Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Klasik Yunan Tragedyasında Ad(landırman)ın Trajik İşlevi

FLSF (FELSEFE VE SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ), ss.237-264, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pindaros'ta Aşk Büyüsü: Aphrodite'nin “Divâne (Eden) Kuşu” Iynks'ün Kerameti

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi/Mediterrenean Journal of Humanities, cilt.3, no.1, ss.155-170, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Stoalılarda Dilbilim Sorunları ve Anlambilimin Olgunlaşması

Felsefe Arkivi, ss.87-105, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Antik Çağ Destan Geleneğinde Ruh ve Öte Dünya

Doğu Batı Dergisi, cilt.10, ss.123-139, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Guillaume Budé: An Efficient Transformer of Greek Lexicography in Early Modern Europe

Asialex 2019: The 13th International Conference of the Asian Association for Lexicography, İstanbul, Türkiye, 19 - 21 June 2019, ss.292-306

Two Distinct Epinician Styles: Uniqueness of Poetic Expression in Bacchylides’ and Pindar’s Victory Odes

13. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu: Basit Üslup 26-28 Eylül 2013 / 13th International Language, Literature and Stylistics Symposium: Simple Style September, 26-28, 2013, Kars, Türkiye, 1 - 04 September 2013, cilt.1, ss.615-627

Kitap & Kitap Bölümleri

Aristophanes: Kadın Mebuslar

Türkiye İs Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2019

Aristophanes: Ploutos (Servet)

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2018

Homerosçu İlahiler’den Pindaros’a Arkaik Yunan Şiiri Antolojisi

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2018

Navisalvia 2017 Sina Kabağaç'ı Anma Toplantısı: Metamorphoses / Başkalaşımlar

Başkalaşımın Katmanları: Metamorphosis’in Çok Veçheli Nesnesi Üzerine, Menzilcioğlu F. Ç., Editör, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, ss.17-40, 2018

Bakkhylides: Bütün Şiirleri ve Fragmanları

Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2017

Ozanın Gününde Bozcaada 2015 - Yılın Teması: Sappho

Sappho'nun Sesi ve "Akıcı Üslup", Nezih Başgelen, Editör, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, ss.41-49, 2015

In Memoriam Filiz Öktem

Pindaros'un On Birinci Nemea Şarkısı: Arkaik Çağ'da Politik İktidarın ve Zaferin Sınırları, Aşkit Çağatay; Kalaycıoğulları Serap; Kayapınar Rabia; Üstünel Keyinci Ceyda; Öztürk Rukiye, Editör, Ankara Üniversitesi Yayınları, Ankara, ss.95-112, 2014

Yılan Kitabı

Yakındoğu Kökenli Yılan Motifinin Yunan-Roma Dinindeki Alımlanışı, Emine Gürsoy Naskali, Editör, Kitabevi Yayınları, İstanbul, ss.5-52, 2014

Eskiçağ Yazıları 6 (Akron VIII)

Klasik Atina’da Ad(landırman)ın Ritüel Bağlamı: Amphidromia, Akyürek Şahin N.E., Yıldız M.E., Alkan M., Editör, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, ss.17-42, 2014

Navisalvia Sina Kabaağaç'ı Anma Toplantısı 2006: Mythos

Rhodoslu Apollonios'ta Mythos'un Yeniden Okunması, Osman Faruk Akyol, Editör, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, ss.185-208, 2009

Navisalvia Sina Kabaağaç'ı Anma Toplantısı 2007: Ars Poetika

Bakkhylides’in ‘Zaman Havuzunu Çalkalamak’, Osman Faruk Akyol, Editör, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, ss.20-38, 2009

Lucerna: Klasik Filoloji Yazıları

Tarsuslu Paulus: Helenistik Bir Dâhi, Özbayoğlu E., Editör, Eren Yayınevi, İstanbul, ss.81-88, 2004

Diğer Yayınlar