Assoc. Prof. Metin Yusuf GELMEZ


Aziz Sancar Institute of Experimental Medicine, Department of Immunology


Research Areas: Medicine, Health Sciences, Fundamental Medical Sciences, Microbiology and Clinical Microbiology, Immunology


Names in Publications: Gelmez Yusuf Metin

Metrics

Publication

113

Citation (WoS)

156

H-Index (WoS)

5

Citation (Scopus)

165

H-Index (Scopus)

5

Project

27

Open Access

7
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2011 - 2014

2011 - 2014

Doctorate

Istanbul University, Detae, İmmunoloji, Turkey

2009 - 2011

2009 - 2011

Postgraduate

Istanbul University, Detae, İmmunoloji, Turkey

1998 - 2004

1998 - 2004

Undergraduate

Istanbul University, Cerrahpaşa Tıp Fak., Tıbbi Biyolojik Bilimler, Turkey

Dissertations

2014

2014

Doctorate

Kronik Lenfositik Lösemili (KLL) Hastalarda AID protein düzeyinin ve mikroRNA İlişkisinin Analizi

Istanbul University, Detae, İmmünoloji Anabilimdalı

2011

2011

Postgraduate

17p13, 11q22.3 ve 13q34 DELESYONU OLAN VE OLMAYAN KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİLİ (KLL) HASTALARDA AID GEN EKSPRESYON-MUTASYON DÜZEYİNİN ARAŞTIRILMASI

Istanbul University, Detae, İmmunoloji

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Certificates, Courses and Trainings

2013

2013

Hibridoma Teknolojisi ve Antikora Dayalı Tanı Sistemlerinin Geliştirilmesi

Education Management and Planning

Tübitak MAM

Research Areas

Medicine

Health Sciences

Fundamental Medical Sciences

Microbiology and Clinical Microbiology

Immunology

Academic Titles / Tasks

2019 - Continues

2019 - Continues

Assistant Professor

Istanbul University, Aziz Sancar Institute of Experimental Medicine, Department of Immunology

2014 - 2019

2014 - 2019

Research Assistant PhD

Istanbul University, Aziz Sancar Institute of Experimental Medicine, Department of Immunology

Non Academic Experience

2011 - 2014

2011 - 2014

Other Public Institution, İü İstanbul Tıp Fak.

2007 - 2011

2007 - 2011

Other Public Institution, İü İstanbul Tıp Fak.

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

Evaluation of SARS-CoV-2 Specific Antibody Responses in Asymptomatic and Symptomatic Cases.

Öktelik F. B., Yılmaz V., Gelmez M. Y., Akdeniz N., Köse M., Tüzün E., et al.

5th International Molecular Immunology and Immunogenetics Congress (MIMIC-V), İzmir, Turkey, 8 - 12 November 2022, pp.54 Sustainable Development

2022

2022

Evaluation of SARS-CoV-2 Specific Antibody Responses in Asymptomatic and Symptomatic Cases

Öktelik F. B., Yılmaz V., Gelmez M. Y., Akdeniz N., Köse M., Tüzün E., et al.

5th International Molecular Immunology and Immunogenetics Congress (MIMIC-V), İzmir, Turkey, 20 - 22 October 2022, pp.251

2022

2022

Role of Innate and Adaptive Immun System in Patients with Restless Leg Syndrome

Kökoğlu A., Engin A., Gelmez M. Y., Çetin E., Benbir G. Ş., Karadeniz D., et al.

5th International Molecular Immunology & Immunogenetics Congress (MIMIC-V), İzmir, Turkey, 20 - 22 October 2022, pp.1

2022

2022

Role of Innate and Adaptive Immune System in Patients with Restless Leg Syndrome

Kökoğlu A., Engin A., Gelmez M. Y., Çetin E., Benbir Şenel G., Karadeniz D., et al.

International Molecular Immunology & Immunogenetics Congress V (MIMIC V), İzmir, Turkey, 20 - 22 October 2022, pp.47 Sustainable Development

2022

2022

Evaluation of SARS-CoV-2 Specific Antibody Responses in Asymptomatic and Symptomatic Cases.

