Prof. Reyhan AKÇAALAN ALBAY


Faculty of Aquatic Sciences, Department of Marine and Freshwater Resources Management

Department of Fresh Water Resources and Managament


Research Areas: Hydrobiology, Life Sciences, Fresh-Water Biology, Natural Sciences


Names in Publications: Akcaalan Reyhan

Email: akcaalan@istanbul.edu.tr
Office Phone: +90 212 455 5700 Extension: 20135
Fax Phone: +90 212 514 0379
Web: http://aves.istanbul.edu.tr/akcaalan/
Address: İ.Ü. Su Bilimleri Fakültesi Kalenderhane mah. Onaltı Mart Şehitleri Cad. No:2 34134 Vezneciler / Fatih

Metrics

Publication

136

Citation (WoS)

756

H-Index (WoS)

15

Citation (Scopus)

800

H-Index (Scopus)

15

Project

55

Thesis Advisory

5

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2000 - 2004

2000 - 2004

Doctorate

Istanbul University, Su Ürünleri Fakültesi, Temel Bilimler Bölümü İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı, Turkey

1996 - 1999

1996 - 1999

Postgraduate

Istanbul University, Su Ürünleri Fakültesi, Temel Bilimler Bölümü İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı, Turkey

1990 - 1994

1990 - 1994

Undergraduate

Ege University, Faculty Of Fisheries, Turkey

Dissertations

2004

2004

Doctorate

Sapanca Gölünde Microcystin (Hepatotoksin) Üreten Mavi-Yeşil Alglerin (Cyanophyta) Bulunuşu ve Su Kalitesi ile Olan İlişkilerinin İncelenmesi

Istanbul University, Su Ürünleri Fakültesi, Temel Bilimler Bölümü İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı

1999

1999

Postgraduate

Manyas Gölü Phragmites australis (Su sazı) Toplulukları Üzerinde Yaşayan Diyatomelerin Mevsimsel Değişimleri

Istanbul University, Su Ürünleri Fakültesi, Temel Bilimler Bölümü İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı

Foreign Languages

A1 Beginner

A1 Beginner

English

Research Areas

Hydrobiology

Life Sciences

Fresh-Water Biology

Natural Sciences

Academic Titles / Tasks

2015 - Continues

2015 - Continues

Professor

Istanbul University, Faculty of Aquatic Sciences, Department of Marine and Freshwater Resources Management

2007 - 2015

2007 - 2015

Associate Professor

Istanbul University, Faculty of Aquatic Sciences, Department of Marine and Freshwater Resources Management

Managerial Experience

2019 - Continues

2019 - Continues

Ethics Committee Member

Istanbul University, Faculty Of Aquatic Sciences, Department of Marine and Freshwater Resources Management

2015 - Continues

2015 - Continues

Head of Department

Istanbul University, Faculty Of Aquatic Sciences, Department of Marine and Freshwater Resources Management

2015 - Continues

2015 - Continues

Fakülte Kurulu Üyesi

Istanbul University, Faculty Of Aquatic Sciences, Department of Marine and Freshwater Resources Management

2020 - 2023

2020 - 2023

Vice Dean

Istanbul University, Faculty Of Aquatic Sciences, Department Of Marine And Freshwater Resources Management

Non Academic Experience

2007 - Continues

2007 - Continues

Öğretim üyesi

İstanbul Üniversitesi

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Ecology

Doctorate

Doctorate

Su Kaynakları Yönetimi

Postgraduate

Postgraduate

Mikroalg Biyoteknolojisi

Undergraduate

Undergraduate

Climate Change and Aquatic Ecosystems Sustainable Development

Postgraduate

Postgraduate

Mavi Yeşil Alglerin Biyolojisi

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2023

2023

Kaleli M. A., Dorak Z., Köker Demo L., Gürevin C., Akçaalan Albay R.

10. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, Çankırı, Turkey, 4 - 06 September 2023, vol.1, pp.16

2023

2023

Zengin Z., Akçaalan Albay R., Köker Demo L., Özbayram E. G., Albay M.

10. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, Çankırı, Turkey, 4 - 06 September 2023, pp.11

2023

2023

Küçükçekmece Lagünü'nün Bakteriyel Komünite Çeşitliliği

Özbayram E. G., Köker Demo L., Akçaalan Albay R., Albay M.

10. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, Çankırı, Turkey, 4 - 06 September 2023, pp.1

2023

2023

Variation of Water Quality in an Impacted Coastal Lagoon over the last decade (Küçükçekmece Lagoon, Turkey)

Köker Demo L., Özbayram E. G., Oğuz Çam A., Akçaalan Albay R., Albay M.

The 7th International Electronic Conference on Water Sciences session Water Ecosystems and Environmental Protection, 15 - 30 March 2023, pp.1-5

2023

2023

Water Quality and Risk Assessment in Rainwater Harvesting Ponds

Özbayram E. G., Köker Demo L., Oğuz Çam A., Akçaalan Albay R., Albay M.

7th International Electronic Conference on Water Sciences (ECWS-7), 15 - 30 March 2023, pp.1-5

2022

2022

Environmental friendly management of cyanobacteria blooms in rainwater harvesting ponds used for agricultural irrigation

Özbayram E. G., Köker Demo L., Oğuz Çam A., Akçaalan Albay R., Albay M.

11th IWA International Symposium on Waste Management Problems in Agro‑Industry, Gdansk, Poland, 26 - 28 October 2022, pp.42-44

2021

2021

Effects of Thermal Stratification on Bacterial Community Composition Throughout Water Column in A Deep Lake

Özbayram E. G., Köker Demo L., Akçaalan R., Aydin F., Albay M.

5th International Conference Water Resources and Wetlands, Tulcea, Romania, 8 - 12 September 2021, pp.190-195

2021

2021

Temporal variation of bacterial diversity inshore of bird paradise national park

Özbayram E. G., Köker Demo L., Miraloğlu I. H., Akçaalan R., Albay M.

12th Symposium for European Freshwater Sciences, Dublin, Ireland, 25 July - 30 August 2021, pp.4

2021

2021

Spatial Variations of the Bacterial Diversity in an Alkaline Lake

Özbayram E. G., Köker Demo L., Akçaalan Albay R., Aydın F., Albay M.

1st DNAQUA International Conference, Paris, France, 9 - 11 March 2021, pp.1-3

2021

2021

Seçilen Antifauling Biyositlerin Sucul Ortamda Etkisi

Albay M., Özbayram E. G., Köker Demo L., Oğuz Çam A., Akçaalan R.

5. Uluslararası Biyosidal Kongresi, Antalya, Turkey, 5 - 07 March 2021, pp.80 Sustainable Development

2019

2019

Marmara Denizi Kıyısal Bentik Diyatomelerinin Dagılımı

Akçaalan Albay R., Kaleli M. A., Algedik A.

20. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Mersin, Turkey, 24 - 26 September 2019, pp.33-34

2019

2019

Sulardaki Tat ve Kokunun Mikrobiyal Kaynakları: Sapanca Gölü Örneği

TUNÇ ZENGİN Z., AKÇAALAN ALBAY R., KÖKER DEMO L., ALBAY M.

3. Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 15 November 2019, pp.841

2019

2019

Preliminary Results in the Assessment of Water Quality Using Benthic Diatoms in the Coasts of Marmara Sea

Kaleli A., KÖKER DEMO L., AKÇAALAN ALBAY R.

3th International Water and Health Congress, Antalya, Turkey, 12 - 15 November 2019, pp.696-698

2019

2019

Emerging toxins in Turkish Freshwaters

AKÇAALAN ALBAY R.

3th International Water and Health Congress, Antalya, Turkey, 12 - 15 November 2019, pp.225-226

2019

2019

Türkiye'deki İçme Su Kaynakları ve Arıtma Tesislerinde Siyanobakteri Risklerinin Değerlendirilmesi

OĞUZ ÇAM A., AKÇAALAN ALBAY R., KÖKER DEMO L., Özüdoğru A., KARAASLAN Y., DİKMEN B., et al.

3rd International Water and Health Congress, İstanbul, Turkey, 12 November - 15 September 2019, pp.721-724

2019

2019

Marmara Denizi Kıyısal Bentik Diyatomelerinin Dağılımı

Kaleli A., Algedik A., AKÇAALAN ALBAY R.

20. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Mersin, Turkey, 24 - 26 September 2019, pp.22 Sustainable Development

2019

2019

Reservoirs zooplankton from different regions in Turkey

Dorak Z., Köker Demo L., Gaygusuz Ö., Gürevin C., Akçaalan Albay R., Albay M.

