Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Çevrimiçi Şiddet: Bir Siber Zorbalık Alanı Olarak “Potinss” Örneği

Marmara İletişim Dergisi, ss.95-119, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sanal Uzamda Din

Diyanet Aylık Dergisi, ss.25-27, 2015 (Hakemsiz Dergi)

Sivil Toplum Örgütlerinde Stratejik iletişim Yönetimi

Mimar ve Mühendisler Grubu Dergisi, no.83, ss.82-84, 2015 (Hakemsiz Dergi)

Digital Communication Activities of Corporations in Context of Corporate Communications and Governance

Journal of Communication and Media Technologies, no.2, ss.61-77, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SOCIAL SHARING SITES AND PARTICIPATION: A STUDY ON ACADEMICS IN ISTANBUL

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi, ss.20-30, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sanal Uzamda Bireysel Temsil Şekli Olarak Avatarlar

International Congress on Media Studies, Antalya, Türkiye, 20 - 23 April 2016, ss.388-399

Representation Forms of Cities in New Media: an Analysis of the Examples of Bangkok, London, Paris and Istanbul’s Official Web Sites

V. Avrupa Sosyal ve Beşeri Bilimler Konferansı, St. Petersburg, Rusya, 11 - 14 September 2014, ss.75-84

Sanat Mekanları ve İletişim Bağlamında Müze İletişimi: Müzelerin Web Sitesi Kullanımı Üzerine Bir Değerlendirme

I. Uluslararası İletişim Bilimleri ve Medya Araştırmaları Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 12 - 15 May 2014

AN EXAMINATION THROUGH LEGAL ADVERTİSEMENT REGULATIONS IN TURKEY FROM AN ETHICAL PERSPECTIVE

II INTERNATIONAL CONFERENCE ONMEDIA ETHICS, İspanya, 1 - 04 April 2013, ss.169-180

Physical Sensing of Transforming Urban Space: Example of Beyazıt Square

ARCHHIST '13 - DAKAM, Türkiye, 1 - 04 April 2013, ss.474-485

Kentsel İletişim Bağlamında Eski ve Yeni Kent Algısı: İstanbul Tarihi Yarımada Örneği

Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, Konya, Türkiye, 1 - 04 June 2012, ss.5

Satın Aldıran Mizah yada Reklamda Mizahın Konumlandırılışı

Ulusal İletişim Kongresi - Gülmenin Arkeolojisi, Erzurum, Türkiye, 1 - 04 June 2011, ss.350-360

Kitap & Kitap Bölümleri

İletişim Çalışmaları 2016

Sosyal Medyaya Adaptasyon ve Yönetim Süreci: STK’ların Sosyal Medyayı Kullanım Amacı, Kazanımlar ve Kısıtlar Üzerine Bir Araştırma, Özgür A. Z. İşman A., Editör, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, ss.353-368, 2016

Halkla İlişkiler Uygulaması

Sosyal Medya, Mengü S. , Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.199-226, 2016

Online Reklamcılık

Köprü Kitapları, İstanbul, 2015

Dijitalleşen Din

Tıklama Kültürü ve Din: Cinsiyet Bağlamında Bir Değerlendirme (Instagram Örneği). , Mete Çamdereli, Betül Önay Doğan, Nihal Kocabay Şener , Editör, Köprü Yayıncılık, İstanbul, ss.247-288, 2015

Yeni Medya ve Reklam

Reklamda etik ilkelerin stratejik değeri ve hukuksal denetim yöntemi olarak özdenetimin önemi, Özkan, A., Tandaçgüneş, N., Doğan, B., Editör, Derin Yayınları, İstanbul, ss.1-22, 2015

Dijitalleşen Din

Dini Kimlik Biçimlenme Sürecinde İnternet, Çamdereli M., Önay Doğan B., Kocabay Şener N., Editör, Köprü Kitapları, İstanbul, ss.223-246, 2015

Handbook of Research on the Impact of Culture and Society on the Entertainment Industry

Advertisements as a Part of Entertainment Culture and Its Effects of City Culture, Öztürk G. , Editör, Igı Global, -, 2014

Medya ve Din

Karikatürlerde Dinin Temsil Biçimleri, Çamdereli M, Doğan B. Ö, Şener N. K., Editör, Köprü Kitapları, İstanbul, ss.127-163, 2014

Medya ve Din

Çevrimiçi Dinsel Nefret Söylemi, Çamdereli M. Kocabay Şener N. Önay Doğan B. , Editör, Köprü Yayınevi, İstanbul, ss.205-235, 2014

Gelenek ve Modern Arasında Bilgi ve Toplum

Kolektif Mekansal Belleğin Sürdürülebilirliği ve Sanal Kentsel Tanıtım, M. Hüseyin Mercan, Editör, Yedirenk Kitapları, İstanbul, ss.383-405, 2013

Polis ve Halkla İlişkiler

Emniyet Teşkilatında Halkla İlişkiler ve Yönetim Fonksiyonunun İşleyişine Genel Bir Bakış, Yıldız Dilek Ertürk, Editör, Kutup Yıldız Yayınları, İstanbul, ss.55-60, 2010