Doç.Dr.

Ebru DEMİRCİ


Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi

Ulaştırma ve Lojistik Bölümü

Lojistik Anabilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2004 - 2010

2004 - 2010

Doktora

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Finans Anabilim Dalı, Türkiye

2002 - 2004

2002 - 2004

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Finans Anabilim Dalı, Türkiye

1997 - 2002

1997 - 2002

Lisans

İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İngilizce İşletme, Türkiye

Yaptığı Tezler

2010

2010

Doktora

Enerji Vadeli İşlemleri ve Türkiye’de Elektirk Piyasasına Yönelik Bir Uygulama

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Finans Bilim Dalı

2002

2002

Yüksek Lisans

Faizin vade yapısı teorileri ve Türkiye’deki faizin vade yapısının kesitsel olarak incelenmesi

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Finans Bilim Dalı

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2015

2015

Eğiticinin Eğitimi

Eğitim Yönetimi ve Planlama

İstanbul Üniversitesi

2012

2012

Spatial Econometrics

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Istanbul University School of Business Administration Summer school

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İktisat, Finans Ekonomisi, İşletme, Finansman, Lojistik Yönetimi, Finansal Piyasalar ve Yatırım Yönetimi

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi, Ulaştırma Ve Lojistik Yönetimi

2014 - 2018

2014 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

İstanbul Üniversitesi, Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi, Ulaştırma ve Lojistik Bölümü

2002 - 2014

2002 - 2014

Araştırma Görevlisi Dr.

İstanbul Üniversitesi, Ulaştırma Ve Lojistik Yüksekokulu, Ulaştırma Ve Lojistik Yönetimi

Yönetimsel Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Dekan Yardımcısı

İstanbul Üniversitesi, Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi, Ulaştırma Ve Lojistik

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Erişilebilir Ulaşım

Lisans

Lisans

Enerji Lojistiği

Lisans

Lisans

Lojistik Yönetimine Giriş

Lisans

Lisans

yolcu taşımacılığı

Lisans

Lisans

Sürdürülebilir ve Yeşil Lojistik

Lisans

Lisans

Finansal Yönetim

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Sürdürülebilir ve Yeşil Lojistik

Lisans

Lisans

Mikro Ekonomi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Enerji Lojistiği

Lisans

Lisans

Ulaştırma Ekonomisi

Lisans

Lisans

ULUSLARARASI FİNANSMAN

Lisans

Lisans

Sürdürülebilir ve Yeşil Lojistik

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2012

2012

Joint dynamics of foreign exchange and stock markets in emerging Europe

Uelkue N., Demirci E.

JOURNAL OF INTERNATIONAL FINANCIAL MARKETS INSTITUTIONS & MONEY, cilt.22, ss.55-86, 2012 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2017

2017

Banka Performansının TOPSIS-M Uygulaması İle Değerlendirilmesi

YILDIRIM B. F. , DEMİRCİ E.

Priene Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.1, ss.35-48, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2015

2015

Uluslararası ortaklık yapısının hisse senedi getirisi üzerindeki etkisi: Borsa İstanbul uygulaması

DEMİRCİ E. , şahin s.

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.11, ss.93-105, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2011

2011

Endeks Getirisi Yönünün İkili Sınıflandırma Yöntemiyle Tahmin Edilmesi: İMKB-100 Endeksi Örneği

ÖZDEMİR A. K. , TOLUN S. , DEMİRCİ E.

Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.4, ss.45-59, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2009

2009

İMKB hisse senedi getiri aralığı ve yatırım ufku

DEMİRCİ E. , Gümrah Ü.

İşletme Fakültesi Dergisi, cilt.38, ss.184-196, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Karayolu Yatırımlarının Ekonomik Etkileri

DEMİRCİ E. , Cebeci M. S.

2. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi, Sakarya, Türkiye, 22 - 23 Kasım 2019, ss.0-2

2018

2018

Havayolu Taşımacılığının Küresel Rekabet İle İlişkisinin İncelenmesi

KUZU YILDIRIM S. , DEMİRCİ E.

2. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi, Sakarya, Türkiye, 22 - 24 Kasım 2018, ss.0-1

2018

2018

Üniversite Kampüsleri Erişilebilirliğinin Analitik Hiyerarşi Prosesi ve Topsis Yöntemleri ile Bütünleşik olarak Analizi: İstanbul Örneği

DEMİRCİ E. , Cebeci M. S.

Dünden Bugüne Engellilik Engellilik Araştırmaları Konferansı, İstanbul, Türkiye, 15 - 16 Kasım 2018, ss.24

2018

2018

The Analysis Of Increase In Accessibility To Intelligent Transportation Applications System For The Elderly And Disabled People

DEMİRCİ E. , Cebeci M. S.

1. International Conference On Intelligent Transportation Systems BANU – ITSC, Balıkesir, Türkiye, 18 - 21 Nisan 2018, ss.32-47

2017

2017

ELECTRICITY CONSUMPTION FORECASTING IN TURKEY USING GREY PREDICTION GM (1,1) MODEL

DEMİRCİ E. , Yıldırım B. F.

3RD INTERNATIONAL CONGRESS on SOCIAL AND ECONOMIC SCIENCES, Atina, Yunanistan, 15 - 19 Kasım 2017, ss.37

2016

2016

Banka Performansının TOPSIS-M Yöntemi ile Değerlendirilmesi

YILDIRIM B. F. , DEMİRCİ E.

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 36. Ulusal Kongresii, İzmir, Türkiye, 13 - 15 Temmuz 2016, cilt.0, no.0, ss.135

2014

2014

Future of Islamic Banking in Turkey

DEMİRCİ E.

Global Business Conference, Dubrovnik, Hırvatistan, 1 - 04 Ekim 2014, ss.87 Creative Commons License

2010

2010

The effect of oil price volatility on the stock exchange transportation index

Kıyılar M., Sarıoğlu S. E. , DEMİRCİ E.

8. International Logistics and Supply Chain Congress, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2010, ss.161-167

2008

2008

Bursiyerlerin Genetik Algoritma Tekniği Yardımı Ile Seçimi

KÜÇÜK B., DEMİRCİ E. , KESKİNTÜRK T. , KÜÇÜK ÇIRPIN B.

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 28. Ulusal Kongresi, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Temmuz 2008, ss.1-5

2008

2008

Bursiyerlerin Genetik Algoritma Tekniği Yardımı ile Seçimi

KÜÇÜK ÇIRPIN B. , DEMİRCİ E. , KESKİNTÜRK T.

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 28. Ulusal Kongresi, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2008, ss.1-5 Creative Commons License

2008

2008

İyi Çeşitlendirilmiş Portföy Büyüklüğünün Genetik Algoritma Tekniği Kullanılarak İncelenmesi

KESKİNTÜRK T. , DEMİRCİ E.

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 28. Ulusal Kongresi, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2008, ss.1-6 Creative Commons License

2007

2007

Effects of the Fluctuations in International Crude Oil Prices on Strategies of the Tanker Charterers and Cargo Owners

DERİNDERE KÖSEOĞLU S. , DEMİRCİ E.

Effects of the Fluctuations in International Crude Oil Prices on Strategies of the Tanker Charterers and Cargo Owners, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2007, ss.199-205

2007

2007

İhmal Edilmiş Hisse Senedi Etkisi Anomalisi

Hepşen A. , DEMİRCİ E.

11. Ulusal Finans Sempozyumu, Zonguldak, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2007, ss.338-353

2007

2007

Portföy Büyüklüğü ve İyi Çeşitlendirilmiş Portföy Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

DEMİRCİ E. , KESKİNTÜRK T.

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 27. Ulusal Kongresi, İzmir, Türkiye, 1 - 04 Temmuz 2007, ss.1380-1384 Creative Commons License

2007

2007

Bursiyerlerin Analitik Hiyerarşi Prosesi(AHP) Yardımı ile Seçimi

DEMİRCİ E. , Küçük B., KÜÇÜK ÇIRPIN B.

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği (YA/EM), İzmir, Türkiye, 1 - 04 Temmuz 2007, ss.6

2007

2007

Portföy Büyüklüğü ve iyi çeşitlendirilmiş portföy arasındaki ilişkinin incelenmesi

DEMİRCİ E. , Keskintürk T.

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği (YA/EM), İzmir, Türkiye, 1 - 04 Temmuz 2007, ss.1-6

2007

2007

Ham petrol fiyatlarının Türkiye’deki cari açığa etkisinin incelenmesi

DEMİRCİ E. , Er Ş.

Türkiye Ekonomik ve İstatistik Ulusal Kongresi, Malatya, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2007, ss.1-12

2006

2006

Employment and Investment Relation in Turkey: A Cointegration Analysis

DEMİRCİ E. , Ata B.

Applied Statistics, Slovenya, 1 - 04 Eylül 2006, ss.16-17

2006

2006

Oil Prices, GDP, Inflation in Turkey: A Vector Autoregression Analysis

DEMİRCİ E. , Er Ş.

Applied Statistics, Slovenya, 1 - 04 Eylül 2006, ss.34-35

2006

2006

Portföy Seçiminde Ortalama-Varyans Modelinin Melez Algoritma İle Çözümü

DEMİRCİ E. , Keskintürk T.

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 26. Ulusal Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 1 - 04 Temmuz 2006, ss.454-457

2005

2005

Portföy Seçiminde Markowitz Modeli için Genetik Algoritma Yaklaşımı

DEMİRCİ E. , KESKİNTÜRK T. , Ömeroğlu S.

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 25. Ulusal Kongresi, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 Haziran 2005, ss.1 Creative Commons License

2005

2005

Portföy seçiminde Markovitz modeli için genetik algoritma yaklaşımı

DEMİRCİ E. , keskintürk t. , Ömeroğlu B.

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 25. Ulusal Kongresi, İstanbul, Türkiye, 1 - 03 Haziran 2005, ss.41

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Journal of Transportation and Logistics

Editör

Bilimsel Hakemlikler

Ocak 2018

Ocak 2018

Cogent Business and Management

SCI Kapsamındaki Dergi

Ödüller

Temmuz 2012

Temmuz 2012

''III. Akademik Çalışmaların Değerlendirilmesine Yönelik Yarışma''

T.C. merkez bankasıAtıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 28

h-indeksi (WOS): 1