Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Prof. Dr. Necla Giritlioğlu'na Armağan, vol.1, no.1, pp.379-424, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İnşaat Sözleşmelerinin Sona Erdirilme Şekli

İnşaat Hukukunun Güncel Sorunları, Turkey, 26 April 2019

İhale ile İnşaat Sözleşmesi Arasındaki İlişki

Uluslararası İnşaat Hukuku Sempozyumu, 10 - 11 November 2016

Türk Medeni Hukuk Gelişimi

Türkiye-Makedonya Hukuk Günleri, 14 September 2017

Anayasa Mahkemesinin Anlaşmalı Boşanma ve Nafakaya İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi

Anayasa Mahkemesinin Medeni Hukuka İlişkin Kararlarının Değerlendirilmesi Sempozyumu, Turkey, 13 November 2012

Books & Book Chapters

1567 Sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Kanunu Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yayılmasına Dair Karar Bunun Uygulanması Hakkında Tebliğ Hakkında Değerlendirme

in: Prof. Dr. Necla Giritlioğlu'na Armağan , Baysal, Başak/ İnal, Emrehan/ Erman, Hasan/ Şıpka, Şükran/ Öğüz, Tufan, Editor, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, pp.379-425, 2020

İnşaat Sözleşmesi

Filiz Kitabevi, İstanbul, 2017

İrade Bozuklukları

in: İstanbul Şerhi Türk Borçlar Kanunu, Serozan R., Acar F., Gökyayla E., Develioğlu M., Öz T., Editor, Vedat Kitapçılık, İstanbul, pp.369-430, 2017

İhale ile İnşaat Sözleşmesi Arasındaki İlişki

in: İnşaat Hukuku ve Uygulaması, Baysal, Başak/ İnal, Emrehan, Editor, On İki Levha Yayınları, İstanbul, pp.431-439, 2017

Hatalı Tıbbi Müdahaleden Kaynaklanan Sorumluluk

in: Hastane Yönetimi, Haydar Sur, Tunçay Palteki, Editor, Nobel Tıp, İstanbul, pp.350-380, 2013

Hatalı Tıbbi Müdahaleden Kaynaklanan Sorumluluk

in: Hastane Yönetimi, Prof. Dr. Hasan SUR,Uz.Dr. Tunçay PALTEKİ, Editor, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, pp.350-380, 2013

Other Publications