Arş.Gör.

Damla AKAR


İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

Kişilerarası İletişim Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Radyo Televizyon Ve Sinema, Türkiye

2014 - 2017

2014 - 2017

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla İlişkiler, Türkiye

2008 - 2013

2008 - 2013

Lisans

Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım, Türkiye

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2016

2016

Sosyal Medya Uzmanlık Eğitimi

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Kariyer Akademi

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Kitle İletişimi ve Araçları, Halkla İlişkiler, İletişim Bilimleri

Akademik Unvanlar / Görevler

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Bölümü

Yönetimsel Görevler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

Filmlerin Tanıtımında Halkla İlişkiler Aracı Olarak Instagram Kullanımı: Ayla Filmi Örneği

AKAR D.

Akdeniz İletişim Dergisi, sa.29, ss.95-109, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2017

2017

The Use Of The Social Media Tools Of The TRT Belgesel Channel

PARLAYANDEMİR G. , AKAR D.

International Symposium of New Media From the Past to the Future, İstanbul, Türkiye, 10 - 15 Mayıs 2017, ss.21

2015

2015

Kriz Dönemlerinde “Duygusal Emek” Davranışının Ortaya Konulmasına İlişkin Bir İnceleme: Bir Saha Çalışması

TOSYALIOĞLU D.

1. Ulusal Toplumsal ve Kuramsal Çatışmalar/Çözümler Kongresi, Düzce, Türkiye, 8 - 10 Ekim 2015, ss.277-289

Kitap & Kitap Bölümleri

2021

2021

An Assessment Based on the Siege of Digital Labor and Generation Z

Akar D.

Digital Siege, Sevimece Karadoğan Doruk,Seda Mengü,Ebru Ulusoy, Editör, Istanbul University Press, İstanbul, ss.195-209, 2021

2018

2018

Cinema and Social Media: Role of Media in Movie Publicities in Turkish Cinema Industry

Aytekin M. , Akar D.

Handbook of Research on Examining Cultural Policies Through Digital Communication, Önay Doğan,B.,Gül Ünlü,D., Editör, Igı Global Publications, New York, ss.1-30, 2018

Bilimsel Danışmanlıklar

2016 - 2016

2016 - 2016

Kurum veya Organizasyonlar İçin Yapılan Danışmanlık

Azarnegari Sergisi

İstanbul Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Bölümü, TürkiyeKongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

2017

2017

International Symposium of New Media From the Past to the Future

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2016

2016

Yerel Medya Bağımlılık Farkındalık Eğitimi

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2016

2016

14th Communication in the Millenium Symposium

Katılımcı

İstanbul-Türkiye