Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2018 - Devam Ediyor Doç.Dr.

    İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ Dilleri Ve Kültürleri Bölümü

  • 2017 - Devam Ediyor Doç.Dr.

    İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ Dilleri Ve Kültürleri Bölümü

  • 2018 - 2018 Dr.Öğr.Üyesi

    İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü

  • 2014 - 2018 Yrd.Doç.Dr.

    İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü

  • 2015 - 2016 Diğer

    Harvard University, Harvard Divinity School, Early Christian Thought

  • 2013 - 2014 Araştırma Görevlisi Dr.

    İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü

  • 2005 - 2013 Araştırma Görevlisi

    İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü

Verdiği Dersler

  • Lisans Eski Yunanca Sözdizimine Giriş

  • Lisans Erken Yunan Düşüncesine Giriş

  • Doktora Klasik Yunanda Dilbilimsel Sorunlar

  • Lisans Yunan Filolojisine Giriş 1

  • Yüksek Lisans Çağdaş Kuramcılar ve Klasik Filoloji

  • Lisans Arkaik Çağ Yunan Şiiri

  • Lisans Yunan Filolojisine Giriş 2

  • Lisans Eski Yunan Edebiyatı Semineri 1

  • Yüksek Lisans Yunan Klasik Çağı'nda Tyrannia Algısı

  • Lisans Klasik Yunan Düşüncesine Giriş

  • Yüksek Lisans Çağdaş Kuramcılar ve Klasik Filoloji

  • Lisans Erken Yunan Düşüncesine Giriş

  • Yüksek Lisans Klasik Çağ Yunanistanı'nda Tyrannia Algısı

  • Doktora Yunan Filolojisinde Yorum Geleneği

  • Lisans Yunan Dili Grameri 2

  • Lisans Yunan Dili Grameri 1

  • Lisans Arkaik Çağ Yunan Şiiri (Latin Dili ve Edebiyatı)

  • Lisans Felsefede Kaynak Diller: Grekçe 2

  • Lisans Yunanca Metin Çevirisi 4

  • Lisans Yunanca Kolay Metinler 1

  • Lisans Arkaik Çağ Yunan Şiiri

  • Lisans Felsefede Kaynak Diller: Grekçe 1

  • Lisans Kaynak Dilde Felsefe Metinleri: Grekçe 4

  • Lisans Kaynak Dilde Felsefe Metinleri: Grekçe 3