Scientific Activities

Activities in Scientific Journals

  • 2009 - 2014 İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi

    Assistant Editor