Prof. Süheyla AKOVA


Faculty of Literature, Coğrafya Bölümü

Department of Human and Economical Geography


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Geography, Human Geography, Economic Geography

Email: balova@istanbul.edu.tr
Office Phone: +90 212 455 5700 Extension: 15761
Web: http://aves.istanbul.edu.tr/balova/
Office: 812
Address: istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

Metrics

Publication

59

Project

6

Thesis Advisory

11

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals

Education Information

1987 - 1994

1987 - 1994

Doctorate

Istanbul University, Faculty Of Literature, Coğrafya, Turkey

1985 - 1987

1985 - 1987

Postgraduate

Istanbul University, Faculty Of Literature, Coğrafya, Turkey

1981 - 1985

1981 - 1985

Undergraduate

Istanbul University, Faculty Of Literature, Coğrafya, Turkey

Dissertations

1995

1995

Doctorate

Antalya Körfezi'nin Kuzeyindeki Ovalarda Ziraat Hayatı

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Coğrafya

1987

1987

Postgraduate

Mersin - Erdemli Arasındaki Kıyı Ovalarında Ziraat Hayatı

Istanbul University, Deniz Bilimleri Ve Coğrafya Enstitüsü, Beşeri Ve İktisadi Coğrafya

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Geography

Human Geography

Economic Geography

Academic Titles / Tasks

2009 - Continues

2009 - Continues

Professor

Istanbul University, Faculty of Literature, Coğrafya Bölümü

2003 - 2009

2003 - 2009

Associate Professor

Istanbul University, Faculty of Literature, Coğrafya Bölümü

1996 - 2003

1996 - 2003

Assistant Professor

Istanbul University, Faculty of Literature, Coğrafya Bölümü

Managerial Experience

2010 - Continues

2010 - Continues

Head of Department

İstanbul Üniversitesi, Coğrafya, Beşeri Ve İktisadi Coğrafya

Courses

Undergraduate

Undergraduate

KIRSAL PLANLAMA

Undergraduate

Undergraduate

KIYI ALANLARININ YÖNETİMİ

Undergraduate

Undergraduate

KIRSAL COĞRAFYA

Postgraduate

Postgraduate

KIYI ALANLARININ COĞRAFİ POTANSİYELİ

Undergraduate

Undergraduate

TARIM COĞRAFYASI

Doctorate

Doctorate

Tarımsal Mekanın Planlanmasında ve Değerlendirilmesinde Sürdürülebilirlik

Postgraduate

Postgraduate

Kıyı Alanlarının Coğrafi Potansiyelinin Değerlendirilmesi ve Yönetimi

Undergraduate

Undergraduate

Beşeri Coğrafyada Harita ve Diyagramlar

Undergraduate

Undergraduate

Beşeri Coğrafyada Harita ve Diyagramların Esasları

Undergraduate

Undergraduate

Kıyı Kullanımının Esasları

Doctorate

Doctorate

Tarımsal Mekanın Planlanmasında Coğrafi Esaslar

Postgraduate

Postgraduate

Çevre ve İnsan

Doctorate

Doctorate

Tarımsal Yöntemler

Advising Theses

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

2011

2011

Ayvalık Şehrinin Nüfus Özellikleri

BALCI AKOVA S.

Sosyoloji Dergisi , vol.3, no.22, pp.59-87, 2011 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

2011

2011

Yalova: potential organic agricultural land of Turkey

AKOVA S.

EchoGeo , vol.-, no.16, pp.1-16, 2011 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

2004

2004

Ergene Havzasında Şehirler ve Şehirleşme

BALCI AKOVA S.

Sosyoloji Dergisi , vol.3, no.9, pp.29-52, 2004 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

1999

1999

Mersin Harbour and GAP

BALCI AKOVA S.

Review Dergisi , no.5, pp.33-48, 1999 (Non Peer-Reviewed Journal)

1999

1999

A coast town, the changes in land usage in Kocahasanli (Turkey)

BALCI AKOVA S.

MEDIT , vol.10, no.1, pp.50-53, 1999 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

1996

1996

GAP ve Mersin Limanı

BALCI AKOVA S.

Mersin Deniz Ticaret Odası Yayını , vol.5, no.51, pp.16-17, 1996 (Peer-Reviewed Journal)

1996

1996

Mersin Limanı

BALCI AKOVA S.

TÜRK COĞRAFYA DERGİSİ , no.31, pp.219-257, 1996 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2023

2023

Buğday Ambarı Ukrayna

Akova S., Kahraman M.

3. İstanbul Uluslararası Coğrafya Kongresi, 21-23 Haziran 2023, İstanbul, Turkey, 21 - 23 July 2023, vol.1, pp.373-376

2023

2023

TURİZMDE YENİ YAKLAŞIMLARA BİR ÖRNEK: İSLAMLAR KÖYÜ

Akova S., Akova İ., Kahraman M., Zayım M.

3. Uluslararası İstanbul Coğrafya Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 - 23 June 2023, pp.335-336 Sustainable Development

0

0

Ergene Havzasında Şehirler ve Şehirleşme

BALCI AKOVA S.

Disiplinlerarası Şehir Çalışmaları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, pp.29

0

0

Enez'de Tarımsal Faaliyetler

BALCI AKOVA S.

Enez'in Tarihi, Arkeolojisi ve Çevre Toplantısı, Edirne, Turkey

2019

2019

Coğrafi işaret kapsamındaki Türk halı ve kilimleri (ince Isparta “Hasgül” el halısı ve bayat Türkmen kilimi)

Akova S.

1. İSTANBUL ULUSLARARASI COĞRAFYA KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 22 June 2019, pp.1231-1238

2019

2019

Turizmde Tarım Ürünlerinin Değerlendirilmesi: Muz Örneği

AKOVA S., Şahin G.

XI. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress, Tekirdağ, Turkey, 9 - 10 March 2019, pp.1-11 Sustainable Development

2012

2012

Immigrations From The Balkans To Turkey And Immigrant Setttlements In Western Anatolia

BALCI AKOVA S.

2nd Internatıonal Balkan Annual Conferance, Tiran, Albania, 10 - 13 October 2012, pp.548-563

2011

2011

The Balkans in Thrace Region of Turkey

BALCI AKOVA S.

Internatıonal Balkan Annual Conferance, Üsküp, Macedonia, 9 - 13 May 2011, pp.548-563

2005

2005

Ergene Havzasında Önemli Bir Mekansal Kullanıma Sahip Olan Tarımsal Faaliyetler ve Gelişme Hedefleri

BALCI AKOVA S.

Planlı Dönemde Trakya'da Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu IV., Edirne, Turkey, 14 - 15 October 2005, pp.259-269

2005

2005

Ord.Prof.Ali Tanoğlu'nun Ziraat Hayatı Kitabının Tanıtımı

BALCI AKOVA S.

İstanbul Üniv. 2005-2006 Öğretim Yılı Açılış Etkin. Kapsam. Ord. Prof. Ali Tanoğlu'nu Anma Toplantısı, İstanbul, Turkey, 04 October 2005, pp.1-3

2005

2005

Gökçeada'da Tarımsal Faaliyetler

BALCI AKOVA S.

Ulusal Coğrafya Kongresi (Prof. Dr. İsmail Yalçınlar Anısına), İstanbul, Turkey, 29 - 30 September 2005, vol.1, pp.41-49

2004

2004

Alanya İlçesi Nüfusunun Genel Özellikleri

BALCI AKOVA S.

Alanya Tarih ve Kültür Seminerleri III., Antalya, Turkey, 22 April 2004, pp.255-260

1997

1997

Bir Kıyı Kasabası, Kocahasanlı’da Arazi Kullanımındaki Değişim, Türkiye Kıyıları

BALCI AKOVA S.

Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları I. Ulusal Konferansı, Ankara, Turkey, 24 - 27 June 1997, pp.243-254

1996

1996

İnsan - Çevre İlişkisinde Antalya Örneği

BALCI AKOVA S.

T.C. Çevre Bakanlığı, III Çevre Şurası, Antalya, Turkey, 4 - 06 December 1996, pp.97-98

1996

1996

Antalya Körfezi'nin Kuzeyinde Yer Alan Ovalarda Nüfus ve Yerleşme

BALCI AKOVA S.

Çağlar Boyunca Anadolu’da Yerleşim ve Konut Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 5 - 07 June 1996, vol.Ayrı Basım, pp.15-27

Books & Book Chapters

2023

2023

Breadbasket Of Europe: Wheat Productıon in Ukraine

Akova S., Kahraman M.

in: Socıal and Humanıtıes Scıences Modern Analysıs and Researches, Abidin TEMİZER;,M. Selçuk ÖZKAN, Editor, Livre de Lyon, Lyon, pp.151-174, 2023

2019

2019

Türkiye Kıyı Alanlarında Nüfusun Değişimi ve Kıyı Alanlarına Baskılar

AKOVA S.

in: Prof. Dr. Nuran Taşlıgil'e Armağan / Beşeri ve İktisadi Coğrafya Araştırmaları, Doç.Dr. Süheyla Üçışık Erbilen / Dr. Güven Şahin, Editor, Eski Babil Yayınevi, İstanbul, pp.149-182, 2019

2018

2018

Değişen Dünyada Kırsal Alanlar: Kırsal Turizm

Akova S.

in: Türkiye Turizm Coğrafyası, Prof.Dr.Özlem Sertkaya Doğan,Doç.Dr.Erol Duran, Editor, Paradigma Akademi, Çanakkale, pp.99-135, 2018

2016

2016

Kapaklı İlçesinin Nüfus Özellikleri

AKOVA S.

in: Memleket Pusulası Kapaklı, Süheyla Balcı Akova, Editor, Ant Basım Yayın, İstanbul, pp.119-135, 2016

2013

2013

Yalova’da Kırsal Alanlarda Kalkınma İmkanları ve Sürdürülebilirlilik

Balcı Akova S., Bayartan M., Akova İ.

in: Prof.Dr.Süha Göney’e Armağan, MEHMET BAYARTAN, Editor, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, pp.51-105, 2013

2013

2013

Enez Doğal, Kültürel ve Turistik Özellikleri

BALCI AKOVA S.

in: Enez’in Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Özellikleri, Yeşil,A.,Vd, Editor, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, pp.141-175, 2013

2011

2011

The Balkans in Thrace Region of Turkey

BALCI AKOVA S.

in: Balkan Studies I Geography and Geostrategy, ?, Editor, Cyril And Methodius University, Üsküp, pp.412-442, 2011

2009

2009

Doğu Akdeniz Kıyılarında Nüfus

Balcı Akova S.

Çantay Kitabevi, İstanbul, 2009 Creative Commons License

2006

2006

Prof.Dr.Süha Göney’in Biyografisi ve Kısa Kaynakçası

BALCI AKOVA S.

in: Sosyoloji Yıllığı-Kitap 15, Süha Göney ve Sabahattin Güllülü’ye Saygı, Ertan Eğribel - Ufuk Özcan, Editor, Kızılelma Yayıncılık, İstanbul, pp.39-45, 2006

2002

2002

Ergene Havzasının Coğrafi Potansiyeli

BALCI AKOVA S.

Çantay Yay, İstanbul, 2002

2002

2002

Ergene Havzasında Mekansal Kullanımlar

BALCI AKOVA S.

Çantay Yay, İstanbul, 2002

Supported Projects

2017 - 2019

2017 - 2019

Türkiye'nin Coğrafi İşaretleri ve Bunların Türkiye Ekonomisinde Etkin Kullanımları

Project Supported by Higher Education Institutions

AKOVA S. (Executive), ŞAHİN G.

