Prof.

Süheyla AKOVA


Faculty of Literature

Coğrafya Bölümü

Department of Human and Economical Geography

Education Information

1987 - 1994

1987 - 1994

Doctorate

İstanbul Üniversitesi, Faculty of Literature, Coğrafya, Turkey

1985 - 1987

1985 - 1987

Postgraduate

İstanbul Üniversitesi, Faculty of Literature, Coğrafya, Turkey

1981 - 1985

1981 - 1985

Undergraduate

İstanbul Üniversitesi, Faculty of Literature, Coğrafya, Turkey

Dissertations

1995

1995

Doctorate

Antalya Körfezi'nin Kuzeyindeki Ovalarda Ziraat Hayatı

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Coğrafya

1987

1987

Postgraduate

Mersin - Erdemli Arasındaki Kıyı Ovalarında Ziraat Hayatı

Istanbul University, Deniz Bilimleri Ve Coğrafya Enstitüsü, Beşeri Ve İktisadi Coğrafya

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Geography, Human Geography, Economic Geography

Academic Titles / Tasks

2009 - Continues

2009 - Continues

Professor

Istanbul University, Faculty of Literature, Coğrafya Bölümü

2003 - 2009

2003 - 2009

Associate Professor

Istanbul University, Faculty of Literature, Coğrafya Bölümü

1996 - 2003

1996 - 2003

Assistant Professor

Istanbul University, Faculty of Literature, Coğrafya Bölümü

Managerial Experience

2010 - Continues

2010 - Continues

Head of Department

İstanbul Üniversitesi, Coğrafya, Beşeri Ve İktisadi Coğrafya

Courses

Undergraduate

Undergraduate

KIRSAL PLANLAMA

Undergraduate

Undergraduate

KIYI ALANLARININ YÖNETİMİ

Undergraduate

Undergraduate

KIRSAL COĞRAFYA

Postgraduate

Postgraduate

KIYI ALANLARININ COĞRAFİ POTANSİYELİ

Undergraduate

Undergraduate

TARIM COĞRAFYASI

Doctorate

Doctorate

Tarımsal Mekanın Planlanmasında ve Değerlendirilmesinde Sürdürülebilirlik

Postgraduate

Postgraduate

Kıyı Alanlarının Coğrafi Potansiyelinin Değerlendirilmesi ve Yönetimi

Undergraduate

Undergraduate

Beşeri Coğrafyada Harita ve Diyagramlar

Undergraduate

Undergraduate

Beşeri Coğrafyada Harita ve Diyagramların Esasları

Undergraduate

Undergraduate

Kıyı Kullanımının Esasları

Doctorate

Doctorate

Tarımsal Mekanın Planlanmasında Coğrafi Esaslar

Postgraduate

Postgraduate

Çevre ve İnsan

Doctorate

Doctorate

Tarımsal Yöntemler

Advising Theses

2008

2008

Doctorate

Bursa Ovası ve Çevresinin Ziraat Hayatı

AKOVA S.

S.Akay(Student)

2002

2002

Postgraduate

Lenkaren Bölgesşnde Ziraat Hayatı

AKOVA S.

R.Aflatoun(Student)

2001

2001

Postgraduate

Van Şehri

AKOVA S.

E.Kızılarslan(Student)

2000

2000

Postgraduate

Çatalca'nın Beşeri ve İktisadi Coğrafyası

AKOVA S.

F.Çalık(Student)

1999

1999

Postgraduate

Şile Şehri

AKOVA S.

G.Muslu(Student)

1999

1999

Postgraduate

Darıca Şehri

AKOVA S.

M.Yıldırım(Student)

Articles Published in Other Journals

2020

2020

TURKISH CARPETS AND RUGS WHICH ARE IN THE SCOPE OF THE GEOGRAPHICAL INDICATIONS

Akova S.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / Thé Journal of International Social Research, vol.1, no.69, pp.447-482, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

2019

2019

Ord. Prof. Ali Tanoğlu’nun Ziraat Coğrafyasıyla İlgili Çalışmalarına Bakış

Akova S.

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, vol.17, no.34, pp.609-631, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

2019

2019

Ord. Prof. Ali Tanoğlu’nun Ziraat Coğrafyasıyla İlgili Çalışmalarına Bakış

Doğan M. , Akova S.

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, vol.17, no.1, pp.609-630, 2019 (Journal Indexed in ESCI)

2019

2019

Status of Forage Legumes in Turkey Within the Scope of 2016 Year of Pulses

AKOVA S. , Şahin G.

SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal), vol.5, no.37, pp.3039-3056, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

2019

2019

Türkiye’nin Coğrafi İşaret Niteliğindeki Jeolojik Değerleri

Şahin G., AKOVA S.

