Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Konya Sahip Ata Camii Taçkapısı Üzerine Yeni Bir Tespit

TÜBA-KED, ss.11-25, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İstanbul Ünivesitesi Merkez Kampüsünde Bulunan Taş Eserler

SANAT TARİHİ YILLIĞI, cilt.25, ss.1-45, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Niksar Ulu Camii Üzerine Bir Değerlendirme

VAKIFLAR DERGİSİ, ss.9-32, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İran Sultaniye'de Daşkesen (Taşkesen): İlhanlı Döneminden Bir Kaya Oyma Yapısı

23. Uluslararası Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Edirne, Türkiye, 6 - 09 Kasım 2019, ss.5-6

"Eski Van Şehri Kazı Alanında Bulunan Keramikler ve Çiniler"

XX. Uluslararası Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Sakarya, Türkiye, 2 - 05 November 2016, cilt.1, ss.138-159

"Eski Van Şehri, Kalesi ve Höyüğü Kazıları, Eski Van Şehri Alanı 2013 Yılı Çalışmaları"

Uluslararası XVIII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Aydın, Türkiye, 22 - 25 October 2014, ss.375-387

Seyahatnameler ve Gravürlere Göre Aras Havzası’ndaki Bazı Mimari Anıtlar

II. Uluslararası Aras Havzası Sempozyumu, Iğdır, Türkiye, 13 - 15 December 2012, ss.96-110

Nahçıvan Karabağlar Külliyesi’nde Tarih, Bani ve Mimari Sorunlar Üzerine Düşünceler

Uluslararası Katılımlı XV. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2011, ss.261-272

Azerbaycan / Fuzuli Şeyh Babi Yakup Yapılar Topluluğu

I.Uluslararası Aras Havzası Sempozyumu, Kars, Türkiye, 5 - 08 July 2010, ss.119-125

Anadolu Selçuklu Dönemi Mihrapları İçinde Yeni Bir Örnek: Kırşehir Kesikköprü Kervansarayı Mihrabı

Uluslar Arası Türk Sanatı ve Arkeolojisi Sempozyumu Rüçhan Arık ve M. Oluş Arık’a Armağan, Konya, Türkiye, 25 - 27 April 2007, cilt.X, ss.273-289

Anadolu Selçuklu Kervansaray Mescitleri

Bilim Eşiği II Sanat Tarihinde Gençler Semineri, İstanbul, Türkiye, 16 - 18 December 2004, ss.263-293

Ansiklopedide Bölümler

İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.293-295, 2013

İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.293-295, 2013

İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.116-117, 2011

İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.114-115, 2011

İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.114-115, 2011

İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.276-277, 2011

İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.276-277, 2011

İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.149-151, 2011

İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.149-151, 2011

İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.116-117, 2011

İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.70-71, 2010

İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.70-71, 2010

İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.392-397, 2009

İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.576-577, 2009

İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.504-505, 2009

İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.51-54, 2009

İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.504-505, 2009

İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.576-577, 2009

İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.512-513, 2009

İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.51-54, 2009

İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.392-397, 2009

İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.512-513, 2009

İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.559-560, 2006

İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.559-560, 2006

İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.32-35, 2003

İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.549-550, 2003

İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.295-296, 2003

İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.32-35, 2003

İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.295-296, 2003

İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.549-550, 2003

İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.279-282, 2002

İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.279-282, 2002

İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.550-552, 2001

İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı, ss.550-552, 2001