Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

The Effects of Dextrose Prolotherapy in Symptomatic Knee Osteoarthritis: A Randomized Controlled Study.

Journal of alternative and complementary medicine (New York, N.Y.), vol.26, no.5, pp.409-417, 2020 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier identifier

PREDICTORS OF FUNCTIONAL BALANCE IN OLDER ADULTS LIVING IN A COMMUNITY

TURKISH JOURNAL OF GERIATRICS-TURK GERIATRI DERGISI, vol.21, no.3, pp.304-312, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Turkish Translation and Adaptation of Foot Function Index in Patients with Plantar Fasciitis

TURKIYE FIZIKSEL TIP VE REHABILITASYON DERGISI-TURKISH JOURNAL OF PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION, vol.60, pp.212-222, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Health and Labour Questionnaire: Turkish Adaptation for Ankylosing Spondylitis

TURKIYE FIZIKSEL TIP VE REHABILITASYON DERGISI-TURKISH JOURNAL OF PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION, vol.58, no.3, pp.204-211, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Parkinson's Disease and Rehabilitation

TURKIYE FIZIKSEL TIP VE REHABILITASYON DERGISI-TURKISH JOURNAL OF PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION, vol.57, no.1, pp.38-44, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ankilozan spondilitli hastalarda fibromiyalji: Sıklığı ve karakteristik özellikleri

ULUSLARARASI KATILIMLI TÜRK ROMATOLOJİ E-KONGRE 2020, İstanbul, Turkey, 13 - 15 November 2020, pp.77 Creative Commons License

FIBROMİYALJİ HASTALARINDA MAJOR OZON OTOHEMOTERAPİ: PİLOT ÇALIŞMA

ULUSLARARASI KATILIMLI TÜRK ROMATOLOJİ E-KONGRE 2020, İstanbul, Turkey, 13 - 15 November 2020, pp.55 Sustainable Development

The Impact of Ankylosing Spondylitis on Work Productivity in Patients with Paid Work.

The 78th American Academy of Physical Medicine and Rehabilitation Annual Assembly and Technical Exhibition (AAPM&R 2016), United States Of America, pp.404

Denosumab is effective among patients with postmenopausal osteoporosis regardless of prior fracture status.

13th Mediterranean Congress of Physical & Rehabilitation Medicine, Marrakesh, Morocco, 7 - 10 November 2019, pp.40

Diz Osteoartritli Hastalarda Dekstroz Proloterapinin Uygulanması

Uluslararası Katılımlı 27. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 21 April 2019, pp.73

Fibromiyaljisi Olan Kadın Hastalarda Medikal Tedavinin Santral Sensitizasyon Üzerindeki Etkinliği: Pilot Çalışma.

Uluslararası Katılımlı 27. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi., Antalya, Turkey, 17 - 21 April 2019, pp.62

Omuz Sıkışma Sendromu Olan Hastalarda Ultrason Tedavisinin Ağrı ve Fonksiyonel Durum Üzerindeki Etkinliği

Uluslararası Katılımlı 27. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 21 April 2019

Kronik Non-Spesifik Bel Ağrısında Dekstroz Proloterapinin Etkinliği

Uluslararası Katılımlı 27. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 21 April 2019

Olgu Sunumu: Nadir Bir Sendrom: Kamptodaktili-Artropati-Coxa Vara-Perikardit Sendromu

Uluslararası Katılımlı 27. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 21 April 2019, pp.193

Vertigo Polikliniğine Başvuran Hastaların Demografik ve Klinik Özellikleri

Uluslararası Katılımlı 27. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi., Antalya, Turkey, 17 - 21 April 2019, pp.7

Vertigolu Hastada Sık Görülen Ancak Nadiren Tanı Konulan Bir Neden: Vestibüler Migren

Uluslararası Katılımlı 27. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 17 - 21 April 2019, pp.8

Polinöropatinin Nadir Bir Sebebi: Vaskulitik Polinoropati Olgu Sunumu.

Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi., Antalya, Turkey, 20 - 24 March 2019, pp.131

Spinal Subdural Ampiyem Sonucu Oluşan Parapleji: Olgu Sunumu

6.Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi, Ankara, Turkey, 8 - 11 November 2018, pp.109

The effects of whole-body vibration and high impact aerobic training on bone metabolism and fall risk in postmenopausal women.

The American Society for Bone and Mineral Research Annual Meeting (ASBMR 2012), Minneapolis, United States Of America, 12 - 15 October 2012, pp.27 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Ayak ve ayak bileği sorunlarında cihazlama, uygun ayakkabı seçimi

in: Ayak ve Ayak Bileği Ağrıları Tanı ve Tedavisi, Cerrahoğlu ABL, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.104-114, 2020

Ayak ve ayak bileği biyomekaniği ve fonksiyonel anatomisi

in: Ayak ve Ayak Bileği Ağrıları Tanı ve Tedavisi, Cerrahoğlu ABL, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.6-14, 2020

Osteoporoz

Türkiye Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, 2019

Osteoporozda tarama ve tedavi kararını nasıl verelim?

in: Osteoporoz - 2019, Sindel D, Şen Eİ, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.61-70, 2019

Osteoporozda Klinik Bulgular ve Görüntüleme

in: Romatoloji, Ataman Ş, Bodur H, Editor, Trasd, Online, pp.1-23, 2019