Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Social, Cultural, Emotional Intelligence and Entrepreneurial Intention: A Research on Generation Z

JOURNAL OF ORGANIZATIONAL BEHAVIOR REVIEW, vol.1, no.1, pp.1-21, 2021 (International Refereed University Journal)

Tükenmişlik Sendromu Yaşayan Stajyerlere Yönelik Bir Örnek Olay İncelemesi

İŞTE DAVRANIŞ DERGİSİ, vol.1, no.1, pp.21-31, 2021 (National Refreed University Journal)

The Role of Self-Efficacy on Perceived Stress and Depression Level: A Research on Bachelor Degree Students

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.35, no.1, pp.45-58, 2021 (National Refreed University Journal)

THE PSYCHOSOCIAL ANTECEDENTS OF THE ACCOUNTING DIGITAL TRANSFORMATION OF THE COMPANIES: A MODEL PROPOSAL IN TERMS OF THE TECHNOLOGY ACCEPTANCE THEORY

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.1, pp.36-55, 2020 (International Refereed University Journal)

Muhasebe Alanında Şirketlerin Dijital Dönüşümünün Psikososyal Öncülleri: Teknoloji Kabul Teorisi Üzerine Bir Model Önerisi

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.13, pp.36-55, 2020 (National Refreed University Journal)

A QUALITATIVE RESEARCH ON THE PSYCHOLOGICAL AND SOCIAL ANTECEDENTS AND CONSEQUENCES OF MOBBING

The Journal of International Social Research, vol.13, no.70, pp.1023-1030, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

DEDİKODU MEKANİZMASININ PSİKOSOSYAL ÖNCÜLLERİ VE SONUÇLARI: ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA

ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, vol.12, no.66, pp.1138-1145, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

SINIR ÖTESİNDE ÇALIŞMA MOTİVASYONLARI VE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİAÇISINDAN BAĞIMLI VE BAĞIMSIZ ULUSLARARASI ÇALIŞANLAR

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.10, no.3, pp.36-48, 2018 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

RE-THINKING THE GROWTH STRATEGY DURING AND AFTER COVID-19 PROCESS. MUSIC INDUSTRY EXAMPLE

INTERNATIONAL BLACK SEA COASTLINE COUNTRIES SYMPOSIUM-V, Giresun, Turkey, 28 - 30 April 2021, vol.1, pp.1-21 Sustainable Development

IS DISTANCE EDUCATION A BETTER IDEA? THE OPINIONS OF PHD STUDENTS ON DISTANCE EDUCATION

3. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER VE EĞİTİM BİLİMLERİ SEMPOZYUMU, Elazığ, Turkey, 10 - 11 April 2021, vol.1, pp.1-21

Books & Book Chapters

ÖRGÜTLERDE GÜÇ VE POLİTİKA

in: ÖRGÜTLERDE GÜÇ VE POLİTİKA, DR. EYÜP BAYRAM ŞEKER, Editor, Eğitim Kitabevi, Ankara, pp.1-21, 2021

STRES VE STRESIN YÖNETIMI: KAVRAMSAL BIR ANALIZ

in: STRES VE STRESiN YÖNETiMi: KAVRAMSAL BiR ANALiZ, Doç. Dr. Erdem Sarıkaya, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.593-605, 2020

in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Akademik Çalışmalar -II, Dr. Öğr. Üyesi Hasan Selim Kıroğlu, Editor, GECE KİTABEVİ, Ankara, pp.121-133, 2020

Sağlık Yönetiminde Davranışsal Meseleler

in: Sağlık Yönetiminde Karar Verme 1, Emrah Önder, Bahadır Fatih Yıldırım, Editor, Dora Kardes Kitap Ve Yayıncılık, Ankara, pp.24-34, 2018