Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Distractions osteogenesis of mandible

Dişhekimliği Dergisi, no.8, pp.32-37, 2001 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

BOTULINUM TOXIN APPLICATIONS IN MAXİLLOFACİAL SURGERY

TURKISH ASSOCIATION OF ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY 26th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS, Girne, Cyprus (Kktc), 28 April - 02 May 2019, pp.122-131

İmmediat implantasyon tekniği ve faydaları

TAOMS 25. Uluslararası Bilimsel Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 13 - 17 May 2018, pp.27

A case of aspergillus and antral pseudocyst in maxillary sinus

TAOMS 25th International scientific congress, Girne, Cyprus (Kktc), 13 - 17 May 2018, pp.307

Peripheral cemento-ossifying; a case report

TAOMS 25th International scientific congress, Girne, Cyprus (Kktc), 13 - 17 May 2018, pp.534

Ameloblastic Fibroma: A Case Report.

Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery 24th İnternational Scientific Congress, Muğla, Turkey, 23 - 27 May 2017, pp.223

Üç hemimaksillektomi hastasının zigomatik ve dental implant destekli hareketli protezler ile rehabilitasyonu

Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery 24th İnternational Scientific Congress, Muğla, Turkey, 23 - 27 May 2017, pp.218

Arthrocentesis İşleminde İki Farklı Anestezi Tekniğinin Hasta Konforuna Etkilerinin Değerlendirilmesi

Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery 24th İnternational Scientific Congress, Muğla, Turkey, 23 - 27 May 2017, pp.170

Alveol Kret Ogmentasyonunu Takiben All-on-four İmplant Tedavisi ve İmmediate Yüklenmesi: Olgu Sunumu

Turkish Association of Oral and Maxillofacial Surgery 24th İnternational Scientific Congress, Muğla, Turkey, 23 - 27 May 2017, pp.168

Rapid treatment option, alternative technique, zygomatic implants

Türk oral ve maksillofasiyal cerrahi derneği 13. Bilimsel sempozyumu., Trabzon, Turkey, 23 - 26 October 2015, pp.19

Arteriovenous malformation of the tongue: case report

21st TAOMS International scientific congress, Muğla, Turkey, 18 - 22 May 2014, pp.99

Use of zygomatic implants for rehabilitation of severe atrophied posterior maxilla

ACBID 2013, 7th international congress, Antalya, Turkey, 29 May - 02 June 2013, pp.35

Hydrogel applications in guided bone regeneration

ACBID 2013, 7th international congress, Antalya, Turkey, 29 May - 02 June 2013, pp.114

Evaluating vascular abnormalities with different radiologic techniques

ACBID 2013, 7th international congress, Antalya, Turkey, 29 May - 02 June 2013, pp.114

Modifiye palatal ada flebi tekniği ile oroantral açıklık kapatılması.

Türk oral ve maksillofasiyal cerrahi derneği 18. Uluslararası 1.6 Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 06 October 2011, pp.108

Arsenik nekrozu sonucunda meydana gelen oroantral fistül: Olgu sunumu

Türk oral ve maksillofasiyal cerrahi derneği 18. Uluslararası Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 06 October 2011

BMP’lerin Osteoblast Hücre Kültüründe VEGF Ca, Pi Ve NO Düzeylerine Etkileri

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 15. Uluslararası Kongresi, Antalya, Turkey, 29 October - 02 November 2008, pp.77

Bir İlaca Bağlı Agranülositoz Vakası

Oral Cerrahi Derneğinin 8. Uluslar arası Bilimsel Kongresi, Muğla, Turkey, 12 - 15 May 2008

Yumuşak doku cerrahisinde lazer kullanımı

Türk dişhekimliğinde laser derneği kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 27 October 2007, pp.36

Temporomandibuler eklem hastalıklarının tedavisinde cerrahi yaklaşımlar

Oral cerrahi derneğinin 6., Protez akademisi ve Gnatoloji derneğinin 7. Ulusal Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 23 - 28 May 2004, pp.13

Books & Book Chapters

Oral İmplant Uygulamalarında Otojen Blok Greft Kullanımı

in: Aşırı Rezorbe Kretlerde İmplant Destekli Sabit Çene Rehabilitasyonu : Greftli ve Greftsiz Çözümler - 2022, Prof. Dr. Serhat YALÇIN, Editor, Turkiye Klinikleri, Ankara, pp.48-52, 2022

Trigeminal Nevralji

in: Multidisipliner Prensiplerle Oral Diagnoz, Prof. Dr. İlknur Özcan, Editor, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.693-704, 2022

Maksillofasiyal Travmalarda Kullanılan İnternal Fiksasyon Yöntemleri

in: Turkiye Klinikleri Oral and Maxillofacial Surgery - Special Topics ÇENE-YÜZ KIRIKLARI, Prof. Dr. Ayfer KAYNAR, Editor, Turkiye Klinikleri, Ankara, pp.35-42, 2022

COVID-19 Pandemisi ve Normalleşme Sürecinde Ağız Diş Çene Cerrahisi Uygulamalarında Alınması Gereken Önlemler ve Tedavi Öncelikleri

in: Dis Hastaliklari ve COVID-19, prof. Dr. Gülnur Emingil, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, İstanbul, pp.1-8, 2020 Sustainable Development

sürmüş dişlerin çekimi

in: ağız diş ve çene cerrahisi akıl notları, Prof. Dr. Gülsüm Ak, Editor, Güneş Kitabevi, İstanbul, pp.1-11, 2020

Östrojenin Temporomandibular Eklem Bozukluklarındaki Rolü

in: Temporomandibular Eklem., Ayfer Kaynar, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, İstanbul, pp.6-10, 2019

Oral kemik kavitelerinde trombosit konsantrasyonlarının kullanımı

in: Oral ve Maksillofasiyal Cerrahide Trombosit Konsantrasyonlarının Kullanımı. 1. Baskı, Ayşegül Apaydın, Editor, Türkiye Türkiye Klinikleri Yayınevi, İstanbul, pp.14-18, 2019

Evaluation and Management of Mandibular Fracture

in: Trauma in Dentistry, Serdar Gözler, Editor, İntechopen, Londra, pp.1-16, 2019