Asia Minor Studies International Journal of Social Sciences, vol.7, no.2, pp.335-354, 2019 (International Refereed University Journal)

2018

2018

A Specific Example of Products with Geographical Indication in Turkey: Anamur Banana

AKOVA S. , Şahin G.

TURKISH STUDIES, vol.13, no.10, pp.109-126, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2018

2018

Mersin Meyveciliğinde Muzun Yeri ve Önemi

AKOVA S. , Şahin G.

Marmara Coğrafya Dergisi, no.37, pp.271-289, 2018 (International Refereed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

2015

2015

Aquaculture and Its Distribution in Turkey

BALCI AKOVA S.

JOURNAL OF AQUACULTURE ENGİNEERİNG AND FİSHERİES RESEARCH, vol.1, no.4, pp.160-190, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

2011

2011

Ayvalık Şehrinin Nüfus Özellikleri

BALCI AKOVA S.

Sosyoloji Dergisi, vol.3, no.22, pp.59-87, 2011 (National Refreed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

2011

2011

Yalova: potential organic agricultural land of Turkey

AKOVA S.

EchoGeo, vol.-, no.16, pp.1-16, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

2009

2009

Population in the Coastal Areas on the West of the Mediterranean Region

BALCI AKOVA S.

Sosyoloji Dergisi, vol.3, no.19, pp.253-372, 2009 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

2008

2008

Some Forecasts on the Transformation Process of Agricultural Structure in Turkey and Means of Exports to the Europen Union

BALCI AKOVA S.

Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, no.14, pp.33-56, 2008 (National Refreed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

2008

2008

Potential of Organic Animal Husbandry in Enez

BALCI AKOVA S.

Livestock Research for Rural Development (LLRD), vol.20, no.7, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

2008

2008

Enez’in Kalkınmasında Coğrafi Faktörlerin Rolü (Doğal Faktörler)

BALCI AKOVA S.

İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölümü Dergisi, no.16, pp.1-25, 2008 (National Non-Refereed Journal) Creative Commons License

2004

2004

Ergene Havzasında Şehirler ve Şehirleşme

BALCI AKOVA S.

Sosyoloji Dergisi, vol.3, no.9, pp.29-52, 2004 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

1999

1999

Mersin Serbest Bölgesi

BALCI AKOVA S.

İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölüm Dergisi, no.7, pp.151-182, 1999 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

1999

1999

Mersin Harbour and GAP

BALCI AKOVA S.

Review Dergisi, no.5, pp.33-48, 1999 (National Non-Refereed Journal)

1999

1999

A coast town, the changes in land usage in Kocahasanli (Turkey)

BALCI AKOVA S.

MEDIT, vol.10, no.1, pp.50-53, 1999 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

1997

1997

Türkiye’de Muz Ziraatının Coğrafi Dağılışı ve Özellikleri

BALCI AKOVA S.

İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölüm Dergisi, no.5, pp.139-178, 1997 (National Non-Refereed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

1997

1997

Bir Kıyı Kasabası, Kocahasanlı’da 1986 - 1996 Yılları Arasında Arazi Kullanımındaki Değişim

BALCI AKOVA S.

Türk Coğrafya Kurumu Dergisi, no.32, pp.221-236, 1997 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

1997

1997

Population and Settlement in the Plaine to the Nort of the Bay of Antalya

BALCI AKOVA S.

Review of the Geographical Institute, no.4, pp.117-139, 1997 (National Non-Refereed Journal)

1997

1997

Geographical Distribution and Characterics of Banana Cultivation in Turkey

BALCI AKOVA S.

Review of the Geographical Institute, no.4, pp.11-48, 1997 (National Non-Refereed Journal)

1996

1996

GAP ve Mersin Limanı

BALCI AKOVA S.

Mersin Deniz Ticaret Odası Yayını, vol.5, no.51, pp.16-17, 1996 (Other Refereed National Journals)

1996

1996

Mersin Limanı

BALCI AKOVA S.

TÜRK COĞRAFYA DERGİSİ, no.31, pp.219-257, 1996 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

1994

1994

Antalya Körfezinin Kuzeyinde Yer Alan Kıyı Ovalarında Nüfus Özellikleri

BALCI AKOVA S.

TÜRK COĞRAFYA DERGİSİ, no.29, pp.419-441, 1994 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

0

0

Enez'de Tarımsal Faaliyetler

BALCI AKOVA S.

Enez'in Tarihi, Arkeolojisi ve Çevre Toplantısı, Edirne, Turkey

0

0

Ergene Havzasında Şehirler ve Şehirleşme

BALCI AKOVA S.

Disiplinlerarası Şehir Çalışmaları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, pp.29

2019

2019

Coğrafi işaret kapsamındaki Türk halı ve kilimleri (ince Isparta “Hasgül” el halısı ve bayat Türkmen kilimi)

Akova S.

1. İSTANBUL ULUSLARARASI COĞRAFYA KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 22 June 2019, pp.1231-1238

2019

2019

Turizmde Tarım Ürünlerinin Değerlendirilmesi: Muz Örneği

AKOVA S. , Şahin G.

XI. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress, Tekirdağ, Turkey, 9 - 10 March 2019, pp.1-11 Sustainable Development

2012

2012

Immigrations From The Balkans To Turkey And Immigrant Setttlements In Western Anatolia

BALCI AKOVA S.

2nd Internatıonal Balkan Annual Conferance, Tiran, Albania, 10 - 13 October 2012, pp.548-563

2011

2011

The Balkans in Thrace Region of Turkey

BALCI AKOVA S.

Internatıonal Balkan Annual Conferance, Üsküp, Macedonia, 9 - 13 May 2011, pp.548-563

2005

2005

Ergene Havzasında Önemli Bir Mekansal Kullanıma Sahip Olan Tarımsal Faaliyetler ve Gelişme Hedefleri

BALCI AKOVA S.

Planlı Dönemde Trakya'da Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu IV., Edirne, Turkey, 14 - 15 October 2005, pp.259-269

2005

2005

Ord.Prof.Ali Tanoğlu'nun Ziraat Hayatı Kitabının Tanıtımı

BALCI AKOVA S.

İstanbul Üniv. 2005-2006 Öğretim Yılı Açılış Etkin. Kapsam. Ord. Prof. Ali Tanoğlu'nu Anma Toplantısı, İstanbul, Turkey, 04 October 2005, pp.1-3

2005

2005

Gökçeada'da Tarımsal Faaliyetler

BALCI AKOVA S.

Ulusal Coğrafya Kongresi (Prof. Dr. İsmail Yalçınlar Anısına), İstanbul, Turkey, 29 - 30 September 2005, vol.1, pp.41-49

2004

2004

Alanya İlçesi Nüfusunun Genel Özellikleri

BALCI AKOVA S.

Alanya Tarih ve Kültür Seminerleri III., Antalya, Turkey, 22 April 2004, pp.255-260

1997

1997

Bir Kıyı Kasabası, Kocahasanlı’da Arazi Kullanımındaki Değişim, Türkiye Kıyıları

BALCI AKOVA S.

Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları I. Ulusal Konferansı, Ankara, Turkey, 24 - 27 June 1997, pp.243-254

1996

1996

İnsan - Çevre İlişkisinde Antalya Örneği

BALCI AKOVA S.

T.C. Çevre Bakanlığı, III Çevre Şurası, Antalya, Turkey, 4 - 06 December 1996, pp.97-98

1996

1996

Antalya Körfezi'nin Kuzeyinde Yer Alan Ovalarda Nüfus ve Yerleşme

BALCI AKOVA S.

Çağlar Boyunca Anadolu’da Yerleşim ve Konut Uluslararası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 5 - 07 June 1996, vol.Ayrı Basım, pp.15-27

Books & Book Chapters

2019

2019

Türkiye Kıyı Alanlarında Nüfusun Değişimi ve Kıyı Alanlarına Baskılar

AKOVA S.

in: Prof. Dr. Nuran Taşlıgil'e Armağan / Beşeri ve İktisadi Coğrafya Araştırmaları, Doç.Dr. Süheyla Üçışık Erbilen / Dr. Güven Şahin, Editor, Eski Babil Yayınevi, İstanbul, pp.149-182, 2019

2018

2018

Değişen Dünyada Kırsal Alanlar: Kırsal Turizm

Akova S.

in: Türkiye Turizm Coğrafyası, Prof.Dr.Özlem Sertkaya Doğan,Doç.Dr.Erol Duran, Editor, Paradigma Akademi, Çanakkale, pp.99-135, 2018

2016

2016

Kapaklı İlçesinin Nüfus Özellikleri

AKOVA S.

in: Memleket Pusulası Kapaklı, Süheyla Balcı Akova, Editor, Ant Basım Yayın, İstanbul, pp.119-135, 2016

2013

2013

Yalova’da Kırsal Alanlarda Kalkınma İmkanları ve Sürdürülebilirlilik

Balcı Akova S. , Bayartan M. , Akova İ.

in: Prof.Dr.Süha Göney’e Armağan, MEHMET BAYARTAN, Editor, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, pp.51-105, 2013

2013

2013

Enez Doğal, Kültürel ve Turistik Özellikleri

BALCI AKOVA S.

in: Enez’in Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Özellikleri, Yeşil,A.,Vd, Editor, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, pp.141-175, 2013

2011

2011

The Balkans in Thrace Region of Turkey

BALCI AKOVA S.

in: Balkan Studies I Geography and Geostrategy, ?, Editor, Cyril And Methodius University, Üsküp, pp.412-442, 2011

2009

2009

Doğu Akdeniz Kıyılarında Nüfus

BALCI AKOVA S.