Öktelik F. B., Yılmaz V., Gelmez M. Y., Akdeniz N., Köse M., Tüzün E., et al.

5th International Molecular Immunology & Immunogenetics Congress (MIMIC-V), İzmir, Turkey, 20 - 22 October 2022, pp.1 Sustainable Development

2022

2022

Impact of Retinoic Acid on Group 2 Innate Lymphoid Cell Plasticity in Patients with Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis.

Özkoşar A., Öktelik F. B., Gelmez M. Y., Erden Öztürk S., Gündüz T., Kurtuncu M., et al.

5th International Molecular Immunology & Immunogenetics Congress (MIMIC-V), İzmir, Turkey, 20 - 22 October 2022, pp.1

2022

2022

Follicular Cytotoxic T Cell Subsets and Their Functions in Healthy Individuals

Akboğa F., Hindilerden F., Göktürk E., Deniz G., Gelmez M. Y.

5th International Molecular Immunology & Immunogenetics Congress (MIMIC-V), İzmir, Turkey, 20 - 22 October 2022, pp.1

2021

2021

The Potential Role of Innate Lymphoid Cells in COVID-19 Patients

Deniz G., Gelmez M. Y., Öktelik F. B., Tahralı İ., Yılmaz A., Akdeniz N., et al.

6th European Congress of Immunology (ECI 2021), Belgrade, Serbia, 1 - 04 September 2021, pp.1 Sustainable Development

2021

2021

Increased activity of follicular helper T and cytotoxic T cellsin chronic lymphocytic leukemia

Gelmez M. Y., Öktelik F. B., Çınar S., Özbalak M. M., Deniz G.

6th European Congress of Immunology (ECI 2021), Belgrade, Serbia, 1 September - 04 October 2021, pp.1

2021

2021

Decreased IFN-gamma levels are correlated with severe Covid-19

Tahralı İ., Öktelik F. B., Gelmez M. Y., Köse M., Deniz G.

6th European Congress of Immunology (ECI 2021), Belgrade, Serbia, 1 - 04 September 2021, pp.1 Sustainable Development

2021

2021

The Potential Role of Innate Lymphoid Cells in COVID-19 Patients.

Gelmez M. Y., Öktelik F. B., Tahralı İ., Yılmaz A., Akdeniz N., Küçüksezer U. C., et al.

6th European Congress of Immunology (ECI 2021), Belgrade, Serbia, 1 - 04 September 2021, pp.1 Sustainable Development

2021

2021

Proliferative responses of COVID-19 patients infected with SARS-Cov2.

Küçüksezer U. C., Öktelik F. B., Tahralı İ., Köse M., Akdeniz N., Gelmez M. Y., et al.

6th European Congress of Immunology (ECI 2021), Belgrade, Serbia, 1 - 04 September 2021, pp.1 Sustainable Development

2021

2021

Decreased IFN‐gamma levels are correlated with severe Covid‐19

Tahralı İ., Öktelik F. B., Gelmez M. Y., Köse M., Deniz G.

6th European Congress of Immunology, Belgrade, Serbia, 1 - 04 September 2021, pp.345

2021

2021

Proliferative responses of COVID‐19 patients infected with SARS‐Cov2

Küçüksezer U. C., Öktelik F. B., Tahralı İ., Köse M., Akdeniz N., Gelmez M. Y., et al.

6th European Congress of Immunology, Belgrade, Serbia, 1 - 04 September 2021, pp.358

2021

2021

The potential role of innate lymphoid cells in COVID‐19 patients

Gelmez M. Y., Öktelik F. B., Tahralı İ., Yılmaz A., Akdeniz N., Küçüksezer U. C., et al.

