Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2018 - Devam Ediyor
  Doç.Dr.

  İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ Dilleri Ve Kültürleri

 • 2017 - Devam Ediyor
  Doç.Dr.

  İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü

 • 2018 - 2018
  Dr.Öğr.Üyesi

  İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ Dilleri Ve Kültürleri

 • 2014 - 2018
  Yrd.Doç.Dr.

  İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ Dilleri Ve Kültürleri

 • 2015 - 2016
  Diğer

  Harvard University, Harvard Divinity School, Early Christian Thought

 • 2013 - 2014
  Araştırma Görevlisi Dr.

  İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ Dilleri Ve Kültürleri

 • 2005 - 2013
  Araştırma Görevlisi

  İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ Dilleri Ve Kültürleri

Verdiği Dersler

 • Lisans
  Eski Yunanca Sözdizimine Giriş

 • Lisans
  Erken Yunan Düşüncesine Giriş

 • Doktora
  Klasik Yunanda Dilbilimsel Sorunlar

 • Lisans
  Yunan Filolojisine Giriş 1

 • Yüksek Lisans
  Çağdaş Kuramcılar ve Klasik Filoloji

 • Lisans
  Arkaik Çağ Yunan Şiiri

 • Lisans
  Yunan Filolojisine Giriş 2

 • Lisans
  Eski Yunan Edebiyatı Semineri 1

 • Yüksek Lisans
  Yunan Klasik Çağı'nda Tyrannia Algısı

 • Lisans
  Klasik Yunan Düşüncesine Giriş

 • Yüksek Lisans
  Çağdaş Kuramcılar ve Klasik Filoloji

 • Lisans
  Erken Yunan Düşüncesine Giriş

 • Yüksek Lisans
  Klasik Çağ Yunanistanı'nda Tyrannia Algısı

 • Doktora
  Yunan Filolojisinde Yorum Geleneği

 • Lisans
  Yunan Dili Grameri 2

 • Lisans
  Yunan Dili Grameri 1

 • Lisans
  Arkaik Çağ Yunan Şiiri (Latin Dili ve Edebiyatı)

 • Lisans
  Felsefede Kaynak Diller: Grekçe 2

 • Lisans
  Yunanca Metin Çevirisi 4

 • Lisans
  Yunanca Kolay Metinler 1

 • Lisans
  Arkaik Çağ Yunan Şiiri

 • Lisans
  Felsefede Kaynak Diller: Grekçe 1

 • Lisans
  Kaynak Dilde Felsefe Metinleri: Grekçe 4

 • Lisans
  Kaynak Dilde Felsefe Metinleri: Grekçe 3