Çantay Kitabevi, İstanbul, 2009

2006

2006

Prof.Dr.Süha Göney’in Biyografisi ve Kısa Kaynakçası

BALCI AKOVA S.

in: Sosyoloji Yıllığı-Kitap 15, Süha Göney ve Sabahattin Güllülü’ye Saygı, Ertan Eğribel - Ufuk Özcan, Editor, Kızılelma Yayıncılık, İstanbul, pp.39-45, 2006

2002

2002

Ergene Havzasının Coğrafi Potansiyeli

BALCI AKOVA S.

Çantay Yay, İstanbul, 2002

2002

2002

Ergene Havzasında Mekansal Kullanımlar

BALCI AKOVA S.

Çantay Yay, İstanbul, 2002

Supported Projects

2013 - 2016

2013 - 2016

The Balkans in Thrace Region of Turkey

Project Supported by Higher Education Institutions

AKOVA S. (Executive)

2013 - 2016

2013 - 2016

Yalova: Potential Organic Agricultural Land Of Turkey

Project Supported by Higher Education Institutions

AKOVA S. (Executive)

2007 - 2011

2007 - 2011

Akdeniz Bölgesi'nin Doğusunda Yer Alan Kıyı Alanlarında Nüfus

Project Supported by Higher Education Institutions

AKOVA S. (Executive)

Scientific Refereeing

June 2020

June 2020

Coğrafi Bilimler Dergisi

Other Indexed Journal

May 2020

May 2020

Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi

National Scientific Refreed Journal

January 2020

January 2020

Kıbrıs Araştırmaları Dergisi

Other Indexed Journal

June 2018

June 2018

Project Supported by Higher Education Institutions

BAP Research Project, Istanbul University, Turkey

February 2018

February 2018

Project Supported by Higher Education Institutions

BAP Research Project, T.C. yüzüncü Yıl Üniversitesi, Turkey

December 2017

December 2017

Project Supported by Higher Education Institutions

BAP Research Project, Istanbul University, Turkey

March 2016

March 2016

Project Supported by Higher Education Institutions

BAP Research Project, Istanbul University, Turkey

March 2016

March 2016

Project Supported by Higher Education Institutions

BAP Research Project, Istanbul University, Turkey

May 2014

May 2014

TÜCAUM

National Scientific Refreed Journal

January 2014

January 2014

International Journal of Human Sciences

Other Indexed Journal

May 2013

May 2013

Sosyoloji dergisi

National Scientific Refreed Journal

January 2012

January 2012

Marmara Coğrafya Dergisi

National Scientific Refreed Journal

June 2010

June 2010

Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Other Indexed Journal

July 2009

July 2009

TÜBAR

National Scientific Refreed Journal

May 2009

May 2009

Sosyoloji dergisi

National Scientific Refreed Journal

April 2008

April 2008

Sosyoloji dergisi

National Scientific Refreed Journal

May 2007

May 2007

Güneydoğu Avrupa araştımaları

National Scientific Refreed JournalEdit Congress and Symposium Activities

2005

2005

İstanbul Üniv. 2005-2006 Öğretim Yılı Açılış Etkin. Kapsam. Ord. Prof. Ali Tanoğlu'nu Anma Toplantısı

Attendee

-Turkey

2005

2005

Ulusal Coğrafya Kongresi" Prof.Dr.İsmail Yalçınlar Anısına

Attendee

-Turkey

2005

2005

Enez'in Tarihi, Arkeolojisi ve Çevre Toplantısı

Attendee

-Turkey

2005

2005

Trakya'da Sanayileşme ve Çevre SempozyumuSustainable Development

Attendee

-Turkey

2004

2004

Disiplinlerarası Şehir Çalışmaları Sempozyumu

Attendee

-Turkey

2004

2004

Alanya Tarih ve Kültür Sempozyumu

Attendee

-Turkey

1997

1997

Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları I. Ulusal Konferansı Bildiriler Kitabı, Ank.1997

Attendee

-Turkey

1996

1996

T.C. Çevre Bakanlığı, III Çevre Şurası

Attendee

-Turkey