

2010 - 2018

2010 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Temel Bilimler

2009 - 2010

2009 - 2010

Araştırma Görevlisi Dr.

İstanbul Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Temel Bilimler

1997 - 2009

1997 - 2009

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Temel Bilimler

Verdiği Dersler

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

ÇEVRESEL SU KİMYASI UYGULAMALARI

Lisans

Lisans

GENEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI

Lisans

Lisans

SU KİMYASI

Lisans

Lisans

TEKNİK RESİM

Lisans

Lisans

NAVİGASYON VE METEOROLOJİ

Lisans

Lisans

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2004

2004

Phytoplankton community of Poyrazlar and Taskisi lakes, Adapazari, Turkey

Temel M. , Yardimci C. H.

BANGLADESH JOURNAL OF BOTANY, cilt.33, ss.9-13, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2017

2017

The species list belonging to some benthic invertebrate groups in a coastal lagoon: Kamil Abduş Lagoon (İstanbul, Turkey)

Altınsaçlı S., Yardımcı C. H. , Altınsaçlı S., Paçal F.

Journal of Entomology and Zoology Studies, cilt.5, ss.307-313, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Occurrence of Hymeniacidon perlevis (Montagu, 1814) (Porifera, Demospongiae) in Kamil Abduş Lagoon, İstanbul, Turkey

Longo C., Altınsaçlı S., YARDIMCI C. H. , Altınsaçlı S.

Journal of Entomology and Zoology Studies, cilt.5, ss.0-1625, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2007

2007

The Correlation Between Detergent and Nitrite, Nitrate, Phosphate in Riva Stream, İstanbul

YARDIMCI C. H. , TEMEL M.

İ.Ü. Su Ürünleri Fak. Su Ürünleri Dergisi, cilt.21, ss.39-45, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2004

2004

Potamogeton perfoliatus L.1758 (Potamogetonaceae)' da Aerankimatik Yapı

TEMEL M. , YARDIMCI C. H.

İ.Ü. Su Ürünleri Fak. Su Ürünleri Dergisi, ss.55-61, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

BÜYÜKÇEKMECE BARAJ GÖLÜ BAKTERİYOLOJİK KİRLİLİK DÜZEYİNİN ARAŞTIRILMASI/SAPTANMASI

YARDIMCI C. H. , YILMAZ N. , YARDIMCI R. E.

20. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Mersin, Türkiye, 24 - 26 Eylül 2019, ss.91

2019

2019

Comparative assesment of pytoplankton diversity and water quality of two different lagoons in Istanbul (Turkey)

YILMAZ N. , YARDIMCI C. H. , Elhag M., Dumitrache A.

International Conference ”Lakes Reservoirs” Hot Spots and Topics in Limnology, Mikoryzn, Polonya, 17 - 20 Eylül 2019, cilt.1, ss.55-56

2018

2018

Water quality assesment based on the phytoplankton composition of Buyukcekmece Dam Lake and its influent streams

YILMAZ N. , Yardımcı C. H. , Elhag M.

6 th International Conference on Sustainable Solid Waste Managment, Naxos, Yunanistan, 13 - 16 Haziran 2018, ss.1-10

2017

2017

Algal problems of sea bass (Dicentrarhus labrax) farming land ponds in Turkey

YILMAZ N. , YARDIMCI C. H. , Emecan İ. T.

Sofia University St.Kliment Ohridski Youth Scientific Conference "Kliment's Days", Sofya, Bulgaristan, 16 - 17 Kasım 2017, ss.124

2017

2017

Algal problems of sea bass (Dicentrarchus labrax) farming land ponds in Turkey

YILMAZ N., YARDIMCI C. H. , Emecan İ. T.

Sofia University St.Kliment Ohridski Youth Scientific Conference "Kliment's Days", Sofya, Bulgaristan, 16 - 17 Kasım 2017, ss.124

2017

2017

Phytoplankton Composition and Water Quality of Kamil Abduş Lagoon (Tuzla Lake), Istanbul-Turkey

YILMAZ N. , Yardımcı C. H. , Elhag M., Dumitrache A.

