Scientific Activities

Jury Memberships

 • June 2015 Post Graduate

  Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Öğretmenliği Bilim Dalı

  Alimu Maituohuti: Türkçe Öğretiminde Kaynak Metinlerin Söz Dağarcığına Katkısı: İzahlı sözlük incelemesi

 • June 2015 Post Graduate

  İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkiyat Araştırmaları Ana Bilim Dalı

  Alina Minsafina: Rus sözlükçülüğü ve tarihi ve çağdaş Türk lehçelerinde Rusça-Türkçe sözlükler

Scientific Refereeing

 • October 2014 Rumeli-DE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi

  Other Indexed Journal