Publications & Works

Articles Published in Other Journals

The Authority of an Agent to Represent his Principal Before Courts: An Examination of The Turkish Commercial Code in Terms of International Procedural Law

Public and private international law bulletin, vol.41, no.2, pp.581-603, 2021 (National Refreed University Journal)

International Commercial Courts Versus Arbitration in International Commercial Disputes: An Analysis Based on the Netherlands Commercial Court

Public and private international law bulletin, vol.40, no.2, pp.1223-1259, 2020 (National Refreed University Journal)

The Effect of Law on the Compulsory Use of Turkish in Economic Enterprises in International Arbitration Agreements

Public and private international law bulletin, vol.40, no.1, pp.203-229, 2020 (National Refreed University Journal)

Hukuk Usulüne Dair La Haye Sözleşmesi Kapsamında Yabancı Tüzel Kişilerin Teminat Yükümlülüğünden Muafiyeti

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.9, no.1, pp.1-26, 2018 (International Refereed University Journal)

Yetkili Kılınan Tahkim Kurumunun Mevcut veya Belirli Olmadığı Tahkim Anlaşmalarının Geçerliliği

ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ, vol.6, pp.75-148, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye’de Bulunan Taşınmazlar Üzerinde Yabancı Gerçek Kişilerin Kanunî Miras Hakları Konusunda Güncel Gelişmeler

İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.15, no.2, pp.669-698, 2016 (National Refreed University Journal)

Deniz Hukuku Uyuşmazlıklarında Tahkim Anlaşmalarının Geçerliliğine İlişkin Bazı Meseleler

Legal Hukuk Dergisi, vol.1, pp.999-1033, 2014 (Other Refereed National Journals)

Critique of a Turkish Court of Appeals Decision on the Validity of Choice-of-Law and Choice-of-Forum Clauses in an Insurance Agreement

ANNALES DE LA FACULTE DE DROİT DISTANBUL, vol.42, no.59, pp.365-377, 2010 (International Refereed University Journal)

5718 Sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usûl Hukuku Hakkında Kanun’un Zaman İtibariyle Uygulanma Alanı

İstanbul Barosu Dergisi, vol.83, no.3, pp.1369-1380, 2009 (National Non-Refereed Journal)

Türk Vatandaşı Anneden Doğmalarına Rağmen Türk Vatandaşlığını Kazanamayanların Hukukî Durumu

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, vol.LXVII, pp.115-125, 2009 (National Refreed University Journal)

Türk Vatandaşlığını Sonradan Kazanan Kişilerin Askerlik Yükümlülüğü

Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, vol.29, pp.141-164, 2009 (National Refreed University Journal)

Uluslararası Ticarî Tahkimde Tahkim Anlaşmalarının Şekli

MİLLETLERARASI HUKUK VE MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK BÜLTENİ, vol.28, pp.65-114, 2008 (National Refreed University Journal)

Alman Hukukunda İhtarlı Basit Dava Usulü (Mahnverfahren) Çerçevesinde Verilen Kararların Türk Hukukunda Tenfizi

MİLLETLERARASI HUKUK VE MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK BÜLTENİ, vol.27, pp.21-79, 2007 (National Refreed University Journal)

Yabancılık Unsuru Taşıyan Mülkiyeti Saklı Tutma Sözleşmesi Hakkındaki Bir Yargıtay Kararının Değerlendirilmesi

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MECMUASI, vol.65, no.2, pp.385-396, 2007 (National Refreed University Journal)

Türk Vatandaşı Erkeğin Yabancı Eşinin Soyadını Alamayacağına İlişkin Bir Yargıtay Kararı Üzerine Düşünceler

MİLLETLERARASI HUKUK VE MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK BÜLTENİ, vol.24, pp.439-450, 2004 (National Refreed University Journal)

Topluluk Rekabet Hukukunda Usul Hukukuna İlişkin Bazı Sorunlar

Prof. Dr. Ergun Özsunay'a Armağan, vol.1, pp.145-159, 2004 (National Refreed University Journal)

Türk Hukukunda Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizinde Münhasır Yetki Kavramı

MİLLETLERARASI HUKUK VE MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK BÜLTENİ, vol.22, no.2, pp.183-207, 2002 (National Refreed University Journal)

Motorlu Taşıtlar Dağıtım ve Servis Anlaşmalarına İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği

MİLLETLERARASI HUKUK VE MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK BÜLTENİ, vol.19-20, pp.313-333, 2000 (National Non-Refereed Journal) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Deniz Hukuku Uyuşmazlıklarında Tahkim Anlaşmalarının Geçerliliğine İlişkin Bazı Meseleler

“Tahkim – Uluslararası Uyuşmazlıklar", İstanbul, Turkey, 14 April 2014, pp.999-1031

Books & Book Chapters

Milletlerarası Özel Hukuk

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2021

Milletlerarası Özel Hukuk

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2020

Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2020

Milletlerarası Ticari Sözleşmelerden Covid-19 Pandemisi Sebebiyle Doğabilecek Uyuşmazlıkların Çözümü

in: COVID-19 SALGINININ HUKUKİ BOYUTU, Prof. Dr. Muhammet Özekes, Editor, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, pp.755-778, 2020 Sustainable Development

Milletlerarası Özel Hukuk

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2019

Türk Hukukunda Yabancıların İkamet İzinleri

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2019

Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2017

Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2017

Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2016

Bireysel İş Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklarda Üye Devlet Mahkemelerinin Yetkisi

in: Avrupa Birliği Devletler Özel Hukuku, Işıl Özkan, Ceyda Süral, Uğur Tütüncübaşı, Editor, Adalet Yayınevi, İstanbul, pp.172-204, 2016

Sigorta Uyuşmazlıklarında Üye Devlet Mahkemelerinin Yetkisi

in: Avrupa Birliği Devletler Özel Hukuku, Işıl Özkan, Ceyda Süral, Uğur Tütüncübaşı, Editor, Adalet Yayınevi, İstanbul, pp.100-134, 2016

Tüketici Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklarda Üye Devlet Mahkemelerinin Yetkisi

in: Avrupa Birliği Devletler Özel Hukuku, Işıl Özkan, Ceyda Süral, Uğur Tütüncübaşı, Editor, Adalet Yayınevi, İstanbul, pp.135-171, 2016

Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards

in: Arbitration in Turkey, Yeşilırmak A., Esin İ. , Editor, Wolters Kluwer, Bilinmiyor, pp.211-241, 2015

Milletlerarası Özel Hukuk Mevzuatı

Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2014