Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Tatar Sözlükbiliminde İki Dilli Sözlükler: Madde Başı Rusça Sözlükler

Journal of Linguistics - Dilbilim Dergisi, cilt.1, sa.34, ss.15-25, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Pötr Simon Pallas'ın Tüm Dillerin ve Lehçelerin Karşılaştırmalı Sözlüğü Üzerine Leksikografik İnceleme

Journal of Linguistics - Dilbilim Dergisi, cilt.1, sa.35, ss.1-13, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

First results of the “TurkLang-7” project: Creating Russian-turkic parallel corpora and MT systems

2020 Computational Models in Language and Speech Workshop, CMLS 2020, Kazan, Rusya, 12 - 13 Kasım 2020, cilt.2780, ss.90-101 identifier