6th European Congress of Immunology, Belgrade, Serbia, 1 - 04 September 2021, pp.135

2020

2020

Nadir Hastalıkların Tanı ve Takibinde Biyokimyasal Testlerin Tamamlayıcı Rolü: Olgu Sunumu

Gedikbaşı A., Toksoy G., Kalaycı T., Gelmez M. Y., Karaman B., Deniz G., et al.

Uluslararası Laboratuvar Tıbbı ve XX.Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi, İstanbul, Turkey, 25 - 26 December 2020, pp.1

2020

2020

Küçük hücre dışı akciğer kanseri hastalarında doğal lenfoid hücre alt gruplarındaki değişiklikler ve tümör gelişimindeki olası rolleri

Çıkman D. İ., Gelmez M. Y., Esen F., Engin A., Turna A., Çetin E., et al.

Küçük hücre dışı akciğer kanseri hastalarında doğal lenfoid hücre alt gruplarındaki değişiklikler ve tümör gelişimindeki olası rolleri, 20 - 22 November 2020, pp.38 Sustainable Development

2020

2020

COVID-19 Hastalarında Doğal Lenfoid Hücrelerinin Rolü

Gelmez M. Y., Öktelik F. B., Tahralı İ., Yılmaz A., Akdeniz N., Küçüksezer U. C., et al.

25. Ulusal İmmünoloji Kongresi (Dijital Kongre), 20 - 22 November 2020, pp.40 Sustainable Development

2019

2019

Behçet Hastalığı Patogenezinde Doğal Lenfoid Hücrelerin Rolü

GELMEZ M. Y., Özçit G., ÇETİN E., ÇINAR S., ERDUGAN M., BABUNA KOBANER G., et al.

24. Prof. Dr. A. Lütfi Tat Sempozyumu, Ankara, Turkey, 20 - 24 November 2019, pp.110

2019

2019

DIMINISHED CELL NUMBER AND FUNCTION OF NATURAL KILLER CELLS IN LRBA DEFICIENT PATIENTS

ÇINAR S., GELMEZ M. Y., AKDENİZ N., Özçit G., Kıykım A., Karakoç Aydıner E E., et al.

International Molecular Immunology & Immunogenetics Congress IV ( MIMIC IV), Bursa, Turkey, 27 - 29 April 2019, vol.PA122, pp.120

2019

2019

IN BEHÇET’S DISEASE INFLAMMATORY STATUS MIGHT DIRECT ILC CELLS TO ILC3+ SUBSET

GELMEZ M. Y., Özçit G., ÇETİN E., ÇINAR S., ERDUGAN M., BABUNA KOBANER G., et al.

International Molecular Immunology & Immunogenetics Congress IV ( MIMIC IV), Bursa, Turkey, 27 - 29 April 2019, vol.PA123, pp.121

2018

2018

İlginç bir olgu: CD4 eksikliği ve şiloptizi birlikteliği

Tuzer C., Paksoy N., Gelmez M. Y., Karadağ P., Olgaç M., Barış S., et al.

X. Aziz Sancar DETAE Günleri, İstanbul, Turkey, 29 - 30 November 2018, pp.9-10

2018

2018

POTENTIAL ROLE OF NATURAL KILLER CELLS IN LRBA DEFICIENCY

ÇINAR S., GELMEZ M. Y., AKDENİZ N., Özçit G., Kıykım A., Özen A. O., et al.

18th BIENNIAL MEETING OF THE EUROPEAN SOCIETY FOR IMMUNDEFICIENCIES, Lizbon, Portugal, 24 - 27 October 2018, pp.650

2018

2018

AUTOIMMUNE LYMPHOPROLIFERATIVE SYNDROME DIAGNOSIS BY FLOW CYTOMETRY

GELMEZ M. Y., ÇINAR S., CAMCIOĞLU Y., DENİZ G.

18th BIENNIAL MEETING OF THE EUROPEAN SOCIETY FOR IMMUNDEFICIENCIES, Lizbon, Portugal, 24 - 27 October 2018, pp.1

2018

2018

Kronik Lenfositik Lösemili (KLL) Hastalarda STAT3 Protein ve IL-10 Sitokin Düzeylerinin Araştırılması

ÖZCAN Ö., GELMEZ M. Y., ÇINAR S., DENİZ G., AKTAN M.

İmmünolojide Moleküller Sempozyumu, İzmir, Turkey, 18 October 2018 - 21 October 0018, pp.1

2018

2018

B Hücreli Akut Lenfoblastik Lösemide Doğal Öldürücü Hücrelerin Rolü

Özçit G., Gelmez M. Y., Aydoğan G., Çınar S., Deniz G.

İmmünolojide Moleküller Sempozyumu, İzmir, Turkey, 18 - 21 October 2018, pp.1

2018

2018

Type 3 Innate Lymphoid Cells might have an impact in active Behçet's Disease

DENİZ G., AKKOSE A., GUL A., ÇETİN E., Özçit G., ÇINAR S., et al.

Abstracts of the 5th European Congress of Immunology-ECI 2018, Amsterdam, Netherlands, 2 - 05 September 2018, vol.P.D2.01.08, pp.447

2018

2018

Type 3 Innate Lymphoid Cells might have an impact in active Behçet’s Disease

Gelmez M. Y., Özçit G., Çetin E., Çınar S., Erdugan M., Babuna Kobaner G., et al.

5th European Congress of Immunology-ECI 2018, Amsterdam, Netherlands, 2 - 05 September 2018, pp.447-448

2018

2018

Chronic lymphocytic leukemia: Increased IL-10 and STAT3 levels in B cells

ÖZCAN Ö., GELMEZ M. Y., ÇINAR S., DENİZ G., AKTAN M.

Abstracts of the 5th European Congress of Immunology-ECI 2018, Amsterdam, Netherlands, 2 - 05 September 2018, vol.P.A3.03.09, pp.150

2018

2018

The role of natural killer cells in B cell acute lymphoblastic leukemia

Özçit G., DENİZ G., ÇINAR S., GELMEZ M. Y., YILMAZ A., Aydoğan G.

Abstracts of the 5th European Congress of Immunology-ECI 2018, Amsterdam, Netherlands, 2 - 05 September 2018, vol.P.A3.03.10, pp.151

2018

2018

BATF levels in chronic lymphocytic leukemia patients

GELMEZ M. Y., ÇINAR S., Özçit G., Yanal I., Dağlar Aday A., DENİZ G., et al.

Abstracts of the 5th European Congress of Immunology-ECI 2018, Amsterdam, Netherlands, 2 - 05 September 2018, vol.P.A3.01.20, pp.145

2018

2018

Chronic Lymphocytic Leukaemia: Increased IL-10 and STAT3 Levels in B cells

ÖZCAN Ö., GELMEZ M. Y., ÇINAR S., DENİZ G., AKTAN M.

5th European Congress of Immunology, Amsterdam, Netherlands, 2 - 05 September 2018, pp.150

2018

2018

Type 2 Diabetic Patients: Decreased Activatory Receptor Expression on NK Cells

ALKHABOULLI Y. O., GELMEZ M. Y., HACİŞAHİNOĞULLARI H., ÇINAR S., SATMAN İ., DENİZ G.

Type 2 Diabetic Patients: Decreased Activatory Receptor Expression on NK Cells, Amsterdam, Netherlands, 2 - 05 September 2018, vol.1, pp.25-26

2017

2017

KRoNİK LENFosiTİK LÖsEMİLİ HASTALARDA HücRE İÇİ IL-10 DÜZEYLERi

ÖZCAN Ö., GELMEZ M. Y., DENİZ G., ÇINAR S., AKTAN M.

43. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2017, pp.215

2017

2017

Kronik Lenfositik Lösemili Hastalarda BATF Ekspresyonunun Araştırılması

GELMEZ M. Y., ÇINAR S., Dağlar Aday A., Özçit G., Yönal İ., DENİZ G., et al.

43. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2017, pp.20-21

2017

2017

Natural Killer Cell Subsets in Primary Immunodeficiency Patients

ÇINAR S., Özçit G., GELMEZ M. Y., Kıykım A., Karakoç Aydıner E E., DENİZ G.

2017 Meeting of the Europian Society for Immunodeficiencies, Edinburgh, United Kingdom, 11 - 14 September 2017, pp.411

2017

2017

Follow-Up of CD7/CD19 Double Positive T-Cell Acute Lymphoblastic Leukemia by Flow Cytometry

ÇINAR S., Gelmez M. Y., Özçit G., Tahralı İ., Yılmaz A., Schumich A., et al.

32nd Congress of the International Society for Advancement of Cytometry, Boston, United States Of America, 10 June - 14 July 2017, pp.205-206

2017

2017

BATF Ekspresyonunun Kronik Lenfositik Lösemili Hastalarda Araştırılması

GELMEZ M. Y., ÇINAR S., Dağlar Aday A., Özçit G., Yönal İ., DENİZ G., et al.

24. Ulusal İmmünoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 29 April 2017, pp.6

2017

2017

Kronik Lösemili hastalarda hücre içi IL_10 düzeyleri

ÖZCAN Ö., GELMEZ M. Y., ÇINAR S., DENİZ G., AKTAN M.

XXIV. Ulusal İmmünoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 30 April 2017, pp.48

2016

2016

Kronik Lenfositik Lösemili Hastalarda BATF Düzeyinin Saptanması

GELMEZ M. Y., ÇINAR S., ADAY A., Özçit G., YÖNAL İ., DENİZ G., et al.

8.DETAE GÜNLERİ, İstanbul, Turkey, 15 - 16 December 2016, pp.1

2016

2016

Evaluation of Pediatric B- and T-ALL Minimal Residual Disease Levels in Turkey by Flow Cytometry

DENİZ G., Yılmaz A., GELMEZ M. Y., TAHRALI İ., Özçit G., ÇINAR S.

31st Congress of the International society for advancement of cytometry (CYTO 2016), Washington, United States Of America, 11 - 15 June 2016, pp.263

2016

2016

The role of natural killer cells in B-cell acute lymphoblastic leukemia

Özçit G., Yılmaz A., GELMEZ M. Y., ÇINAR S., Aydoğan G., DENİZ G.

3rd International Molecular Immunology & Immunogenetcs Congress (MIMIC-III), Antalya, Turkey, 27 - 30 April 2016, vol.4, pp.58

2016

2016

The distribution of NK subsets in CVID and some primary immunodeficient patients

ÇINAR S., GELMEZ M. Y., AKDENİZ N., Özçit G., Kıykım A., Karakoç Aydıner E E., et al.

3rd International Molecular Immunology & Immunogenetcs Congress (MIMIC-III), Antalya, Turkey, 27 - 30 April 2016, vol.4, pp.48

2015

2015

Kronik Lenfositik Lösemili (KLL) Hastalarda Gözlenen Delesyonların Araştırılması.

ÇOŞKUNPINAR E. M., GELMEZ M. Y.

23. Ulusal İmmünoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 26 - 30 April 2015, pp.5

2014

2014

T and B cell proliferative capacities of pediatric immune deficiency patients after bone marrow transplantation

KÜÇÜKSEZER U. C., Abusamra Y., GELMEZ M. Y., TAHRALI İ., Yılmaz A., CAMCIOĞLU Y., et al.

XXIX Congress of the International Society for Advancement of Cytometry (CYTO 2014), Fort Lauderdale, United States Of America, 17 - 21 May 2014, pp.167

2014

2014

Evaluation of Hyper Immunoglobulin M Syndrome by Flow Cytometry.

ÇINAR S., GELMEZ M. Y., Barış S., Barlan I., CAMCIOĞLU Y., DENİZ G.

2nd International Molecular Immunology and Immunogenetics Congress (MIMIC-II), Antalya, Turkey, 27 - 30 April 2014, pp.67

Books & Book Chapters

2020

2020

COVID-19 Küresel Salgınında Virüs Spesifik Koruyucu Serum İmmünoglobulin G Antikor Taraması: Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Deneyimi

Öktelik F. B., Yılmaz V., Işıldak Ş., Gelmez M. Y., Akdeniz N., Deniz G.

in: Covid-19: Moleküler ve Klinik Yaklaşım, Bedia Çakmakoğlu,Sema Sırma Ekmekçi,Umut Can Küçüksezer,Vuslat Yılmaz,Günnur Deniz, Editor, IU Press, Bloomington (IN), USA , İstanbul, pp.77-85, 2020 Sustainable Development

2020

2020

Primer İmmün Yetersizlik Hastalarında İmmünolojik Laboratuvar İncelemeleri Nelerdir?

Gelmez M. Y., Çınar S.

in: 30 soruda Primer İmmün Yetersizlikler, Camcıoğlu Y,Deniz G,Badur S, Editor, Selen Yayıncılık, İstanbul, pp.153-162, 2020

2020

2020

Doğal Lenfoid Hücreler

Gelmez M. Y., Deniz G.

in: 30 Soruda Primer İmmün Yetersizlikler, Yıldız Camcıoğlu,Günnur Deniz,Selim Badur, Editor, Selen Yayıncılık, İstanbul, pp.57-62, 2020

2019

2019

Protracted Diarrhea and Hypogammaglobulinemia

GELMEZ M. Y., CAMCIOĞLU Y., DENİZ G.

in: Pediatric Immunology. A Case-Based Collection with MCQs, Volume 2, Rezai N., Editor, Springer Nature Switzerland, İsviçre, pp.185-191, 2019

Supported Projects

2022 - Continues

2022 - Continues

Primer İmmün Yetersizliklerde T hücre fonksiyonları ve Notch reseptör ailesi

Project Supported by Higher Education Institutions

ÇINAR S. (Executive), GELMEZ M. Y., DENİZ G., ÖKTELİK F. B., DEMİR S., KIYKIM A., et al.

2020 - 2022

2020 - 2022

COVID Enfekte Hastalarda Doğal ve Edinsel İmmün Yanıt

Project Supported by Higher Education Institutions

DENİZ G. (Executive), ÇINAR Ç., KÖSE M., ÇAĞATAY A. A., ÇETİN E., AKDENİZ N., et al.

2018 - 2022

2018 - 2022

Akan Hücre Ölçer ile primer İmmün Yetersizliklerin Tanısı

Project Supported by Higher Education Institutions

DENİZ G. (Executive), ÇINAR S., AKDENİZ N., GELMEZ M. Y., ÇETİN E., BARIŞ S., et al.

2015 - 2017

2015 - 2017

Primer immün yetmezlik olgularında doğal öldürücü (NK) ve NKT hücrelerin rolü

Project Supported by Higher Education Institutions

ÇINAR S. (Executive), GELMEZ M. Y., DENİZ G., AKDENİZ N.

2014 - 2017

2014 - 2017

T ve B Akut Lenfoblastik Lösemide Doğal Öldürücü Hücreler

Project Supported by Higher Education Institutions

DENİZ G. (Executive), ÇINAR S., GELMEZ M. Y.

2015 - 2016

2015 - 2016

Primer immün yetmezlik olgularında doğal öldürücü (NK) ve NKT hücrelerin rolü

Project Supported by Higher Education Institutions

DENİZ G. (Executive), GELMEZ M. Y., AKDENİZ N., ÇINAR S.