14th ICZEGAR International Congress on the Zoogeography and Ecology of Greece and Adjacent Regions, Thessaloniki, Greece, 27 - 30 June 2019, pp.49

2019

2019

Toxic cyanobacteria monitoring in Turkey

ALBAY M., AKÇAALAN ALBAY R., KÖKER DEMO L., GÜREVİN C., GAYGUSUZ Ö., ERTÜRK A., et al.

11. International Conference on Toxic Cyanobacteria (ICTC), Krakow, Poland, 5 - 10 May 2019, pp.119

2019

2019

Diversity of cyanobacterial and cyanotoxins in Küçük Menderes basin, Turkey.

Köker Demo L., Oğuz Çam A., Dorak Z., Gaygusuz Ö., Aydın F., Saç G., et al.

11. International Conference on Toxic Cyanobacteria (ICTC), Krakow, Poland, 5 - 10 May 2019, pp.163

2019

2019

Effects of roxithromycin on microcystin production by M. aeruginosa

AYDIN E., AKÇAALAN ALBAY R., KÖKER DEMO L., TUNÇ ZENGİN Z., ALBAY M.

11. International Conference on Toxic Cyanobacteria (ICTC), Krakow, Poland, 5 - 10 May 2019, pp.76

2018

2018

Seasonal diel vertical migration of some zooplankton species in a deep lake (Turkey).

Dorak Z., Gaygusuz Ö., Köker Demo L., Serezli E. E., Albay M., Akçaalan Albay R.

International Marine Freshwatersciences Symposium Proceedİngs (Marfresh2018), Antalya, Turkey, 18 - 21 October 2018, pp.225

2018

2018

ÇEVRESEL SU ve KÜLTÜR ÖRNEKLERİNDE PCR YÖNTEMİYLE POTANSİYEL GEOSMİN ve MİB ÜRETEN SİYANOBAKTERİLERİN BELİRLENMESİ

Tunç Zengin Z., Akçaalan Albay R.

1st International Symposium on Graduate Research in Science Focus on Entrepreneurship and Innovation (ISGRS 2018), İstanbul, Turkey, 4 - 06 October 2018, pp.56 Creative Commons License

2018

2018

Sucul Ekosistemlerde Alg Artışlarının İzlenmesinde Moleküler Metodların Kullanımı

AKÇAALAN ALBAY R., KÖKER DEMO L., ALBAY M.

Su Bilimlerinde Biyoteknoloji Çalıştayı, İstanbul, Turkey, 10 - 11 May 2018, pp.82

2017

2017

The occurrence of toxic cyanobacteria blooms in Turkish freshwaters with the emphasis of emerging toxins

AKÇAALAN ALBAY R., KÖKER DEMO L., OĞUZ ÇAM A., AYDIN E., ALBAY M.

16th International Conference on Chemistry and the Environment, Oslo, Norway, 18 - 22 June 2017, vol.1, pp.5

2017

2017

The occurrence of toxic cyanobacteria blooms in Turkish freshwaters with the emphasis of emerging toxins

AKÇAALAN ALBAY R., KÖKER DEMO L., Oğuz A., AYDIN E., ALBAY M.

16TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON CHEMISTRY AND THE ENVIRONMENT, Oslo, Norway, 18 - 22 June 2017, pp.3

2017

2017

Yüzme sularında Siyanotoksin Kaynaklı Sorunlar ve Risk Yönetim

AKÇAALAN ALBAY R., KÖKER DEMO L., GÜREVİN C., GAYGUSUZ Ö., ALBAY M., Güçver S. M., et al.

Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi,, Antalya, Turkey, 13 - 17 February 2017, pp.32

2016

2016

Distribution of cyanobacterial species in Manyas Lake

KÖKER DEMO L., Oğuz A., AKÇAALAN ALBAY R., ALBAY M.

10. International Conference on Toxic Cyanobacteria, Wuhan, China, 23 - 28 October 2016, pp.30

2016

2016

Vertical distribution of microcystin and cylindrospermopsin producing genotypes in Lake Iznik

AKÇAALAN ALBAY R., KÖKER DEMO L., ALBAY M.

10. International Conference on Toxic Cyanobacteria, Wuhan, China, 23 - 28 October 2016, pp.9

2014

2014

The Determination of Protein Binding Microcystin in Environmental Samples

KÖKER DEMO L., Dittmann E., AKÇAALAN ALBAY R., ALBAY M.

