Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Deniz Hukuku Uyuşmazlıklarında Tahkim Anlaşmalarının Geçerliliğine İlişkin Bazı Meseleler

“Tahkim – Uluslararası Uyuşmazlıklar", İstanbul, Turkey, 14 April 2014, pp.999-1031

Books & Book Chapters

Milletlerarası Özel Hukuk

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2023

Milletlerarası Özel Hukuk

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2021

Milletlerarası Özel Hukuk

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2020

Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2020

Milletlerarası Ticari Sözleşmelerden Covid-19 Pandemisi Sebebiyle Doğabilecek Uyuşmazlıkların Çözümü

in: COVID-19 SALGINININ HUKUKİ BOYUTU, Prof. Dr. Muhammet Özekes, Editor, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, pp.755-778, 2020 Sustainable Development

Milletlerarası Özel Hukuk

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2019

Türk Hukukunda Yabancıların İkamet İzinleri

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2019

Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2017

Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2017

Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2016

Bireysel İş Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklarda Üye Devlet Mahkemelerinin Yetkisi

in: Avrupa Birliği Devletler Özel Hukuku, Işıl Özkan, Ceyda Süral, Uğur Tütüncübaşı, Editor, Adalet Yayınevi, İstanbul, pp.172-204, 2016

Sigorta Uyuşmazlıklarında Üye Devlet Mahkemelerinin Yetkisi

in: Avrupa Birliği Devletler Özel Hukuku, Işıl Özkan, Ceyda Süral, Uğur Tütüncübaşı, Editor, Adalet Yayınevi, İstanbul, pp.100-134, 2016

Tüketici Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklarda Üye Devlet Mahkemelerinin Yetkisi

in: Avrupa Birliği Devletler Özel Hukuku, Işıl Özkan, Ceyda Süral, Uğur Tütüncübaşı, Editor, Adalet Yayınevi, İstanbul, pp.135-171, 2016

Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards

in: Arbitration in Turkey, Yeşilırmak A., Esin İ. , Editor, Wolters Kluwer, Bilinmiyor, pp.211-241, 2015

Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2014

Metrics

Publication

57

Citiation (TrDizin)

1

Project

1

Thesis Advisory

8

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals