Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2003 - 2010 Doktora

  Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe Eğitimi Bilim Dalı, Türkiye

 • 1999 - 2002 Yüksek Lisans

  Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dili Bilim Dalı, Türkiye

 • 1995 - 1999 Lisans

  Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmenliği Ana Bilim Dalı, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2010 Doktora

  Metin Oluşturmada Edatların Yeri

  Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe Eğitimi Bilim Dalı

 • 2002 Yüksek Lisans

  Türk Edebiyatında Baznâmeler ve İndî'nin Baznâmesi (Metin-Sözlük)

  İstanbul Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dili Bilim Dalı

Yabancı Diller

 • B1 Orta İngilizce