15. World Lakes Conference (WLC15), Perugia, Italy, 1 - 05 September 2014, pp.189

2014

2014

İznik Gölü Trofik Seviyesinin Belirlenmesi

Akçaalan Albay R., Oğuz A., Köker L., Gürevin C., Gaygusuz Ö., Dorak Z., et al.

6. Ulusal Limnoloji Sempozyumu, Bursa, Turkey, 25 - 28 August 2014, pp.11

2014

2014

Manyas Gölü Sucul Biyoçeşitliliğinde Zooplanktonun Yeri.

Dorak Z., Köker Demo L., Sağlam O., Akçaalan Albay R., Albay M.

Doğa Turizmi ve Biyolojik Çeşitlilik Sempozyumu, Kocaeli, Turkey, 22 - 23 May 2014, pp.1

2013

2013

Manyas Gölü (Türkiye) zooplankton faunası ve zamana bağlı değişimi

Dorak Z., Köker Demo L., Sağlam O., Akçaalan Albay R., Albay M.

17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 3 - 06 September 2013, pp.83

2013

2013

Türkiye Göllerinde Siyanobakteri Artışları ve Siyanotoksin Üretimi

AKÇAALAN ALBAY R.

17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 1 - 04 September 2013, pp.88

2013

2013

The Investigation of the effects of Nodularin on Carassius bibelio (Bloch, 1782) under laboratory conditions

AKÇAALAN ALBAY R.

9. International Conference on Toxic Cyanobacteria, Pilanesberg, South Africa, 11 - 16 August 2013, pp.84

2013

2013

Determination of Trophic State of Lake Manyas (Turkey)

Köker Demo L., Sağlam O., Dorak Z., Akçaalan Albay R., Albay M.

Symposium for European Freshwater Sciences (SEFS8), Münster, Germany, 01 July 2013, pp.198

2011

2011

Bazı Biyosidal Ürünlerin Sucul Organizmalar Üzerine Etkisi.

ALBAY M., Sunlu U., KÖKER DEMO L., AKÇAALAN ALBAY R.

II. Ulusal Biyosidal Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 20 November 2011, pp.41

2010

2010

Cyanotoxin production in cyanobacteria from lakes of the Marmara region , Turkey

KÖKER DEMO L., ALBAY M., AKÇAALAN ALBAY R., Neilan B. A.

The 8th International Conference on Toxic Cyanobacteria, İstanbul, Turkey, 1 - 04 August 2010, pp.220

2009

2009

Effects of N and P supply Phytoplankton Growth in Sapanca Lake

AKÇAALAN ALBAY R., İşgören G., Oğuz B., KÖKER DEMO L., ALBAY M.

European Freshwater Sciences (SEFS6), Sinaia, Romania, 17 - 21 August 2009, pp.81

2007

2007

Determination and isolation of toxic cyanobacteria species in seven waterbodies from western part of Turkey

AKÇAALAN ALBAY R., ALBAY M., GÜREVİN C., AKTAN TURAN Y., Aykulu G.

XII. International IUPAC Symposium on Mycotoxins and Phycotoxins, İstanbul, Turkey, 21 - 25 May 2007, pp.1361

2006

2006

Cyanobacterial Toksinler; Ortaya Çıkışı, Bulunuşu, Canlılar Üzerine Etkisi ve Yönetimi

ALBAY M., AKÇAALAN ALBAY R.

II. Ulusal Limnolji Çalıştayı, Sinop, Turkey, 6 - 09 September 2006, pp.4

2005

2005

The effect of environmental factors over the growth and size structure of two dominant species in the Büyükçekmece reservoir.

AKTAN TURAN Y., AKÇAALAN ALBAY R., ALBAY M., GÜREVİN C., Aykulu G.

14 th Workshop of the International Association of Phytoplankton Taxonomy and Ecology (IAP), İstanbul, Turkey, 4 - 11 September 2005, pp.46

2005

2005

Influence of the environmental conditions on morphological variability of phytoplankton in an oligotrophic Turkish lake.

AKÇAALAN ALBAY R., ALBAY M., GÜREVİN C., Aykulu G.

14 th Workshop of the International Association of Phytoplankton Taxonomy and Ecology (IAP), İstanbul, Turkey, 4 - 11 September 2005, pp.5

2003

2003

Occurence of Planktothrix rubescens and Cyanobacterial Toxins in a Deep Turkish Lake.

AKÇAALAN ALBAY R., ALBAY M., Morrison L. F., Metcalf J. S., AYKULU G., Codd G. A.

3. Symposium for Europian Freshwater Sciences, Edinburgh, United Kingdom, 13 - 18 July 2003, pp.53

2003

2003

Comparasion of Periphytic Algal Community Succession in Two Turkish Lakes with Different Mixing Regimes.

ALBAY M., AKÇAALAN ALBAY R., AYKULU G.

3. Symposium for Europian Freshwater Sciences, Edinburgh, United Kingdom, 13 - 18 July 2003, pp.46

2002

2002

Contribution of Green Algae to Periphyton of (Phragmites australis) in a Turbid Shallow Lake

AKÇAALAN ALBAY R., ALBAY M.

International Conference on Limnology of Shallow Lakes, Balatonfüred, Hungary, 25 - 30 May 2002, pp.46

2002

2002

Comparative Study of Periphyton Colonization on Common Reed (Phragmites australis) and Artificial Substrate in a Shallow Lake, Manyas, Turkey

ALBAY M., AKÇAALAN ALBAY R.

International Conference on Limnology of Shallow Lakes, Balatonfüred, Hungary, 25 - 30 May 2002, pp.136

2000

2000

Vertical Distribution of Epiphytic Diatoms on Phragmites australis in Manyas Lake

AKÇAALAN ALBAY R., ALBAY M.

16. International Diatom Symposium, Atina, Greece, 25 - 27 August 2000, pp.121

1998

1998

Depth Profiles of Cyanobacterial Hepatotoxins (Microcystins) in Two Turkish Freshwater Lakes.

ALBAY M., AYKULU G., AKÇAALAN ALBAY R., Tüfekçi H., Metcalf J. S., Beattie K. A., et al.

International Conference on Ecotoxicology and Environmental Safety, Antalya, Turkey, 19 - 21 October 1998, pp.256

Books & Book Chapters

2019

2019

A Checklist Of The Flora Of Turkey (Algae)

Taşkın E., Akbulut A., Yıldız A., Şahin B., Şen B., Uzunöz C., et al.

Ali Nihat Gökyiğit Vakfı Yayını, İstanbul, 2019

2016

2016

Basic Guide to Detection and Monitoring of Potentially Toxic Cyanobacteria

Salmaso N., Bernard C., Humbert J. F., AKÇAALAN ALBAY R., ALBAY M., Ballot A., et al.

in: Handbook of Cyanobacterial Monitoring and Cyanotoxin Analysis, Meriluoto J.; Spoof L.; Codd G.A, Editor, John Wiley & Sons, West Sussex, UK , Chichester, pp.46-69, 2016

2012

2012

Occurence of Toxic Cyanobacteria and guidelines for monitoring cyanotoxins in drinking and recreational waters

Akçaalan R., Albay M., Kakillioğlu :., Bahçebaşı T.

in: Current Approaches to Cyanotoxin Risk Assessment, Risk Management and Regulations in Different Countries, Chorus,I, Editor, WHO/EDM, Geneve , Berlin, pp.127-129, 2012

Supported Projects

2021 - Continues

2021 - Continues

Yeni Nesil Moleküler Teknikler ile İstanbul Kıyı Bölgesi Mikroalglerinin İzlenmesi

Project Supported by Higher Education Institutions

AKÇAALAN ALBAY R. (Executive), KALELİ M. A., ÖZBAYRAM E. G.

2020 - Continues

2020 - Continues

Siyanobakterilerde Koku Üretimi ile İlişkili Çevresel Etmenlerin Moleküler Yöntemlerle Belirlenmesi

Project Supported by Higher Education Institutions

AKÇAALAN ALBAY R. (Executive), TUNÇ ZENGİN Z.

