Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Filmlerin Tanıtımında Halkla İlişkiler Aracı Olarak Instagram Kullanımı: Ayla Filmi Örneği

Akdeniz İletişim Dergisi, ss.95-109, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The Use Of The Social Media Tools Of The TRT Belgesel Channel

International Symposium of New Media From the Past to the Future, İstanbul, Türkiye, 10 - 15 Mayıs 2017, ss.21

Kriz Dönemlerinde “Duygusal Emek” Davranışının Ortaya Konulmasına İlişkin Bir İnceleme: Bir Saha Çalışması

1. Ulusal Toplumsal ve Kuramsal Çatışmalar/Çözümler Kongresi, Düzce, Türkiye, 8 - 10 October 2015, ss.277-289

Kitap & Kitap Bölümleri

Handbook of Research on Examining Cultural Policies Through Digital Communication

Cinema and Social Media: Role of Media in Movie Publicities in Turkish Cinema Industry, Önay Doğan, B., Gül Ünlü, D., Editör, Igı Global Publications, Usa, ss.1-30, 2018