Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Urinary HSP70 Improves Diagnostic Accuracy for Urinary Tract Infection in Children: Utilise Study.

54th Annual Scientific Meeting of the European Society for Paediatric Nephrology., Ljubljana, Slovenia, 22 - 26 June 2022, pp.5-6

Sağlık Kuruluşlarından kaynaklanan Tıbbi Atıkların Değerlendirilmesi: 2010-2014 Dönemi

3. Uluslararası İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Kongresi, İstanbul, Turkey, 16 - 17 April 2018, pp.45-46

Türkiye’de 1994-2016 Yılları Arasında Belediye Atık Göstergelerinin Değerlendirilmesi

3. Uluslararası İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Kongresi, İstanbul, Turkey, 16 - 17 April 2018, pp.43-44 Sustainable Development

İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Açısından 2017 Yılı Türkiye ve AB Karşılaştırılması

3. Uluslararası İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Kongresi, Kocaeli, Turkey, 16 - 17 April 2018, pp.24-25

BİR PLASTİK FİRMASINDAKİ ÇALIŞANLARIN ORTAM FAKTÖRLERİNİ DEĞERLENDİRESİ

3. Uluslararası İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Kongresi, İstanbul, Turkey, 16 - 17 April 2018, pp.53-54

Yenidoğan Çocuk Bakım Ünitesinin İç Ortam Partikül Konsantrasyonlarının Değerlendirilmesi

2. Uluslararası İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Kongresi, Kocaeli, Turkey, 8 - 09 November 2017, pp.197-198

Spor Bilimleri Fakültesinde Masa Başı Çalışanlarda Boyun ve Sırt Ağrısı Değerlendirmesi

2. Uluslararası İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Kongresi, Kocaeli, Turkey, 8 - 09 November 2017, pp.166-167

İdari Personelin Çalışma Ortamı Ergonomisinin Değerlendirilmesi: Bir Ofis Örneği

2. Uluslararası İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Kongresi, Kocaeli, Turkey, 8 - 09 November 2017, pp.193-194

Türkiye’de İş Kazası Tanımı Almış Vakaların İş göremezlik Süresi Açısından Değerlendirilmesi

2. Uluslararası İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Kongresi, Kocaeli, Turkey, 8 - 09 November 2017, pp.195-196

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİNDE MASA BAŞI ÇALIŞANLARDA BOYUN VE SIRT AĞRISI DEĞERLENDİRİLMESİ

2. ULUSLARARASI İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞAN SAĞLIĞI KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 4 - 06 September 2017, pp.30

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİNDE UYGULANAN MODÜLER EĞİTİM DERSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

15. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 4 - 06 September 2017, pp.30

Relationship between psychosocial wellbeing and leisure time activities

Adolescent well-being : Experimenting and constructing., Paris, France, 16 - 18 June 2014, pp.38-39 Creative Commons License

Is hospital infection a big problem?

8th Congress of Chemotherapy and Infection (ECC8)., Budapeite, Romania, 26 - 28 October 2006

Prevalence of hospital- acquired infections in a intensive care units in a Turkish university hospital

12th Scientific Meeting of the European Society of Chemotherapy, Aachen, Germany, 16 - 19 March 2006, pp.50

Prevalence of surgical wound infection in operated patients in a Turkish university hospital

7th European Congress of chemotherapy and infection, Florence, Italy, 19 - 22 October 2005, pp.123

Prevalence of and risk factors for hospital- acquiredinfections in a a turkish university hospital

7 th European Congress of Chemotheraphy and Infection, Florence, Italy, 19 - 22 October 2005, pp.122

Prevalence of urinary tract infection in a Turkish university hospital.

6th Congress of The International Federation of Infection Control, İstanbul, Turkey, 13 - 16 October 2005, pp.115-116

Books & Book Chapters

SPORDA SÜREKLİ KENDİNE GÜVEN VE MENTAL DAYANIKLILIK İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ, GECE KİTAPLIĞI YAYINEVİ

in: SPOR BİLİMLERİ ALANINDA ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRMELER, karataş ö , ılkımmustafa m, altınkök m, Editor, Gece Akademi, Ankara, pp.203-228, 2019

YEŞİL VE ÇEVRECİ REKLAMA YÖNELİK ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAKIŞ AÇILARI: SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ

in: spor bilimleri alanına araştırma ve değerlendirmeler, karataş ö , ılkımmustafa m, altınkök m, Editor, Gece Kitaplığı Yayınevi, Ankara, pp.17-30, 2019

SPOR KULÜPLERİNDE LİDERLİK STİLLERİNİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

in: spor bilimler alanınd aaraştırma ve değerlendirmeler, karataş ö , ılkımmustafa m, altınkök m, Editor, Gece Akademi, Ankara, pp.203-228, 2019

Public Relations and Quality

in: SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLERDE AKADEMİK ÇALIŞMALAR-2019, Zafer GÖLEN,Sevilay ÖZER, Editor, Ivpe, Cetinje, pp.501-532, 2019

ANLAMLI (?) FARK

in: SAĞLIK BİLİMLERİNDE AKADEMİK ÇALIŞMALAR-2019, Prof. Dr. Nizami DURAN, Dr. Öğr. Üyesi Ayhan GÜLER, Editor, IVPE, Cetinje, pp.153-158, 2019

ASSESSMENT OF NEW UPPER AND LOWER BOUNDARIES OF SO2,CO AND PM IN ISTANBUL DURING 2003-2013

in: ACADEMIC STUDIES IN HEALTH SCIENCES-2019, Prof. Dr. Nizami DURAN, Editor, IVPE, Cetinje, pp.37-52, 2019

halk Sağlığında Uygulamalar

in: Halk Sağlığı, Z.Baltaş, Editor, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, pp.803-825, 2008 Sustainable Development