2013 - 2014

2013 - 2014

Siyanobakterilerde çevresel faktörlerin toksin üretiminde rol oynayan genler üzerine etkileri

Project Supported by Higher Education Institutions

AKÇAALAN ALBAY R. (Executive)

2013 - 2013

2013 - 2013

The Investigation of the effects of Nodularin on Carassius bibelio (Bloch, 1782) under laboratory conditions

Project Supported by Higher Education Institutions

AKÇAALAN ALBAY R. (Executive)

2011 - 2013

2011 - 2013

Sapanca gölünde microcystin düzeyinin tespiti

Project Supported by Higher Education Institutions

AKÇAALAN ALBAY R. (Executive)

2010 - 2012

2010 - 2012

Nodularinin Carassius gibelio (Bloch, 1782) Üzerindeki Etkisinin Laboratuvar Koşullarında İncelenmesi

Project Supported by Higher Education Institutions

AKÇAALAN ALBAY R. (Executive)

2011 - 2011

2011 - 2011

N/P ratio or allelopathy is effecting microcystin production of Microcystis aeruginosa

Project Supported by Higher Education Institutions

AKÇAALAN ALBAY R. (Executive)

2008 - 2010

2008 - 2010

Sapanca gölünde pikofitoplanktonun zamana ve derinliğe bağlı dağılımıSustainable Development

Project Supported by Higher Education Institutions

AKÇAALAN ALBAY R. (Executive)

2008 - 2009

2008 - 2009

Sapanca gölünde sınırlayıcı besin tuzlarının fitoplankton gelişimi üzerine etkisi

Project Supported by Higher Education Institutions

AKÇAALAN ALBAY R. (Executive)

2007 - 2008

2007 - 2008

Tuzluluğun Nodularia spumigena 'nın büyümesi ve toksin üretimi üzerine etkisinin araştırılması

Project Supported by Higher Education Institutions

AKÇAALAN ALBAY R. (Executive)

Activities in Scientific Journals

2011 - Continues

2011 - Continues

Tübitak Journal of Botany

Advisory Committee Member

2009 - 2015

2009 - 2015

İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi

Publication Committee Member

Scientific Refereeing

August 2020

August 2020

ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH

SCI Journal

October 2015

October 2015

Tübitak Journal of Botany

National Scientific Refreed Journal

October 2014

October 2014

July 2014

July 2014

European Journal of Phycology

SCI Journal

November 2013

November 2013

Project Supported by Higher Education Institutions

August 2012

August 2012

Hydrobiologia

SCI Journal

Tasks In Event Organizations

Kasım 2019

Kasım 2019

III. Uluslararası Su Ve Sağlık Kongresi

Scientific Congress

Akçaalan Albay R.
Antalya, Turkey


Congress and Symposium Activities

08 November 2018 - 11 November 2018

08 November 2018 - 11 November 2018

3rd International Congress on Applied Ichthyology & Aquatic Environmen

Invited Speaker

Volos-Greece

01 October 2015 - 01 October 2015

01 October 2015 - 01 October 2015

Su ve Sağlık Kongresi

Panelists

Antalya-Turkey

01 August 2015 - 01 August 2015

01 August 2015 - 01 August 2015

VI. Limnoloji Kongresi

Attendee

Bursa-Turkey

01 October 2014 - 01 October 2014

01 October 2014 - 01 October 2014

SMALL SOLUTIONS FOR BIG WATER-RELATED PROBLEMS

Attendee

Roma-Italy

01 September 2014 - 01 September 2014

01 September 2014 - 01 September 2014

15th World Lake Conference

Attendee

Perugia-Italy

01 March 2014 - 01 March 2014

01 March 2014 - 01 March 2014

Workshop of Cyanobacterial water blooms and their ecotoxicological effects

Attendee

BRNO-Czech Republic

01 September 2013 - 01 September 2013

01 September 2013 - 01 September 2013

17. Su Ürünleri Sempozyumu

Attendee

İstanbul-Turkey

01 August 2013 - 01 August 2013

01 August 2013 - 01 August 2013

9th ICTC

Attendee

Pilanesburg-South Africa

01 July 2013 - 01 July 2013

01 July 2013 - 01 July 2013

8th SEFS

Attendee

Münster-Germany

01 February 2013 - 01 February 2013

01 February 2013 - 01 February 2013

Biyolojik Çeşitlilik Çalıştayı

Attendee

Antalya-Turkey

01 August 2012 - 01 August 2012

01 August 2012 - 01 August 2012

V Ulusal Limnoloji Sempozyumu

Attendee

Isparta-Turkey

Citations

Total Citations (WOS): 756

h-index (WOS): 15

Jury Memberships

June-2017

June 2017

Post Graduate

Tez savunma - Fen Bilimleri Enstitüsü

June-2012

June 2012

Post Graduate

Y. Lisans tez savunma sınavı - Fen Bilimleri Enstitüsü

June-2011

June 2011

Post Graduate

Tez Savunma - Fen Bilimleri Enstitüsü