Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İstanbul Tıp Fakültesi1.Sınıf Öğrencilerinde Hekim-Hasta İletişimi Uygulaması

Sağlık Bilimleri Alanında Klinik ve İletişim Beceri Eğitimleri Kongresi (KİBE), Ankara, Turkey, 25 - 26 November 2011, pp.30

Books & Book Chapters