Assoc. Prof. Erman GÖREN


Faculty of Literature, Ancient Languages and Cultures

Department of Classical Greek Language and Literature


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Philosophy, History of Philosopy, Philology, Ancient Languages and Literatures, Greek Language and Literature

Metrics

Publication

51

Project

8

Thesis Advisory

6

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals

Biography

Erman Gören was born in Istanbul in 1979. He began studying Classics at the University of Istanbul in 2000 and one year later he applied for the double major program of the Philosophy Department. In 2005 he graduated from both programs and was appointed as a "Research Assistant" at the Classics Department. In June 2008, he received his M.A. degree with his thesis entitled "The Use of Tropes and Relations between Areta, Nika, and Alatheia in the Wake of Light-Darkness Metaphor in Bacchylides". He received his PhD with dissertation entitled "The Relations between Name, Naming and Truth in Archaic Greek Poetry: (Re-)Naming in Pindar’s Victory Odes". He teaches Archaic Greek Poetry, Early and Classical Greek Thought, and Ancient Greek Grammar. Gören's main research fields focus on the notions of truth in the Archaic Greek Poetry from the eight to fifth century BCE and also Plato and the neo-Platonists. He has written a number of articles on these topics in Turkish and English, compiled contextual lexica to Pindar and Bacchylides, and translated Plato's dialogues and Proclus' commentaries on them into Turkish. Recently, he focuses in his postdoctoral research on synthesis of apophatic and kataphatic theological approaches in early Christian thought as a visiting scholar at Harvard Divinity School.

Education Information

2008 - 2013

2008 - 2013

Doctorate

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Eskiçağ Dilleri Ve Kültürleri/Eski Yunan Dili Ve Edebiyatı, Turkey

2005 - 2008

2005 - 2008

Postgraduate

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Eskiçağ Dilleri Ve Kültürleri/Eski Yunan Dili Ve Edebiyatı, Turkey

2002 - 2005

2002 - 2005

Undergraduate Double Major

Istanbul University, Faculty Of Literature, Felsefe, Turkey

2000 - 2005

2000 - 2005

Undergraduate

Istanbul University, Faculty Of Literature, Eski Yunan Dili Ve Edebiyatı, Turkey

Dissertations

2013

2013

Doctorate

Arkaik Yunan Şiirinde Ad, Adlandırma ve Hakikat İlişkisi: Pindaros’un Zafer Şarkılarında (Yeniden-)Adlandırma

Istanbul University, Institute of Social Sciences, Eskiçağ Dilleri Ve Kültürleri/Eski Yunan Dili Ve Edebiyatı

2008

2008

Postgraduate

Bakkhylides’te Mecaz Kullanımı ve Işık-Karanlık Metaforunun İzinde Areta, Nika, Alatheia İlişkisi

Istanbul University, Eski Yunan Dili Ve Edebiyatı, Eskiçağ Dilleri Ve Kültürleri/Eski Yunan Dili Ve Edebiyatı

