Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2008 - 2013 Doktora

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskiçağ Dilleri Ve Kültürleri/Eski Yunan Dili Ve Edebiyatı, Türkiye

 • 2005 - 2008 Yüksek Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskiçağ Dilleri Ve Kültürleri/Eski Yunan Dili Ve Edebiyatı, Türkiye

 • 2002 - 2005 Lisans Çift Anadal

  İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe, Türkiye

 • 2000 - 2005 Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eski Yunan Dili Ve Edebiyatı, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2013 Doktora

  Arkaik Yunan Şiirinde Ad, Adlandırma ve Hakikat İlişkisi: Pindaros’un Zafer Şarkılarında (Yeniden-)Adlandırma

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskiçağ Dilleri Ve Kültürleri/Eski Yunan Dili Ve Edebiyatı

 • 2008 Yüksek Lisans

  Bakkhylides’te Mecaz Kullanımı ve Işık-Karanlık Metaforunun İzinde Areta, Nika, Alatheia İlişkisi

  İstanbul Üniversitesi, Eski Yunan Dili Ve Edebiyatı, Eskiçağ Dilleri Ve Kültürleri/Eski Yunan Dili Ve Edebiyatı

Yabancı Diller

 • C1 İleri Yunanca

 • B2 Orta Üstü İngilizce

 • B2 Orta Üstü Latince

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2018Eğiticinin Eğitimi Sertifikası

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Sakarya Üniversitesi

 • 2016Dumbarton Oaks / Hill Museum & Manuscript Library Syriac Summer School

  Yabancı Dil , Saint John’s University, Hill Museum & Manuscript Library