Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Cumhuriyet Tarihinde Toplumsal Hafızada Girit/Bir Hafıza Mekânı olarak Girit

Türk Sosyal Bilimler Derneği 17. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 03 February 2023, pp.1-9

Sosyal Bilimlerde Anıların Değeri: Op.Dr.Cemil Topuzlu

Cemil Topuzlu ve Dersaadet’in (Suriçi’nin) Dönüşümü, İstanbul, Turkey, 17 November 2022

Yaşanabilir bir çevre konusunda bireysel, toplumsal ve kamusal sorumluluklar

Avrupa Atık Azaltım Haftası, İstanbul, Turkey, 22 - 26 November 2021

Politics and Memory: Autobiographies and History

Kharax Forum: POLITICAL SPACE AND SOCIAL TIME: POWER OF SYMBOLS AND MEMORY OF GENERATIONS, Stavropol, Russia, 2 - 05 November 2021, vol.3, pp.5-8

“Memories of the West: Fyodor Dostoevsky”

The Prof. Süheyla Artemel Lectures: Memory in Literature and Culture, İstanbul, Turkey, 22 October 2021 Sustainable Development

Periods, needs, spaces in the production of collective memory: La Turquie Contemporaine and La Turquie Kemaliste

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО И СОЦИАЛЬНОЕ ВРЕМЯ: ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ И ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЕ ОТВЕТЫ, Stavropol, Russia, 5 - 07 November 2020, vol.2, pp.320-349

Toplumsal Hafızanın Üretiminde Dönemler, İhtiyaçlar, Mekanlar: La Turquie Contemporaine ve La Turquie Kemaliste

Türk Sosyal Bilimler Derneği 16.Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 26 - 28 November 2019, vol.1, no.16, pp.93-94

Building the Memory of Early Turkish Republic: La Turquie Kemaliste

IIIrd International Interdisciplinary Conference on Memory Studies '18, İstanbul, Turkey, 09 November 2018, vol.3, no.1, pp.3-5

Bir Hafıza Mekanı Olarak Çanakkale Savaşları

Birinci Dünya Savaşının 100.Yılında Savaş ve Toplum: Eve Dönen Asker, İstanbul, Turkey, 12 - 14 September 2018, vol.1, no.1, pp.68-69

Social Memory and Memory Places in the Eastern Front of the Great War: Gallipoli

The Place of Memory and Memory of Place, Londra, United Kingdom, 16 June 2018, vol.1, no.1, pp.10

Politics of Remembrence: The Construction of Memory of the First World War

XXXIV Kharax Forum, Yalta, Russia, 17 - 20 May 2018, vol.37, no.1, pp.197-199

Büyük Savaş ve Toplumsal Hafıza: Yerel, Ulusal, Küresel

15.Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 29 November - 01 December 2017, vol.1, pp.126

Politics of symbols in the Great War cemeteries in the eastern and the western front: Gallipoli and Alsace

Political Science Conference '16, İstanbul, Turkey, 9 - 10 December 2016, pp.5-6

Türkiye'de Hafıza Mekanları: Neyi Nasıl Hatırlıyoruz?

Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Turkey, 23 - 25 November 2015, pp.56-57

Politics of Time, Space and Memory for the Centenary of Dardanelles Campaign: A Neoliberal Agenda for a Memory Space

Political Science Conference: New Opportunities and Impasses, İstanbul, Turkey, 10 - 11 December 2014, vol.1, no.1, pp.33-46

Struggles on the Political Symbols of Istanbul: Contesting Reality and Memory

Sociology and Critical Perspectives Conference, İstanbul, Turkey, 12 - 13 May 2014, vol.1, no.1, pp.185-196

İstanbul'da yaşamak, yürümek, dinlenmek… Kamusal mekânlar ve gündelik yaşam

Türk Sosyal Bilimler Derneği, Sosyal Bilim Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 04 December 2013, pp.12-13 Sustainable Development

Changing space experiences in Istanbul: public places and everyday life

Contemporary Urban Issues: Rethinking the Urban Issues Conference - 1, İstanbul, Turkey, 1 - 04 November 2013, vol.1, no.1, pp.41-48 Sustainable Development

Politics of Memory and Space in Istanbul: Living in the Back Streets of Paşabahçe Glass Factory

Theorizing and Experiencing Politics, İstanbul, Turkey, 31 October - 02 November 2013, vol.1, no.1, pp.147-159

Urban Transformation and Nostalgia in Merdivenköy, Istanbul

Ninth European Social Science History Conference, United Kingdom, 1 - 04 April 2012, pp.111

Books & Book Chapters

Hariciye Çarkı

Yazılama Yayınevi, İstanbul, 2022

M.Yaşar Gürbüz: Anılarım

Kalkedon Yayınevi, İstanbul, 2022

Memory and Politics: Ottoman-Turkish Case

in: ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО И СОЦИАЛЬНОЕ ВРЕМЯ: ВЛАСТЬ СИМВОЛОВ И ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ (POLITICAL SPACE AND SOCIAL TIME: THE POWER OF SYMBOLS AND THE MEMORY OF GENERATIONS, Т.А. Сенюшкиной, Editor, ИЗДАТЕЛЬСТВО ТИПОГРАФИЯ «АРИАЛ»., Samarskaya, pp.291-304, 2022

1930 ve 1940'larda İstanbul'da Kentsel Modernleşme ve Kentsel Planlamaya Dair Düşünceler: "Güzelleşen İstanbul"

in: Toplum, Tarih ve Siyaset Üzerine Yazılar: Prof.Dr.Cemil Oktay'a Armağan, Birsen Hekimoğlu,İnci Özkan Kerestecioğlu, Editor, Gazi Yayın Dağıtım, Ankara, pp.323-350, 2021

Building the Memory of the Early Republican Period: La Turquie Kemaliste

in: Faces of Republican Turkey, E.Zeynep Suda,Ateş Uslu,Emre Eren Korkmaz, Editor, IU Press, Bloomington (IN), USA , İstanbul, pp.53-76, 2020 Creative Commons License

Bir Hafıza Mekanı Olarak Çanakkale Savaşları

in: Birinci Dünya Savaşı Odağında Tarih Boyunca Savaş, Metin Ünver-Mustafa Tanrıverdi, Editor, Hiperyayın, İstanbul, pp.89-107, 2018

Çanakkale'de Anılardan Tarihe Hafıza ve Mekan

in: İşgale Direnen Çanakkale: 100 Yıl Önce, 100 Yıl Sonra, E.Zeynep Güler, Editor, Yazılama Yayınevi, İstanbul, pp.47-106, 2015

Kentsel Dönüşüm, Kentsel Hakların Kaybı ve Yeni Dışlanma Biçimleri: Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Örneği

in: Yurttaşlığı Yeniden Düşünmek: Sosyolojik, Hukuki ve Siyasal Tartışmalar, Durakbaşa A, Öner N.A.Ş, Şenel F., Editor, Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.383-401, 2014

Avrupa’da Turist İşçiler: Küçük Kâğıtlar

in: Almanya’ya Emek Göçü'nün Ellinci Yılı Anısına “Bir Bavul, Umut ve Hayalleriyle Çıktılar Yola…, Ülkü Sözbir Fındıkçıoğlu - E.Zeynep Güler, Editor, Yazılama Yayınevi, İstanbul, pp.41-53, 2012

Tarih biliminin onu öteki toplum bilimlerinden ayıran başlıca özellikleri nelerdir?

in: 50 Soruda Bilim ve Bilimsel Yöntem, Şenel, A., Editor, Bilim Ve Gelecek Kitaplığı, İstanbul, pp.152-165, 2012

Bir Ulusal Hafıza Mekânı Olarak Gelibolu Yarımadası

in: Türk Sağı: Mitler, Fetişler, Düşman İmgeleri, Kerestecioğlu, İ.Ö., Öztan, G.G., Editor, İletişim Yayınları, İstanbul, pp.307-344, 2012

Moldovan Women and Transnational Migration: Being Nowhere

in: Migration und Turkei: Bewegungen am Rande” der Europaischen Union, Pusch, B. - Tekin, U., Editor, Ergon Verlag Würzburg, Köln, pp.189-206, 2011

Sosyalizmi hatırlamak: Moldova’dan Türkiye’ye deneyimler, karşılaştırmalar

in: Nasıl Hatırlıyoruz? Türkiye’de Bellek Çalışmaları, Leyla Neyzi, Editor, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, pp.247-271, 2011

Muhafazakarlık

in: 19.Yüzyıldan 20.Yüzyıla Modern Siyasal İdeolojiler, Örs, B., Editor, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.115-162, 2007

Çanakkale’den Savaş Dışı Anılar

in: ”, Kuşaklar, Deneyimler, Tanıklıklar: Türkiye’de Sözlü Tarih Çalışmaları, İlyasoğlu, A. - Kayacan, G., Editor, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, pp.165-176, 2006

Suda Ailesi Çanakkale'de

in: Çanakkale I: Savaşı ve Tarihi, Yumuşak, İ.G., Editor, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kültür Aş Yayınları, Tarih Araştırmaları Serisi, İstanbul, 2006

Other Publications