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

Greek

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

Latin

Certificates, Courses and Trainings

2018

2018

Eğiticinin Eğitimi Sertifikası

Education Management and Planning

Sakarya Üniversitesi

2016

2016

Dumbarton Oaks / Hill Museum & Manuscript Library Syriac Summer School

Foreign Language

Saint John’s University, Hill Museum & Manuscript Library

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Philosophy

History of Philosopy

Philology

Ancient Languages and Literatures

Greek Language and Literature

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Associate Professor

Istanbul University, Faculty of Literature, Ancient Languages and Cultures

2017 - Continues

2017 - Continues

Associate Professor

Istanbul University, Faculty of Literature, Ancient Languages and Cultures

2018 - 2018

2018 - 2018

Assistant Professor

Istanbul University, Faculty of Literature, Ancient Languages and Cultures

2014 - 2018

2014 - 2018

Assistant Professor

Istanbul University, Faculty of Literature, Ancient Languages and Cultures

2015 - 2016

2015 - 2016

Other

Harvard University, Harvard Divinity School, Early Christian Thought

2013 - 2014

2013 - 2014

Research Assistant PhD

Istanbul University, Faculty of Literature, Ancient Languages and Cultures

2005 - 2013

2005 - 2013

Research Assistant

Istanbul University, Faculty of Literature, Ancient Languages and Cultures

Managerial Experience

2022 - Continues

2022 - Continues

Head of Department

Istanbul University, Faculty Of Literature, Ancient Languages and Cultures

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Yunan Filolojisine Giriş 2

Doctorate

Doctorate

Dilin Kökenine Dair Kuramlar

Undergraduate

Undergraduate

Klasik Yunan Düşüncesine Giriş

Undergraduate

Undergraduate

Eski Yunanca Sözdizimini Çözümlemeleri

Undergraduate

Undergraduate

Arkaik Çağ Yunan Şiiri

Postgraduate

Postgraduate

Yunan Klasik Çağı'nda Tyrannia Algısı

Undergraduate

Undergraduate

Kültürel Etkinlikler IV

Undergraduate

Undergraduate

Eski Yunanca Sözdizimine Giriş

Undergraduate

Undergraduate

Erken Yunan Düşüncesine Giriş

Doctorate

Doctorate

Linguistic Problems in Classical Greece

Undergraduate

Undergraduate

Yunan Filolojisine Giriş 1

Postgraduate

Postgraduate

Çağdaş Kuramcılar ve Klasik Filoloji

Undergraduate

Undergraduate

Eski Yunan Edebiyatı Semineri 1

Undergraduate

Undergraduate

Kültürel Etkinlikler III

Doctorate

Doctorate

Yunan Filolojisinde Yorum Geleneği

Undergraduate

Undergraduate

Yunan Dili Grameri 2

Undergraduate

Undergraduate

Yunan Dili Grameri 1

Undergraduate

Undergraduate

Arkaik Çağ Yunan Şiiri (Latin Dili ve Edebiyatı)

Undergraduate

Undergraduate

Felsefede Kaynak Diller: Grekçe 2

Undergraduate

Undergraduate

Yunanca Metin Çevirisi 4

Undergraduate

Undergraduate

Elemantary Greek Prose Reading 1

Undergraduate

Undergraduate

Felsefede Kaynak Diller: Grekçe 1

Undergraduate

Undergraduate

Kaynak Dilde Felsefe Metinleri: Grekçe 4

Undergraduate

Undergraduate

Kaynak Dilde Felsefe Metinleri: Grekçe 3

Advising Theses

Continues

Continues

Postgraduate

Dilin Kökeni Meselesinde Çevre ve Tasavvur

Gören E. (Advisor)

O.Özgür(Student)

Continues

Continues

Doctorate

İkinci Dilde Anlama ve Ritim İlişkisi

Gören E. (Advisor)

V.YONARKOL(Student)

Continues

Continues

Postgraduate

Antik Kaynaklarda Sokrates’in Yargılanması ve Ölümü

Gören E. (Advisor)

G.Hekim(Student)

Continues

Continues

Postgraduate

The Myth, Tradition and Interpretation in Sophokles’ Aias

Gören E. (Advisor)

İ.Mert(Student)

Continues

Continues

Postgraduate

The Naming Issues in Video Games

Gören E. (Advisor)

B.Yılmaz(Student)

Continues

Continues

Doctorate

Dilbilim Çerçevesinde Ritim ve Anlam İlişkisi

Gören E. (Advisor)

Z.Seza(Student)

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

2022

2022

Homeros: Akdeniz’de Şiirle(ş)menin İlk Halleri

Gören E.

Doğu Batı Dergisi , vol.25, no.101, pp.75-91, 2022 (Non Peer-Reviewed Journal)

2007

2007

Stoalılarda Dilbilim Sorunları ve Anlambilimin Olgunlaşması

GÖREN E.

Felsefe Arkivi , no.31, pp.87-105, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

2007

2007

Antik Çağ Destan Geleneğinde Ruh ve Öte Dünya

GÖREN E.

Doğu Batı Dergisi , vol.10, no.40, pp.123-139, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2021

2021

Aristophanes'in Kadın Mebuslar'ında Toplumsal Roller ve Cinsel Kimlikler

Gören E.

Geçmişten Günümüze Türk Yazınında Kadının Temsili Çalıştayı, İstanbul, Turkey, 13 February - 13 April 2021, pp.4-5

2019

2019

Guillaume Budé: An Efficient Transformer of Greek Lexicography in Early Modern Europe

GÖREN E.

Asialex 2019: The 13th International Conference of the Asian Association for Lexicography, İstanbul, Turkey, 19 - 21 June 2019, pp.292-306

2013

2013

Two Distinct Epinician Styles: Uniqueness of Poetic Expression in Bacchylides’ and Pindar’s Victory Odes

GÖREN E.

13. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu: Basit Üslup 26-28 Eylül 2013 / 13th International Language, Literature and Stylistics Symposium: Simple Style September, 26-28, 2013, Kars, Turkey, 1 - 04 September 2013, vol.1, pp.615-627

Books & Book Chapters

2023

2023

Ananke: Erken ve Klasik Yunan Düşüncesinde Zorunluluğun Mertebeleri

GÖREN E.

in: Sophron: Güler Çelgin’e Armağan Yazılar, Cluzeau Filiz, Acar Özge, Ediz Okur Nilay, Taşçı Vicdan, Editor, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, pp.267-286, 2023

2022

2022

Aristophanes: Thesmophoria Kutlayan Kadınlar

Gören E., Yavuz E.

İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2022

2022

2022

Poetry and Literary Dialect of the Ionians in the Archaic and Classical Periods

Gören E.

in: Ionians: The Sages of the Aegean Shore, Ersoy Yaşar; Koparal Elif, Editor, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, pp.184-199, 2022

2022

2022

Technopaigneia: Phases of Seing the Riddle in Visual Poetry of Simias of Rhodes

Gören E.

in: Festschrift in Honor of Jale Parla I / Jale Parla Armağanı I, Üçer,Orçun, Editor, Department of Near Eastern Languages and Civilizations / Harvard University, Massachusetts, pp.339-364, 2022

2022

2022

Antik Yunan'da Zanaat ve Zanaatkâr Olarak İnsan

Gören E.

in: Alet İşler: Dünya Tümden Değişir, Kuruçay,Akif, Editor, Kanca Grup, İstanbul, pp.34-49, 2022

2022

2022

Semantic Rhythm in Poetry Translation: Şinasi’s Tercüme-i Manzume

Gören E., Yılmaz Z. S.

in: Beiträge zum literarischen Übersetzen in der Türkei: Neue Aspekte und Perspektiven, Öncü Mehmet Tahir, Demirkıvıran Sine, Editor, Logos Verlag Berlin, Berlin, pp.165-180, 2022

2022

2022

Blacksmith God Hephaestus and Smithery in the Myths

Gören E.

in: Alet İşler: Dünya Tümden Değişir, Kuruçay,Akif, Editor, Kanca Grup, İstanbul, pp.162-177, 2022

2021

2021

Aristophanes: Ploutos (Servet)

Gören E., Yavuz E.

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2021

2021

2021

Loukianos: Hakiki Hikâyeler

Gören E., İnanç E.

Türkiye Şs Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2021

2021

2021

Homerosçu İlahiler

Gören E.

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2021

2021

2021

Keşfedilen Doğa: Physis Mefhumunun Yunan Düşüncesinde İnşası

Gören E.

in: Navisalvia Sina Kabağaç'ı Anma Toplantısı 2019 Doğa / Natura, Atayman Erçelik,Pelin, Editor, Arkeoloji ve Sanat, İstanbul, pp.31-59, 2021

2021

2021

Establishing a Scientific Discipline and Translating Antiquity: Halil Demircioğlu’s Strategic Preferences

Gören E.

in: Übersetzerforschung in der Türkei II, Mehmet Tahir Öncü,Emra Büyüknisan, Editor, Logos Verlag Berlin, Berlin, pp.227-251, 2021

2019

2019

Aristophanes: Kadın Mebuslar

Gören E., Yavuz E.

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2019

2018

2018

Homerosçu İlahiler’den Pindaros’a Arkaik Yunan Şiiri Antolojisi

Gören E.

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2018

2018

2018

Başkalaşımın Katmanları: Metamorphosis’in Çok Veçheli Nesnesi Üzerine

GÖREN E.

in: Navisalvia 2017 Sina Kabağaç'ı Anma Toplantısı: Metamorphoses / Başkalaşımlar, Menzilcioğlu F. Ç., Editor, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, pp.17-40, 2018

2017

2017

Bakkhylides: Bütün Şiirleri ve Fragmanları

Gören E.

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2017

2015

2015

Arkaik Yunan'da Adlandırma ve Hakikat

GÖREN E.

