Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2018 - Devam Ediyor Dr.Öğr.Üyesi

  İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Dilbilimi Bölümü

 • 2011 - 2018 Yrd.Doç.Dr.

  İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Dilbilimi Bölümü

 • 2002 - 2011 Araştırma Görevlisi

  Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Orta Öğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü

Verdiği Dersler

 • Lisans Türk Şiir Dili

 • Lisans İleri Osmanlı Türkçesi II

 • Lisans Edebiyat Bilimlerine Giriş

 • Lisans Medya ve Dil

 • Lisans Yorum Bilimi

 • Lisans Anlam Bilimi

 • Lisans İleri Osmanlı Türkçesi I

 • Lisans Osmanlı Türkçesi Dilbilgisi

 • Lisans Klasik Belagat

 • Lisans Dil, Kültür ve İletişim

 • Lisans Cümle Tahlilleri

 • Lisans Söylem Bilimi

 • Lisans Söz Dizimi (Sentaks)

 • Lisans Osmanlı Türkçesine Giriş