Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ücret Yönetimi Sistemi ve Süreci: Bir Model Önerisi

17.ULUSAL YÖNETİM ORGANİZASYON KONGRESİ, Eskişehir, Turkey, 21 - 23 May 2009, pp.11

İş Ahlâkı

Çağımızın Ahlak Bunalımı ve Çözüm Arayışları" Milletlerarası Tartışmalı İlmî Toplantı, İstanbul, Turkey, 24 April 2009, pp.111-121

Türkiye’de Ücret Yönetimi Sistem ve Uygulamalarına İlişkin Bir Araştırma

13. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 May 2005, pp.111-121

Örgütlerde Eğitim İşlevinin Geleceği

Kişisel Gelişimde Çağdaş Yönelimler Sempozyumu, Ankara, Turkey, 27 April 2004, pp.217-224

Personel/İnsan Kaynakları Dersleri ve Eğitim Programlarının İçeriğine İlişkin Bir Araştırma

6.Ulusal İşletmecilik Kongresi: 2000’li Yıllarda İşletmecilik ve Eğitimi , Antalya, Turkey, 12 November 1998, pp.145-163

Books & Book Chapters

Üniversitelerde İnsan Kaynakları Yönetimi Politika ve Uygulamaları: Türkiye ve Seçili Ülkeler Üzerine Bir Değerlendirme

in: Türkiye ve Dünyada Üniversiteler (Sorunlar ve Çözüm Önerileri), Demir Murat, Geyik Osman, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.159-226, 2022

Impact of the Global COVID-19 Pandemic on Human Resource Management Practices of Businesses

in: The Effects of the Global Pandemic Process on the Social and Economic Structure and Public Policies in Combating the Pandemic, Murat Demir,Ali Burak Aksungur, Editor, Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, pp.37-89, 2021

Impact of the Global COVİD-19 Pandemic on Human Resource Management Practices of Business

in: The Effects of the Global Pandemic Process on the Social and Economic Structure and Public Policies in Combating the Pandemic, Murat Demir,Ali Burak Aksungur, Editor, Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, pp.37-89, 2021

Gelecekte Kariyer Yönetimi

in: Tüm Yönleriyle KARİYER YÖNETİMİ, Ahmet Gğnay,Rukiye Çelik,İlker Hüseyin Çarıkçı,Azmi Yalcın,Kutay Özdemir, Editor, Nobel Yayınevi, İstanbul, pp.331-380, 2020 Creative Commons License

Effects of Covid-19 Crisis on Employment and Working Arrangements

in: Reflections on the Pandemics, Muzaffer Şeker,Ali Özer,Cem Korkut, Editor, Türkiye Bilimler Akademisi, Ankara, pp.463-488, 2020 Creative Commons License

Covid-19 Krizinin İstihdam ve Çalışma Yöntemlerine Etkisi

in: Küresel Salgının Anatomisi: İnsan ve Toplumun Geleceği, Muzaffer Şeker,Ali Özer,Cem Korkut, Editor, Türkiye Bilimler Akademisi(TÜBA), Ankara, pp.473-494, 2020 Creative Commons License

İnsan Kaynakları Planlaması ve İşgören Seçimi

in: İnsan Kaynakları Yönetimi, Ayşe Oya Özçelik,Ömer Sadullah,Cavide Uyargil,Ahmet Cevat Acar,Gönen İlkar Dündar,İsmail Durak Ataay,Zeki Adal,Vala Lale Tüzüner, Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, pp.89-165, 2018

Compensation Management

in: Human Resources Management, Ayşe Oya Özçelik,Ömer Sadullah,Cavide Uyargil,Ahmet Cevat Acar,Gönen İlkar Dündar,İsmail Durak Ataay,Zeki Adal,Vala Lale Tüzüner, Editor, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, pp.371-469, 2018

Performans Değerlendirme

in: İnsan Kaynakları Yönetimi, Sadullah, Ö.Z., Editor, Betaz Basım A.Ş., İstanbul, pp.212-264, 2015

İş analizi ve iş dizaynı

in: İnsan Kaynakları Yönetimi, Sadullah, Ö.Z., Editor, Beta Basım A.Ş., İstanbul, pp.49-86, 2015

Kariyer Yönetimi

in: İnsan Kaynakları Yönetimi, Prof.Dr. Ömer Z. Sadullah, Editor, Beta, İstanbul, pp.267-299, 2015

İş Analizi ve İş Dizaynı, Performans Değerlendirme

in: İnsan Kaynakları Yönetimi, Prof. Dr. Ömer Z. Sadullah, Editor, Beta Yayınevi, İstanbul, pp.49-264, 2013

Kariyer Geliştirme

in: İnsan Kaynakları Yönetimi, Prof. Dr. Ömer Z. Sadullah, Editor, Beta Basım A.Ş., İstanbul, pp.268-298, 2013

İnsan Kaynakları Yönetiminde Koruma İşlevi

in: İnsan Kaynakları Yönetimi, Sadullah,Ö.Z., Editor, Beta A.Ş., İstanbul, pp.452-494, 2013

Eğitim ve Geliştirme

in: İnsan Kaynakları Yönetimi, Sadullah A., Editor, Beta Basım, İstanbul, pp.163-210, 2013

İnsan Kaynakları Planlaması ve İşgören Seçimi

in: İnsan Kaynakları Yönetimi, Uyargil C. ve diğ., Editor, Beta, İstanbul, pp.87-162, 2013

İşlerin Ücretlendirilmesi

in: Ücret ve Ödül Yönetimi, Benligiray S., Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.64-83, 2012

Ücret Yönetimi

in: Ücret ve Ödül Yönetimi, Benligiray S., Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.2-13, 2012

İş Değerlemesi

in: Ücret ve Ödül Yönetimi, Benligiray S., Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.24-46, 2012

Piyasa Ücret Araştırması

in: Ücret ve Ödül Yönetimi, Benligiray S., Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.48-63, 2012

Other Publications

Metrics

Publication

52

Citation (WoS)

10

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

15

H-Index (Scopus)

1

Citation (Scholar)

294

H-Index (Scholar)

10

Project

1

Thesis Advisory

35

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals