Res. Asst. PhD Damla AKAR


Communication faculty, Public Relations and Publicity Department

Department of Interpersonal Communication


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Mass Communications and Mass Media, Public Relations, Communication Sciences

Metrics

Publication

12

Project

1

Open Access

2

Education Information

2017 - 2023

2017 - 2023

Doctorate

Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Radyo Televizyon Ve Sinema, Turkey

2014 - 2017

2014 - 2017

Postgraduate

Marmara University, Institute Of Social Sciences, Halkla İlişkiler, Turkey

2008 - 2013

2008 - 2013

Undergraduate

Marmara University, Faculty Of Communication, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım, Turkey

Certificates, Courses and Trainings

2016

2016

Sosyal Medya Uzmanlık Eğitimi

Education Management and Planning

Kariyer Akademi

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Mass Communications and Mass Media

Public Relations

Communication Sciences

Academic Titles / Tasks

2014 - Continues

2014 - Continues

Research Assistant

Istanbul University, Communication faculty, Public Relations and Publicity Department

Managerial Experience

2022 - Continues

2022 - Continues

Af Komisyonu Üyesi

Istanbul University, Communication Faculty, Public Relations and Publicity Department

2022 - Continues

2022 - Continues

Fakülte Kurulu Kalite Yönetim Temsilcisi

Istanbul University, Communication Faculty, Public Relations and Publicity Department

2019 - Continues

2019 - Continues

Çift Ana Dal-Yan Dal Komisyonu Komisyon Üyeliği

Istanbul University, Communication Faculty, Public Relations and Publicity Department

2019 - Continues

2019 - Continues

Erasmus Öğrenci Sorumlusu

Istanbul University, Communication Faculty, Public Relations and Publicity Department

2019 - Continues

2019 - Continues

Ders Programı ve Sınav Programı Hazırlama Komisyon Üyesi

Istanbul University, Communication Faculty, Public Relations and Publicity Department

2020 - 2022

2020 - 2022

Sosyal Medya Komisyonu Üyesi

Istanbul University, Communication Faculty, Public Relations And Publicity Department

Non Academic Experience

2013 - 2014

2013 - 2014

Medya İlişkileri Uzmanı

Bilgiodası Medya Veritabanı ve İletişim Platform Hizmetleri

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

Türkiye’de Yayınlanan Dramalarda Kadın Kimliğinin Temsili

Akar D., Ünlü T. T.

ICOMS ULUSLARARASI İLETİŞİM BİLİMLERİ SEMPOZYUMU , Sakarya, Turkey, 28 - 29 November 2022, pp.137

2017

2017

The Use Of The Social Media Tools Of The TRT Belgesel Channel

PARLAYANDEMİR G., AKAR D.

International Symposium of New Media From the Past to the Future, İstanbul, Turkey, 10 - 15 May 2017, pp.21

2015

2015

Kriz Dönemlerinde “Duygusal Emek” Davranışının Ortaya Konulmasına İlişkin Bir İnceleme: Bir Saha Çalışması

TOSYALIOĞLU D.

1. Ulusal Toplumsal ve Kuramsal Çatışmalar/Çözümler Kongresi, Düzce, Turkey, 8 - 10 October 2015, pp.277-289

Books & Book Chapters

2023

2023

Kurumsal İmaj Yönetiminde Halkla İlişkiler Aracı Olarak Instagram Kullanımı: Kadıköy Belediyesi Örneği

Akar D.

in: Yeni Medya ve Halkla İlişkiler - Kavramsal Çerçeve ve Uygulama Örnekleriyle, Esra Büdün Aydın, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.101-118, 2023

2022

2022

Akar D.

in: , Dr. Korhan Mavnacıoğlu, Editor, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, pp.75-92, 2022

2021

2021

Instagram’da “Öteki” Erkekler ve Kadınlar: Toplumsal Cinsiyetin Yeniden İnşasında Kimliğin Alımlanması

Akar D., Keskin S.

in: Kültürel Çalışmalar Perspektifinden Toplumsal Cinsiyetin Alımlanması, Seçkin Özmen,Gizem Parlayandemir, Editor, Kriter Yayınevi, İstanbul, pp.213-238, 2021

2021

2021

An Assessment Based on the Siege of Digital Labor and Generation Z

Akar D.

in: Digital Siege, Sevimece Karadoğan Doruk,Seda Mengü,Ebru Ulusoy, Editor, Istanbul University Press, İstanbul, pp.195-209, 2021

2018

2018

Cinema and Social Media: Role of Media in Movie Publicities in Turkish Cinema Industry

Aytekin M., Akar D.

in: Handbook of Research on Examining Cultural Policies Through Digital Communication, Önay Doğan,B.,Gül Ünlü,D., Editor, Igı Global Publications, New York, pp.1-30, 2018

Supported Projects

2020 - 2020

2020 - 2020

Project Supported by Other Official Institutions

Yolcu E. (Executive), Yolcu Ö., Kaya Erdem B., Arda Ö., Gül Ünlü D., Akar D., et al.

Scientific Consultations

2016 - 2016

2016 - 2016

Scientific Consultancy

Azarnegari Sergisi

Istanbul University, Communication Faculty, Public Relations and Publicity Department, TurkeyCongress and Symposium Activities

01 May 2017 - 01 May 2017

01 May 2017 - 01 May 2017

International Symposium of New Media From the Past to the Future

Attendee

İstanbul-Turkey

01 December 2016 - 01 December 2016

01 December 2016 - 01 December 2016

Yerel Medya Bağımlılık Farkındalık Eğitimi

Attendee

İstanbul-Turkey

01 May 2016 - 01 May 2016

01 May 2016 - 01 May 2016

14th Communication in the Millenium Symposium

Attendee

İstanbul-Turkey