Dergah Yayınları, İstanbul, 2015 Creative Commons License

2015

2015

Sappho'nun Sesi ve "Akıcı Üslup"

GÖREN E.

in: Ozanın Gününde Bozcaada 2015 - Yılın Teması: Sappho, Nezih Başgelen, Editor, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, pp.41-49, 2015

2014

2014

Pindaros'un On Birinci Nemea Şarkısı: Arkaik Çağ'da Politik İktidarın ve Zaferin Sınırları

GÖREN E.

in: In Memoriam Filiz Öktem, Aşkit Çağatay; Kalaycıoğulları Serap; Kayapınar Rabia; Üstünel Keyinci Ceyda; Öztürk Rukiye, Editor, Ankara Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.95-112, 2014

2014

2014

Yakındoğu Kökenli Yılan Motifinin Yunan-Roma Dinindeki Alımlanışı

GÖREN E.

in: Yılan Kitabı, Emine Gürsoy Naskali, Editor, Kitabevi Yayınları, İstanbul, pp.5-52, 2014

2014

2014

Klasik Atina’da Ad(landırman)ın Ritüel Bağlamı: Amphidromia

GÖREN E.

in: Eskiçağ Yazıları 6 (Akron VIII), Akyürek Şahin N.E., Yıldız M.E., Alkan M., Editor, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, pp.17-42, 2014

2009

2009

Rhodoslu Apollonios'ta Mythos'un Yeniden Okunması

GÖREN E.

in: Navisalvia Sina Kabaağaç'ı Anma Toplantısı 2006: Mythos, Osman Faruk Akyol, Editor, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, pp.185-208, 2009

2009

2009

Bakkhylides’in ‘Zaman Havuzunu Çalkalamak’

GÖREN E.

in: Navisalvia Sina Kabaağaç'ı Anma Toplantısı 2007: Ars Poetika, Osman Faruk Akyol, Editor, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, pp.20-38, 2009

2004

2004

Tarsuslu Paulus: Helenistik Bir Dâhi

GÖREN E.

in: Lucerna: Klasik Filoloji Yazıları, Özbayoğlu E., Editor, Eren Yayınevi, İstanbul, pp.81-88, 2004

Supported Projects

2018 - Continues

2018 - Continues

Demre/Myra Aziz Nikolaos Kilisesi Kazı, Koruma ve Onarım Çalışmaları

Project Supported by Other Official Institutions

GÖREN E.

2014 - 2015

2014 - 2015

Apóllôn: An extended allusiveness of a divine riddle

Project Supported by Higher Education Institutions

GÖREN E. (Executive)

2013 - 2013

2013 - 2013

Two Distinct Epinician Styles: Uniqueness of Poetic Expression in Bacchylides? and Pindar?s Victory Odes

Project Supported by Higher Education Institutions

GÖREN E. (Executive)

Activities in Scientific Journals

2018 - Continues

2018 - Continues

Milel ve Nihal: İnanc, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi

Advisory Committee Member

2013 - Continues

2013 - Continues

Arkeoloji ve Sanat

Advisory Committee Member

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2019 - Continues

2019 - Continues

The Asian Association for Lexicography (ASIALEX)

Member

2010 - Continues

2010 - Continues

American Philolojical Association (APA)

Member

2015 - 2017

2015 - 2017

The North American Patristics Society (NAPS)

Member

2010 - 2015

2010 - 2015

Gesellschaft für antike Philosophie (GANPH)

Member

Scientific Refereeing

June 2023

June 2023

KUTADGUBILIG: FELSEFE-BILIM ARASTIRMALARI DERGISI (PHILOSOPHY-SCIENCE RESEARCH JOURNAL)

Other Indexed Journal

May 2023

May 2023

Dört Öge

National Scientific Refreed Journal

May 2023

May 2023

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

March 2023

March 2023

Felsefe Arkivi

National Scientific Refreed Journal

November 2022

November 2022

Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü Dergisi

National Scientific Refreed Journal

May 2021

May 2021

Archivum Anatolicum

Other Journals

November 2020

November 2020

Archivum Anatolicum

Other Journals

May 2020

May 2020

Temaşa: Erciyes Üniversitesi Felsefe Bölümü Dergisi

Other Journals

May 2020

May 2020

Archivum Anatolicum

Other Journals

February 2020

February 2020

OLBA

Journal Indexed in AHCI

December 2019

December 2019

DTCF Dergisi

National Scientific Refreed Journal

December 2019

December 2019

Dört Öge

National Scientific Refreed Journal

October 2018

October 2018

FLSF: Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi

Other Indexed Journal

May 2018

May 2018

FLSF: Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi

Other Indexed Journal

September 2017

September 2017

FLSF: Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi

Other Indexed Journal

May 2017

May 2017

Kutadgubilig: Felsefe - Bilim Araştırmaları

National Scientific Refreed Journal

October 2016

October 2016

Polish Political Science Yearbook

Other Indexed Journal

September 2016

September 2016

FLSF: Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi

Other Indexed Journal

May 2016

May 2016

Kutadgubilig: Felsefe - Bilim Araştırmaları

Other Indexed Journal

May 2016

May 2016

Kutadgubilig: Felsefe - Bilim Araştırmaları

Other Indexed Journal

May 2016

May 2016

Kutadgubilig: Felsefe - Bilim Araştırmaları

Other Indexed Journal

May 2016

May 2016

Kutadgubilig: Felsefe - Bilim Araştırmaları

Other Indexed Journal

May 2016

May 2016

Kutadgubilig: Felsefe - Bilim Araştırmaları

National Scientific Refreed Journal

May 2016

May 2016

Kutadgubilig: Felsefe - Bilim Araştırmaları

Other Indexed JournalCongress and Symposium Activities

01 September 2019 - 01 September 2019

01 September 2019 - 01 September 2019

The 2nd International Congress of Social Sciences (CONGIST 2019)

Attendee

İstanbul-Turkey

01 June 2019 - 01 June 2019

01 June 2019 - 01 June 2019

Asialex 2019: The 13th International Conference of the Asian Association for Lexicography

Attendee

İstanbul-Turkey

01 May 2019 - 01 May 2019

01 May 2019 - 01 May 2019

ODTÜ Mezunlar Derneği, Edebiyat Kulubü Toplantısı

Attendee

İstanbul-Turkey

01 May 2019 - 01 May 2019

01 May 2019 - 01 May 2019

Navisalvia 2019: Dr. Sina Kabaağaç’ı Anma Toplantısı: Natura/Doğa

Attendee

İstanbul-Turkey

01 April 2019 - 01 April 2019

01 April 2019 - 01 April 2019

VII. Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Öğrenci Sempozyumu (Ankara Üniversitesi)

Attendee

Ankara-Turkey

01 April 2019 - 01 April 2019

01 April 2019 - 01 April 2019

Classical Studies Certificate Guest Lecture (Koç Üniversitesi)

Attendee

İstanbul-Turkey

01 March 2019 - 01 March 2019

01 March 2019 - 01 March 2019

Akademi Seminerleri (İÜ Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı)

Attendee

İstanbul-Turkey

01 May 2018 - 01 May 2018

01 May 2018 - 01 May 2018

VI. Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Öğrenci Sempozyumu (İstanbul Üniversitesi)

Attendee

İstanbul-Turkey

01 May 2018 - 01 May 2018

01 May 2018 - 01 May 2018

Kültür ve Sanat Sohbetleri, Neva Bulvarı Atölye

Attendee

İstanbul-Turkey

01 April 2017 - 01 April 2017

01 April 2017 - 01 April 2017

Hanfmann-Mellink Konferansı: Prof. Crawford II. Greenewalt’ın Anısına (Ankara Üniversitesi)

Attendee

Ankara-Turkey

01 April 2017 - 01 April 2017

01 April 2017 - 01 April 2017

Navisalvia 2017: Dr. Sina Kabaağaç’ı Anma Toplantısı: Metamorphoses / Başkalaşımlar

Attendee

İstanbul-Turkey

01 April 2017 - 01 April 2017

01 April 2017 - 01 April 2017

Dilbilimi Sohbetleri (İÜ Edebiyat Fakültesi, Dilbilim Bölümü)

Attendee

İstanbul-Turkey

01 December 2016 - 01 December 2016

01 December 2016 - 01 December 2016

Medeniyet Araştırmaları Merkezi (BİSAV) Yuvarlak Masa Toplantıları

Attendee

İstanbul-Turkey

01 November 2016 - 01 November 2016

01 November 2016 - 01 November 2016

Tarih Tartışmaları (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi)

