Arş.Gör.

Zinnur TUNÇ


İktisat Fakültesi

Maliye Bölümü

Mali Hukuk Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye, Türkiye

2013 - 2016

2013 - 2016

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilimdalı, Türkiye

2009 - 2013

2009 - 2013

Lisans

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Maliye Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2016

2016

Yüksek Lisans

Transfer Fiyatlandırmasında İlişkili Kişi

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Maliye Bölümü

Akademik Unvanlar / Görevler

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Maliye Bölümü

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2021

2021

Gayrimaddi Hakların Transfer Fiyatlandırması Hükümleri Kapsamında Vergilendirilmesi

Tunç Z.

Vergi Sorunları Dergisi, ss.109-125, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Transfer Fiyatlandırmasında Emsal Tespitine İlişkin Yeni Yöntemler

Tunç Z.

Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, cilt.60, no.2, ss.55-83, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Motor Vehicles Tax: Some Problems and Evaluations

TUNÇ Z.

34th Internatıonal Publıc Fınance Conference, Antalya, Türkiye, 24 - 27 Nisan 2019, ss.78-84

2018

2018

The Effects Of Inheritance And Transfer Tax On The Income Distribution

TUNÇ Z.

33th International Public Finance Conference, Antalya, Türkiye, 8 - 12 Mayıs 2018, cilt.1, sa.1, ss.431-434

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

Motorlu Taşıtlar Vergisine İlişkin Bazı Sorun ve Değerlendirmeler

Tunç Z.

Maliye Araştırmaları 3, Oktar S.A., Taşkın Y., Editör, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, ss.315-331, 2019

2018

2018

Veraset ve İntikal Vergisinin Gelir Dağılımı Üzerindekl Etkileri, Türkiye ve Belçika Karşılaştırması

Tunç Z.

Maliye Araştırmaları-2, "İpek S.", Editör, Ekin Yayınevi, Bursa, ss.57-76, 2018

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Uluslararası Vergi Araştırmaları Derneği (International Fiscal Association)

ÜyeDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2020

2020

Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Vergi Paneli

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2019

2019

34. INTERNATIONAL PUBLIC FINANCE CONFERENCE

Davetli Konuşmacı

Antalya-Türkiye

2018

2018

33. INTERNATIONAL PUBLIC FINANCE CONFERENCE

Davetli Konuşmacı

Antalya-Türkiye

2018

2018

VERGİ HUKUKU PLATFORMU 5. ULUSAL KURUMLAR VERGİSİNİN GÜNCEL SORUNLARI KONGRESİ

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2017

2017

INTERNATIONAL FISCAL ASSOCIATION "DAVID R.TILLINGHAST RESEARCH PROGRAM" KOC UNIVERSITY LAW SCHOOL INTERNATIONAL TAX CONFERENCE

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2017

2017

Uluslararası Vergi Hukuku Konularına Türkiye Yaklaşımı Çalıştayı-9

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2017

2017

32. INTERNATIONAL PUBLIC FINANCE CONFERENCE

Katılımcı

-Türkiye

2017

2017

5. Genç IFA Semineri

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye