Prof.Dr.

Süheyla AKOVA


Edebiyat Fakültesi

Coğrafya Bölümü

Beşeri ve İktisadi Coğrafya Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

1987 - 1994

1987 - 1994

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya, Türkiye

1985 - 1987

1985 - 1987

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya, Türkiye

1981 - 1985

1981 - 1985

Lisans

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya, Türkiye

Yaptığı Tezler

1995

1995

Doktora

Antalya Körfezi'nin Kuzeyindeki Ovalarda Ziraat Hayatı

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya

1987

1987

Yüksek Lisans

Mersin - Erdemli Arasındaki Kıyı Ovalarında Ziraat Hayatı

İstanbul Üniversitesi, Deniz Bilimleri Ve Coğrafya Enstitüsü, Beşeri Ve İktisadi Coğrafya

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Coğrafya , Beşeri Coğrafya, İktisadi Coğrafya

Akademik Unvanlar / Görevler

2009 - Devam Ediyor

2009 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü

2003 - 2009

2003 - 2009

Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü

1996 - 2003

1996 - 2003

Yrd.Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü

Yönetimsel Görevler

2010 - Devam Ediyor

2010 - Devam Ediyor

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

İstanbul Üniversitesi, Coğrafya, Beşeri Ve İktisadi Coğrafya

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

KIRSAL PLANLAMA

Lisans

Lisans

KIYI ALANLARININ YÖNETİMİ

Lisans

Lisans

KIRSAL COĞRAFYA

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

KIYI ALANLARININ COĞRAFİ POTANSİYELİ

Lisans

Lisans

TARIM COĞRAFYASI

Doktora

Doktora

Tarımsal Mekanın Planlanmasında ve Değerlendirilmesinde Sürdürülebilirlik

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Kıyı Alanlarının Coğrafi Potansiyelinin Değerlendirilmesi ve Yönetimi

Lisans

Lisans

Beşeri Coğrafyada Harita ve Diyagramlar

Lisans

Lisans

Beşeri Coğrafyada Harita ve Diyagramların Esasları

Lisans

Lisans

Kıyı Kullanımının Esasları

Doktora

Doktora

Tarımsal Mekanın Planlanmasında Coğrafi Esaslar

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Çevre ve İnsan

Doktora

Doktora

Tarımsal Yöntemler

Yönetilen Tezler

2008

2008

Doktora

Bursa Ovası ve Çevresinin Ziraat Hayatı

AKOVA S.

S.Akay(Öğrenci)

2002

2002

Yüksek Lisans

Lenkaren Bölgesşnde Ziraat Hayatı

AKOVA S.

R.Aflatoun(Öğrenci)

2001

2001

Yüksek Lisans

Van Şehri

AKOVA S.

E.Kızılarslan(Öğrenci)

2000

2000

Yüksek Lisans

Çatalca'nın Beşeri ve İktisadi Coğrafyası

AKOVA S.

F.Çalık(Öğrenci)

1999

1999

Yüksek Lisans

Şile Şehri

AKOVA S.

G.Muslu(Öğrenci)

1999

1999

Yüksek Lisans

Darıca Şehri

AKOVA S.

M.Yıldırım(Öğrenci)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Status of Forage Legumes in Turkey Within the Scope of 2016 Year of Pulses

AKOVA S. , Şahin G.

SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal), cilt.5, ss.3039-3056, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Türkiye’nin Coğrafi İşaret Niteliğindeki Jeolojik Değerleri

Şahin G., AKOVA S.

Asia Minor Studies International Journal of Social Sciences, cilt.7, ss.335-354, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2018

2018

A Specific Example of Products with Geographical Indication in Turkey: Anamur Banana

AKOVA S. , Şahin G.

TURKISH STUDIES, cilt.13, ss.109-126, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2018

2018

Mersin Meyveciliğinde Muzun Yeri ve Önemi

AKOVA S. , Şahin G.

Marmara Coğrafya Dergisi, ss.271-289, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2015

2015

Aquaculture and Its Distribution in Turkey

BALCI AKOVA S.

JOURNAL OF AQUACULTURE ENGİNEERİNG AND FİSHERİES RESEARCH, cilt.1, ss.160-190, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2011

2011

Ayvalık Şehrinin Nüfus Özellikleri

BALCI AKOVA S.

Sosyoloji Dergisi, cilt.3, ss.59-87, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2011

2011

Yalova: potential organic agricultural land of Turkey

AKOVA S.

EchoGeo, cilt.-, ss.1-16, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2009

2009

Population in the Coastal Areas on the West of the Mediterranean Region

BALCI AKOVA S.

Sosyoloji Dergisi, cilt.3, ss.253-372, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2008

2008

Some Forecasts on the Transformation Process of Agricultural Structure in Turkey and Means of Exports to the Europen Union

BALCI AKOVA S.

Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, ss.33-56, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2008

2008

Potential of Organic Animal Husbandry in Enez

BALCI AKOVA S.

Livestock Research for Rural Development (LLRD), cilt.20, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2008

2008

Enez’in Kalkınmasında Coğrafi Faktörlerin Rolü (Doğal Faktörler)

BALCI AKOVA S.

İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölümü Dergisi, ss.1-25, 2008 (Hakemsiz Dergi) Creative Commons License

2004

2004

Ergene Havzasında Şehirler ve Şehirleşme

BALCI AKOVA S.

Sosyoloji Dergisi, cilt.3, ss.29-52, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

1999

1999

Mersin Serbest Bölgesi

BALCI AKOVA S.

İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölüm Dergisi, ss.151-182, 1999 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

1999

1999

Mersin Harbour and GAP

BALCI AKOVA S.

Review Dergisi, ss.33-48, 1999 (Hakemsiz Dergi)

1999

1999

A coast town, the changes in land usage in Kocahasanli (Turkey)

BALCI AKOVA S.

MEDIT, cilt.10, ss.50-53, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

1997

1997

Türkiye’de Muz Ziraatının Coğrafi Dağılışı ve Özellikleri

BALCI AKOVA S.

İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölüm Dergisi, ss.139-178, 1997 (Hakemsiz Dergi) Creative Commons License

1997

1997

Bir Kıyı Kasabası, Kocahasanlı’da 1986 - 1996 Yılları Arasında Arazi Kullanımındaki Değişim

BALCI AKOVA S.

Türk Coğrafya Kurumu Dergisi, ss.221-236, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

1997

1997

Population and Settlement in the Plaine to the Nort of the Bay of Antalya

BALCI AKOVA S.

Review of the Geographical Institute, ss.117-139, 1997 (Hakemsiz Dergi)

1997

1997

Geographical Distribution and Characterics of Banana Cultivation in Turkey

BALCI AKOVA S.

Review of the Geographical Institute, ss.11-48, 1997 (Hakemsiz Dergi)

1996

1996

GAP ve Mersin Limanı

BALCI AKOVA S.

Mersin Deniz Ticaret Odası Yayını, cilt.5, ss.16-17, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1996

1996

Mersin Limanı

BALCI AKOVA S.

TÜRK COĞRAFYA DERGİSİ, ss.219-257, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

1994

1994

Antalya Körfezinin Kuzeyinde Yer Alan Kıyı Ovalarında Nüfus Özellikleri

BALCI AKOVA S.

TÜRK COĞRAFYA DERGİSİ, ss.419-441, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

Prof. Dr. Nuran Taşlıgil'e Armağan / Beşeri ve İktisadi Coğrafya Araştırmaları

AKOVA S.

Türkiye Kıyı Alanlarında Nüfusun Değişimi ve Kıyı Alanlarına Baskılar, Doç.Dr. Süheyla Üçışık Erbilen / Dr. Güven Şahin, Editör, Eski Babil Yayınevi, İstanbul, ss.149-182, 2019

2016

2016

Memleket Pusulası Kapaklı

AKOVA S.

Kapaklı İlçesinin Nüfus Özellikleri, Süheyla Balcı Akova, Editör, Ant Basım Yayın, İstanbul, ss.119-135, 2016

2013

2013

Yalova’da Kırsal Alanlarda Kalkınma İmkanları ve Sürdürülebilirlilik

Balcı Akova S. , Bayartan M. , Akova İ.

Prof.Dr.Süha Göney’e Armağan, MEHMET BAYARTAN, Editör, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, ss.51-105, 2013

2013

2013

Enez’in Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Özellikleri

BALCI AKOVA S.

Enez Doğal, Kültürel ve Turistik Özellikleri, Yeşil,A.,Vd, Editör, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, ss.141-175, 2013

2011

2011

Balkan Studies I Geography and Geostrategy

BALCI AKOVA S.

The Balkans in Thrace Region of Turkey, ?, Editör, Cyril And Methodius University, Üsküp, ss.412-442, 2011

2009

2009

Doğu Akdeniz Kıyılarında Nüfus

BALCI AKOVA S.

Çantay Kitabevi, İstanbul, 2009

2006

2006

Sosyoloji Yıllığı-Kitap 15, Süha Göney ve Sabahattin Güllülü’ye Saygı

BALCI AKOVA S.

Prof.Dr.Süha Göney’in Biyografisi ve Kısa Kaynakçası, Ertan Eğribel - Ufuk Özcan, Editör, Kızılelma Yayıncılık, İstanbul, ss.39-45, 2006

2002

2002

Ergene Havzasının Coğrafi Potansiyeli

BALCI AKOVA S.

Çantay Yay, İstanbul, 2002

2002

2002

Ergene Havzasında Mekansal Kullanımlar

BALCI AKOVA S.

Çantay Yay, İstanbul, 2002

Desteklenen Projeler

2013 - 2016

2013 - 2016

The Balkans in Thrace Region of Turkey

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

AKOVA S. (Yürütücü)

2013 - 2016

2013 - 2016

Yalova: Potential Organic Agricultural Land Of Turkey

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

AKOVA S. (Yürütücü)

2007 - 2011

2007 - 2011

Akdeniz Bölgesi'nin Doğusunda Yer Alan Kıyı Alanlarında Nüfus

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

AKOVA S. (Yürütücü)

Bilimsel Hakemlikler

Haziran 2020

Haziran 2020

Coğrafi Bilimler Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mayıs 2020

Mayıs 2020

Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Ocak 2020

Ocak 2020

Kıbrıs Araştırmaları Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Haziran 2018

Haziran 2018

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

BAP Araştırma Projesi, İstanbul Üniversitesi, Türkiye

Şubat 2018

Şubat 2018

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

BAP Araştırma Projesi, T.C. yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye

Aralık 2017

Aralık 2017

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

BAP Araştırma Projesi, İstanbul Üniversitesi, Türkiye

Mart 2016

Mart 2016

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

BAP Araştırma Projesi, İstanbul Üniversitesi, Türkiye

Mart 2016

Mart 2016

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

BAP Araştırma Projesi, İstanbul Üniversitesi, Türkiye

Mayıs 2014

Mayıs 2014

TÜCAUM

Hakemli Bilimsel Dergi

Ocak 2014

Ocak 2014

International Journal of Human Sciences

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mayıs 2013

Mayıs 2013

Sosyoloji dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Ocak 2012

Ocak 2012

Marmara Coğrafya Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Haziran 2010

Haziran 2010

Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Temmuz 2009

Temmuz 2009

TÜBAR

Hakemli Bilimsel Dergi

Mayıs 2009

Mayıs 2009

Sosyoloji dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Nisan 2008

Nisan 2008

Sosyoloji dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Mayıs 2007

Mayıs 2007

Güneydoğu Avrupa araştımaları

Hakemli Bilimsel DergiDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2005

2005

İstanbul Üniv. 2005-2006 Öğretim Yılı Açılış Etkin. Kapsam. Ord. Prof. Ali Tanoğlu'nu Anma Toplantısı

Katılımcı

-Türkiye

2005

2005

Enez'in Tarihi, Arkeolojisi ve Çevre Toplantısı

Katılımcı

-Türkiye

2005

2005

Ulusal Coğrafya Kongresi" Prof.Dr.İsmail Yalçınlar Anısına

Katılımcı

-Türkiye

2005

2005

Trakya'da Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu

Katılımcı

-Türkiye

2004

2004

Disiplinlerarası Şehir Çalışmaları Sempozyumu

Katılımcı

-Türkiye

2004

2004

Alanya Tarih ve Kültür Sempozyumu

Katılımcı

-Türkiye

1997

1997

Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları I. Ulusal Konferansı Bildiriler Kitabı, Ank.1997

Katılımcı

-Türkiye

1996

1996

T.C. Çevre Bakanlığı, III Çevre Şurası

Katılımcı

-Türkiye