Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The role of elastography in the assessment of chronic liver disease in children

AFRICAN HEALTH SCIENCES, cilt.19, ss.2806-2811, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Assessment of Ambient Air Pollution in Istanbul during 2003-2013

IRANIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, cilt.47, ss.1137-1144, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

ASSESSMENT OF KNOWLEDGE AND ATTITUDES TOWARD COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE (CAM) AMONGST TURKISH MEDICAL FACULTY STUDENTS

AFRICAN JOURNAL OF TRADITIONAL COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINES, cilt.12, ss.8-13, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Assessment of Knowledge, Behaviour and Sun Protection Practices among Health Services Vocational School Students

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH, cilt.9, ss.2378-2385, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Prevalence of Smoking and Related Risk Factors among Physical Education and Sports School Students at Istanbul University

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH, cilt.9, ss.674-684, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

AN ASSESSMENT OF INDOOR PM2.5 CONCENTRATIONS AT A MEDICAL FACULTY IN ISTANBUL, TURKEY

ENVIRONMENT PROTECTION ENGINEERING, cilt.38, ss.115-127, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

QUANTITATIVE ASSESSMENT OF MEDICAL WASTE GENERATION IN THE HOSPITALS OF ISTANBUL, TURKEY

ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND MANAGEMENT JOURNAL, cilt.9, ss.833-837, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Prevalence and behavioural correlates of enuresis in young children

JOURNAL OF PAEDIATRICS AND CHILD HEALTH, cilt.44, ss.297-301, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Behavioral Correlates of Television Viewing Time in a Turkish Sample of Preschool Aged Children: A Cross Sectional Study.

NEUROLOGY PSYCHIATRY AND BRAIN RESEARCH, cilt.13, ss.225-230, 2006 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Behavioral correlates of television viewing time in a Turkish sample of preschool children

NEUROLOGY PSYCHIATRY AND BRAIN RESEARCH, cilt.13, ss.225-230, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

INVESTIGATION OF FACTORS AFFECTING INTERNET ADDICTION IN HEALTHCARE WORKERS BY LOGISTIC REGRESSION

International Journal of Social And Humanities Sciences, cilt.6, ss.1370-1375, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1.LİG GOALBALL OYUNCULARININ ÖRGÜTSEL STRES DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

ULUSLARARASI TOPLUM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, cilt.13, ss.1971-1975, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

PREVALENCE OF AND FACTORS ASSOCIATED WITH CIGARETTE SMOKING AMONG SPORT FACULTY STUDENTS: A STUDY FROM TURKEY

ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SPOR SAĞLIK VE TIP BİLİMLERİ DERGİSİ, ss.15-27, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Health-Related Quality of Life in Adults Over 45 Years: A Cross Sectional Study from Istanbul

FLORENCE NIGHTINGALE JOURNAL OF NURSING-FLORENCE NIGHTINGALE HEMSIRELIK DERGISI, cilt.26, ss.149-157, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Noise level of hospital environment Hastane ortamı gürültü düzeyi

TAF Preventive Medicine Bulletin, cilt.10, ss.409-414, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

SAĞLIK KURULUŞARINDAN KAYNAKLANAN TIBBİ ATIKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: 2010-2014 DÖNEMİ.

3. ULUSLARARASI İŞ GÜVENLİĞİ VEÇALIŞAN SAĞLIĞI KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, ss.123

Türkiye’de İş Kazası Tanımı Almış Vakaların İş göremezlik Süresi Açısından Değerlendirilmesi

2. Uluslararası İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Kongresi, Kocaeli, Türkiye, 8 - 09 Kasım 2017, ss.195-196

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİNDE MASA BAŞI ÇALIŞANLARDA BOYUN VE SIRT AĞRISI DEĞERLENDİRİLMESİ

2. ULUSLARARASI İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞAN SAĞLIĞI KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 4 - 06 Eylül 2017, ss.30

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİNDE UYGULANAN MODÜLER EĞİTİM DERSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

15. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 4 - 06 Eylül 2017, ss.30

SPOR İŞLETMELERİNDEKİ YÖNETİCİLERİN ÖRGÜTSEL STRES KAYNAKLARİNİN İNCELENMESİ..

ULUSLARARASI BALKAN SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 04 Mayıs 2017, ss.30

Relationship between psychosocial wellbeing and leisure time activities

Adolescent well-being : Experimenting and constructing., Paris, Fransa, 16 - 18 Haziran 2014, ss.38-39 Creative Commons License

Is hospital infection a big problem?

8th Congress of Chemotherapy and Infection (ECC8)., Budapeite, Romanya, 26 - 28 Ekim 2006

Prevalence of hospital- acquired infections in a intensive care units in a Turkish university hospital

12th Scientific Meeting of the European Society of Chemotherapy, Aachen, Almanya, 16 - 19 Mart 2006, ss.50

Prevalence of and risk factors for hospital- acquiredinfections in a a turkish university hospital

7 th European Congress of Chemotheraphy and Infection, Florence, İtalya, 19 - 22 Ekim 2005, ss.122

Prevalence of surgical wound infection in operated patients in a Turkish university hospital

7th European Congress of chemotherapy and infection, Florence, İtalya, 19 - 22 Ekim 2005, ss.123

Prevalence of urinary tract infection in a Turkish university hospital.

6th Congress of The International Federation of Infection Control, İstanbul, Türkiye, 13 - 16 Ekim 2005, ss.115-116

Kitap & Kitap Bölümleri

SPORDA SÜREKLİ KENDİNE GÜVEN VE MENTAL DAYANIKLILIK İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ, GECE KİTAPLIĞI YAYINEVİ

SPOR BİLİMLERİ ALANINDA ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRMELER, karataş ö , ılkımmustafa m, altınkök m, Editör, Gece Akademi, Ankara, ss.203-228, 2019

YEŞİL VE ÇEVRECİ REKLAMA YÖNELİK ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAKIŞ AÇILARI: SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ

spor bilimleri alanına araştırma ve değerlendirmeler, karataş ö , ılkımmustafa m, altınkök m, Editör, Gece Kitaplığı Yayınevi, Ankara, ss.17-30, 2019

SPOR KULÜPLERİNDE LİDERLİK STİLLERİNİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

spor bilimler alanınd aaraştırma ve değerlendirmeler, karataş ö , ılkımmustafa m, altınkök m, Editör, Gece Akademi, Ankara, ss.203-228, 2019

halk Sağlığında Uygulamalar

Halk Sağlığı, Z.Baltaş, Editör, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, ss.803-825, 2008