15th International Conference on Environmental Science and Technology, Rodos, Yunanistan, 31 Ağustos - 02 Eylül 2017, ss.1

2013

2013

A Preliminary Study on the Web-based Monitorability of Some Water Quality Parameters in Fish Farming Environment

YARDIMCI C. H. , TEMEL M.

2nd World Conference on Information Technology (WCIT-2011), Türkiye, 1 - 04 Kasım 2013, cilt.1, no.1673, ss.1543-1548

2012

2012

Quality of groundwater resources and desirability as a drinking water supply

Gulecal Y., Yardımcı C. H.

The 2nd International Water Quality Conference, Hangzhou, Çin, 19 - 21 Eylül 2012, ss.125

2010

2010

Sapanca Gölü Enterobacteriaceae Üyelerinde ß-Laktam Antibiyotik Dirençlilik Frekansı

YARDIMCI C. H. , ALTUĞ G.

4. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, Bolu, Türkiye, 4 - 06 Ağustos 2010, ss.1

2009

2009

Bazı Su Kalitesi Parametrelerinin Uzaktan İzlenebilirliği Üzerine Bir Ön Çalışma

YARDIMCI C. H.

15. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Rize, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2009, ss.407

2006

2006

Sapanca Gölü Balık Faunasındaki Değişimler

Okgerman H. C. , Elp M., Dorak Z. , Yardımcı C. H. , Yılmaz N. , Atasağun S.

2. Ulusal Limnoloji Çalıştayı, Sinop, Türkiye, 6 - 08 Eylül 2006, ss.1

2005

2005

Sapanca Gölü'ndeki (Sakarya) Eğrez Balığının (Vimba vimba L. 1758) Büyüme Özellikleri

OKGERMAN H. C. , ELP M., YARDIMCI C. H.

XIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2005, ss.17

2005

2005

Levels of Some Toxic Metals in Marine Algae from the Turkish Coast of the Black Sea

ALTUĞ G. , YARDIMCI C. H.

1st Biannual Scientific Conference, Black Sea Ecosystem 2005 and Beyond., İstanbul, Türkiye, 09 Mayıs 2005, ss.199

2000

2000

Büyükçekmece Gölünde su kalitesi ve Kurşun ve civa konsantrasyonları üzerine bir araştırma

YARDIMCI C. H. , TEMEL M.

Su Ürünleri Sempozyumu, Sinop, Türkiye, 22 - 24 Eylül 2000, ss.45-55

2000

2000

Freshwater Algae and Some Physico-chemical Variables from Two Lakes . Poyrazlar and Taskisi, Adapazari Turkey

YARDIMCI C. H. , TEMEL M.

Second Balkan Botanical Congress, İstanbul, Türkiye, 14 - 18 Mayıs 2000, ss.1

Bilirkişi Raporları

Desteklenen Projeler

2012 - 2012

2012 - 2012

Quality of Ground Water Resources and Desirable for Drinking

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

YARDIMCI C. H. (Yürütücü)

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (JAFAG)

Editörler Kurulu Üyesi

Bilimsel Hakemlikler

Kasım 2015

Kasım 2015

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Ekim 2015

Ekim 2015

İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Dergisi

Hakemli Bilimsel DergiDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2015

2015

THE 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON MEMBERS OF THE GENUS Flavobacterium

Katılımcı

Alabama-Amerika Birleşik Devletleri

2012

2012

FABA 2012

Katılımcı

Eskişehir-Türkiye

2012

2012

Water Quality 2012

Katılımcı

JinXi Hotel & Conference Centre, HangZhou, Zhejiang Province-Çin

2011

2011

2nd World Conference on Information Technology

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2010

2010

4. ULUSAL LİMNOLOJİ SEMPOZYUMU

Katılımcı

Bolu-Türkiye

2009

2009

15. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu

Katılımcı

Rize-Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 20

h-indeksi (WOS): 4