Attendee

İstanbul-Turkey

01 November 2016 - 01 November 2016

01 November 2016 - 01 November 2016

Philosophy Talks 26 (İstanbul Şehir Üniversitesi)

Attendee

İstanbul-Turkey

01 November 2016 - 01 November 2016

01 November 2016 - 01 November 2016

Paideia Seminerleri (Ankara Üniversitesi, DTCF, Yunan Dili ve Edebiyatı)

Attendee

İstanbul-Turkey

01 May 2016 - 01 May 2016

01 May 2016 - 01 May 2016

North American Patristics Society (NAPS) - Annual Meeting 2016

Attendee

Illinois-United States Of America

01 October 2014 - 01 October 2014

01 October 2014 - 01 October 2014

4th International Conference on Classical Studies in Mexico

Attendee

Meksika Kenti-Mexico

01 November 2013 - 01 November 2013

01 November 2013 - 01 November 2013

Paideia Seminerleri (Ankara Üniversitesi, DTCF, Yunan Dili ve Edebiyatı)

Attendee

Ankara-Turkey

01 September 2013 - 01 September 2013

01 September 2013 - 01 September 2013

13th International Language, Literature and Stylistics Symposium: Simple Style - ILLS 2013

Attendee

Kars-Turkey

01 May 2013 - 01 May 2013

01 May 2013 - 01 May 2013

I. Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Öğrenci Sempozyumu (Akdeniz Üniversitesi)

Attendee

Antalya-Turkey

01 December 2010 - 01 December 2010

01 December 2010 - 01 December 2010

Text und Kontext: Kolloquium des Museion Monacense

Attendee

Münih/Almanya-Germany

01 July 2010 - 01 July 2010

01 July 2010 - 01 July 2010

Orality and Literacy in the Greco-Roman World IX: Composition and PerformanceSustainable Development

Attendee

Canberra/Avustralya-Australia

01 April 2007 - 01 April 2007

01 April 2007 - 01 April 2007

Navisalvia 2007: Dr. Sina Kabaağaç’ı Anma Toplantısı: Ars Poetica/Şiir Sanatı

Attendee

İstanbul-Turkey

01 April 2006 - 01 April 2006

01 April 2006 - 01 April 2006

Navisalvia 2006: Dr. Sina Kabaağaç’ı Anma Toplantısı: Mythos/Mit

Attendee

İstanbul-Turkey

Scholarships

2015 - 2016

2015 - 2016

2219 Doktora Sonrası Araştırma Bursu

TUBITAK

2015 - 2016

2015 - 2016

George Maxim Anossov Hanfmann Doktora Sonrası Araştırma Bursu

Other International Organizations

2014 - 2014

2014 - 2014

La bourse de recherche pour jeunes chercheurs

Other International Organizations

Jury Memberships

July-2023

July 2023

Post Graduate

Post Graduate - İstanbul Üniversitesi

January-2022

January 2022

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Istanbul University

July-2021

July 2021

Appointment to Academic Staff-Assistant Professorship

Appointment Academic Staff - Ankara University

December-2020

December 2020

Doctoral Examination

Doctoral Examination - İstanbul Üniversitesi

December-2019

December 2019

Doctorate

Doctorate - Ankara University

May-2019

May 2019

Competition

Adrian Saunders'in Anısına Yunanca/Latince Hitabet Yarışması - Adrian Saunders'in Anısına Yunanca/Latince Hitabet Yarışması

June-2018

June 2018

Doctoral Examination

Doktora Yeterlilik Sınavı Jürisi - İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

May-2018

May 2018

Competition

Yunanca/Latince Hitabet Yarışması Değerlendirme Jürisi - Adrian Saunders'in Anısına Yunanca/Latince Hitabet Yarışması

June-2015

June 2015

Post Graduate

Tez Savunma Jurisi - MSGSÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü

June-2014

June 2014

Post Graduate

Tez Savunma Jürisi - Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Scientific Research / Working Group Memberships

2018 - Continues

2018 - Continues

Excavations and Restorations at the Church of St. Nicholas in Myra-Demre

-

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, Turkey

2014 - Continues

2014 - Continues

Epigraphic and Historical-Geographic Research around Nallihan and Juliopolis

http://adkam.akdeniz.edu.tr/nallihan-team

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, Turkey