Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2018 - Continues Assistant Professor

  Istanbul University, Faculty of Economics, Department of Business Administration

 • 2016 - 2018 Assistant Professor

  Istanbul University, Faculty of Economics, Department of Business Administration

 • 2006 - 2015 Research Assistant

  Istanbul University, Faculty of Economics, Department of Business Administration

 • 2014 - 2014 Research Assistant

  California State University, Stanislaus, College Of Business Administration, Department Of Management, Operations & Marketing

Managerial Experience

 • 2020 - Continues Birim Kalite Komisyonu Üyesi

  Istanbul University, Faculty Of Economics, Department of Business Administration

Courses

 • Undergraduate Business And Management

 • Postgraduate Leadership

 • Postgraduate Sustainability and Sustainable Innovation Sustainable Development

 • Doctorate Cultural Heritage Institutions and Management

 • Undergraduate Business Administration

 • Postgraduate Liderlik

 • Undergraduate Yönetim ve Organizasyon

 • Postgraduate Modern Management Perspective

 • Undergraduate Yönetimde Yeni Yaklaşımlar

 • Postgraduate Stratejik Liderlik ve Yönetim Becerileri

 • Undergraduate Örgütsel Davranış

Advising Graduates (Non-Thesis)

 • BANKACILIK SEKTÖRÜNDE SATIŞ HEDEFİ KOYMANIN YÖNETİCİNİN ALGILANAN LİDERLİĞİ İLE İLİŞKİSİ

  Akdöl B. (Consultant)

  Ş.Memiş(Student), Masters (Non-Thesis,Evening Education), Continues

 • BANKACILIK VE SİGORTA EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ ÇALIŞANLARININ PANDEMİ DÖNEMİNDE YÖNETİCİLERİYLE ETKİLEŞİM DÜZEYİ

  Akdöl B. (Consultant)

  M.Özer(Student), Masters (Non-Thesis,Evening Education), 2021

 • YABANCI YÖNETİCİLERLE ETKİLEŞİMDE KÜLTÜREL ZEKA VE BİREY-ÖRGÜT UYUMUNUN ROLÜ

  Akdöl B. (Consultant)

  E.Öztürk(Student), Masters (Non-Thesis,Evening Education), 2021

 • MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ ÇALIŞANLARINDA TAKIM ROLLERİ ALGISI

  Akdöl B. (Consultant)

  A.Bal(Student), Masters (Non-Thesis,Evening Education), 2020

 • TÜRİYE'DE BEYAZ YAKALI ÇALIŞANLARIN ÖRTÜLÜ (ÖRTÜK) LİDERLİK ALGILARI VE PSİKOLOJİK GÜÇLENDİRME DÜZEYLERİ

  Akdöl B. (Consultant)

  K.Günay(Student), Masters (Non-Thesis,Evening Education), 2019

 • YÖNETİCİNİN ALGILANAN KARİZMASININ ÇALIŞAN DÜRÜSTLÜĞÜ ÜZERİNDEKİ: ÇAĞRI MERKEZİ ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

  Akdöl B. (Consultant)

  E.Babasoy(Student), Masters (Non-Thesis,Evening Education), 2019

 • SAĞLIK KURULUŞLARINDA DEĞİŞİME DİRENÇ:İL VE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİNDE BİR UYGULAMA

  Akdöl B. (Consultant)

  E.KINA(Student), Masters (Non-Thesis,Evening Education), 2018

 • DÖNÜŞÜMCÜ LİDER DAVRANIŞLARININ BEYAZ YAKALI ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL SİNİZM DÜZEYİNE ETKİSİ

  Akdöl B. (Consultant)

  M.Çiğdem(Student), Masters (Non-Thesis,Evening Education), 2018

 • İŞLETMELERİN ULUSLARARASILAŞMA SÜRECİ VE TÜRKİYE PAZARINDAKİ ÇİN MENŞEİLİ İŞLETMELERİN YAPISAL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

  Akdöl B. (Consultant)

  Y.NAZAKAITI(Student), Masters (Non-Thesis,Evening Education), 2018

 • Kobilerde Stratejik İşbirliği: Nevşehir Bölgesi Küçük Ölçekli İşletme Örneği

  Akdöl B. (Consultant)

  N.Kurt(Student), Masters (Non-Thesis,Evening Education), 2018

 • Telekomünikasyon Sektöründe Personel Güçlendirmenin Örgütsel Bağlılığa Etkisi

  Akdöl B. (Consultant)

  E.Eren(Student), Masters (Non-Thesis,Evening Education), 2018

 • Otomotiv Sektöründe Yöneticinin Motivasyonel Dilinin Çalışanlarla Etkileşimdeki Rolü

  Akdöl B. (Consultant)

  S.Aybeniz(Student), Masters (Non-Thesis,Evening Education), 2017

 • Dijital Teknolojilerin Verimliliğe Etkisi: Alış Veriş Merkezleri Perakendecilik Sektöründe Bir Araştırma

  Akdöl B. (Consultant)

  H.KAN(Student), Masters (Non-Thesis,Evening Education), 2017

 • Erişilebilirlik Yönetimi ve İş Yönetimi

  Akdöl B. (Consultant)

  Y.İşleyen(Student), Masters (Non-Thesis,Evening Education), 2017