Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2003 - 2007 Doktora

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme / Pazarlama, Türkiye

 • 2001 - 2003 Yüksek Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme / Pazarlama, Türkiye

 • 1996 - 2001 Lisans

  İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İngilizce İşletme, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2007 Doktora

  Tüketicilerin Çok Uluslu Ürün Değerlemelerinde Ürünün Üretildiği Ülke İmajı Ve Marka İmajı Etkilerinin Belirlenmesi

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme / Pazarlama

 • 2003 Yüksek Lisans

  Mağazaya İlişkin Müşteri Memnuniyeti İle Mağaza Bağlılığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik Bir Pilot Araştırma

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme / Pazarlama

Yabancı Diller

 • C1 İleri İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2019Marka Çalıştayı

  Diğer , Galatasaray Üniversitesi

 • 2018Eğiticinin Eğitimi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

 • 2017İş Sağlığı ve Güvenliği

  İş Sağlığı ve Güvenliği , İ.Ü. Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

 • 2016Kamu İç Kontrol Standartları Eğitimi

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Personel Daire Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğü

 • 2014İş Sağlığı ve Güvenliği

  İş Sağlığı ve Güvenliği , İ.Ü. Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

 • 2010TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi - Temel Eğitimi

  Kalite Yönetimi , Türk Standartları Enstitüsü

 • 2010TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi - İç Kalite Tetkik Eğitimi

  Kalite Yönetimi , Türk Standartları Enstitüsü

 • 20097. Araştırma Yöntemleri Semineri - Yapısal Eşitlik Modellemesi (LISREL)

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Sümer N. - Mersin Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Mezunları Derneği

 • 2004Nitel Araştırma Yöntemleri

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Ger G. - Bilkent Üniversitesi