Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Teknoloji Dilin ve Hukukun Topluma Çizdiği Sınırları Siliyor

Düşünce Dergisi, ss.124-128, 2016 (Hakemsiz Dergi)

Anlamı Aykırı Bir Kelimeye Bağlama Becerisi Olarak Bilmece ve İstiare

Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi (Dilin Perdeleri Özel Sayısı), cilt.CIX, ss.239-246, 2015 (Hakemsiz Dergi)

Anayasanın Türkçesi: Meseleler ve Öneriler

Yeni Türkiye (Türkçe Özel Sayısı), ss.131-136, 2013 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Anayasa Metninde ‘Ve’, ‘İle’, ‘Veya’, ‘Yahut’, ‘Ya da’ Edatları ile Virgül İşaretinin Kullanılışı

8. Milletlerarası Türkoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 30 September - 04 October 2013, cilt.1, ss.729-749

‘Fiil’ Kavramının ve ‘Fiil’ Kelimesinin Müteradiflerinin Semantik Tahlili

7. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, Ankara, Türkiye, 24 - 28 September 2012