Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Sosyal medya üzerinden okurun değişimi ve bilgi güvenirliği

Erciyes İletişim Dergisi, vol.5, no.4, pp.371-385, 2018 (International Refereed University Journal)

Çevrimiçi Şiddet: Bir Siber Zorbalık Alanı Olarak “Potinss” Örneği

Marmara İletişim Dergisi, is.27, pp.95-119, 2017 (International Refereed University Journal)

Sanal Uzamda Din

Diyanet Aylık Dergisi, no.296, pp.25-27, 2015 (National Non-Refereed Journal)

Sivil Toplum Örgütlerinde Stratejik iletişim Yönetimi

Mimar ve Mühendisler Grubu Dergisi, pp.82-84, 2015 (National Non-Refereed Journal)

Digital Communication Activities of Corporations in Context of Corporate Communications and Governance

Journal of Communication and Media Technologies, no.2, pp.61-77, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Execution of Right to Information Act in the Context of Governance Applications in Turkey and Critics: Obstacles of Participation is Confidentiality

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.20, pp.48-66, 2013 (National Refreed University Journal)

SOCIAL SHARING SITES AND PARTICIPATION: A STUDY ON ACADEMICS IN ISTANBUL

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi, no.44, pp.20-30, 2013 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sanal Uzamda Bireysel Temsil Şekli Olarak Avatarlar

International Congress on Media Studies, Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2016, pp.388-399

Representation Forms of Cities in New Media: an Analysis of the Examples of Bangkok, London, Paris and Istanbul’s Official Web Sites

V. Avrupa Sosyal ve Beşeri Bilimler Konferansı, St. Petersburg, Russia, 11 - 14 September 2014, pp.75-84

Sanat Mekanları ve İletişim Bağlamında Müze İletişimi: Müzelerin Web Sitesi Kullanımı Üzerine Bir Değerlendirme

I. Uluslararası İletişim Bilimleri ve Medya Araştırmaları Kongresi, Kocaeli, Turkey, 12 - 15 May 2014

AN EXAMINATION THROUGH LEGAL ADVERTİSEMENT REGULATIONS IN TURKEY FROM AN ETHICAL PERSPECTIVE

II INTERNATIONAL CONFERENCE ONMEDIA ETHICS, Spain, 1 - 04 April 2013, pp.169-180

Physical Sensing of Transforming Urban Space: Example of Beyazıt Square

ARCHHIST '13 - DAKAM, Turkey, 1 - 04 April 2013, pp.474-485

Satın Aldıran Mizah yada Reklamda Mizahın Konumlandırılışı

Ulusal İletişim Kongresi - Gülmenin Arkeolojisi, Erzurum, Turkey, 1 - 04 June 2011, pp.350-360

Books & Book Chapters

Dijital Hikaye Anlatımı

in: Dijital İletişimde Güncel Konular, Pınar Aslan, Editor, Eğitim Kitabevi, Konya, pp.45-80, 2020

Sosyal Medyaya Adaptasyon ve Yönetim Süreci: STK’ların Sosyal Medyayı Kullanım Amacı, Kazanımlar ve Kısıtlar Üzerine Bir Araştırma

in: İletişim Çalışmaları 2016, Özgür A. Z. İşman A., Editor, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, pp.353-368, 2016

Sosyal Medya

in: Halkla İlişkiler Uygulaması, Mengü S. , Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.199-226, 2016

Online Reklamcılık

Köprü Kitapları, İstanbul, 2015

Dini Kimlik Biçimlenme Sürecinde İnternet

in: Dijitalleşen Din, Çamdereli M., Önay Doğan B., Kocabay Şener N., Editor, Köprü Kitapları, İstanbul, pp.223-246, 2015

Advertisements as a Part of Entertainment Culture and Its Effects of City Culture

in: Handbook of Research on the Impact of Culture and Society on the Entertainment Industry, Öztürk G. , Editor, Igı Global, -, 2014

Çevrimiçi Dinsel Nefret Söylemi

in: Medya ve Din, Çamdereli M. Kocabay Şener N. Önay Doğan B. , Editor, Köprü Yayınevi, İstanbul, pp.205-235, 2014

Kolektif Mekansal Belleğin Sürdürülebilirliği ve Sanal Kentsel Tanıtım

in: Gelenek ve Modern Arasında Bilgi ve Toplum, M. Hüseyin Mercan, Editor, Yedirenk Kitapları, İstanbul, pp.383-405, 2013

Emniyet Teşkilatında Halkla İlişkiler ve Yönetim Fonksiyonunun İşleyişine Genel Bir Bakış

in: Polis ve Halkla İlişkiler, Yıldız Dilek Ertürk, Editor, Kutup Yıldız Yayınları, İstanbul, pp.55-60, 2010