Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2008 - 2013
  Doktora

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskiçağ Dilleri Ve Kültürleri/Eski Yunan Dili Ve Edebiyatı, Türkiye

 • 2005 - 2008
  Yüksek Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskiçağ Dilleri Ve Kültürleri/Eski Yunan Dili Ve Edebiyatı, Türkiye

 • 2002 - 2005
  Lisans Çift Anadal

  İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe, Türkiye

 • 2000 - 2005
  Lisans

  İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eski Yunan Dili Ve Edebiyatı, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2013
  Doktora

  Arkaik Yunan Şiirinde Ad, Adlandırma ve Hakikat İlişkisi: Pindaros’un Zafer Şarkılarında (Yeniden-)Adlandırma

  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskiçağ Dilleri Ve Kültürleri/Eski Yunan Dili Ve Edebiyatı

 • 2008
  Yüksek Lisans

  Bakkhylides’te Mecaz Kullanımı ve Işık-Karanlık Metaforunun İzinde Areta, Nika, Alatheia İlişkisi

  İstanbul Üniversitesi, Eski Yunan Dili Ve Edebiyatı, Eskiçağ Dilleri Ve Kültürleri/Eski Yunan Dili Ve Edebiyatı

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü
  Latince

 • C1 İleri
  Yunanca

 • B2 Orta Üstü
  İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2018Eğitim Yönetimi ve Planlama

  Eğiticinin Eğitimi Sertifikası
  , Sakarya Üniversitesi

 • 2016Yabancı Dil

  Dumbarton Oaks / Hill Museum & Manuscript Library Syriac Summer School
  , Saint John’s University, Hill Museum & Manuscript Library