2016 - 2017

2016 - 2017

Bir Coğrafi İşaret Olan Anamur Muzunun Sürdürülebilir Kalkınmada Etkin Kullanımı

Project Supported by Higher Education Institutions

AKOVA S. (Executive), ŞAHİN G.

2013 - 2016

2013 - 2016

The Balkans in Thrace Region of Turkey

Project Supported by Higher Education Institutions

AKOVA S. (Executive)

2013 - 2016

2013 - 2016

Yalova: Potential Organic Agricultural Land Of Turkey

Project Supported by Higher Education Institutions

AKOVA S. (Executive)

2007 - 2011

2007 - 2011

Akdeniz Bölgesi'nin Doğusunda Yer Alan Kıyı Alanlarında Nüfus

Project Supported by Higher Education Institutions

AKOVA S. (Executive)

Scientific Refereeing

June 2020

June 2020

Coğrafi Bilimler Dergisi

Other Indexed Journal

May 2020

May 2020

Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi

National Scientific Refreed Journal

January 2020

January 2020

Kıbrıs Araştırmaları Dergisi

Other Indexed Journal

June 2018

June 2018

Project Supported by Higher Education Institutions

BAP Research Project, Istanbul University, Turkey

February 2018

February 2018

Project Supported by Higher Education Institutions

BAP Research Project, T.C. yüzüncü Yıl Üniversitesi, Turkey

December 2017

December 2017

Project Supported by Higher Education Institutions

BAP Research Project, Istanbul University, Turkey

March 2016

March 2016

Project Supported by Higher Education Institutions

BAP Research Project, Istanbul University, Turkey

March 2016

March 2016

Project Supported by Higher Education Institutions

BAP Research Project, Istanbul University, Turkey

May 2014

May 2014

TÜCAUM

National Scientific Refreed Journal

January 2014

January 2014

International Journal of Human Sciences

Other Indexed Journal

May 2013

May 2013

Sosyoloji dergisi

National Scientific Refreed Journal

January 2012

January 2012

Marmara Coğrafya Dergisi

National Scientific Refreed Journal

June 2010

June 2010

Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Other Indexed Journal

July 2009

July 2009

TÜBAR

National Scientific Refreed Journal

May 2009

May 2009

Sosyoloji dergisi

National Scientific Refreed Journal

April 2008

April 2008

Sosyoloji dergisi

National Scientific Refreed Journal

May 2007

May 2007

Güneydoğu Avrupa araştımaları

National Scientific Refreed JournalCongress and Symposium Activities

01 October 2005 - 01 October 2005

01 October 2005 - 01 October 2005

İstanbul Üniv. 2005-2006 Öğretim Yılı Açılış Etkin. Kapsam. Ord. Prof. Ali Tanoğlu'nu Anma Toplantısı

Attendee

-Turkey

01 September 2005 - 01 September 2005

01 September 2005 - 01 September 2005

Enez'in Tarihi, Arkeolojisi ve Çevre Toplantısı

Attendee

-Turkey

01 September 2005 - 01 September 2005

01 September 2005 - 01 September 2005

Ulusal Coğrafya Kongresi" Prof.Dr.İsmail Yalçınlar Anısına

Attendee

-Turkey

01 July 2005 - 01 July 2005

01 July 2005 - 01 July 2005

Trakya'da Sanayileşme ve Çevre SempozyumuSustainable Development

Attendee

-Turkey

01 October 2004 - 01 October 2004

01 October 2004 - 01 October 2004

Disiplinlerarası Şehir Çalışmaları Sempozyumu

Attendee

-Turkey

01 April 2004 - 01 April 2004

01 April 2004 - 01 April 2004

Alanya Tarih ve Kültür Sempozyumu

Attendee

-Turkey

01 June 1997 - 01 June 1997

01 June 1997 - 01 June 1997

Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları I. Ulusal Konferansı Bildiriler Kitabı, Ank.1997

Attendee

-Turkey

01 December 1996 - 01 December 1996

01 December 1996 - 01 December 1996

T.C. Çevre Bakanlığı, III Çevre Şurası

Attendee

-Turkey