2015 - 2015

2015 - 2015

Changes in AID, Dicer and Drosha mRNA Levels in Chronic Lymphocytic Leukemia Patients with Chromosomal Deletions

Project Supported by Higher Education Institutions

GELMEZ M. Y. (Executive)

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2013 - Continues

2013 - Continues

Türk İmmünoloji Derneği

Member

Awards

November 2019

November 2019

Behçet Hastalığı Patogenezinde Doğal Lenfoid Hücrelerin Rolü

24. Prof. Dr. A. Lütfi Tat Sempozyumu

November 2017

November 2017

Genç Araştırıcı Kongre katılım Ödülü

Hematoloji Derneği

December 2016

December 2016

En İyi Poster

8.DETAE GÜNLERİ

June 2016

June 2016

dış kaynaklı proje ödülü

istanbul üniveresitesi

April 2015

April 2015

poster ödülü

23. Ulusal İmmünoloji KongresiCongress and Symposium Activities

01 December 2017 - 01 December 2017

01 December 2017 - 01 December 2017

8.DETAE Günleri

Attendee

-Turkey

01 November 2017 - 01 November 2017

01 November 2017 - 01 November 2017

43. Ulusal Hematoloji Kongrei

Attendee

Antalya-Turkey

01 April 2017 - 01 April 2017

01 April 2017 - 01 April 2017

23. Ulusal İmmünoloji Kongresi

Attendee

İstanbul-Turkey

01 April 2016 - 01 April 2016

01 April 2016 - 01 April 2016

III. Molecular Immunology and Immunogenetics congress (MIMIC)

Attendee

Antalya-Turkey

01 November 2015 - 01 November 2015

01 November 2015 - 01 November 2015

7.DETAE Günleri

Attendee

İstanbul-Turkey

01 October 2015 - 01 October 2015

01 October 2015 - 01 October 2015

41. Ulusal Hematoloji Kongresi

Attendee

Antalya-Turkey

01 September 2015 - 01 September 2015

01 September 2015 - 01 September 2015

4.European Congress of Immunology

Attendee

Viyana-Austria

01 April 2015 - 01 April 2015

01 April 2015 - 01 April 2015

23.Ulusal İmmünoloji Kongresi

Attendee

Antalya-Turkey

01 November 2014 - 01 November 2014

01 November 2014 - 01 November 2014

6.DETAE Günleri

Attendee

İstanbul-Turkey

01 May 2014 - 01 May 2014

01 May 2014 - 01 May 2014

ESCMID

Attendee

Barcelona-Spain

01 April 2014 - 01 April 2014

01 April 2014 - 01 April 2014

2. MIMIC

Attendee

Antalya-Turkey

01 November 2013 - 01 November 2013

01 November 2013 - 01 November 2013

5. DETAE Günleri

Attendee

İstanbul-Turkey

01 May 2013 - 01 May 2013

01 May 2013 - 01 May 2013

İÜ CTF Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri

Attendee

İstanbul-Turkey

01 November 2012 - 01 November 2012

01 November 2012 - 01 November 2012

4. DETAE Günleri

Attendee

İstanbul-Turkey

01 April 2012 - 01 April 2012

01 April 2012 - 01 April 2012

MIMIC

Attendee

Antalya-Turkey

01 November 2011 - 01 November 2011

01 November 2011 - 01 November 2011

3. DETAE Günleri

Attendee

İstanbul-Turkey

01 October 2011 - 01 October 2011

01 October 2011 - 01 October 2011

37.Ulusal Hematoloji Kongresi

Attendee

Ankara-Turkey

01 November 2010 - 01 November 2010

01 November 2010 - 01 November 2010

2. DETAE Günleri

Attendee

İstanbul-Turkey

01 March 2010 - 01 March 2010

01 March 2010 - 01 March 2010

1.Kök hücre Sempozyumu

Attendee

İstanbul-Turkey

01 February 2010 - 01 February 2010

01 February 2010 - 01 February 2010

Transplantation Immunology&EFI region 8 Balkan Ext. Profi. Testing Meeting

Attendee

-Turkey

01 October 2009 - 01 October 2009

01 October 2009 - 01 October 2009

1. DETAE Günleri

Attendee

İstanbul-Turkey

Scholarships

2015 - Continues

2015 - Continues

THD Dr. Fuat Aydınlı Genç Araştırıcı Ödülü

Special Institutions and Organizations

Citations

Total Citations (WOS): 156

h-index (WOS): 5