Genel Bilgiler

Biyografi

Erman Gören 1979’da İstanbul’da doğdu. 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'nda lisans öğrenimine başladı. Ertesi yıl Felsefe Bölümü'ne çift anadal öğrencisi olarak kabul edildi. 2005 yılında her iki programdan da mezun oldu ve aynı yıl içinde Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'na "Araştırma Görevlisi" olarak atandı. Haziran 2008'de “Bakkhylides’te Mecaz Kullanımı ve Işık-Karanlık Metaforunun İzinde Areta, Nika, Alatheia  İlişkisi” başlıklı Yüksek Lisans tezini tamamladı. "Arkaik Yunan Şiirinde Ad, Adlandırma, Hakikat İlişkisi: Pindaros’un Zafer Şarkılarında (Yeniden-)Adlandırma" başlıklı teziyle "Doktor" unvanı aldı. Arkaik Yunan Şiiri, Erken ve Klasik Çağda Yunan Düşüncesi, Eski Yunanca Grameri alanlarında dersler vermektedir. Gören'in ana araştırma alanları MÖ VIII.-V. yüzyıl Arkaik Yunan Şiiri'ndeki hakikat kavrayışlarının yanı sıra Platon ve Yeni-Platonculuk'u çerçevesinde yoğunlaşmaktadır. Kendisinin bu konularda Türkçe ve İngilizce makaleleri bulunmakta, Pindaros ve Bakkhylides için bağlamsal sözlükler hazırlamakta, ayrıca Platon’un diyaloglarını ve Proklos’un yorumlarını orijinal dillerinden Türkçeye aktarmaktadır. Son dönemde, doktora sonrası araştırmalarını Harvard Divinity School'da misafir araştırmacı olarak erken Hristiyan düşüncesinde apophatik ve kataphatik teolojilerin bireşim üzerinde yoğunlaştırmaktadır.

Kurum Bilgileri

Birim
Edebiyat Fakültesi
Bölüm
Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü
Ana Bilim Dalı
Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

İletişim

E-posta
ermangoren@istanbul.edu.tr
Web Sayfası
http://www.ermangoren.com.tr/
İş Telefonu
+90 212 455 5700 Dahili: 15853
Fax Telefonu
+90 212 512 2140
Ofis
Edebiyat Fakültesi, Oda No: 343
Posta Adresi
İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eski Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Oda No. 343, Ordu Cad. No. 196, 34459 Laleli / İstanbul