Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

 • Haziran 2015 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Öğretmenliği Bilim Dalı

  Alimu Maituohuti: Türkçe Öğretiminde Kaynak Metinlerin Söz Dağarcığına Katkısı: İzahlı sözlük incelemesi

 • Haziran 2015 Tez Savunma (Yüksek Lisans)

  İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Ana Bilim Dalı

  Alina Minsafina: Rus sözlükçülüğü ve tarihi ve çağdaş Türk lehçelerinde Rusça-Türkçe sözlükler

Bilimsel Hakemlikler

 • Ekim 2014 Rumeli-DE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi