Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bir Moda Sözcük ya da Sinemanın Geleceği: Dikey Sinemanın Olanakları ve Limitleri

5th International Cultural Informatics & Communication Media Studies Conference, Kayseri, Turkey, 16 - 18 May 2022, pp.1

Lefevbre'in Temsil Mekânlarının Dijital Sinemada Yeniden Üretimi: Ready Player One Filmi Örneği

7. Uluslararası İletişim Günleri - Dijital Çağda İletişim Eğitimi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 21 - 23 October 2020, pp.117 Creative Commons License

Korku Sinemasında Travma Anlatısı: It Filmi Örneği

5. Uluslararası İletişim Öğrencileri Sempozyumu, İzmir, Turkey, 29 - 30 November 2018, pp.146-155

Darren Aronofsky Sinemasında Varlık Meselesi

1. Ulusal Sinema ve Felsefe Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 23 - 25 November 2018, pp.97