Education Information

Education Information

 • 2008 - 2012 Doctorate

  İstanbul Üniversitesi, Communication faculty, Turkey

 • 2006 - 2008 Postgraduate

  Selçuk Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 2012 Doctorate

  Kentsel iletişim stratejisi oluşturmada reklam uygulamalarının rolü ve etkisi

  Istanbul University, Communication faculty, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım

 • 2008 Postgraduate

  Kamu kurumlarında halkla ilişkiler açısından yerel yönetim uygulamalarının algılanışı üzerine teorik ve uygulamalı bir çalışma

  Selcuk University, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Bölümü

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English