Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Modern Dönemde Kur’an Tarihinin Ortaya Çıkışı: Kur’An’In Korunmuşluğu Hususunda Oryantalist İddialar Ve Müslümanlardan Cevaplar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.9-28, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Suha Taji-Farouki (ed.), Modern Muslim Intellectuals and the Qur'an, London: Oxford University Press, in association with the Institute of Ismaili Studies, 2004, xiii+342 pp.

Islam Araştırmaları Dergisi (Turkish Journal of Islamic Studies), cilt.18, ss.153-156, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Form and Structure of Sura Maryam- A Study from Unity of Sura Perspective

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,, cilt.16, ss.1-16, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kur'andaki Ehl-i Kitap Öteki mi?: İslam Araştırmalarında Oryantalizmin Kavramsal Etkisi

İslam Araştırmaları Dergisi (İSAM), cilt.14, ss.39-56, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kur'an ve Tefsir Eğitiminde Gelenek ve Batılılaşmanın İzleri Osmanlı Medrese ve Darülfünunları

Muhafazakar Düşünce Dergisi, cilt.2, ss.121-140, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

M. Öztürk, Kur'an'ı Kendi Tarihinde Okumak: Tefsirde Anakronizme Ret Yazıları, Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2004. 279 sayfa

Islam Araştırmaları Dergisi (İSAM),, cilt.13, ss.144-149, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Oryantalist Literatürde Kur'an'ın Kaynağı Tartışmalarının Kaynağı

Bilimname Dergisi, cilt.2, ss.61-74, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

The Application of Western Comparative Religious and Linguistic Approaches to the Qur'an in Turkey

Journal of Islam and Christian-Muslim Relations,, cilt.14, ss.249-263, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Tanzimat Dönemi Tefsir Matbuatı ve Denetiminde Osmanlı Devlet Politikası

Türkiye innovasyon Haftası, İstanbul, Türkiye, 04 December 2014 - 07 February 2015, ss.1

Turkish Migration to Europe: A Theological Perspective

Turkish Migration to Europe: Projecting The Next 50 Years, London, İngiltere, 7 - 09 December 2012, ss.35

Form and Structure of Sura Maryam

Summer Academy on Literary and Historical Approaches to the Qur'an and the Bible,, İstanbul, Türkiye, 2 - 12 September 2007, ss.27-32

The Use of Biblical Materials in Interpretation of the Qur'an: Alusi's Theory of Israiliyat

British Society for Middle Eastern Studies Conference, Birmingham, İngiltere, 23 - 26 July 2006, ss.18

Religious Studies in Turkey: The Place of the Qur'an in Comparative Religions and Theological Islamic Studies- Past and Present

Theology and Religious Studies or Theology v Religious Studies?", Oxford, İngiltere, 6 - 07 July 2006, ss.27

"Interpreting the Qur'an Through Miniature Painting", The Qur'an Text, Interpretation and Translation Conference London University, School of Oriental and African Studies 10-12 November 2005 London (B.Yaman ile birlikte)

London University, School of Oriental and African Studies The Qur'an Text, Interpretation and Translation Conference, London, İngiltere, 10 - 12 October 2005, ss.5

Shihab al-Din al-Alusi (1802-1854): a Muslim Exegete from the 19th Century Ottoman-Iraq

EUROMES- BRISMES Conference, Durham, İngiltere, 12 - 16 September 2005, ss.20

İngiliz Oryantalist-Misyoner Literatüründe Kur’an ve Hz. Peygamber

VII. Kutlu Doğum Sempozyumu, Isparta, Türkiye, 19 April 2004, ss.239-244

Dünya Dinleri Kültürü Bölümü Çok Kültürlü Din Eğitimi

Türkiye'de Yüksek Din Eğitiminin Sorunları, Yeniden Yapılanması ve Geleceği Sempozyumu, Isparta, Türkiye, 16 - 17 October 2003, ss.599-602

Western Influences on Islamic Studies in Turkey

British Society For Middle Eastern Studies Conference, Exeter, İngiltere, 12 - 13 July 2003, ss.15

"Interdisciplinary Evaluation of Western Approaches to the Origin of the Qur'an'

University of Manchester, 1st Interdisciplinary Postgraduate Conference,, Manchester, İngiltere, 18 June 2003, ss.21

Batı İslam Araştırmalarına Göre Kur’an’ın Oluşumunda Peygamberin Rolü Meselesi

VI. Kutlu Doğum Sempozyumu,, Isparta, Türkiye, 21 April 2003, ss.97-100

Batı İslam Araştırmalarında Hıristiyan Polemiği

Oryantalizmi Yeniden Okumak: Batı İslam Araştırmaları Sempozyumu, Isparta, Türkiye, 12 - 13 May 2002, ss.391-397

Bible in Religious Studies in Turkey

British Society for Middle Eastern Studies Conference, Edinburgh, İngiltere, 15 - 18 July 2001, ss.7

Kitap & Kitap Bölümleri

Osmanlı'da Tefsir Dersi Gelenekleri: Saray- Tekke-Medrese

İlim Yayma Vakfı Kur'an Ve Tefsir Akademisi, İstanbul, 2018

İslam Araştırmaları ve Oryantalizm

Marmara M.Ü İlahiyat Fakültesi Yayınları Fakültesi Vakfı, İstanbul, 2016

Biographical Encyclopedia of Islamic Philosophy

Ibn Faris, Leeman O., Editör, Bloomsbury, London And Newyork, ss.243-244, 2015

Biographical Encyclopedia of Islamic Philosophy

al-Sirafi, Leeman, O., Editör, Bloomsbury,, London And Newyork, ss.461-462, 2015

Biographical Encyclopedia of Islamic Philosophy

al-Firuzabadi, Leeman, O., Editör, Bloomsbury, London And Newyork, ss.104-105, 2015

Tarihten Günümüze Kur'an’a Yaklaşımlar

Konulu Tefsir: Hedef İmkan ve Sınırları, Gökkır, B., Gökkır N., Kara, Ö., Abay, M., Yılmaz, N., Editör, Kur'an Ve Tefsir Akademisi, Ankara, ss.0-466, 2010

Tarihten Günümüze Kur'an İlimleri ve Tefsir Usulü

Meryem Suresi Kıssalarında Dil ve Üslup, Gökkır, B., Gökkır N., Kara, Ö., Abay, M., Yılmaz, N., Editör, Kur'an Ve Tefsir Akademisi, Ankara, ss.213-225, 2009

Ansiklopedide Bölümler

The Qur'an: An Encyclopedia,

Routledge, London And New York,, ss.707, 2006

The Qur'an: An Encyclopedia

Routledge, London And New York, ss.474 - 480, 2006

Diğer Yayınlar